Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

 ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ


     Π Η Δ Α Μ Ε ! Και σήμερα ο νεόλεκτος Ίππος μας Αλέξανδρος και ο εκπαιδευόμενός μας Αντώνης κατάφεραν να υπερπηδήσουν για  π ρ ώ τ η  φ ο ρ ά  εμπόδιο με τον τρόπο που διδάσκεται αποκλειστικώς στη Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" ο οποίος, με πλήρη ασφάλεια κι επιτυχία, καθιστά τον άλτη (Ίππο ή Ιππέα) ικανό να υπερπηδήσει υπό συνθήκες Φυσικής Ιππικής (άνευ στομίδος, άνευ σέλλας, άνευ αναβολέων και άνευ ηνιών!) το πρώτο "Χ".

     Μια καρποφόρος ιππική εμπειρία 16 χρόνων οδήγησε σήμερα τον Αλέξανδρο και τον Αντώνη μας να υπερπηδήσουν το πρώτο τους "Χ" μετά από μιαν ελάχιστη προκαταρκτική διαδικασία, υλοποιώντας με ακρίβεια την μέθοδο διδασκαλίας υπερπηδήσεως εμποδίων την οποία παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στο 1ο Σεμινάριο Υπερπηδήσεως Εμποδίων, ενώπιον των εκπαιδευομένων μας.

     Έκτοτε, επιμένοντας και ανελίσσοντας τις αρχές εκείνης της διδασκαλίας, χωρίς ποτέ κανένα ατύχημα ή, έστω, δυσάρεστο, φθάσαμε σήμερα να έχουμε βελτιώσει ακόμη και τις αρχές του μεγάλου Federico Caprilli, λαμβάνοντας υπ΄ όψη ακόμη περισσότερο την υπερπηδητική ψυχολογία Ίππου και Ιππέως και μειώνοντας στο ήμισυ το μέγεθος του εκπαιδευτικού "Χ", ώστε από την πρώτη φορά να είναι ασφαλής και αποτελεσματική η υπερπήδηση και, μάλιστα, αρχικού εμποδίου υψηλότερου του καθιερωμένου χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό από τον Ίππο ή τον εκπαιδευόμενο.

     Κατά την παρούσα εκπαιδευτικήν ημερίδα το βασικό υπερπηδητικό  σμικρύνθηκε στο ήμισυ του μεγέθους του με την χρήση μιας μόνον βαλβίδος σε διαγώνια διάταξη, αλλά με μεγέθυνση του ύψους υπερπηδήσεως (1, παραπάνω φωτογραφίας) και με τον Ίππο να διανύει υπερπηδητική τροχιά ακριβώς στο μέσον (2, παραπάνω φωτογραφίας), όπως θα ίσχυε και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου το "Χ" θα παρέμενε κανονικό (ολόκληρο, σχηματιζόμενο από δύο χιαστί βαλβίδες). Με τον τρόπο αυτό ευνοείται η υπερπηδητική ψυχολογία του Ίππου και του Ιππέως, αμφοτέρων εκλαμβανόντων το "Χ" ως πλέον "προσβάσιμο" με δυνατότητα ...διαφυγής προς το χαμηλότερο άκρο της βαλβίδος, δηλαδή, ...άνευ υπερπηδήσεως, κάτι όμως που αποφεύγεται με τις συνεχείς κατευθυντήριες οδηγίες του Εκπαιδευτή οι οποίες δεν γίνονται αντιληπτές από τον διευθύνοντα Ιππέα η ψυχολογία του οποίου είναι και το "κλειδί" της όλης διδασκαλίας! Προηγουμένως, όμως, ακολουθήθηκαν όλες οι επιβαλλόμενες "βαθμίδες" προόδου της διδασκαλίας υπερπηδήσεως, αρχίζοντας από την υπέρβαση βαλβίδος επί γης και μέχρι το επίπεδο ύψους του "Χ".   


     Η υψηλότατη αυτοπειθαρχία του Αντώνη, η γενναιότητά του, αλλά και η μέχρι τώρα άριστη πρόσληψη της εκπαιδεύσεώς του, τον βοήθησαν ώστε να εκτελέσει 30 συνολικώς(!) άλματα με απόλυτην ευστάθεια, ασφάλεια κι αποτελεσματικότητα, εκπαιδεύοντας, παραλλήλως και τον Αλέξανδρο να εκμάθει την υπερπηδητική διαδικασία και, κυρίως, να ρυθμίζει την συσπείρωση και την ταχύτητά του χωρίς τις εξάρσεις (ύψους και ταχύτητος) στις οποίες, συνήθως, υπόκεινται οι άλτες Ίπποι! 

     Ο τρόπος διδασκαλίας της υπερπηδήσεως εμποδίων στην Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" δεν αποβλέπει, ασφαλώς, στην ανάδειξη, αμιγώς, υπερπηδητών Ίππων και Ιππέων διότι το αντικείμενο της Ομάδος μας δεν είναι η υπερπήδηση εμποδίων αλλά η Έφιππη Τοξοβολία και οι Έφιππες Πολεμικές Τέχνες, όμως, στη σχολή μας επιδιώκουμε ακόμη υψηλότερα υπερπηδητικά Standarts διότι οι απαιτήσεις υπερπηδήσεως των Εφίππων Πολεμικών Τεχνών είναι ακόμη υψηλότερες από αυτές του "αθλητικού Show Jumping" με αποτέλεσμα, στη Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" η υπερπήδηση εμποδίων να αντιμετωπίζεται να προσεγγίζεται ακόμη απαιτητικότερα! 

     Για τις Έφιππες Πολεμικές Τέχνες, η υπερπήδηση ενός εμποδίου, εκτός από την εφαρμογή των κανόνων της υπερβάσεως ενός εμποδίου απαιτεί και την ταυτόχρονη χρήση όπλου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον αποκλεισμό χρήσεως ηνιών κλπ, οπότε, γίνονται αντιληπτές οι επιπρόσθετες απαιτήσεις-δυσκολίες για τον έφιππο πολεμιστή τις οποίες προβλέπει η διδασκαλία της Σχολής μας.

     Και στη διδασκαλία των "Ελλήνων Κενταύρων" οι προσεγγίσεις είναι ρηξικέλευθες ώστε να επιτυγχάνεται η υψίστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα από την πρώτη στιγμή!

     Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η, όμως, ποτέ μην επιχειρήσετε μόνοι και χωρίς Εκπαιδευτή της Σχολής των 'Ελλήνων Κενταύρων" τις προηγμένες τεχνικές υπερπηδήσεως εμποδίων που περιγράφονται εδώ, λαμβάνοντας υπ΄ όψη ότι ακόμη και αυτοί που τις διδάχθηκαν και τις κατάφεραν μαζύ μας, φεύγοντας, ουδέποτε τις επανέλαβαν! 

     Η σημερινή εκπαιδευτική ημερίδα ολοκληρώθηκε θριαμβευτικώς με την εξαιρετική Φοίβη μας η οποία αφού μας "βασάνισε" με τις ενστάσεις της περί, δήθεν, φόβου, εξετέλεσε έναν ωραιότατο νυκτερινό τροχασμό χωρίς να προλάβουμε να της τον ζητήσουμε, κλείνοντας το μάθημά της όπως αρχικώς είχε σχεδιασθεί! Απίστευτα τα κορίτσια μας σ΄ αυτή την Ομάδα!

     Δεν είναι μόνον η γνώση, αλλά και η ομαδική "χημεία" η οποία προάγει τους μαθητές μας στην Φυσικήν Ιππική όπως αυτή διδάσκεται στη σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων". Και με γνώση αλλά και ομαδικότητα, στους "Έλληνες Κενταύρους" ξεπερνάμε εν  ι σ ο ρ ρ ο π ί α εμπόδια, όχι μόνον Ιππευτηρίου, αλλά και ...ζωής!

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας "Έλληνες Κένταυροι", έχει την καταγωγή της στον Οργανισμό "KASSAI" με Δάσκαλο τον ίδιο τον παγκόσμιο Πρωταθλητή Kassai Lajos,  λειτουργεί από το 2005 με μηδενικό δείκτη ατυχημάτων, είναι Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Έφιππης Τοξοβολίας (W.H.A.F.) και έχει τιμηθεί με δύο πρώτα παγκόσμια βραβεία και πολλές διακρίσεις.

Η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" δεν εισπράττει χρήματα και, βεβαίως και η Τοξοβολία προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ στους μαθητές μας, ενώ τους παρέχονται και Τόξα (κατασκευής "KASSAI").

Η Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" παρέχει στα Μέλη της μια πολυσχιδή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση η οποία αποβλέπει στη δόμηση χρηστών και δυνατών χαρακτήρων!

Οι τακτικές Προπονήσεις διεξάγονται στους Αμπελοκήπους (κέντρο) και την πρόσβαση στον προπονητικό χώρο εξυπηρετεί η μπλε γραμμή του μετρό, στάση "Αμπελόκηποι".

Aνεξαρτήτως του περιορισμένου του χώρου, μπορούμε όλοι να προπονούμεθα κατόπιν συνεννοήσεως στο 6977764737 ορίζοντας, όπως καθένας ευκαιρεί, ημερομηνία και ώρα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Αυτό επιτρέπει τον καλύτερο συνδυασμό Συνασκουμένων με την καλύτερη σχεδίαση προπονητικού προγράμματος.

Πλην των νεοπροσερχομένων, όλοι υποχρεούνται να αποδέχονται το Καταστατικό της "Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας", τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ομάδος, να φέρουν την προβλεπόμενη αμφίεση των "Ελλήνων Κενταύρων" και να τηρούν τις οδηγίες των Εκπαιδευτών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.