Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ή ΑΘΛΗΜΑ (SPORT/GAME);

     Nέο Εγχειρίδιο:  

ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ή ΑΘΛΗΜΑ (SPORT/GAME);     «Το Τόξο, ακόμη και κατά τον ισχύοντα νόμο στις περισσότερες χώρες,  είναι ό π λ ο, άρα, a priori, μιλάμε για μία πολεμική τέχνη! Και μπορεί κάποιοι να το …μεταβαπτίζουν σε «αθλητικό όργανο» για λόγους «εξορκισμού» νομικής «ευθυγραμμίσεως», αλλά κανενός αθλητικού οργάνου το έργον δεν είναι ο θάνατος και του Τόξου, είναι όπως, άλλωστε, είπε και ο Ηράκλειτος: «Τω ουν Τόξω όνομα βίος, έργον δε θάνατος!». Επιπλέον, όπου κυριαρχεί ένα όπλο, όπως στην περίπτωση της Έφιππης Τοξοβολίας, εκεί, δεν νοείται κανένα … «παιγνίδι» (game) διότι με τα όπλα, όπως και με την ζωή, δεν παίζουμε!»

      Έτσι ξεκινά η διατύπωση του τελικού συμπεράσματος μετά από έναν διεξοδικό προβληματισμό περί του εάν η Έφιππη Τοξοβολία είναι πολεμική τέχνη ή άθλημα και το, κατά τεκμήριον, εξαγόμενο είναι ότι πρόκειται περί πολεμικής τέχνης και μόνον και ολόκληρο το σκεπτικό καταγράφεται στις σελίδες του νέου εγχειριδίου της Ομάδος μας «ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ, πολεμική τέχνη, ή, άθλημα (sport / game);» το οποίο συνέγραψε ο Ιδρυτής των «Ελλήνων Κενταύρων».

     Με το εγχειρίδιο αυτό, το 15ο κατά σειρά, επιτυγχάνεται μία καταλυτική απάντηση σε όσους ταλαντεύονται αναφορικώς με την πραγματική φύση αυτής της αρχέγονης τέχνης η οποία, από ιστορικής καταβολής της υπήρξε πολεμική, διατηρώντας αυτούσιο τον χαρακτήρα της ως τις ημέρες μας παρά τις, όποιες, … «πασιφιστικές» τάσεις φαλκιδεύουν τις πολεμικές τέχνες σε «γλυκερές» σκηνικές …χορογραφίες!

     Συνοψίζοντας τις δύο βασικές συνισταμένες του πολέμου, το πυρ (Τοξοβολία) και την κίνηση (Ιππασία), η Έφιππη Τοξοβολία εκφράζει τον ίδιο τον πόλεμο, εναποθέτοντας στον Εφιπποτοξότη – διάκονό της την βαρύτατην ευθύνη του διαχειριστή της ζωής.

     Η Σχολή των «Ελλήνων Κενταύρων» είχε το προνόμιο εκ της ιδρύσεώς της (2015) να θεωρήσει την Έφιππη Τοξοβολία ως πολεμική τέχνη και να αποφύγει κάθε αθλητικοποιητικό εκφυλισμό. Όμως, αυτό είχε ως προέκταση την αναθεώρηση πολλών εκπαιδευτικών παραμέτρων που αποτολμήσαμε, πειραματικώς στην αρχή, δοκιμάζοντας κι επιβεβαιώνοντας τις «αντοχές» των ερευνών μας οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα..

     Ευγνώμονες μαθητές προς τον Δάσκαλό μας Kassai Lajos και αναβιωτή της Έφιππης Τοξοβολίας, ευπειθέστατοι προς τις διεθνείς Αρχές της Έφιππης Τοξοβολίας και τιμώντας όλους όσους διεκρίθησαν σε αυτή, οι «Έλληνες Κένταυροι» καταθέτουμε σήμερα με σεμνότητα και χωρίς οιήσεις, υπό την κρίση τους, την άποψή μας, έτοιμοι να αποκαταστήσουμε οποιοδήποτε συλλογιστικό λάθος εκπορεύεται από την περιορισμένη μας γνώση του ιερού, για μας, εφιπποτοξοτικού αντικειμένου! 

Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης


ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"

 ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΩΝ 

"ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"     Παρά την εξειδίκευση της Σχολής μας στην Έφιππη Τοξοβολία, η Υπερπήδηση Εμποδίων είναι απαραίτητος τομέας δεξιότητος για κάθε Ιππέα με αποτέλεσμα να την θεωρούμε ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδεύσεως των "Ελλήνων Κενταύρων" και να την προάγουμε συστηματικώς και επιμόνως! Βεβαίως αυτό είναι αυτονόητο και στους "Έλληνες Κενταύρους Καλαμάτας"  κι έτσι, ο τοπικός σχολικός Ίππος "δρομολογείται" και για την εκτέλεση υπερπηδητικών καθηκόντων, ξεκινώντας, βεβαίως, με επίπεδη εργασία βαλβίδων.

     Προηγουμένως, ο Αρχηγος της Σχολής με τον βοηθό του μερίμνησαν για την λήψη προσθέτων μέτρων προστασίας του Ίππου έναντι ενός ερεθισμού που του προξένησε η σελλίσκη μιας κι η ευημερία αυτού του πλάσματος προηγείται! 

     Πολύ μεθοδικά και πριν ο Ίππος οδηγηθεί σε κίνηση πάνω από τις βαλβίδες, του επεδείχθησαν εν κινήσει τα νέα "μέσα διδασκαλίας" ώστε να αρχίσει να τα αποδέχεται.


     Κατόπιν, σιγά-σιγά, ο σχολικός Ίππος βρέθηκε ρυταγωγούμενος υπεράνω των βαλβίδων προσλαμβάνοντας μια ..."γεύση" της παρουσίας τους που τον υποχρεώνουν, πια, σε αυτοσυγκέντρωση ώστε να τις υπερβεί ανασηκώνοντας τα πόδια του.

     Η ευλογημένη, όντως, εργασία του Ιππευτηρίου δεν σταματά και ο Ίππος μαζύ με τους Εκπαιδευτές του διανύουν μια ισόβια εκπαίδευση η οποία προάγει όχι μόνον την μεταξύ τους συνεργασία αλλά, κυρίως, την σχέση τους η οποία προσφέρει και την εντονότερην, εκατέρωθεν, ικανοποίηση.


     Ομοίως, μετά τις βαλβίδες, στον σχολικό Ίππο επεδείχθησαν και τα cavalletti τα οποία θα τον βοηθήσουν στην αμέσως επόμενη φάση της εκπαιδεύσεώς του.


     Οι πρώτες συραγωγήσεις της ημερίδος έδειξαν τον Ίππο να ανταποκρίνεται φυσιολογικά στις διελεύσεις υπεράνω, τόσο των βαλβίδων όσο και των cavaletti και η όλη του εικόνα ανταποκρίνεται σε έναν μέλλοντα ικανό υπερπηδητή μεσαίων εμποδίων.

     Άλλωστε, η μεθοδικότητα και ικανότητα του τοπικού Αρχηγού και Εκπαιδευτή Αθανασίου Ψωρομύτη, καθώς και του βοηθού του Συνασκουμένου Χρύσανθου Δρίτσα, εγγυώνται το καλύτερο και ταχύτερο αποτέλεσμα. Τέλος δε, δεν θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί η ημερίδα χωρίς Έφιππη Τοξοβολία και ο Συνασκούμενος Χρύσανθος Δρίτσας, πέραν των καλπασμών του Αρχηγού, επιβεβαίωσε με τις δικές του καλπαστικές τοξεύσεις την διαρκή πρόοδο ακόμη και των αρχαρίων μαθητών της τοπικής Σχολής.

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

REPÉRAGE

 

REPÉRAGE     Η αληθινή δομή των πραγμάτων παραμένει απόκρυφη διότι έτσι αρέσει στη φύση («…φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ.») όπως μας σημειώνει κι ο οχλολοίδορος Ηράκλειτος κι έτσι, για τους πολλούς ανοήτους δεν γίνεται κατανοητό ότι ο πόλεμος διεκδικεί και την πατρότητα της Τέχνης!

     «…πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους.» μας αφήνει ως αδιάψευστη παρακαταθήκη ο αριστοκράτης Ηράκλειτος αλλά ο όχλος δεν αντιλαμβάνεται ότι μέσα σ΄ αυτό το «πάντων» εμπεριέχεται και η Τέχνη!

     Έτσι, εξακολουθούν να υπάρχουν και οι μικρόνοες οι οποίοι δεν εννοούν ότι ο Πόλεμος, όχι μόνον ασύμβατος με την Τέχνη δεν είναι, αλλά παραμένει και αυτής ο πατέρας! Και νομίζουν ότι η πολεμική τέχνη της Έφιππης Τοξοβολίας …απομειώνεται πλάι στις καλές, επονομαζόμενες, Τέχνες ενώ, αντιθέτως, αναδεικνύεται μέσα από αυτές!

     Ευτυχώς, στην Ομάδα των «Ελλήνων Κενταύρων» οι λόγοι του, ευλόγως, υπερόπτη Ηρακλείτου γίνονται κατανοητοί και, βεβαίως, σεβαστοί! 

     Και "ούτω πως", στην Ομάδα μας μπορούμε να έχουμε Εφιπποτοξότες πολεμιστές αλλά και, συνάμα, καλλιεργημένους που δεν θεωρούν την Τέχνη ξένη(!) προς τον ...πατέρα της! 

     Κι έτσι, σήμερα, ο Αρχηγός της Ομάδος μας Εφιπποτοξότης Αντώνης Διαγούπης με την βοηθό του Συνασκούμενη Δέσποινα Μπόνου, σήμερα, αφιερώθηκαν στην προετοιμασία ενός κινηματογραφικού γυρίσματος που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα από αμερικανική εταιρεία για την προβολή του έργου των «Ελλήνων Κενταύρων», αναζητώντας χώρους γυρισμάτων (repérage) ώστε να προβληθεί, στο διεθνές κοινό προς το οποίο απευθύνεται η παραγωγή, ο ιερός Βράχος και ο πολύπαθος Παρθενώνας ο οποίος όταν δεν τσιμεντώνεται από την υπουργό Α-πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μετατρέπεται σε ...απλώστρα των απλύτων (πλακάτ) του εγκληματικού κομμουνιστικού κόμματος των ντόπιων μητραλοιών!

     Ένα repérage, λοιπόν, το σημερινό, επικεντρωμένο στην θέα του Παρθενώνος κατά το νοτιοδυτικό τόξο του, από τον λόφο των Μουσών μέχρι την Πνύκα καταγεγραμμένο από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) και από κάμερα!

     Αναπόφευκτη η συμπερίληψη στο εγχείρημα της (εξακολουθούσας!) ρωμαϊκής κυριαρχίας επί μιας Ελλάδος νεκρής, ήδη, από την μάχη της Πύδνας, με τον ρωμαϊκό "τοποτηρητή" του μνημείου του Φιλοπάππου να δυναστεύει μια γραικία που απεμπόλησε την πατρώα θρησκεία της υπέρ αλλοτρίου δόγματος που την οδήγησε στην σημερινή της εξαθλίωση...

     ...Ωστόσο, οι "Έλληνες Κένταυροι" πιστοί τοις "κείνων ρήμασι", επιμένουμε να επιδιώκουμε την προβολή των απομενόντων ψηγμάτων Ελληνισμού αναζητώντας, σήμερα, τις καλύτερες οπτικές γωνίες για την διεθνή παρουσίασή τους!

     Τι κι αν η, καθ΄ ύλην ..."αρμοδία", υπουργός Α-πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και φίλη του δικαζομένου ως βιαστή ανηλίκων αντιφασίστα Δημήτρη Λιγνάδη περί ...άλλα τυρβάζει και ακολουθεί την ...πεπατημένη του ρόλου της έξωθεν, διατεταγμένης "παραδουλεύτρας", ομολόγου της Μελίνας Μερκούρη η οποία, άλλοτε, επέβαλε στους Έλληνες εισιτήριο εισόδου στους αρχαιολογικούς μας χώρους; Εμείς ακολουθούμε το "μονοπάτι" που μας υποδεικνύει η καταγωγή μας, ανεξαρτήτως των εκφυλισμένων "σειρήνων" της περιρρέουσας μαζοκρατικής παρακμής!  

      Ο ιερός Βράχος και το δωρικό "επιστέγασμά" του καταφέρνουν ακόμη και σήμερα, όπως και ανά τους αιώνες, να σηματοδοτούν έναν Πολιτισμό ο οποίος εμπνέει για τα ακριβώς αντίθετα από εκείνα τα οποία οι άθλιες μαζορέτες του σύγχρονου κΕνοβουλευτισμού πλασάρουν στους ανοήτους ψηφοφόρους τους!

     Η Ιστορία, όμως, αναμένει λίγο πιο κάτω τους δημοκρατικούς βεβήλους με την μορφή του σκωπτικότατου Αχιλλέως Παράσχου ο οποίος με ..."τον κεραυνό εις φάκελλον ευόσμως κεκλεισμένο" θα τους θυμίσει, στη "στροφή" ότι οι ένοχοι δεν συγχωρούνται παρά μόνον από ηλιθίους...

      Κι όσο κι αν τα σύμβολα των κατακτητών παραμένουν μιαίνοντα τα Ελληνικά ιερά και όσια, οι παίδες Ελλήνων έχουν γνώση και, κυρίως, θέληση!...

Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΣΜΕΝ!

 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΣΜΕΝ!      Εισηγμένος προ ενός έτους στην, επί του στίβου, πρακτική της εκπαιδεύσεως Εφιπποτοξοτών και πάντοτε επιβλεπόμενος από τον Ιδρυτή των "Ελλήνων Κενταύρων", ο Αντώνης Διαγούπης έδειξε εξ αρχής την επάρκεια των ηθικών προσόντων του, αλλά και τις εφιπποτοξοτικές δεξιότητές του, αναδεικνυόμενος τον περασμένο Δεκέμβριο σε Εφιπποτοξότη και αναλαμβάνοντας την διοικητικήν αρχηγία της Ομάδος μας. Και, επειδή, στους "Έλληνες Κενταύρους" οι τίτλοι δεν χορηγούνται δι ..."αεροβαπτίσεως", αλλά κατακτώνται κατόπιν αυστηρών διαδικασιών, προσεκτικής αξιολογήσεως, πάντοτε σε βάθος χρόνου, χωρίς καμιά βιασύνη και μέχρις αυτή την "κομβικήν" εκπαιδευτικήν ημερίδα, ο Αρχηγός μας παρέμενε επιβλεπόμενος να εκπαιδεύει μαθητές μας στο Ιππευτήριο ώσπου τούτη η ημερίδα τον ανέδειξε, μετά πολλών επαίνων, σε Εκπαιδευτή για τους λόγους που θα δούμε εν συνεχεία! 

     Στη σύνθεση των, αρκετών, εκπαιδευομένων αυτής της ημερίδος περιελαμβάνετο από πρωτοείσακτη αρχάρια μέχρι λίαν προχωρημένη, ειδικός μαθητής, ακόμη και θεατές και βεβαίως, όπως εδώ και μήνες συνηθίζεται, την εκπαίδευση όλων θα ανελάμβανε ο Εφιπποτοξότης Αντώνης Διαγούπης, πάντοτε υπό την επίβλεψη του Ιδρυτή της Ομάδος. Ήπια καλοκαιρινή η ατμόσφαιρα με διακριτικόν άνεμο εντάσεως 3 κόμβων στο γνωστό φυσικό πεδίο της Κοιλάδος μας όπου, πλέον, η άλλοτε πυκνή καταπράσινη βλάστηση υπέστη τις εποχικές συνέπειες των θερινών θερμοκρασιών έχοντας μετατραπεί σε "φρυγανισμένο" τοπίο. 

     Ο Αντώνης έδειξε να έχει δομήσει σωστά την σειρά των εκπαιδευομένων του ως βασική προϋπόθεση, αλλά και, όπως πάντοτε, το περιεχόμενο των εξατομικευμένων εκπαιδεύσεων κάτι το οποίο, σήμερα, προέβαλε αυξημένες απαιτήσεις.

     Πολύ σωστά, ο Αντώνης ξεκίνησε την ημερίδα με το εισαγωγικό μάθημα της πρωτοεισαγόμενης Δήμητρας η οποία εφίππευσε με όλες τις επιφυλάξεις του αρχαρίου και, μάλιστα, πολύ εμφανείς.

     Ένα τόσο θεμελιώδες μάθημα, όπως το εισαγωγικό, για κάθε μέλλοντα Ιππέα θα πρέπει να έχει ένα περιεχόμενο το οποίο να εμπνέει ασφάλεια, να προκαλεί ενδιαφέρον, να ενισχύει την αυτοπεποίθηση, να εδραιώνει την ισορροπία και, τέλος, να απομακρύνει φόβους κι επιφυλάξεις κι όλα τούτα, ο Αντώνης τα κατάφερε στο ακέραιο επιστρατεύοντας την εκπαιδευτική του εφευρετικότητα  και ζέση.

     Πολύ σύντομα, η Δήμητρα, αν και δεν απέβαλε εντελώς τις επιφυλάξειςτης, κατάλαβε ότι δεν κάνουμε Ιππασία για να πέσουμε ή να τραυματιστούμε, αλλά για ωφεληθούμε πολλαπλώς και να χαρούμε την σχέση μας με ένα υπέροχο πλάσμα όπως ο Ίππος κι ο Αντώνης την βοήθησε σε όλα αυτά με τον δραστικότερο και, κυρίως, με τον ευγενέστερο τρόπο! 

     Κι όταν η Δήμητρα αφίππευσε ήταν μια διαφορετική ...Δήμητρα, με πολύ περισσότερην εμπιστοσύνη στον Ίππο και στην Ιππασία, όπως ακριβώς προσδοκούσε ο Αντώνης.

     Η επόμενη μαθήτρια του Αντώνη, η ανήλικη και εντελώς αρχάρια (στο πέμπτο μάθημά της) Διώνη ήρθε σήμερα για να ...συνεισφέρει με τις επιδόσεις της εύσημα προς τον Εκπαιδευτή της!

     Γι αυτό το μάθημα ο Αντώνης, σταθμίζοντας ότι η Διώνη ήδη έχει ξεπεράσει τις όποιες ισορροπιστικές επιφυλάξεις της, ευφυέστατα προγραμμάτισε μάθημα έφιππης τοξευτικής τεχνικής και η επιλογή του δικαιώθηκε πλήρως. Πριν όμως αρχίσει το κυρίως μάθημα της Διώνης, ο προσεκτικότατος Αντώνης δεν παρέλειψε να "δείξει" τον στόχο στον σχολικό Ίππο μας προς αποφυγή κάθε απροόπτου και ο καλός μας Μπάλιος αμέσως έδειξε ότι απεδέχθη τον στόχο, δίνοντάς μας το "σύνθημα" να απολαύσουμε μια Διώνη πέραν πάσης περιγραφής! Για όσους απορούν που βασίζεται η τεχνική μας για να διατηρούμε, επί 17 συνεχή χρόνια, μηδενικό τον δείκτη ατυχημάτων της Σχολής μας, η απάντηση είναι απλή: Μάθε πως σκέπτεται ο Ίππος και κάλυψε εγκαίρως τις ανησυχίες του

     Όταν ο Εκπαιδευτής ξεχειλίζει από σιγουριά η οποία είναι προϊόν της τεχνογνωστικής επαρκείας του, το μάθημα δεν μπορεί παρά να πάει ..."ρολόι" κι η μαθήτρια να αποδώσει τα μέγιστα. 

     Σ'  αυτό το μάθημα η Διώνη τόξευσε συνεχώς εν κινήσει σε βάδην και σε τροχάδην, πλάγιες και πάρθιες και η τελική της επιτυχία ήταν υψηλότερη του 95%! Υπό την συνεχή καθοδήγηση του Εκπαιδευτή της, στο πέμπτο της, μόλις μάθημα, η Διώνη ήλεγξε κατά τρόπον άριστο την ισορροπία της και χειρίσθηκε επιτυχέστατα το Τόξο της αφήνοντας όλους μας ..."άπνοες" με την ευστοχία της, όπως κι ο επιβλέπων Εκπαιδευτής έμεινε "άπνους" με την μεθοδικότητα του Αντώνη ο οποίος αναδεικνύεται σε έναν μελλοντικό πρωτομαχητή της Έφιππης Τοξοβολίας και δημιουργό ομοίων του!

     Μετά από πολύ καιρό αποχής Ιππευτηρίου, σήμερα ο νεαρός Βασίλης ξαναβρέθηκε κοντά μας για το καθιερωμένο μάθημά του, αλλά πριν αρχίσει και πάλι διακρίναμε την εκπαιδευτικήν αξία του Αντώνη ο οποίος έσπευσε στον μαθητή του. Όταν η παρατηρητικότητα του Εκπαιδευτή εντοπίζει το λυμένο κορδόνι του υποδήματος του έφιππου μαθητή του και η ευγένειά του τον ωθεί ώστε να σπεύσει αμέσως και να του το δέσει ο ίδιος, τότε, στην Ομάδα των «Ελλήνων Κενταύρων» μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και, βεβαίως, ασφαλείς! Και σε τούτη την Ομάδα δεν είμαστε "ταπεινοί", αλλά σεμνοί, "σεμνυνόμενοι" πρωτίστως για την επιτέλεση των υποχρεώσεών μας! 

     Ευφυέστατο και το περιεχόμενο του μαθήματος του Βασίλη, με την ..."κλωτσιά στο νερό" που αναδεικνύει τον κολυμβητή. Προηγουμένως, όμως, μια σύντομη αλλά δραστική προθερμαντική "εισαγωγή" η οποία, παραλλήλως, βαθαίνει το "κάθισμα" ενισχύοντας την ισορροπιστικήν ευστάθεια του Ιππέως. Αυτός ο Αντώνης προνοεί για όλα και, λέγοντας "όλα", προενόησε να φέρει μέχρι και καπέλλα για τους μαθητές του λαμβάνοντας υπ΄ όψη την ηλιοφάνεια και την υψηλή θερμοκρασία της ημέρας!

     Και, βεβαίως, στις προτεραιότητες της προνοητικότητος του Αντώνη είναι και η προώθηση ως μέλλουσας Εκπαιδεύτριας και της Δέσποινας η οποία, πλέον, όχι μόνον ιππεύει ικανότατα, αλλά κι εκπαιδεύει με χαρισματικήν αποτελεσματικότητα αν και ακόμη δεν έχει δώσει την πρώτη εξέτασή της ως Εφιπποτοξότρια! 

      Κατόπιν ήρθε και η ώρα της "κλωτσιάς" για να κολυμπήσει ο ...κολυμβητής και ο Βασιλάκης μας οδηγήθηκε στα δυσκολότερα με το Τόξο και τα βέλη ανά χείρας!

     Άψογος "διαχειριστης" της επιτυχούς διεξαγωγής ενός μαθήματος, ανεξαρτήτως επιπέδου μαθητή, πλέον, ο Αντώνης, αποδεικνύει συνεχώς την αξία του, κυρίως, ως υπευθύνου Εκπαιδευτή. 

     Η δυναμικότατη, όσο και αρχαριότατη πιτσιρίκα μας, η Φαίη, είχε σειρά στα χέρια του Αντώνη ο οποίος, κάτω από ένα αδυσώπητο λιοπύρι, στο τρίτο κατά σειρά ατομικό μάθημα Ιππευτηρίου της ημέρας έδειχνε να μην είχε, καν, ...αρχίσει!

     Πάντοτε με την σχεδίαση του μαθήματος κατά νου, όπως ο αρχιμουσικός με την παρτιτούρα ανοιχτή στο πόντιουμ και τη μπαγκέτα στο χέρι, ο Αντώνης, με την παρουσία της πάντοτε συνεκπαιδευόμενης Δέσποινας, ξεκίνησε το μάθημα με τις απαραίτητες διατάσεις που ποτέ δεν παραλείπει για κανέναν μαθητή του!

     Και η συνέχεια επί του ...στίβου, με την Φαίη να δίνει έμφαση στην τεχνική της παρουσιάζοντας, υπό την καθοδήγηση του Εκπαιδευτή της, ιδανική ισορροπία και ιδανικότατη τεχνική τοξεύσεως εν κινήσει! 

     Για τρίτη φορά, σήμερα, η Φαίη ήταν έφιππη (εντελώς αρχάρια!) κι όμως τα σωστά πρώτα "θεμέλια" της Ιππασίας, όταν τοποθετηθούν κατά πως πρέπει από τον Εκπαιδευτή, δείχνουν το που οδηγούν... 

     Όμως, πως τα θεμέλια να μην είναι ολόσωστα με έναν τόσο επινοητικό Εκπαιδευτή ο οποίος, ακόμη και στην τροφοδοσία με βέλη των εφίππων μαθητών του, εφαρμόζει έναν δικό του τρόπο ο οποίος θέτει τον έφιππο μαθητή σε κατάσταση ακραίας ισορροπίας, τον μαθαίνει να οπλίζει ακόμη και επί στροφής, ενώ συμπτύσσει τον χρόνο κοπώσεως του Ίππου σεβόμενος της ευημερία του; Ναι, αυτός είναι ο διακεκριμένος Εκπαιδευτής, ο "σκαπανέας" νέων, βελτιωμένων μεθόδων στην εκπαίδευση κι αυτός είναι ο Αντώνης! 

     Ακούραστος ο Εκπαιδευτής να έχει κάνει διαδρομές τεσσάρων μαθημάτων ακριβώς όσες κι ο Ίππος και να συνεχίζει ακάθεκτος με την προχωρημένη, πλέον, Δέσποινα και το δικό της εξειδικευμένο πρόγραμμα!

      Υποστηρικτικός και προστατευτικός ο Αντώνης καθοδηγεί την Δέσποινα να βρει τα ισορροπιστικά "πατήματά" της επί του Ίππου, τηρώντας τους κανόνες που αφορούν στην ευημερία του, αλλά και προάγοντας ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα μαθήματος που ευθυγραμμίζεται με την δυναμική όσο και καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία της!

     Με βιωματικήν Αισθητική, αλλά και ενσυναίσθηση αρμονίας, η Δέσποινα κινείται επάνω σε μία "τροχιά" Yoga, Djigitovka και Voltige και όπως στη Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" σεβόμαστε τις ενστικτώδεις κατευθύνσεις των μαθητών, αφήνουμε ελεύθερη την Δέσποινα στους ωραίους, όπως αποδεικνύονται, αυτοσχεδιασμούς της, απολαμβάνοντας μαζύ της την, από μάθημα σε μάθημα, πρόοδό της!

     Βεβαίως και παρά την φυσική έφεσή της προς την ακροβατική Ιππασία, η Δέσποινα δεν υστερεί διόλου στην Έφιππη Τοξοβολία κι αυτό το έδειξε και σε τούτο το μάθημα, πάντοτε με τον χαλκέντερο και ...ανίδρωτον Αντώνη να τρέχει στο πλάι της, μαζύ με τον αγαπημένο Ίππο του!

     Πέντε μαθήματα, μέχρι στιγμής, είχε διεκπαεραιώσει με απόλυτην επιτυχία ο Αντώνης και όχι μόνον... Στα ενδιάμεσα ο Εκπαιδευτής του τον υπέβαλε στην επανάληψη μιας πολύ επίπονης και κοπιαστικής ασκήσεως στην οποία εισήχθη μόλις σήμερα και αυτά τα πέντε μαθήματα συν οι δικές του επίμοχθες επαναλήψεις θα έπρεπε να τον είχαν οδηγήσει λιπόθυμο στο κρεβάτι. Κι όμως, ο Αντώνης ζήτησε από τον Εκπαιδευτή του την άδεια να καλπάσει δύο φορές επί του στίβου! Πάντοτε με σεμνότητα ο ικανότατος, πλέον Εκπαιδευτής, ζήτησε την ...άδεια (την οποία, άλλωστε και δεν χρειάζονταν...) δείχνοντας και υψηλή ποιότητα χαρακτήρος! Και ο Εκπαιδευτής του, του ...αρνήθηκε! Ναι, ο Εκπαιδευτής του απήντησε με ένα ξερό "Όχι!".

     Όταν έχεις γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο του Λέοντος, η αστρολογική συγχρονικότητα σε έχει σφραγίσει με μιαν ιδιοτυπία πολύ χρήσιμη για τους ...άλλους! Κι ο Εκπαιδευτής του Αντώνη γεννήθηκε μέσα σ΄ αυτή την αστρολογική συγχονικότητα κάτι που, ευτυχώς, οι πέριξ αυτού το αγνοούν. Γι αυτό κι ο Αντώνης, μετά την ξερή άρνηση του Εκπαιδευτή του άφησε να φανεί στο πρόσωπό του μια απογοήτευση κι ετοιμάστηκε να οδηγήσει τον Ίππο για σταυλισμό, όμως, δεν πρόλαβε διότι, σχεδόν αμέσως άκουσε τον Εκαπιδευτή του να του λέει: "Εντάξει, αλλά για μόνον δύο καλπασμούς!". Αυτό το δεύτερο δεκαήμερο...

      Το πρόσωπο του Αντώνη φωτίστηκε κι έτρεξε να παραλάβει Τόξο και βέλη διότι όπως φάνηκε ήταν έτοιμος για την δυναμικότερη Έφιππη Τοξοβολία που έχει γίνει ποτέ στο Ιππευτήριο της Σχολής μας. Και πράγματι!

     Υπό το βλέμμα του ευτυχούς Εκπαιδευτή του, ο Αντώνης κάλπασε και τόξευσε εύστοχα, επί ενός ιπποδρομιακού (Thoroughbred) Ίππου στην υψηλότερη καλπαστική ταχύτητα και απολύτως γυμνιππευτικώς! 

     Κι έτσι ο Αντώνης, με το Σπαθί του, ή, μάλλον με το Τόξο του και τον υπέροχο Μπάλιο, κέρδισε σήμερα την διαπίστευσή του ως Εκπαιδευτής, πλέον της Σχολής των "Ελλήνων Κενταύρων"! Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση πέντε ατομικών μαθημάτων και την συνεχή προσωπική του εξάσκηση, μετά από πέντε (και όχι δύο...) εξαιρετικές καλπαστικές εξόδους και τοξεύσεις και ο Αντώνης ανίδρωτος, όπως ανίδρωτος και ο ...Μπάλιος, παρά τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες, κάτι που τελικώς παρέμεινε ως τεκμήριο ευλογίας της Ομάδος μας! Όλα, κατά πως αξίζει σ΄ εκείνους που δικαιούμεθα να επιμένουμε στο "ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΣΜΕΝ!".