Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ


Ιστορία
Ο Βελονισμός είναι μία από τις αρχαιότερες θεραπευτικές τέχνες που έχει τις ρίζες της στην Κίνα. Αποτελεί μέρος της Κινέζικης Ιατρικής (Κ.Ι) , μαζί με τη moxa-θεραπεία (θέρμανση με καιγόμενο βότανο) τα βότανα, τη διαιτητική και την κινέζικη μάλαξη (Tuina).  Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα η Κ.Ι. εφαρμόζεται για περισσότερο από 4000 χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων διαμορφωνόταν συνεχώς.


Οι Κινέζοι στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν στην αχανή Κινέζικη χώρα, ανέπτυξαν αυτό το θεραπευτικό σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται από μεθοδικότητα , συνοχή και πληρότητα, πάντα σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Πιστεύεται ότι ο «πρόγονος» της θεραπείας με βελονισμό & moxa αναπτύχθηκε στις κοιλάδες του Κίτρινου Ποταμού (Huanghe), ενώ η θεραπευτική με βότανα «γεννήθηκε» στην κοιλάδα Changjiang. Με την πάροδο των αιώνων αυτές οι δύο μέθοδοι συναντήθηκαν, εμπλουτίστηκαν, διαμορφώθηκαν και μαζί πλέον δημιούργησαν αυτό που σήμερα λέμε Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική (Π.Κ.Ι.). Λόγω της τεράστιας έκτασης της χώρας, τα κλιματικά (υγρασία, ξηρασία, κρύο, ζέστη κλπ) και εδαφικά (παράλια, ενδοχώρα, βουνά, κοιλάδες κλπ) χαρακτηριστικά διαφέρουν σημαντικά από τόπο σε τόπο. Ως εκ τούτου οι συνθήκες επιβίωσης και οι ανάγκες ανά περιοχή διέφεραν σημαντικά με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν διαφορετικοί τρόποι και τεχνικές θεραπείας. Συνολικά όμως, οι βάσεις και οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζονταν ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τη φιλοσοφία και συγκεκριμένα με τον Νταοϊσμό (σχέση ανθρώπου - σύμπαντος), τον Φυσιοδιφισμό (yin-yang & 5 τάσεις) και τον Κομφουκιανισμό (ηθική υπόσταση).


Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι το κυριότερο βιβλίο από το οποίο απορρέει η βασική θεωρία (Nei Jing) γράφτηκε κατά την εμπόλεμη περίοδο περί το 475-221 Π.Χ από πολλούς συγγραφείς κι όχι από έναν (Huangdi) όπως αναφέρεται στο βιβλίο. Στα κείμενά του αναπτύσσεται η βασική ιατρική θεωρία όσον αφορά τη φυσιολογία και την παθολογία του ανθρώπινου σώματος. Αργότερα επήλθαν τροποποιήσεις από νεώτερους συγγραφείς. Επίσης, αργότερα (περί το 25-221 Μ.Χ.) γράφτηκαν επεξηγήσεις επί του αρχικού κειμένου στο νεώτερο (Nan Jing). Τα δύο προηγούμενα βιβλία μαζί με το νεώτερό τους (Jia Yi Jing) που αφορά καταγραφή της μέχρι τότε γνώσης, αποτελούν τα θεμέλια του βελονισμού και της moxa-θεραπείας.
 Αρχές
Οι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται η Κ.Ι και κυρίως ο βελονισμός είναι:
·        Η θεωρία των Yin & Yang και η θεωρία των 5 Στοιχείων (ή 5 Τάσεων)
·        Η θεωρία για τα εσωτερικά όργανα, τα κανάλια (ή μεσημβρινοί) , το αίμα και τα σωματικά υγρά
·        Η θεωρία για τους εξωγενείς παθογόνους παράγοντες, τα 7 συναισθήματα και την παθογένεση.
·        Η θεωρία για τους τρόπους εξέτασης και την διαφοροποίηση των συμπτωμάτων.
·        Οι κανόνες με τους οποίους επιλέγεται ο τρόπος- μέθοδος της θεραπείας.
 Με αναφορά στα παραπάνω μπορούμε να περιγράψουμε το σκεπτικό που ακολουθούμε και τον τρόπο εφαρμογής των θεραπειών με βελονισμό και moxa. Πλέον θα αναφέρεται κυρίως ο βελονισμός αφού αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίζεται η χρήση των άλλων μεθόδων όπως moxa , Tuina Κλπ.


Μια από τις έννοιες που χρησιμοποιούνται συχνά είναι το Qi (ΤΣΙ). Η μετάφρασή του σημαίνει «ενέργεια». Όμως, όπως συμβαίνει σε όλες τις μεταφράσεις από τα Κινέζικα σε άλλες γλώσσες, δεν μπορούν να αποδοθούν με ακρίβεια. Αυτό συμβαίνει επειδή η κινέζικη γλώσσα εκφράζεται με εικόνες- παραστάσεις, ενώ η πληθώρα των άλλων γλωσσών (κυρίως στο Δυτικό κόσμο) εκφράζονται με λέξεις που εμπεριέχουν συγκεκριμένες έννοιες. Για παράδειγμα , το Qi , μεταφράζεται ως «ενέργεια» όμως δεν αφορά μόνο τις άυλες μορφές ενέργειας (π.χ. ηλεκτρομαγνητική, θερμική, πυρηνική κλπ) αλλά και την ίδια την ύλη. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε συμφωνία της αρχαιότερης με την νεώτερη επιστημονική αντίληψη αφού μέσα από τις θεωρίες της φυσικής (όπως Θεωρία Σχετικότητας) η ύλη εκφράζεται ως κλάσμα ενέργειας. Αρχικά, λοιπόν, υπάρχει το Qi, το οποίο βρίσκεται σε διαρκή ροή (κίνηση). Η κίνησή του αποτελεί προϋπόθεση ζωής και αντίστροφα. Αν το Qi  δεν κινείται-ρέει, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ζωή. Επιπλέον, η δυσκολία και η μη ομαλή ροή του αποτελεί τον βασικό παράγοντα ασθένειας (οποιασδήποτε). Βασικός στόχος της θεραπείας είναι να αποκαταστήσει την ομαλή και φυσική ροή του. Η υγιής ροή του, κυβερνάται από τις θεμελιώδεις αρχές που περιγράφησαν πιο πάνω (yin & yang, 5 τάσεις, φυσιολογία κλπ). Το Qi περιέχεται και ρέει στα κανάλια (ή μεσημβρινούς).


Τα κανάλια είναι άυλα και μη ορατά. Σύμφωνα με τη θεωρία, προϋπάρχουν του φυσικού σώματος, αποτελούν δε, το αρχικό «πλέγμα» επάνω στο οποίο «δομείται» ο οργανισμός. Διατρέχουν όλο το φυσικό σώμα σε διάφορες διαδρομές και πολλές διακλαδώσεις. Έτσι καταφέρνουν να διανείμουν τη ροή του Qi και του Αίματος παντού και συνεπώς να μεταφέρουν «θρέψη» και «πληροφορίες» σε όλο τον οργανισμό, σε υλικό και αιθερικό επίπεδο (ιστούς, όργανα, νου, ψυχή). Εκτός όμως των «χρήσιμων» συστατικών, μεταφέρονται και παθογόνα τα οποία με κάποιο τρόπο έχουν εισέλθει στον οργανισμό ή έχουν δημιουργηθεί από κακή λειτουργία του. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε αυτή τη διαδικασία με την κυκλοφορία του αίματος στο σώμα το οποίο αποτελεί μεταφορέα θρεπτικών και χρήσιμων συστατικών στο σώμα αλλά και άλλων παθογόνων ή άχρηστων που μπορεί να προκαλέσουν ασθένεια ή δυσλειτουργία.
Το δίκτυο των καναλιών δεν είναι «κλειστό» κύκλωμα αλλά αντιθέτως «ανοιχτό» και σε διαρκή επικοινωνία με το περιβάλλον, το σύμπαν. Έτσι, ανταλλάσσονται «πληροφορίες» και με το περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρούμε διαρκώς. Αυτή η επικοινωνία αποτελεί τη βάση της αρμονικής μας συνύπαρξης με το φυσικό περιβάλλον μας. Όσο πιο αρμονική είναι αυτή τόσο ενισχύει τη φυσική, ψυχική και πνευματική υγεία μας.


Επάνω στα κανάλια, είναι τοποθετημένα τα «Σημεία βελονισμού». Βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις στο σώμα και η κατάλληλη χρήση τους (ο ερεθισμός τους με βελόνα ή δακτυλοπίεση ή moxa) προκαλεί την κίνηση του Qi. Τα σημεία βελονισμού αποτελούν «πύλες» επικοινωνίας με το σύμπαν, μέσα από τις οποίες μπορούμε να εισέλθουμε στη ροή του Qi. Κατ’ επέκταση είναι «σημεία» επιρροής του Qi & Αίματος και των καναλιών μέσα στα οποία ρέουν, των οργάνων στα οποία καταλήγουν τα κανάλια και τελικά του σώματος , της ψυχής και του νου που ζουν και εκδηλώνονται σε δυναμική σχέση.
Οι νόμοι που διέπουν τη λειτουργία Qi, καναλιών, οργάνων κλπ, εκφράζονται με συνοχή και πληρότητα μέσα από τις θεωρίες των yin & yang και των 5 τάσεων (ή φάσεων ή στοιχείων). Αυτές οι θεωρίες εκφράζουν και περιγράφουν, πώς, οτιδήποτε σχετίζεται με τη ζωή είναι δυναμικό διαρκώς μεταβαλλόμενο και πως δεν μπορούμε να κατατμήσουμε τη φύση και να απομονώσουμε τα κομμάτια της, αφού η σχέση μεταξύ αυτών είναι η ίδια η ζωή.

Συνεπώς, είναι άτοπο να θεωρήσουμε ότι ένα όργανο ή ένα μέρος του σώματος πάσχει χωρίς ταυτόχρονα να επηρεάζονται και άλλα μέρη του σώματος όπως επίσης και η ίδια η ψυχή και ο νους. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα πώς επηρεάζεται η ισορροπία του νου μας ή και ψυχική μας ισορροπία όταν βιώνουμε έναν ισχυρό κι επίμονο πόνο στο σώμα. Αντίστροφα, πόσες φορές δεν έχει προκληθεί δυσλειτουργία ή πόνος σε σωματικό επίπεδο επειδή η ψυχική μας κατάσταση δεν είναι καλή (π.χ. από stress). Με μια λέξη μπορούμε να εκφράσουμε τα παραπάνω ως «ολιστικότητα».

Εφαρμογή του βελονισμού
Η σωστή και πλήρης εφαρμογή του βελονισμού ως θεραπευτική τέχνη βασίζεται αποκλειστικά στην ολιστικότητα.


Δεν νοείται ποτέ μια θεραπεία, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συσχετισμοί και οι αλληλεπιδράσεις όλων των μελών του συνόλου, όπου σύνολο είναι το ίδιο το σύμπαν κι εμείς μικρότεροι αντικατοπτρισμοί του. Στην ουσία, δεν έχει σημασία τόσο το σύμπτωμα αλλά η αιτία ή αιτίες που το έχουν γεννήσει. Πολύ συχνά αυτές οι αιτίες είναι μακρυά και φαίνονται άσχετες από το αποτέλεσμα (σύμπτωμα). Όμως έχει μεσολαβήσει μια μακρυά αλυσίδα μεταφοράς τους μέχρι να εκδηλωθούν τα συμπτώματα τα οποία αποτελούν «κραυγή αγωνίας» και προειδοποίησης του οργανισμού ότι κάτι δεν έχε πάει καλά στην διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ σώματος-νου-ψυχής και συμπαντικής αρμονίας. Κάποιοι συμπαντικοί – φυσικοί «νόμοι» έχουν παραβιαστεί. Η εφαρμογή του βελονισμού βασίζεται καταρχήν στην αναγνώριση (διάγνωση) της αρχικής ανισορροπίας και κατόπιν αποσκοπεί στην ενεργοποίηση του οργανισμού ώστε να την αντιμετωπίσει. Κατά βάση η θεραπεία ενεργοποιεί τους μηχανισμούς αυτοΐασης με τους οποίους έχουμε προικιστεί ή έχουμε αναπτύξει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας.  Πώς; Μέσα από την εξισορρόπιση της ροής του Qi και τελικά της επαναφοράς της αρμονίας των yin & yang και των 5 τάσεων (στοιχείων).


Είναι απόλυτα σημαντικό, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας θεραπείας να αφορά τον άνθρωπο-ασθενή ως μοναδικό πλάσμα κι όχι την ασθένεια ως κάτι αυθύπαρκτο. Η εκδήλωση οποιασδήποτε πάθησης μπορεί να είναι παρόμοια αλλά ποτέ ίδια σε κάθε άνθρωπο. Αυτό επειδή τα ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά, η ιδιοσυγκρασία, τα κληρονομικά χαρακτηριστικά, τα δυνατά ή τα αδύνατα στοιχεία κάθε ανθρώπου είναι μοναδικά, συνεπώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε άνθρωπο σαν να ήταν ίδιος με όλους τους άλλους. Τελικά, επιβάλλεται, κάθε θεραπευτική προσέγγιση να είναι εξατομικευμένη. Γι αυτό στο βελονισμό δεν έχει τόσο σημασία η έννοια της «συνταγής» όσο η έννοια της προσωπικής προσέγγισης.

Τα αποτελέσματα
Τα αποτέλεσμα των θεραπειών, ο δέκτης τα βιώνει συνολικά κι όχι μεμονωμένα.


Η αρχική «κραυγή αγωνίας» του οργανισμού εκφράστηκε με κάποια συμπτώματα. Με τη θεραπεία η εξάλειψη αυτών συνοδεύεται άρρηκτα από την ταυτόχρονη βελτίωση και επαναφορά της ισορροπίας σε πολλά επίπεδα. Πολύ συχνά μετά από θεραπείες διαπιστώνεται ότι έχουν αρχίσει να ρυθμίζονται κι άλλες καταστάσεις που ενδεχομένως έχουμε συνηθίσει να τις ζούμε ή τις έχουμε παραβλέψει. Επίσης, στις περισσότερες των περιπτώσεων βελτιώνεται η ψυχική γαλήνη και η νοητική διαύγεια, καθώς επίσης και η ικανότητα διαχείρισης της ζωής μας συνολικά. Αυτά τα αποτελέσματα θεωρούνταν ανέκαθεν ορθά κατά τη σωστή εφαρμογή της τέχνης του βελονισμού κι όχι μόνο η εξάλειψη μερικών συμπτωμάτων τα οποία ενδέχεται να εκδηλωθούν με άλλο τρόπο, αφού η αιτία του προβλήματος θα έχει μείνει ανέγγιχτη.
Συνεπώς, δεν έχει νόημα να μιλάμε για ασθένειες οι οποίες θεραπεύονται με την εφαρμογή του βελονισμού αλλά για ασθενείς-πλάσματα-μοναδικές υπάρξεις οι οποίοι δέχονται τα ευεργετικά αποτελέσματα της απόλυτα εξατομικευμένης θεραπείας.

Οι βελόνες
Τα κυρίως όργανα εφαρμογής του βελονισμού είναι οι βελόνες: εξαιρετικά λεπτές και λεπτομερώς επεξεργασμένες βελόνες εισάγονται στο σώμα σε συγκεκριμένα σημεία.


Η εφαρμογή τους είναι ανώδυνη και απολύτως ακίνδυνη. Πλέον παγκόσμια χρησιμοποιούνται βελόνες μίας χρήσεως αποστειρωμένες και συσκευασμένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Δεν δημιουργούν τραύμα και είναι απόλυτα αποδεκτές από το σώμα.

Λίγα λόγια από τον ίδιο τον Συγγραφέα για τον εαυτό του: 

     Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1969. Το πρώτο μου πτυχίο ολοκληρώθηκε το 1993 στη Φυσική.  Η μελέτη και κατανόησή της διεύρυνε τους ορίζοντες της σκέψης μου και χαρακτηρίζει όλες τις μετέπειτα επιλογές και αναζητήσεις μου. Ακολούθησε το πτυχίο Επαγγελματία Χειριστή Ελικοπτέρου (2003-2006), 1ο & 2ο επίπεδο στην Οινογνωσία (2006-2007), 1ο & 2ο επίπεδο Coaching (Initials & Neuro-Linguistic Programming) (2007).

    Στο μεταξύ εργάστηκα στις τηλεπικοινωνίες επί 11 χρόνια. Δίδαξα κατ’οίκον σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, σε σχολική τάξη, καθώς και σε επαγγελματικά σεμινάρια.

    Έχοντας ήδη ενδιαφερθεί για τις ανατολικές φιλοσοφίες και τρόπο σκέψης κατά την εξάσκησή μου στις πολεμικές τέχνες, μυήθηκα στον 1ο βαθμό στο Reiki (Usi System of Natural Healing) το 1999. Το 2008 ολοκλήρωσα πρώτο κύκλο σπουδής στο Thai Yoga Massage στην Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής. Έμαθα το Καθιστό Μασάζ στο NHS. Περαιτέρω, σπουδή στο Thai Massage σε συνδυασμό με ανατομία – κλινική προσέγγιση - οστεοπαθητική – εγκυμοσύνη, ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο - Μάρτιο του 2009 στο Λάος. Παράλληλα επέλεξα σπουδές στη Βασική Θεωρία της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, τη Διατροφή, τα Ιατρικά και τη Διάγνωση, με στόχο το Δίπλωμα στο Βελονισμό. Ακολούθησε η εκπαίδευση μου επί 1 έτος στην τεχνική της Σπονδυλοθεραπείας (με ήπιους χειρισμούς) στο NHS.

    Συνεχίζω να μελετώ και να σπουδάζω τη θεραπευτική τέχνη του Βελονισμού, ενώ παράλληλα ενημερώνομαι και παρακολουθώ σχετικά σεμινάρια.

     Εν τέλει, εφαρμόζω τις θεραπείες

·        Βελονισμού & moxa

·        με Βεντούζες

·        Thai Yoga & Osteo Thai Massage

·        Σπονδυλοθεραπείας

·        Full body oil massage

·        Μασάζ σε καθιστή θέση

·        Reiki

Στοιχεία επικοινωνίας :

Ανδρέας Καρούσος


Τηλ.: 697 36 989 36


ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ!


     Ο Κassai Lajos ανεκηρύχθη και πάλι πρωταθλητής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Έφιππης Τοξοβολίας Αl Faris της Ιορδανίας, υπό την αιγίδα της Α. Μ. του Βασιλέως Abdullah II.
     Ο Δάσκαλός μας επικράτησε με τη γνωστή "άνεσή" του επί 48 αγωνιζομένων, από 20 Χώρες.
     Την απονομή του βραβείου στον Kassai Lajos έκανε, προσωπικώς, ο Πρίγκιψ  Hussein.

Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ Ι Α !

Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

ΟΠΟΥ Η ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΙ ΤΟ ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ


     Μαθαίνουμε να απολαμβάνουμε αργά το «τσάι» μας, αδειάζοντας σιγά-σιγά την «κούπα» μας! Το συζητήσαμε σε προηγούμενο δημοσίευμά μας. Κάνουμε πράξη το «σπεύδε …βραδέως!» κι ελέγχουμε με τη σιγουριά του υπνοβάτη την αναμέτρησή μας με τον αντίπαλο! Είμαστε καταδικασμένοι να νικήσουμε!


     Μπαίνουμε ακόμη βαθύτερα στην «ατραπό» της ηρεμίας και της αυτοσυγκεντρώσεως ώστε να είμαστε βέβαιοι για την επακριβή στιγμή που θα σύρουμε τη σκανδάλη, …που θα απελευθερώσουμε τη χορδή, εννοείται!

     Ορατός για μας ο αντίπαλος αλλά όχι και εμείς από αυτόν. Οι κανόνες του παιγνιδιού ξεκάθαροι : Δες τον εχθρό πριν σε δει αυτός! Ο Σουν Τζου θα ένοιωθε ιδιαίτερη χαρά βλέποντας τους «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ» να προπονούνται!


     Στις τελευταίες Προπονήσεις μας μαθαίνουμε να …βαδίζουμε προς τον στόχο! Μαθαίνουμε στη πράξη το αξίωμα της βραδείας βαδίσεως προς τον στόχο, μιας κινήσεως για να ηρεμούμε και να αυτοσυγκεντρωνόμαστε λίγο πριν τη ζωτική στιγμή κατά την οποία το βέλος μας θα σημαδεύει το κέντρο του στόχου.


     Ο Μάνος, ως Δάσκαλος Πολεμικών Τεχνών με αρκετή εμπειρία, βοήθησε την Ομάδα μας στη τελευταία Προπόνηση να κατανοήσει την αργή βάδιση με αποτέλεσμα ένα τέλειο τοξευτικό «φινάλε» όλων των Συνασκουμένων, αμέσως μόλις ο Νεφεληγερέτης έστειλε τη πρώτη σταγόνα υετού της όμορφης ανοιξιάτικης μπόρας που επακολούθησε! Σίγουρα ο Νεφεληγερέτης, εξακολουθεί να αποχαιρετά τους πιστούς του με υετό όπως και τότε …κι εμείς με ...βέλη όπως πάντοτε ανά τους αιώνες, σαν να μην εφευρέθηκε ποτέ η ...πυρίτιδα!


Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

H ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΤΗΣ
"ΕΛΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"


     Τηρώντας την βασική μας Αρχή, "δωρεάν εκπαίδευση για όλους", πριν ελάχιστους μήνες αναρτήσαμε στο διαδίκτυο την ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη μας προς χρήση των Μελών μας αλλά και κάθε ενδιαφερομένου. Ξέρουμε το πόσο σημαντική είναι η δωρεάν Παιδεία και δεν υπολογίσαμε κόπο ώστε να αναρτούμε συνεχώς βιβλία και άλλο πληροφοριακό υλικό στον "λογαριασμό" της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" γύρω από την Ιππασία, την Τοξοβολία, την Ιστορία αλλά και πολλές άλλες επιστήμες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους Εφιπποτοξότες μας.


     Σε ελάχιστο χρόνο διαπιστώσαμε ότι ο κόπος μας άξιζε περισσότερο απ΄ ό,τι προσδοκούσαμε και σήμερα διαβάσαμε τις παρακάτω στατιστικές τις οποίες μεταφέρουμε αυτούσιες:


     Η επισκεψιμότητα της ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης μας παρουσίασε ανάλογη επιτυχία με εκείνη της επισκεψιμότητος των διαδικτυακών τόπων της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" και φανερώνει ότι, όχι μόνον τα Μέλη μας αλλά κι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός επισκεπτών, μας παρακολουθούν καθημερινώς.


     Με τα "ράφια" μας γεμάτα ενδιαφέροντες τίτλους, θεωρούμε ότι εκπληρώνουμε το πολιτισμικό μας έργο ακόμη και στον τομέα της παροχής βοηθημάτων προς τους Εφιπποτοξότες αλλά και επισκέπτες μας, σε ένα άθλιο "κράτος" το οποίο είναι ανίκανο να παρέξει ακόμη και πανεπιστημιακά βοηθήματα στους ...φοιτητές του, όπως είναι υποχρεωμένο!


     Από πλευράς μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όχι απλώς όσους εμπιστεύονται σε εμάς την εφιπποτοξοτική τους εκπαίδευση αλλά και όσους μας εμπιστεύονται για την βελτίωση του παιδευτικού επιπέδου τους, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη μας. Την ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη μας μπορείτε να την επισκέπτεσθε από το κάτω μέρος της σελίδος του παρόντος Ιστολογίου μας [Ηλεκτρονικό Βιβλιοστάσιο] και από εδώ:

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

ΟΧΙ!
ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ Σ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ!

     Μπορεί να είναι διάχυτη η εντύπωση ότι όλα καταρρέουν σ΄αυτό τον Τόπο, ότι όλοι και όλα έχουν διαφθαρεί, αλλά κάθε άλλο παρά είναι έτσι! Ευτυχώς, μπορεί το όνομα "Τσοχατζόπουλος" να προκαλεί εμετό αλλά ένα άλλο όνομα, αυτό του Κωνσταντίνου Λαψάνη έρχεται να αντισταθμίσει με υπερηφάνεια, τη ντροπή που μας κάνουν να νοιώθουμε οι διάφοροι "Τσοχατζοπουλαίοι"!

     Ο Κωνσταντίνος Λαψάνης είναι ένας νεαρός Συνέλληνας ο οποίος σπούδασε στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στην Καλαθοσφαίρηση. Ανάμεσα στην εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών του και στην προπονητική του Αθλήματός του την οποία ασκεί στον Σύλλογο "ΤΥΦΩΝ", ο νεαρός Συνέλληνας σκέφθηκε να προσφέρει μία δυνατότητα εισαγωγής στην καλαθοσφαίρηση και, κατ΄ επέκταση στον Αθλητισμό, στα νέα παιδιά αυτής της τάλαινας Χώρας! Έτσι, ο Κωνσταντίνος Λαψάνης, παρά τις βαρύτατες στρατιωτικές κι επαγγελματικές υποχρεώσεις του διοργανώνει μία αθλητική εκδήλωση για τους σημερινούς "πιτσιρικάδες" δείχνοντάς τους ένα υγιές αθλητικό "μονοπάτι" με τον ακόλουθο τρόπο :
     Και, βέβαια, ο διοργανωτής είχε την πρωτοβουλία να καλέσει την "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" προκειμένου να παρουσιάσουμε την Παραδοσιακή Τοξοβολία στους νεαρούς προσκεκλημένους του, κάτι που θα κάνουμε με ιδιαίτερη χαρά, τιμώντας την οργανωτική πρωτοβουλία του και τη διάθεση προσφοράς του προς τους (σχεδόν...) συνομιλήκους του!

     O Kωνσταντίνος Λαμψάνης και η Ομάδα του, ο "ΤΥΦΩΝ" δεν εξαντλούν το ενδιαφέρον τους στην αθλητικοποίηση των νέων Ελλήνων. Έχουν ένα πολύ πιο φλέγον "ενδιαφέρον", συνεισφέροντας στον αγώνα κατά των ναρκωτικών. Όπως μας "πληροφορεί" η παρακάτω φωτογραφία, η εύστοχη προτροπή του Κωνσταντίνου και της Ομάδος του "ΤΥΦΩΝ" είναι : "Άσε τη ζωή που κάνεις, ψάξε τη ζωή που χάνεις!" και, ομολογουμένως, είναι ό,τι πιο αναγκαίο (δυστυχώς..) για πολλά νέα παιδιά, σήμερα!
   


Ο «ΚΥΚΛΟΣ»
ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΗΘΟΣ
ΤΩΝ
«ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ»


     Προσφάτως εντοπίσαμε στο διαδίκτυο έναν σημαντικό προπονητικό προβληματισμό μιας επιστήμονος, πτυχιούχου των Τ.Ε.Φ.Α.Α. ο οποίος έχει ως εξής:

"Η ψυχολογική κακοποίηση των αθλητών
και η ευθύνη όλων μας

Από πολύ νωρίς, μπαίνοντας στον αθλητικό στίβο και μεγαλώνοντας μέσα σ’ αυτόν άρχισε να με απασχολεί επίμονα η σχέση εξουσίας προπονητή-αθλητή. Με εντυπωσίαζε πάντα αρνητικά η λεκτική κακοποίηση που παρατηρούσα δυστυχώς σε όλη την αθλητική μου πορεία από την πλειοψηφία των προπονητών προς τους αθλητές τους. Και αυτή η κακοποίηση περιελάμβανε όλη την ηλικιακή γκάμα των αθλητών… Στην αρχή σαν παιδί, μου φάνταζε δεδομένη, ξέρετε, μέσα στην ‘λογική’ της εκπαίδευσης, αργότερα όταν ενηλικιώθηκα συνειδητοποίησα την ανηθικότητα της ‘λογικής’ αυτής και την απαγόρευα ρητά με συνοπτικές διαδικασίες προς το πρόσωπο μου.

Τι νομιμοποιεί έναν προπονητή να φωνάζει βρίζοντας τον αθλητή του; Να τον μειώνει επιδεικτικά μπροστά σε όλους, να τον περιφρονεί, να τον ειρωνεύεται, να του λέει συστηματικά ψέματα; Τίποτα και κανείς. Απλά η ανοχή των αθλητικών παραγόντων – και όχι μόνο – του δίνει μια άτυπη άδεια να το κάνει. Ελάχιστοι προπονητές γνωρίζουν ότι η συνεργασία με αθλητές κάθε ηλικίας σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει πάντα μια παιδαγωγική προσέγγιση προς αυτούς, ακόμα και αν είναι ενήλικες. Ο προπονητής είναι ο ‘πατέρας’, ο ‘ηγέτης’ μιας ομάδας, πρέπει να καθοδηγεί, να δίνει το παράδειγμα, να εμπνέει και να διατηρεί ισορροπίες.

Αυτό προϋποθέτει να έχει συναισθηματική νοημοσύνη ενηλίκου, βεβαίως. Γιατί αν συμβαίνει το αντίθετο, τότε μοιραία λειτουργεί εγωκεντρικά όπως ένα μικρό παιδί, αδιαφορεί για τα μέλη της ομάδας του, φέρεται βάναυσα και αυταρχικά, κρύβεται πίσω από το πέπλο της εξουσίας για να επιβληθεί και να νιώσει ηδονή, είναι ένας κουτσός συναισθηματικά άνθρωπος που προσπαθεί να βρει ταυτότητα μέσα από έναν τίτλο, κακοποιώντας όσους διαπιστώνει πως μπορεί…

Εδώ είναι και το πιο ανήθικο κομμάτι της όλης υπόθεσης. Αν έχεις ΗΘΟΣ, δεν μπορείς να κακοποιείς λεκτικά τον αθλητή σου. Έχουμε γεμίσει από προπονητές που παίρνουν ένα χαρτί και νομίζουν ότι ξέρουν. Αδιαφορούν για την ψυχολογία των αθλητών τους, μάλλον δεν έχουν καν ιδέα τι σημαίνει αυτό. Και πάνω απ’ όλα δεν έχουν το ταλέντο… Γιατί για να διευθύνεις μια ομάδα πρέπει να έχεις το χάρισμα: να αφουγκράζεσαι τον καθένα ξεχωριστά ως μονάδα, να έχεις ενσυναίσθηση, να γνωρίζεις για το κίνητρο επάρκειας, να έχεις διδαχτεί την προ-κοινωνική συμπεριφορά, να είσαι ειλικρινής με τους αθλητές, να αντέχεις να ζητάς συγνώμη, να κάνεις πάντα αυτοκριτική και διάλογο, να ξέρεις να ακούς, να μπορείς να δένεις τον κάθε ένα στο σύνολο και το μέγιστο μέλημά σου είναι να προστατεύεις όλους τους αθλητές σου. Εν ολίγοις, να μην αφήνεις κανέναν να νιώθει αόρατος ή παρείσακτος. Αυτός είναι ο ρόλος του προπονητή, να καταφέρει να κάνει τους αθλητές του να νιώθουν χρήσιμοι, να βοηθήσει να βρει το ρόλο του ο καθένας και να τον παροτρύνει να τον αναπτύξει. Μόνο τότε θα μεταμορφωθεί η ομάδα του.

Έπαιξα και παίζω μπάσκετ περισσότερο από μια δεκαετία συνολικά και σε όλες τις ηλικιακές εκφάνσεις της ζωής μου. Πέρασα από εθνικές και τοπικές κατηγορίες, γνώρισα δεκάδες συναθλήτριες και άλλους τόσους προπονητές. Το καλύτερο μπάσκετ το έπαιξα με προπονητές που μπορεί να μην είχαν την αρτιότερη τεχνική κατάρτιση, ήταν ωστόσο σωστοί παιδαγωγοί. Αργότερα, συνειδητοποίησα από τον προπονητικό θώκο, ότι οι νεαροί αθλητές αποδίδουν και αυτοί καλύτερα όταν ξέρουν ότι είσαι πάντα δίπλα τους με αυθεντικότητα και σεβασμό.

Είναι ωριμότητα να αναλαμβάνεις την ευθύνη μιας ήττας αντί να κοιτάς να ρίξεις το φταίξιμο στους άλλους και να αποφεύγεις τη δημόσια κριτική/επίπληξη. Είναι γνησιότητα να είσαι κοντά στον αθλητή και να τον στηρίζεις ακόμα και στις άσχημες στιγμές. Είναι καλλιέργεια ψυχής να μη θυμώνεις με το παραμικρό και να διαχειρίζεσαι ώριμα την οργή σου και είναι γενναιοδωρία να μπορείς να πεις μια καλή κουβέντα. Νομίζω πως είναι επιβεβλημένο καθήκον των αθλητικών παραγόντων (και των γονέων των ανήλικων αθλητών) να απαγορεύουν στους προπονητές να κακοποιούν τους αθλητές. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των αθλητών να μην επιτρέπουν τη λεκτική κακοποίηση από τους προπονητές τους, αντί να τη θεωρούν δεδομένη. Είναι καθήκον της πολιτείας να περνάει από ψυχολογική εκπαίδευση τους προπονητές, γιατί οφείλουν να είναι πέρα απ’ όλα παιδαγωγοί.

Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός / πρωταθλητισμός προσφέρει το εξής προνόμιο, μπορεί να είναι ανθρώπινος όσο και εποικοδομητικός, ας μην το στερούμε αυτό από τους αθλητές."

Της Σοφίας Ξυγαλά (πτυχιούχου Τ.Ε.Φ.Α.Α.)     Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είχε την αγαθή «τύχη» να «σχεδιασθεί» επάνω στο Πλατωνικό κοινωνικό πλαίσιο και να «εφοδιασθεί» με ένα κανονιστικό «οπλοστάσιο» που ρυθμίζει απολύτως και σε κάθε λεπτομέρεια συμπεριφοράς τα Μέλη της και τα Μέλη της εμπεριεχόμενης Ελληνικής Ομάδος Έφιππης Τοξοβολίας «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ».

     Ο, εξ αρχής, «σχεδιασμός» του δικού μας Οργανισμού βασίσθηκε στην αναγνώριση του Ήθους ως  κριτηρίου ομαδικής αποτελεσματικότητος με κατάληξη, σήμερα, να διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο Καταστατικό, έναν πλήρη Κανονισμό Λειτουργίας Ομάδος και μία σειρά λεπτομερών Οδηγιών προς Συνασκουμένους που δεν αφήνουν κανένα κενό υγιών διανθρωπίνων σχέσεων μεταξύ των Μελών μας. Κοινός  «παρονομαστής» όλου αυτού του κανονιστικού μας πλαισίου είναι ο σεβασμός προς την προσωπικότητα και την ατομική ελευθερία του άλλου! Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το προπονητικό Ήθος στους «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ» κάθε φορά που βρισκόμαστε είτε στη Γραμμή Βολής, είτε στο Ιππευτήριο!

     Η προπονητική ευπρέπεια στην Ομάδα μας έχει την αρχή της στο ότι ουδείς, μηδέ εξαιρουμένου και του Αρχηγού της, θεωρεί εαυτόν ως διακρινόμενο των άλλων! Ο ίδιος ο Αρχηγός της θεωρεί εαυτόν ως Πολεμιστή ισότιμο των υπολοίπων και τούτο αναιρεί κάθε αποστασιοποίηση,  διασφαλίζοντας βαθύτερη αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμό χωρίς το δέος προς τον «υπερκείμενο» (Προπονητή) που γεννά, τελικώς, φόβο, αποστροφή και αντιπαλότητα!

     Οι εκατοντάδες των Μελών μας έχουν προσέξει ότι ουδέποτε και παρά τις υψηλές απαιτήσεις των Προπονήσεών μας, κατά την διάρκεια της οιασδήποτε Προπονήσεώς μας υπήρξε, γενικώς, ύβρις, λοιδορία ή έστω απλή υποτίμηση Συνασκουμένου από τον Αρχηγό (προπονούντα) ή από Αρχηγό Βολής. Και όχι μόνον… Όλοι οι Συνασκούμενοι  με την είσοδό τους στην Ομάδα αναπροσαρμόζουν (λόγω Κανονισμού και Οδηγιών) και την κοινωνική συμπεριφορά τους επί τα βελτίω ώστε, ακόμη και μεταξύ τους, εν ώρα Προπονήσεως να μην έχει ποτέ ακουστεί η παραμικρή απρεπής έκφραση στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της Ομάδος μας! Είναι χαρακτηριστικό το μοναδικό αποτέλεσμα ευπρεπούς ομαδικής συμπεριφοράς κατά την διάρκεια των Προπονήσεών μας, όπου όλοι επικοινωνούμε σιωπηρά, σχεδόν, δια νευμάτων, ακόμη και στο Ιππευτήριο όπου, αναγκαστικώς, λόγω ανοιχτού πεδίου και φυσικών συνθηκών η ένταση της φωνής είναι αναγκαία για τον προπονούντα!

     Η αδιάκοπη συχνότητα της προπονητικής μας δραστηριότητος με τις ιδιαίτερες εντάσεις που προκαλεί -κυρίως- η Ιππασία, θα συγχωρούσε μύρια όσα περιστατικά αγενούς ή και βίαιης συμπεριφοράς από τον προπονούντα  προς τους Συνασκουμένους, όμως δεν επιτρέψαμε ποτέ (!) να σημειωθεί ούτε ένα τέτοιο περιστατικό στα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας μας σεβόμενοι την προσωπικότητα των Μελών μας, κυρίως δε την ίδια την Έφιππη Τοξοβολία! Εάν, δε, προσέξει ο αναγνώστης όχι μόνον το παρόν κείμενο αλλά και όλη την μεταξύ μας επικοινωνία θα παρατηρήσει ότι για μας πάντοτε το «Μέλος» και ο «Συνασκούμενος» γράφονται με κεφαλαίο το πρωτόγραμμα, ως απόδοση Τιμής και αναγνώριση του όρου όχι ως απλού ουσιαστικού αλλά ως κυρίου τίτλου με όλον τον συνεπαγόμενο σεβασμό! Το ίδιο ισχύει και σε κάθε αναφορά του όρου «Προπόνηση» διότι η δική μας Προπόνηση δεν αποτελεί μιαν απλή διαδικασία απλής αναπτύξεως δεξιοτήτων, αλλά μία πλήρη παιδαγωγική τελετουργία συνδυαστικής αναπτύξεως Ήθους και δεξιοτήτων, όπως ακριβώς απαιτείται για έναν πραγματικό Πολεμιστή.

     Τέλος, θεωρούμε απαραίτητο να αναφερθούμε στον θεσμό του «Κύκλου» ως βασικού μέσου στην εδραίωση αγαθών σχέσεων κι ευπρεπούς συμπεριφοράς μεταξύ των Μελών της Ομάδος, ενός θεσμού ο οποίος αποτελεί θεμέλιο δίκαιης διοικήσεως όλων των πολεμικών νομαδικών Κοινωνιών της Ευρασίας από τις οποίες τον δανεισθήκαμε. Από την αρχή της λειτουργίας της Ομάδος μας συνηθίζουμε, μετά το πέρας των Προπονήσεών μας να καθόμαστε όλοι οι Συνασκούμενοι κυκλικά γύρω από τον Αρχηγό, δεξιά οι άνδρες και αριστερά οι γυναίκες, ώστε ένας προς ένα να διατυπώνουμε ευθαρσώς τις αρνητικές σκέψεις, διαθέσεις, εντυπώσεις και συναισθήματα κατά πρόσωπον εκείνου που θεωρούμε ότι μας τα προκάλεσε και να δίδεται η ευκαιρία παροχής εξηγήσεων ή και συγγνώμης, αποκαθιστώντας έτσι κάθε αναφυόμενο πρόβλημα συμπεριφοράς και σχέσεων. Ο «Κύκλος», για μας, δεν αποτελεί βήμα εκφράσεως «ευχαριστιών» ή «ευαρεσκείας», αλλά βήμα εκφράσεως παραπόνων και δυσαρεσκείας με πρώτο κρινόμενο τον προπονούντα ο οποίος, έχοντας κατά νου ότι στο τέλος θα κριθεί φροντίζει να μη δίδει «λαβές» παραπόνων και δυσαρεσκείας.


     Ο «Κύκλος», λοιπόν, των πολεμικών νομαδικών Κοινωνιών της Ευρασίας, αποτελεί το δικό μας «κλειδί» ευρύθμων κι αγαστών σχέσεων, εξασφαλίζοντας στην Ομάδα των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» υψηλό προπονητικό ήθος.

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ
ΕΦΙΠΠΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ
     Απόψε, στις 22.30, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο “EOELLAS Web Radio”, οι Πρόδρομος Κοφσανίδης και Περικλής Τσιούτσιος θα παρουσιάσουν την Έφιππη Τοξοβολία με καλεσμένο τον Αρχηγό της Ελληνικής Ομάδος Έφιππης Τοξοβολίας Αριστοτέλη Καλέντζη.

      Ζωντανή ακρόαση 
                                                   ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Ο «Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων» έχει ιδρυθεί στις 28 Δεκεμβρίου 2001 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με σκοπό τις μελέτες και τις έρευνεες στις θεματικές ενότητες : 1) ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, 2)ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑ, 3)ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.  Εδώ και κάποια χρόνια εκδίδει και δικό του περιοδικό το «ΝΕΜΕΣΙΣ». Ο Ε.Ο.Ε., μέσω της «Ηistory moments by eoe», δραστηριοποιείται και σε ντοκιμαντέρ με κορυφαίο το  "21/12/2012 : «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ». Ο Ε.Ο.Ε. είναι, επίσης, "ανοιχτός" σε όλα τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα οποιασδήποτε μουσικής κατηγόριας, προκειμένου να τα βοηθήσει στην προβολή τους.

Επικοινωνία:
Ε-mail/msn : eoellas@yahoo.gr
Τηλέφωνο : 6940827501.

Θα μας βρείτε:


ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΔΩ

Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

ΘΑ ΔΙΑΣΧΙΣΕΙ ΕΦΙΠΠΟΣ ΤΙΣ ΑΛΠΕΙΣ...
...και μας έκανε την Τιμή να τον εκπαιδεύσουμε στην Ιππασία!


     Μπορεί να έχει "γυρίσει" την Ευρώπη με το ποδήλατό του αλλά ο σκοπός του είναι να διασχίσει τις Άλπεις ...έφιππος! Ακολουθώντας τις οπλές των Ίππων του Ιουλίου Καίσαρος, ο δικός μας Χαράλαμπος ξεκίνησε το δικό του διαλπικό ταξίδι μαθαίνοντας κοντά μας Ιππασία. Σήμερα ήταν το δεύτερο, ΜΟΛΙΣ!, μάθημά του και όχι μόνο διηύθυνε σε βάδην και τροχασμό τον Ίππο του αλλά και "πέρασε", γυμνιππευτικά και χωρίς σέλλα, διαδρομή ...βαλβίδων! Τα αποτελέσματα της προόδου του φαίνονται στις εικόνες. Εκείνο που δεν φαίνεται είναι το πρώτο του "δείγμα" συραγωγήσεως το οποίο, χωρίς καν να διδαχθεί, μας επέδειξε, συραγωγώντας έναν Ίππο καθόλου "εύκολο"! Όταν του προτάθηκε να του διδαχθεί το "πώς" γίνεται μία συραγώγηση απήντησε ότι ήδη μελέτησε το εκπαιδευτικό εγχειρίδιό μας και θα μπορούσε αμέσως να μας δείξει το τι έμαθε, οπότε, μας ξάφνιασε όλους με μία ακριβέστατη συραγώγηση του "Σκούμπι" μας!... Τα ταλέντα ...κυκλοφορούν ανάμεσά μας και είναι αρκετά σ΄ αυτή την Ομάδα...


      Εμείς απλώς νοιώθουμε για μια ακόμη φορά χαρούμενοι για έναν αρχάριο με ...λαμπρό μέλλον!


ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ!


     Μπορούμε , πια , να πούμε ότι είμαστε απόλυτα "ενσωματωμένοι" με τη Φύση! Οι νέοι χώροι των Προπονήσεών μας απεδείχθησαν ακόμη καλύτεροι από τους προηγούμενους και το όλο προπονητικό μας πρόγραμμα "σοφό"!


     Οι Συνασκούμενοι ακόμη πιο εύρωστοι, έφιπποι ή στη γραμμή βολής, αποδεικνύουν με τις επιδόσεις τους τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.


     Ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, οι Εφιπποτοξότες συμπαρατάσσονται και συνασκούνται επί ίσοις όροις, όπως ακριβώς σε κάθε πολεμική φράτρα που αντιμετωπίζει τον κοινό εχθρό, αυτόν που σήμερα ονομάζεται "παρακμή" και "κατάπτωση Αξιών"!


     Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά όταν τους βλέπουμε να καταφθάνουν με τα ποδήλατά τους, αμέσως να ...προθερμαίνονται συστηματικά και κατόπιν να πιάνουν τα Τόξα και να ..."κεντάνε" τρέχοντας σε ορεινό έδαφος :


     Σε λίγες μέρες οι ανόητοι θα επιτρέψουν και πάλι στο σύστημα να τους δώσει τη "χαριστική βολή στον ...οργασμό τους με την εκλογική απάτη! "Ουδέν κακόν", αφού έτσι θα αποφευχθούν επιπλέον "τερατογενέσεις ή και απλές διαμαρτίες περί την διάπλαση"... 


     Ασχέτως των ανοήτων, οι νοήμονες Εφιπποτοξότες θα βελτιώσουμε τη σχέση μας με τη Φύση, θα οξυγονώσουμε περισσότερο τον εγκέφαλό μας και θα εντείνουμε τον οργασμό των αντοχώνμας ώστε να βγούμε νικητές από την κρίση των Αξιών η οποία, άλλους τους οδηγεί στον αφανισμό.


Αυτό είναι "Έφιππη Τοξοβολία"!