Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018


AΠΟΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΟΧΛΗΣΕΩΝ

ΜΗ ΔΙΑΛΕΙΠΕΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΝΩΝ,
ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΕΣΟΜΕΝΟΝ…ΙΠΠΟΝ
ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΕΧΕΙΝ ΠΟΛΥΝ ΧΡΟΝΟΝ

ΑΨΥΡΤΟΣ


     Αν και η συμβουλή του Αψύρτου προορίζονταν για τους πολεμικούς Ίππους της εποχής του, δεδομένου ότι διαχρονικώς η ζωή αποτελεί «λίκνον» Πολέμου, όπως και ο Άνθρωπος, έτσι και ο Ίππος θα πρέπει να λογίζονται ως ισοβίως αντιμετωπίζοντες συνθήκες Πολέμου με όσα και ό,τι αυτές περιλαμβάνουν και δη εξωτερικές ενοχλήσεις προσλαμβανόμενες δια των αισθήσεων.


     Έναντι αυτών των εξωτερικών ενοχλήσεων καλείται ο Ιππαγωγός να «θωρακίσει» τον Ίππο του αποενοχοποιώντας τις με την κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία, βασικώς, προβλέπει την διαμόρφωση υψηλής ανοχής έως και πλήρους αδιαφορίας από πλευράς του Ίππου ώστε να μην δύνανται να τον αιφνιδιάσουν και να τον τρομάξουν προκαλώντας απρόβλεπτη και επικίνδυνη συμπεριφορά του.


     Οι βασικές ενότητες ενοχλήσεων ανταποκρίνονται σε μία ή, ταυτοχρόνως, περισσότερες αισθήσεις του ζώου και η προέλευσή τους μπορεί να είναι ποικίλη, λόγω της πολυπλοκότητος του τρόπου και μέσων παραγωγής τους στη σύγχρονη κοινωνία. Ένα παράδειγμα είναι η καύση πυροτεχνημάτων.


     Ένα πυροτέχνημα, όταν ενεργοποιείται, μπορεί να προκαλέσει τον τρόμο του Ίππου λόγω της λάμψεώς του και/ή της κινήσεώς του (όραση), λόγω του κρότου που παράγει(ακοή), λόγω της καύσεως της πυρίτιδος που συνεπάγεται η ενεργοποίησή του (όσφρηση), λόγω της εισχωρήσεως στη στοματική του κοιλότητα υπολειμμάτων της καύσεως (γεύση), λόγω της πτώσεως επάνω στην επιφάνεια του σώματός του υπολειμμάτων του πυροτεχνήματος (αφή).


     Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και κατά την επιχειρούμενη εισαγωγή του Ίππου στην θάλασσα όπου μπορεί να δυστροπήσει με την εισαγωγή του στο υγρά στοιχείο (αφή), με την ισχυρή κίνηση των κυμάτων (όραση), με τον παφλασμό των κυμάτων (ακοή), με την κατάποση νερού με την γεύση του οποίου να μην είναι εξοικειωμένος (γεύση) ή και με την οσμή μαζούτ που μπορεί να συνυπάρχει στο νερό (όσφρηση).


     Οι εξωτερικές ενοχλήσεις που μπορεί να διαταράξουν την ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση του Ίππου προκαλώντας δυσάρεστες ή και επικίνδυνες συμπεριφορές του δεν μπορούν να συνοψισθούν ώστε, συμπεριλαμβανόμενες σε έναν «κατάλογο περιεχομένων» να αντιμετωπισθούν μία προς μία ακυρώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις τους στην συμπεριφορά του Ίππου, διότι είναι τόσες πολλές και τόσο απρόβλεπτες μέσα στην φυσική και ανθρώπινη καθημερινότητα. Παραδείγματος χάρη, οι αστραπές και βροντές μιας καταιγίδος (οπτική και ακουστική φυσική ενόχληση) ή, οι λάμψεις και οι κρότοι εξατμίσεων διερχομένων οχημάτων (οπτική και ακουστική τεχνητή ενόχληση) είναι τόσο πολλές και ετερόκλητες ώστε δεν μπορούν να ενταχθούν σε ένα πλήρες πρόγραμμα «θεραπείας» των ανεπιθύμητων συμπτωμάτων.


     Παρά ταύτα, ο σωστός Ιππαγωγός προλαμβάνει τα ανεπιθύμητα συμπεριφορικά του Ίππου συμπτώματα, σταθμίζοντας την εργασία και τον χώρο εργασίας του Ίππου του προβλέποντας τις πιθανότερες των εξωτερικών ενοχλήσεων που μπορεί να επισυμβούν.


     Και ο γενικός κανόνας αντιμετωπίσεως των συνεπειών αυτών των εξωτερικών ενοχλήσεων αφού προβλεφθούν είναι η, αρχικώς, ήπια αναπαραγωγή τους μέσα στο πλαίσιο της δια των αισθήσεων του Ίππου αντιλήψεώς τους και, μετά την διαπίστωση της αρχικής αταραξίας του, προσέγγιση του ερεθίσματος ολοένα και κοντύτερα προς τον Ίππο, ολοένα και δριμύτερα κατά το αποτέλεσμα, εάν δε, πρόκειται περί αντικειμένου, μέχρι τελικής επαφής του με το σώμα του Ίππου χωρίς ο τελευταίος, πια, να αντιδρά διόλου.


     Στην Ομάδα των «Ελλήνων Κενταύρων» όλοι οι Ίπποι Σχολής αποευαισθητοποιούνται προσεκτικά, αποενοχοποιουμένων των εξωτερικών ενοχλήσεων για τα αισθητήρια του ζώου με πολλές διαδικασίες και τηρουμένων πλείστων όσων κανόνων ασφαλείας με αποτέλεσμα, ουδέποτε να σημειωθεί το παραμικρό πρόβλημα. Και αυτή είναι μία εργασία πολύ υψηλών απαιτήσεων όπου η «στρογγυλή κίνηση» του χειριστή είναι το κριτήριο της επιτυχίας.
  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.