Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

TENGRI.Hu

 TENGRI.Hu     Ο Συνασκούμενός μας Ιωάννης από την Κέρκυρα μας ενημερώνει για ένα εξαιρετικό Ιστολόγιο υο οποίο ονομάζεται TENGRI, κάτι το οποίο στις αλταϊκές γλώσσες σημαίνει «Πνεύμα» και προσδιορίζει αυτό το οποίο, παγκοσμίως, έχει εσφαλμένα καθιερωθεί ως «Σαμανισμός»., δηλαδή, η επίκληση πνευμάτων για την θεραπεία ή και την προσβολή  των νόσων ή δια δεινών.

     Το Ιστολόγιο TENGRI αποτελεί δημιούργημα ενός Ούγγρου εθνογράφου, του Zoltán Sólyomfi-Nagy με ιδιαίτερην εμπειρία και δράση η οποία φθάνει έως τους ιθαγενείς λαούς των Ινδιάνων της Αμερικής, όπως διαβάζουμε στην αυτοπαρουσίασή του.

     Η θεματολογία του Ιστολογίου αυτού μας εισάγει με πολλές επιμέρους σελίδες στις παραμέτρους του Τεγκρισμού αλλά και την ηθολογίας των αλταϊκών λαών των οποίων η καθημερινότητα έχει πολλά να μας αποκαλύψει.

 


     Πολύ σημαντική και η σελίδα με τα λοιπά συσχετιζόμενα Ιστολόγια τα οποία αξίζει να επισκεφθούμε και να μελετήσουμε:

 


Lajos Kassai - www.lovasijaszat.hu

Hungarian costumes (Nasca) - www.hunor-magyar.hu

Kurultáj - www.kurultaj.hu

Fehérholló Őskü - www.karabaksa.hu

Sweating Cottage - www.kunyhozas.hu

Cey-Bert Róbert Gyula - www.cey-bert.hu

Recommendations - www.javaslap.hu

Yotengrit - www.yotengrit.hu

Gray Bear - www.medveutja.hu

Mónus Archery - www.monusarchery.hu

Majercsik János Oguz - www.oguz.hu

Roots of the Earth - www.feuerkreis.at

Tengri News Kazakhstan - www.en.tengrinews.kz

Turania shop - www.turania.hu

Püski publishing house - www.puskikiado.hu

Lawn wolves - www.gyepufarkasai.atw.hu

Incense, fragrances - www.florasense.hu

Filosz publishing house - www.filosz.hu

Miller Nyomda - www.aamillernyomda.hu

Sunflower Tattoo Holiday - www.sundeer.hu

     Η ευρύτητα πνεύματος και κατανοήσεως των λαών η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει την Ελληνικήν Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας των «Ελλήνων Κενταύρων» θα έχει πολλά να ωφεληθεί από την περιήγηση στο Ιστολόγιο TENGRI.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.