Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

ΜΑΣΤΙΓΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ...ΜΑΣΤΙΓΑ!


     Η εγωιστική ανθρωποκεντρική προσέγγιση των άλλων φυσικών πλασμάτων από το "έλλογον ον", συχνά το καθιστά ιδιοτελή "χρήστη" και όχι κοινωνό της Φύσεως και, δυστυχώς, αυτό συμβαίνει συχνά και στον τομέα της Ιππικής όπου ο Άνθρωπος επιδιώκει να υποχειριάσει τον Ίππο αδιαφορώντας για τα φυσικά δικαιώματα αυτού του πλάσματος σε ό,τι αφορά στην αξιοπρέπειά του και στην ίδια την ευημερία του.


     Η συραγώγηση αποτελεί την βασικήν εκπαιδευτική διαδικασία του Ίππου από τον Άνθρωπο και ο τελευταίος και εν προκειμένω επιδιώκει την, όσο το δυνατόν, "ακόπιαστη" επίτευξη ενός γρήγορου αποτελέσματος αδιαφορώντας, συχνά, για την ψυχολογία του Ίππου και για τις στρεσογόνες επιπτώσεις που αυτό το "ακόπιαστο" και "γρήγορο" μπορεί να επιφέρουν στο ευγενές τετράποδο ζώο!


     Έτσι, λοιπόν, ο Άνθρωπος, προκειμένου να επιτύχει το "ακόπιαστο" και "γρήγορο" στην εκπαιδευτική διαδικασία της  συραγωγήσεως του Ίππου, χρησιμοποιεί την  μ ά σ τ ι γ α  ως μέσον επιτεύξεως του σκοπού του, παραβλέποντας ότ η χρήση της ως μέσου εκβιασμού, κυριολεκτικώς, εξουθενώνει την ψυχολογία του Ίππου τρομάζοντάς τον και αγχώνοντάς τον, με ό,τι και όσα αυτά συνεπάγονται.


     Στην Φυσική Ιππική την οποία εμείς ακολουθούμε και η οποία έχει ως πραγματική  -και όχι απλώς φραστική- προτεραιότητά της την ευημερία του Ίππου, η συραγώγηση γίνεται άνευ μάστιγος και άνευ ...συραγωγέως, χωρίς καμία φυσικήν επαφή του συραγωγούντος Ανθρώπου και του συραγωγούμενου Ίππου, απλώς και μόνον δια της οπτικής επαφής και καθοδηγήσεως "κανθού με κανθόν" των οφθαλμών των δύο συνεργαζομένων πλασμάτων. Αυτό το ιδανικό σύστημα συραγωγήσεως που διασφαλίζει την τελεία εκπαίδευση του Ίππου μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού της ψυχολογίας και της προσωπικότητος του ευγενούς τετραπόδου, εφαρμόζεται στην Σχολή του Οργανισμού "Kassai", στην Ουγγαρία, όπου κι εμείς το διδαχθήκαμε και εφαρμόσαμε! Δυστυχώς, όμως, η γνώση δεν αποτελεί διακαή πόθο όλων των Ανθρώπων οι οποίοι επιμένουν στην εμμονικότητα της επαναλήψεως διαχρονικών λαθών, είτε αυτά λέγονται "δημοκρατίες", είτε αυτά λέγονται "στομίδες", είτε αυτά λέγονται "συραγωγήσεις με χρήση μάστιγος"! 


     Στην δική μας περίπτωση, ο Sepp είναι ένας υγιής και δυνατός μεσήλικας επιβήτορσας, ιδανικός στην συμπεριφορά του ως Ίππος Σχολής και Έφιππης Τοξοβολίας, αλλά με εντελώς αγχωσικήν αντιμετώπιση της μάστιγος κατά την συραγώγηση. Είναι χαρακτηριστικό του άγχους του ότι, ακόμη και εάν ο συραγωγών δεν κρατά μάστιγα και, απλώς, γύρει προς το μέρος της για να την αναλάβει στο χέρι του, ο Sepp ξεχύνεται σε αγχωσικό καλπασμό πριν ο συραγωγών αγγίξει το τρομακρικό, για τον Sepp, αντικείμενο! Στην σημερινή, λοιπόν, εκπαιδευτικήν ημερίδα, με τον Μηνά θέσαμε ως στόχο να βοηθήσουμε τον Sepp να αποενοχοποιήσει την μάστιγα και σε αυτή μας την φερέλπιδα προσπάθεια επικαλεσθήκαμε την διδασκαλία που μας προσέφερε προηγούμενη εμπειρία μας την οποία ονομάσαμε "Ολιστικήν Εμπιστοσύνη".  


     Έτσι, αντί να επικεντρωθούμε στην αποενοχοποίηση του αντικειμένου (μάστιγος) για τον Ίππο, συντονισθήκαμε στην "εσώτερη συχνότητα" του ίδιου του Ίππου υποβάλλοντας τον εαυτό μας στην ολικήν αποδοχή μας από εκείνον ώστε, ο,τιδήποτε σχετίζεται με εμάς (αντικείμενα, συμπεριφορές κλπ) να γίνονται συναποδεκτά αμέσως από τον Ίππο, τιθέμενα υπό την πλήρην εμπιστοσύνη του. Κι έτσι, ξεκινήσαμε με το πρώτο δείγμα "συντονισμού συχνοτήτων", ήδη, από την εναρκτήρια φωτογραφία της εκπαιδευτικής ημερίδος. 


     Αποσπώντας την επιβεβαίωση της επιτυχίας της αποδοχής μας από τον Ίππο από την πρώτη στιγμή και, επειδή, στην εκπαιδευτική ημερίδα μετείχε (πρωταγωνιστικώς, ως εκπαιδευόμενος) και ο Μηνάς μας, μετά την πρώτη επιβεβαιωτική φωτογραφία "αποχωρήσαμε" από το πεδίο της προσοχής του Ίππου ώστε αυτός να αφήσει "χώρο" συναποδοχής και του Μηνά διότι με κατακεκλυσμένο το πεδίο αποδοχής του δεν θα μπορούσε, εν συνεχεία, να προσφέρει την ολιστικήν αποδοχή του και στον Εφιπποτοξότη και Εκπαιδευτή υπό επίβλεψη Μηνά, κατά την διαδικασία της αποενοχοποιήσεως της μάστιγος την οποία, αμφότεροι, θα επιχειρούσαμε. Όπερ και ...εγένετο! Κατόπιν αυτών, με την μάστιγα ριγμένη κατά γης, ξεκινήσαμε την κλασική συραγώγηση, αρχίζοντας πάντοτε από το σημαντικότατο βάδην κάτι το οποίο, επίσης λανθασμένα, κατά κανόνα, παραβλέπεται από τους μοντέρνους συραγωγούντες και στο οποίο εμείς πάντοτε επιμένουμε.


     Ο συγκεκριμένος Ίππος, μαζύ μας, έχει μάθει να υπακούει στους ζητούμενους βηματισμούς δια φωνητικών εντολών και, ήδη, ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτούς. Επειδή, όμως, ο συγκεκριμένος Ίππος δεν ιππεύεται μόνον από εμάς, υφίσταται εναλλαγές εκπαιδεύσεως που δεν ταυτίζονται με τις δικές μας, ενώ εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να επαναφέρουμε τον Ίππο όταν τον ιππεύουμε (όπως και όλους τους άλλους) στα δικά μας εκπαιδευτικά πρότυπα Φυσικής Ιππικής, με αποτέλεσμα και κατά την παρούσα εκπαιδευτικήν ημερίδα να επαναλαμβάνουμε τα "ημέτερα", με τον Ίππο ευχαρίστως και πλήρως συνεργαζόμενο.


     Αφού υποβάλαμε τον Ίππο και στους τρεις βηματισμούς μόνον με φωνητικά παραγγέλματα και επιβεβαιώσαμε ότι αυτός μας τιμά με την πλήρην εμπιστοσύνη του, ξεκινήσαμε την κυρίως διαδικασία της αποενοχοποιήσεως της μάστιγος τείνοντας (απλώς!) προς το μέρος της μάστιγος υποκρινόμενοι ότι θα την αναλάβουμε στο χέρι, οπότε ο Ίππος, κατά τα γνωστά, ...ξεχύθηκε στον αγχώδη καλπασμό του!


     Απομακρυνόμενοι, επιδεικτικώς, από την μάστιγα, θέσαμε και πάλι τον Ίππο με φωνητικά παραγγέλματα στους τρεις βηματισμούς και επανήλθαμε στην αποενοχοποιητική διαδικασία, την φορά αυτή, με λίαν προσεγμένη "στρογγυλή κίνηση" προσεγγίσεως της μάστιγος, αναλήψεως της στο χέρι χωρίς να βιαστούμε να την ανασηκώσουμε από το έδαφος και κατόπιν, με πολύ προσεκτική και βαθμιαίαν ανασήκωσή της από το έδαφος μέχρι σημείου καθετοποιήσεώς της επάνω από το κεφάλι μας ενώ ο Ίππος, πλέον, δεν έδειχνε κανένα σημείο άγχους ή τρόμου στη θέα της!


     Με την μάστιγα κάθετη από πάνω μας, αφήσαμε τον Ίππο να εκτελέσει χαλαρός και τους τρεις προβλεπόμενους βηματισμούς (βάδην, τροχασμό και καλπασμό) επιτρέποντάς του να κατανοήσει ότι το ίδιο μέσον (μάστιγα) το οποίο στα χέρια κάποιου άλλου τον αγχώνει και τον τρομάζει ως επικίνδυνο, στα δικά μας χέρια είναι εντελώς ακίνδυνο οπότε ούτε μπορεί να τον αγχώσει, ούτε και να τον τρομάξει!


     Και η επίδρασή μας ήταν μέχρι εδώ, αν και θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ακόμη πιο κάτω,  κ ρ α δ α ί ν ο ν τ α ς  την μάστιγα διατηρώντας τον στην ίδιαν ηρεμία. Όμως κάτι τέτοιο θα ακύρωνε την χρησιμότητα της μάστιγος στον επόμενο, με΄τ από εμάς, που θα επιχειρήσει να συραγωγήσει τον Ίππο βασιζόμενος στην μάστιγα και, πρόθεσή μας δεν είναι να επιφέρουμε δυσκολίες στους άλλους ακυρώνοντας τις μεθόδους τους αλλά να εφαρμόζουμε εμείς τις ενδεδειγμένες κατά την διάρκεια της εκπαιδεύσεώς μας!


     Και σήμερα, ήταν πραγματική απόλαυση να παρακολουθούμε τον εξαιρετικόν Εφιπποτοξότη και Εκπαιδευτή υπό επίβλεψη Μηνά, να συνεργάζεται συραγωγώντας τον επιβήτορα Sepp με τον τελευταίο απολύτως αφοσιωμένο στα παραγγέλματα του νεαρού εκπαιδευτή του, με χαλαρότητα και αγαθή διάθεση, όπως επιτυγχάνεται με την απόσπαση της "Ολιστικής Αποδοχής" του που, εξ αρχής της ημερίδος, επιδιώξαμε.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.