Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019


«ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ»


     Ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά για την εκπαίδευση του Ίππου έγινε, προσφάτως, στην Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων", όταν, αντί της συνήθους προσεγγίσεως να εκπαιδεύσουμε τον Ίππο εξοικειώνοντάς τον με τις παραμέτρους και τα μέσα της ζητουμένης εργασίας που προορίζεται να εκτελέσει, τον «γεφυρώνουμε» με το πρόσωπο του Εκπαιδευτή αποσπώντας την πλήρη εμπιστοσύνη του σε ο,τιδήποτε αυτός του ζητήσει ή πράττει στη ράχη του.

     Η νέα προσέγγιση βασίζεται στην προϋπόθεση της πλήρους ικανότητος επικοινωνίας του Εκπαιδευτή με τον εκπαιδευόμενο (Ίππο), της εκ μέρους του πρώτου αρίστης γνώσεως του τρόπου λειτουργίας των αισθήσεων του δευτέρου (Ίππου) και, κυρίως, της πλήρους αφοσιώσεως του Εκπαιδευτή Ανθρώπου προς τον εκπαιδευόμενο Ίππο με δεσμό ισότιμης εκτιμήσεως και αγάπης!

      Στον εντοπισμό αυτής της προσεγγίσεως οδήγησε ένα τυχαίο περιστατικό (πίεση εξωτερικών συνθηκών) και μία υπέρβαση σχεδιάσεως την οποία προκάλεσε η «ανάγκη»!

     Εν ολίγοις, μέχρι τώρα στη Σχολή μας πριν ή εισαγάγουμε έναν Ίππο στην πρακτική Έφιππη Τοξοβολία τον εισαγάγαμε στην παρουσία και χρήση του Τόξου με μία διαδικασία από το έδαφος. Με την νέα μέθοδο απεδείχθη ότι ο έφιππος Τοξότης μπορεί να παρακάμψει αυτή την χρονοβόρα διαδικασία και να εφιππεύσει αμέσως με το Τόξο του ασκούμενος στην Έφιππη Τοξοβολία. Το ίδιο με μακρύ κνούτο ή, προκειμένου να περάσει φωτιά.

     Η πρώτη δοκιμή αυτής της νέας μεθόδου απεδείχθη επιτυχής, όμως, τούτο δεν σημαίνει την ολοκλήρωση της έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα. Για τον λόγο αυτό, πέραν της πρώτης αυτής ανακοινώσεως, αποφεύγουμε την είσοδο σε λεπτομέρειες πρακτικής εφαρμογής της προς αποφυγήν, ενδεχομένως, καταστάσεων αρνητικών για την ασφάλεια Ίππων και Ιππέων.

     H περίπτωση επιβεβαιώνει τον τίτλο ενός βιβλίου του Alois Podhajsky με τίτλο «Meine Lehrmeister die Pferde» (Οι Δάσκαλοί μου, οι Ίπποι) διότι κι εδώ ο Ίππος μας διδάσκει τον τρόπο να τον καταστήσουμε συνεργάτη μας διδασκόμενοι τον τρόπο από εκείνον!

     Η Σχολή των «Ελλήνων Κενταύρων» ως ένα κέντρο ιππικής εκπαιδεύσεως αλλά και διαρκές ερευνητικό ‘εργαστήριο’ θα συνεχίσει να μελετά αυτή την νέα μέθοδο την οποία ονομάσαμε «Ολιστική Εμπιστοσύνη» και, τη προόδω του χρόνου, θα επανέλθουμε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.