Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

ΟΥΚ ΑΝ ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΙΗΣ, 
ΕΙ ΠΡΑΣΣΟΙΣ ΚΑΛΩΣ
[Είσαι ανυπόφορος, αν πράττεις σωστά]  

Αισχύλος: "Προμηθεύς Δεσμώτης"


     Οι θερινές εκπαιδευτικές εκδρομές των «Ελλήνων Κενταύρων» σημειώνουν επιτυχία επιβραβευόμενες όχι μόνον από τους φίλους αλλά και από τον φθόνο απιθάνων …και (όπως ομολογούν οι ίδιοι) κακοπροαίρετων(!) εχθρών! Ένας από αυτούς τους τελευταίους, ο κ. Σαχλαμούρης, δεν άντεξε, ως φαίνεται την φράση του Αντισθένη «Ώσπερ υπό του ιού τον σίδηρον, ούτω τους φθονερούς υπό του ιδίου ήθους κατεσθίεσθαι» (όπως η σκουριά τρώει το σίδερο, έτσι και ο φθονερός κατατρώγεται από το πάθος του) και απέστειλε προς τον διοργανωτή των εκδρομών μας  το ακόλουθο μήνυμα, επικαλούμενος την …αθλητική του ιδιότητα την οποία ο ίδιος φροντίζει να ακυρώσει με εμπάθεια η οποία ουδόλως συνάδει με αθλητικό Ήθος:«Συνεχίζοντας με τα εξής για τους Έλληνες Κενταύρους: Δεν είναι στην λίστα τις Ελληνικής Ομοσπονδίας τοξοβολιας, κακοπροαίρετα λέω προσέξτε με τις εκδρομές γιατί ξέρεις πως ξέρω, πως πολύ σας έχουν άχτι και θα αδράξουν την ευκαιρία αν πάει κάτι στραβά !». Στον κ. Σαχλαμούρη, λοιπόν, και σε όσους μας έχουν ..."άχτι", καΛοπροαίρετα (εμείς) απαντάμε ως εξής:

Ο υπογράφων Ιδρυτής των "Ελλήνων Κενταύρων"
Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης

     Όταν το 2005 οι "Έλληνες Κένταυροι", με δικά τους μέσα και χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις, πρώτοι εισήγαγαν την Έφιππη Τοξοβολία και την Παραδοσιακή Τοξοβολία στην Ελλάδα, καμία εγχώρια "Ομοσπονδία" δεν είχε καν υπ΄ όψη της τα δύο αυτά είδη Τοξοβολίας, με το πρώτο να είναι ήδη υπό την αιγίδα της δ ι ε θ ν ο ύ ς "Unesco" ως παγκόσμιο πολιτιστικό αγαθό...

Η πρώτη εμφάνιση των "Ελλήνων Κενταύρων", 
της Έφιππης Τοξοβολίας και της Παραδοσιακής Τοξοβολίας 
στην Ελλάδα.

     Όταν το 2010 οι "Έλληνες Κένταυροι" στους διεθνείς αγώνες W.T.A.F. της Ν. Κορέας, με δικά τους μέσα και χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις, κατακτούσαν το Α' Βραβείο Τοξευτικής Επιδείξεως εν μέσω δεκάδων χωρών, καμία ελληνική ομάδα Τοξοβολίας (μέχρι και σήμερα) δεν είχε (και δεν έχει) κατακτήσει ανάλογη διάκριση...


     Όταν το 2012 οι "Έλληνες Κένταυροι" στους διεθνείς αγώνες του Qinghai της Κίνας, με δικά τους μέσα και χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις, κατακτούσαν το Α' Βραβείο της, παγκοσμίως, καλύτερα οργανωμένης ομάδος Τοξοβολίας εν μέσω δεκάδων χωρών,   καμία ελληνική ομάδα Τοξοβολίας (μέχρι και σήμερα) δεν είχε (και δεν έχει) κατακτήσει ανάλογη διάκριση...

Διεθνείς Αγώνες Qinghai Κίνας, 2012

     Όταν το 2012 οι "Έλληνες Κένταυροι" στους διεθνείς αγώνες της Κωνσταντινουπόλεως, με δικά τους μέσα και χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις, κατακτούσαν σειρά Κυπέλλων και Μεταλλίων, καμία εγχώρια Ομοσπονδία δεν ήταν ...υποψιασμένη...

Διεθνείς Αγώνες Τοξοβολίας Κωνσταντινουπόλεως 2012

     Όταν το 2015 οι "Έλληνες Κένταυροι" στους διεθνείς αγώνες Μ.Α.Ε.C. του San Marino, με δικά τους μέσα και χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις, κατακτούσαν Αργυρό Μετάλλιο Τοξοβολίας εν μέσω δεκάδων χωρών, καμία εγχώρια Ομοσπονδία δεν ήταν ...υποψιασμένη... 

Διεθνείς Αγώνες Τοξοβολίας  Μ.Α.Ε.C. San Marino 2015

     Όταν οι "Έλληνες Κένταυροι" λάμβαναν μέρος σε πολλούς αγώνες Έφιππης και Παραδοσιακής Τοξοβολίας στην Ν. Κορέα, στην Κίνα, στην Τουρκία, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία, στη Ρουμανία, στην Πολωνία κλπ κλπ με δικά τους μέσα και χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις επαίροντας την Ελληνική σημαία και εστιάζοντας την προσοχή του διεθνούς κοινού σε μία χώρα, επισήμως, απούσα τόσο από την Έφιππη όσο και από την Παραδοσιακή Τοξοβολία, καμία εγχώρια Ομοσπονδία δεν ήταν ...υποψιασμένη... 

Ο Ιδρυτής των "Ελλήνων Κενταύρων" Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης
στην Ουγγαρία.

     Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προσκλήσεις των "Ελλήνων Κενταύρων" στους σοβαρότερους διεθνείς αγώνες στους οποίους λαμβάνουν μέρος απευθύνονται προσωπικώς από τους διοργανωτές στον Ιδρυτή της Ομάδος τον οποίον εκτιμούν διεθνώς ως επικεφαλής αυτής της λαμπρής αλλά και πολυάριθμης Ελληνικής Ομάδος Έφιππης Τοξοβολίας η οποία, με τα 472 εγγεγραμμένα Μέλη της είναι και πολυαριθμότερη παγκοσμίως!

Μία από τις προσκλήσεις σε διεθνείς αγώνες εξωτερικού

     Επιπλέον, δε, οι "Έλληνες Κένταυροι" απολαμβάνουν του διεθνούς σεβασμού σε τέτοιο βαθμό, ώστε η Βρεταννική Ομοσπονδία Έφιππης Τοξοβολίας αφιέρωσε ειδικό χώρο στο επίσημο Ιστολόγιό της παρουσιάζοντας, κατ΄ εξαίρεση, την Ελληνικήν Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας των "Ελλήνων Κενταύρων"!

Η προβολή των "Ελλήνων Κενταύρων" από το Ιστολόγιο 
της Βρεταννικής Ομοπονδίας Έφιππης Τοξοβολίας

     Εκτός αυτών, οι "Έλληνες Κένταυροι" έχουν προβληθεί διεθνώς και κατ΄ επανάληψη, από το εγκυρότερο ειδικό περιοδικό Τοξοβολίας "TRADITIONELL BOGENSCHIESSEN" διεθνούς κυκλοφορίας, ως η μόνη, παγκοσμίως, Ομάδα στην οποία λειτουργεί Σχολή Τυφλών Ιππέων και Τοξοτών όπου  δ ω ρ ε ά ν (όπως γενικώς  δ ω ρ ε ά ν  διδάσκεται η Τοξοβολία στους "Έλληνες Κενταύρους") άτομα μη βλέποντα, απολαμβάνουν τα οφέλη της Τοξοβολίας από το 2016, όταν αναγγέλθηκε επισήμως η έναρξη των εργασιών της συγκεκριμένης δραστηριότητος από τον Ιδρυτή των "Ελλήνων Κενταύρων" σε ειδική παρουσίαση στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

Τα δημοσιεύματα του "Traditionell Bogenschiessen"
για την Σχολή Τυφλών Εφιπποτοξτών και Τοξοτών,
όπως εκτίθενται στην έδρα των "Ελλήνων Κενταύρων"

     Παραλλήλως, οι "Έλληνες Κένταυροι" έχουν δώσει διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια επί θεμάτων αφορώντων, ειδικώς, την Τοξοβολία ενώ ο Ιδρυτής τους Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης προσεκλήθη στο 6ο Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Φόρουμ όπου παρουσίασε ειδικήν εισήγηση περί του φιλοσοφικού υποβάθρου της Έφιππης Τοξοβολίας ενώπιον πολλών διεθνών φιλοσόφων και άλλων συνέδρων, με την Τιμή της προσκλήσεως η οποία ουδέποτε πριν ή μετά έγινε σε άλλη Ομάδα Έφιππης ή Παραδοσιακής Τοξοβολίας! Αυτό το παγκόσμιο φιλοσοφικό Φόρουμ διοργανώθηκε από τον Ρώσο φιλόσοφο Dr. Igor Kondrashin, με τον ίδιον και το Φόρουμ να έχουν προταθεί για το ετήσιο βραβείο του Ιδρύματος «Tallberg» που υποστηρίζεται από το  «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Η εισήγηση του Ιδρυτή των "Ελλήνων Κενταύρων"
Αριστοτέλους Ηρ. Καλέντζη
στο 6ο Παγόσμιο Φιλοσοσφικό Φόρουμ.
(Εξ ευωνύμων ακροατής ο διοργανωτής Ρώσος φιλόσοφος
Dr. Igor Kondrashin

     Οι "Έλληνες Κένταυροι" έχουν προβληθεί από πολλούς κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς (Ελλάδος, Κύπρου και Τουρκίας) έχουν απολαύσει ευρείας δημοσιότητος από ελληνικά και ξένα έγκριτα έντυπα, έχουν λάβει μέρος σε πολλά ιστορικά ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικές παραγωγές είτε ως Εφιπποτοξότες, είτε ως Παραδοσιακοί Τοξότες, είτε ως επιστημονικοί σύμβουλοι επί αντιστοίχων πεδίων παραγωγής, έχουν συνεργασθεί δύο φορές με την "Warner Bros", με το "History Channel", με το "Discovery Channel" και με την διεθνή Σκηνοθέτιδα Ελένη Βλάσση, ως Ομάδα, δε,  διαθέτει Καταστατικό, Κανονισμό Λειτουργίας εσωτερική διαδικασία ελέγχου προόδου μαθητών και Στελεχών και είναι η μόνη Ομάδα Τοξοβολίας στην Ελλάδα η οποία διαθέτει δύο εκπαιδευτικά εγχειρίδια (έντυπο και, δωρεάν διανεμόμενο, ηλεκτρονικό) καθώς και πολλές εκπαιδευτικές εκδόσεις υπό μορφή pdf που διατίθενται δωρεάν στους μαθητές της και κάθε μάθημα και εκδήλωσή της παρουσιάζεται αμέσως δημόσια από το καθημερινό της Ιστολόγιο, ενώ παραλλήλως διαθέτει και ξεχωριστό, μόνιμο, Ιστολόγιο. Aς σημειωθεί, τέλος, ότι στα 15 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της δεν σημειώθηκε στις δράσεις της ΟΥΤΕ ΕΝΑ δυστύχημα! Όλα αυτά καμία ομάδα καμιάς Ομοσπονδίας δεν πληροί στην Ελλάδα!

     Αναφορικώς με τις "Ομοσπονδίες" που θίγει ο κακοπροαίρετος (όπως ομολογεί) κ. Σαχλαμούρης και την σχέση της Ομάδος μας μαζύ τους θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

     1. Οι "Έλληνες Κένταυροι" δεν είναι "αθλητική" Ομάδα και δεν κάνουν "αθλητισμό"! Είναι Ομάδα προαγωγής μιας Πολεμικής Τέχνης η οποία θεωρείται παγκόσμιο πολιτιστικό αγαθό από την  δ ι ε θ ν ή  "Unesco" και, κυρίως, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος προσφέροντας  δ ω ρ ε ά ν  διδασκαλία στα Μέλη μας τα οποία αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες των Ίππων που χρησιμοποιούμε απευθείας, χωρίς κανείς από την Ομάδα μας να εισπράττει χρήματα, ενώ η Τοξοβολία διδάσκεται εντελώς δωρεάν και με την παροχή δικών μας Τόξων ώστε να εξυπηρετούμε και την διδασκαλία των τυφλών μαθητών μας (όπως και των υπολοίπων) δεδομένου ότι η ιδιωτική διατήρηση και χρήση Τόξων από μη βλέποντα άτομα, ενδεχομένως, να εγκυμονεί  κινδύνους. Και σύμφωνα με τα διεθνή έθη, στον χώρο των Πολεμικών Τεχνών δεν συγχωρείται ουδεμία χρηματοοικονομική δοσοληψία κάτι που τηρούν  α υ σ τ η ρ ό τ α τ α οι "Έλληνες Κένταυροι", παρά το ότι κάποιοι "άλλοι" εντός κι εκτός Ελλάδος, παραβιάζουν ασυστόλως!  Τέλος, η Ομάδα μας ποσώς ενδιαφέρεται για την διοργάνωση αγώνων αρκούμενη να λαμβάνει μέρος σε σοβαρούς διεθνείς (μόνον!) αγώνες προς βαθμολόγηση του επιπέδου των Μελών της. Όλα τούτα, a priori, θέτουν τους "Έλληνες Κενταύρους" εκτός αρμοδιότητος "αθλητικών Ομοσπονδιών"  οι οποίες προάγουν αθλήματα (games) και όχι Πολεμικές Τέχνες και, μάλιστα, επιβάλλοντας  χ ρ η μ α τ ι κ έ ς  υποχρεώσεις στα μέλη τους (συλλόγους και αθλητές)!

     2. Παρά το ότι τόσο η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας όσο και η της Τοξοβολίας εμφανίζονται, πολύ μετά την εμφάνιση των "Ελλήνων Κενταύρων", να ...στεγάζουν την Έφιππη Τοξοβολία, ουδεμία εκ των δύο διαθέτει Ίππους Έφιππης Τοξοβολίας, χώρους Έφιππης Τοξοβολίας, προπονητές Έφιππης Τοξοβολίας και την οιανδήποτε τεχνογνωσία Έφιππης Τοξοβολίας, οπότε, οι "Έλληνες Κένταυροι" ως Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας θεωρούν αστείο να ενταχθούν σε έναν φορέα ο οποίος εκ των πραγμάτων δεν δύναται να υποστηρίξει την Έφιππη Τοξοβολία όταν, πολύ περισσότερο, έχουν κατακτήσει διεθνείς διακρίσεις ακόμη και σε παγκόσμιους αγώνες με δικά τους μέσα και πριν οι "Ομοσπονδίες" ...ανακαλύψουν τόσο την Έφιππη όσο και την Παραδοσιακή Τοξοβολία!

   3. Κατά το παρελθόν, η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας (Ε.Φ.Ο.Τ.) προσεκάλεσε επισήμως την Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" και τον Δάσκαλό της παγκόσμιο πρωταθλητή Kassai Lajos να τελέσουν την έναρξη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τοξοβολίας 2006, στο Μαρκόπουλο και οι "Έλληνες Κένταυροι" όπως και ο Δάσκαλός μας Kassai Lajos δέχθηκαν  α φ ι λ ο κ ε ρ δ ώ ς και ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν την επίσημη τελετή επιδείξεως κατά την πρώτη ημέρα, ενώπιον των αθλητικών αρχών, επισήμων προσκεκλημένων και αθλητικών παραγόντων και αθλητών . 

Η αφίσα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2006
και του Σεμιναρίου του Kassai Lajos.

     Η (τότε) Ε.Φ.Ο.Τ. με θριαμβευτικά ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα Δελτία Τύπου, εξήρε τους "Έλληνες Κενταύρους" και τον Δάσκαλό τους οι οποίοι, με ανιδιοτέλεια, αυταπάρνηση και αγάπη, πλαισίωσαν την διοργάνωση των Πανευρωπαϊκών Αγώνων στο Μαρκόπουλο.     Το αποτέλεσμα της συμβολής των "Ελλήνων Κενταύρων" και του Δασκάλου τους στην επίδειξη της εναρκτήριας τελετής ήταν εντυπωσιακό και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τον Τύπο να παρουσιάζει διθυραμβικά την Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" και τον παγκόσμιο πρωταθλητή Δάσκαλό τους Kassai Lajos.


     Στο πλαίσιο εκείνης της διοργανώσεως, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Kassai Lajos έκανε ένα ειδικό Σεμινάριο στην κατάμεστη αίθουσα V.I.P. του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου, παρουσιάζοντας την Έφιππη Τοξοβολία και τους "Έλληνες Κενταύρους".

Από το Σεμινάριο του Δασκάλου Kassai Lajos στο Μαρκόπουλο το 2006

     Δυστυχώς και παρά την πλήρη και επιτυχέστατην ανταπόκριση των "Ελλήνων Κενταύρων" στην πρόσκληση της (τότε) Ε.Φ.Ο.Τ., η διοίκηση της τελευταίας αρνήθηκε να πληρώσει προμηθευτές με αποτέλεσμα να συρθεί στα δικαστήρια (με τους "Έλληνες Κενταύρους" κατηγόρους της) και να  κ α τ α δ ι  κ α σ θ ε ί  αμετακλήτως, κάτι το οποίο, ασφαλώς, δεν θελήσαμε εμείς αλλά το προκάλεσε η ίδια η τότε διοίκηση της Ομοσπονδίας Τοξοβολίας η οποία και εκλόνισε την όποιαν εκτίμησή μας στον θεσμό των Ομοσπονδιών και αυτός είναι και ο  λόγος για τον οποίον, όταν κατόπιν ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μας προέτεινε δύο φορές την ένταξη στο δυναμικό του, εμείς αρνηθήκαμε! 

     Παρ΄ όλα αυτά, με αίσθημα ευθύνης και ομοψυχίας έναντι παντός ενδιαφερομένου να αναπτύξει την Έφιππη Τοξοβολία, οι "Έλληνες Κένταυροι" παραμένουμε στην διάθεση κάθε φορέως δημοσίου ή ιδιωτικού για την  δ ω ρ ε ά ν  και άνευ νοσηρών "παραγοντισμών" μετάδοση εφιπποτοξοτικής τεχνογνωσίας εάν και όποτε μας ζητηθεί διότι εμείς ούτε σε οφίκια, ούτε σε χρυσία, ούτε σε "πελατείες" αποβλέπουμε, παραμένοντας διάκονοι μιας Πολεμικής Τέχνης!

     4. Οι "Έλληνες Κένταυροι" νομιμοποιούν την ιδιότητά τους ως Ομάδος Έφιππης Τοξοβολίας αποτελώντας επίσημο Μέλος της καθ΄ ύλην αρμοδίας "Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Έφιππης Τοξοβολίας"  από 1ης Δεκεμβρίου 2013 ως η μόνη Ομάδα η οποία εκπροσωπεί επισήμως την Ελλάδα διεθνώς στην συγκεκριμένη Πολεμική Τέχνη και όχι "άθλημα".

     5. Ειδικώς περί της καταρτίσεως του Ιδρυτή της Ομάδος στην Έφιππη Τοξοβολία (Ιππασία, Τοξοβολία και Έφιππη Τοξοβολία) θα πρέπει να αναφερθεί ότι αυτός εκπαιδεύθηκε σε συνεχή Σχολεία Αρχηγών στην Κοιλάδα (Σχολή) του Οργανισμού "Kassai", προσωπικώς, από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Kassai Lajos και τους επιτελείς του, εγγραφόμενος στον πίνακα του Οργανισμού το 2006.


     Παραλλήλως, ο Ιδρυτής των "Ελλήνων Κενταύρων" κατέχει και, το μοναδικό στην Ελλάδα, δίπλωμα ανωτάτου επιπέδου Ιππικής (Haute École) το οποίο απέκτησε εκπαιδευόμενος στην Ιππική Ακαδημία του Αυτοκρατορικού Ιπποφορβείου της Lipica (Σλοβενίας) χωρίς να αναφερθούμε σε μία σειρά εκπαιδεύσεων και σπουδών αναφορικώς με την Ιππική και την Τοξοβολία που ολοκλήρωσε από την Ουγγαρία μέχρι την Μογγολία ιππεύοντας και τοξεύοντας!
     «Ο φθόνος είναι συντετριμμένος θαυμασμός.» έγραψε ο Δανός φιλόσοφος Σέρεν Κίρκεγκορ κι οι «Έλληνες Κένταυροι» δεν μπορούμε παρά να ευχαριστήσουμε τον κ. Σαχλαμούρη για τον –έστω, συντετριμμένο- θαυμασμό του, αν και θεωρούμε ότι εμείς, απλώς, σωστά πράττουμε! Και επειδή δεν αρκούμεθα να πράττουμε, απλώς, σωστά αλλά θέλουμε να πράττουμε και εις το ακέραιο, παρακαλούμε τον κ. Σαχλαμούρη να μας διαβιβάσει το υλικό και του δικού του έργου ή, τέλος πάντων, το έργο εκείνου που εκπροσωπεί ώστε εμείς να το παρουσιάσουμε υπεράνω αυτής της, εν τάχει και συνοπτικώς, παρουσιάσεως του έργου των "Ελλήνων Κενταύρων"  για λόγους εξαγωγής συγκριτικών συμπερασμάτων.Υστερόγραφο (15/7/2020):


     Όπως σημειώνουμε και στο κυρίως κείμενο, αντιμετωπίζουμε με τις φιλικότερες διαθέσεις κάθε φυσικό πρόσωπο ή φορέα που αγαπά την Έφιππη Τοξοβολία, την Παραδοσιακή Τοξοβολία και γενικώς κάθε ομότεχνο, συμπεριλαμβανομένου, ασφαλώς και του κ. Σαχλαμούρη, έτσι δε, αντιμετωπίσαμε την "παρέμβασή" του με πνεύμα κατανοήσεως και χωρίς καθόλου "εισαγγελικές" διαθέσεις. Παρά ταύτα, ο εξαιρετικός Φίλος της Ομάδος μας κ. Ervis Sadikou προσέθεσε ένα αξιοπρόσεκτο σχόλιο κάτω από την σχετική ενημέρωση περί αυτής της αναρτήσεως στο Facebook όπου, ως είθισται, αναδημοσιεύουμε το περιεχόμενο του παρόντος Ιστολογίου. Το σχόλιο του κ. Ervis Sadikou μεταφέρεται αυτούσιο εν συνεχεία:


     Πράγματι, η παρατήρηση του αγαπητού μας φίλου είναι απολύτως σωστή και από νομικής πλευράς όπως μας διαβεβαίωσε και ο νομικός σύμβουλος της Εταιρείας μας. Πράγματι ο κ. Σαχλαμούρης εξετέθη με την διατύπωσή του η οποία αφήνει ίχνη ενδεχομένης παρασιωπήσεως εγκλήματος. Παρά ταύτα, μακράν ημών οι ..."εισαγγελικές" προσεγγίσεις και δη επί ...ομοτέχνων, έστω και εάν κάποιοι εξ αυτών δηλώνουν "κακοπροαίρετοι" και προς τους οποίους ευχόμεθα "Όλα τα βέλη τους στο κίτρινο"! Εμείς οι «Έλληνες Κένταυροι» αποφεύγουμε την τοξικότητα του μίσους, έχοντας πάντοτε κατά νου μια φράση του Αλμπέρ Καμύ «Η παγίδα του μίσους είναι ότι σε δένει με τον χειρότερο εχθρό σου». Κι έτσι αποφεύγουμε βλαπτικές …συνάφειες και τοξικές επιπτώσεις, συνεχίζοντας να προοδεύουμε!  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.