Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΑΘΩΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ


     Όποιος παρακολουθεί προσεκτικά τις εργασίες του Παραρτήματος των "Ελλήνων Κενταύρων Κερκύρας" ασφαλώς θα πρόσεξε ότι, αυτό το καλοκαίρι, η αποτελεσματικότητα των Προπονήσεών του έχει, κυριολεκτικώς, εκτιναχθεί προς τα πάνω.


     Παρατηρώντας τις Προπονήσεις των αδελφών Κερκυραίων και μελετώντας, όπως πάντοτε, το οπτικοακουστικό υλικό τους το οποίο με επιμέλεια τηρεί ο ικανότατος και τυπικότατος Συναρχηγός του Παραρτήματος Χριστόφορος Κασφίκης χαιρόμαστε την όλην εκπαιδευτικήν αρμονία η οποία αποτελεί την αφετηρία της "φιλοσοφίας" μας.


     Πολύ πριν "βαθμολογήσουμε" την τοξευτική πρόοδο των Κερκυραίων Κενταύρων, στεκόμαστε στην ευταξία της διδασκαλίας άνευ της οποίας είναι αδύνατη κάθε πρόοδος και εκτιμώντας το υψηλό της επίπεδο δεν εκπλησσόμεθα και για τα, τελικώς, εμφανή οφέλη προόδου που επιδεικνύουν όλοι οι "Έλληνες Κένταυροι Κερκύρας", ειδικώς και με την εκεί περιστασιακή παρουσία του εξαιρετικού Εκπαιδευτή μας, Ακαδήμου ο οποίος, με θυσία του ελαχίστου ελεύθερου χρόνου που του επιτρέπουν τα υπηρεσιακά καθήκοντυά του, βάζει την "υπογραφή" του στην όλη πρόοδο του Παραρτήματος.


     Ήδη, το Παράρτημα των "Ελλήνων Κενταύρων Κερκύρας" βρίσκεται στο καλύτερο "μονοπάτι" προόδου και αναπτύξεως χάρη και στο υψηλό πολιτιστικό επίπεδο του τοπικού πληθυσμού ο οποίος μπορεί να εκτιμήσει το ωφέλιμο αλλά και αισθητικώς άρτιον.


     Εφεξής, με τα "θεμέλια" να έχουν τεθεί βαθιά, οι Κερκυραίοι Κένταυροι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα κινούνται με την σιγουριά του ...υπνοβάτη βελτιώνοντας συνεχώς το ένστικτό τους, όπως επιδιώκει το σύστημά μας προς ενίσχυση των φυσικών "σερβομηχανισμών" αυτοπροστασίας μας.     Και η "ροπή" την οποία έδωσε και ο Ακάδημος τούτο το καλοκαίρι στο αγαπημένο μας παράρτημα των "Ελλήνων Κενταύρων Κερκύρας" είναι βέβαιο ότι θα εξακολουθήσει και μετά την αναχώρησή του από το νησί των Φαιάκων να το οδηγεί στην εκπαιδευτική πρόοδο.


     λλωστε, τον Ακάδημο τον αναμένουμε όλοι στην Αθήνα ως απαραίτητο για την πρόοδο όλων των "Ελλήνων Κενταύρων" ενώ το Παράρτημα Κερύρας βρίσκεται στα καλύτερα χέρια, του Χριστόφορου και της Ειρήνης, που εγγυώνται τον καλύτερο οιακισμό του.


     Η λειτουργία των "Ελλήνων Κενταύρων Κερκύρας", αντάξια του πολιτιστικού επιπέδου του νησιού, μας τιμά όλους και ευχόμαστε στους Κερκυραίους Συνασκουμένους μας μια γόνιμη χειμερινή περίοδο με την συνέχιση των ρυθμών που ήδη έχουν κατακτήσει.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ"


     Η εξαγωγή συμπερασμάτων είναι μία πάρα πολύ λεπτή υπόθεση, κρίσιμη για όποιον την επιδιώκει σοβαρώς. Σε μια τέτοια διαδικασία δεν συγχωρείται ούτε οπτιμισμός, ούτε πεσιμισμός αλλά μαθηματικός ρεαλισμός και μόνον, πάντοτε επαληθευόμενος δια της βασάνου της τεκμηριώσεως.


     Η καμπύλη προόδου της Ομάδος των "Ελλήνων Κενταύρων" μελετάται συνεχώς και προσεκτικώς από το εκπαιδευτικό Επιτελείο της κατόπιν της τηρήσεως και της αξιολογήσεως λεπτομερούς αρχείου μαθημάτων και, εν γένει, δραστηριοτήτων, ήδη, από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της Σχολής μας.


     Με επιμέλεια και τήρηση κανόνων που, αμφισβητούμε εάν ακόμη και το Υπουργείο Παιδείας μεριμνά για τα Σχολεία του, το, καθημερινώς, ενημερούμενο γραπτό αλλά και ηλεκτρονικό αρχείο των "Ελλήνων Κενταύρων" αναπαράγει την "εικόνα" του εκπαιδευτικού αποτελέσματός μας και καθοδηγεί το εκπαιδευτικό μας Επιτελείο στον εξορθολογισμό της σχεδιάσεως του προγράμματος κατά τέτοιον τρόπο ώστε η όλη δραστηριότητά μας να είναι ασφαλής και επωφελής για όλους μας.
  

     Με αυτό τον ενδελεχή τρόπο της εξατομικευμένης παρακολουθήσεως της προόδου ενός εκάστου των μαθητών μας, από πολύ ενωρίς έχουμε καταφέρει να διατηρούμε εκμηδενισμένο τον δείκτη ατυχημάτων αλλά και σε διαρκή άνοδο τον δείκτη εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητος, όπως απεδείχθη και από το αποτέλεσμα των τελευταίων εξετάσεων που διεξήχθησαν στη Σχολή μας για την ανάδειξη νέου Εφιπποτοξότη με αποτέλεσμα 93,8%, το διαδοχικώς υψηλότερο εξ όλων των προηγουμένων.


Ο τελευταίος αριστούχος βαθμολογίας Γεώργιος Μυλωνόπουλος
και ο Εκπαιδευτής του,
Υπαρχηγός Ομάδος Μάριος Ευθυμιάδης.

     Δραστηριοποιούμενοι στον πλέον δύσκολο εκπαιδευτικό τομέα όπου σε κάθε μάθημα διδάσκονται δύο ετερόκλητοι μαθητές, ο Ίππος και ο Άνθρωπος, όπου κυριαρχεί ο παράγων της ασταθούς ισορροπίας και το ενδεχόμενο της αναπτύξεως της οιασδήποτε απρόβλεπτης πρωτοβουλίας απ΄πλευράς του Ίππου, καταφέραμε στις τελευταίες αυτές εξετάσεις να αναδείξουμε ως Εφιπποτοξότη έναν αυστηρότατα εξεταζόμενο χωρίς στρεσογόνα κόστη και, κυρίως, με ασφαλές και λαμπρό αποτέλεσμα.


     Χωρίς καμία συναισθηματική φόρτιση, με πλήρη απάθεια, λοιπόν και με την τεκμηρίωση του εκ των πραγμάτων αποτελέσματος, συμπεραίνουμε τα παρακάτω:


     1. Η Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" από της ιδρύσεώς της διέπεται υπό Κανονισμών αποτελεσματικών όχι μόνον για την συνοχή της αλλά και  για την, σταθερώς, ανοδική πορεία της, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για τα όσα έπονται οφέλη.


     2. Η Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" από της ιδρύσεώς της διοικείται σταθερώς από ένα Επιτελείο με ήθος και ικανότητες αντάξια του χαρακτήρος της.


     3Η Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" από της ιδρύσεώς της ακολουθεί ένα απολύτως ενδεδειγμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του οποίου η τήρηση συνεισφέρει όχι μόνον στην ανάδειξη Εφιπποτοξοτών αλλά και στη προαγωγή του ίδιου του Πολιτισμού.


     4. Η Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" από της ιδρύσεώς της αναπροσαρμόζει επί τα βελτίω ο,τιδήποτε θεωρεί τεχνικώς απαραίτητο προς αναπροσαρμογή, χωρίς να αφίσταται ούτε κατά κεραία εκ των αρχικών ηθικών Αξιών της και χωρίς καμία, ούτε καν την παραμικρή, διάθεση να αποστεί εξ αυτών. 


     Έτσι, η όλη εκπαίδευση στη Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" διατηρείται σταθερώς σε πολύ υψηλό επίπεδο, με πλήρη τήρηση των προϋποθέσεων ασφαλείας και προόδου των μαθητών της. 


Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΙ "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" 
"ΖΩΝΤΑΝΑ"
ΣΤΟΝ "ΑΝΤΕΝΝΑ"


     Η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας των "Ελλήνων Κενταύρων" από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει την χαρά μιας ευρείας δημοσιότητος στα Ελληνικά αλλά και ξένα έντυπα και ηλεκτρονικά "Μέσα". Την φορά αυτή είχε την Τιμή να προσκληθεί για "ζωντανή" παρουσίαση στην πρεμιέρα της κομβικής πρωινής εκπομπής του μεγάλου καναλιού "ΑΝΤΕΝΝΑ" που παρουσιάζει η κ. Φαίη Σκορδά "Το Πρωινό", την Δευτέρα, 18η Σεπτεμβρίου, με απευθείας σύνδεση από το Ιππευτήριό μας.


     Η "φιλοσοφία" της Ομάδος μας για ένα, πάντοτε, άρτιο αποτέλεσμα έθεσε σε "συναγερμό το Επιτελείο της αλλά και "ομάδα εργασίας" μια εβδομάδα πριν την "ζωντανή" παρουσίαση, ώστε η τελική εικόνα να είναι αντάξια των "Ελλήνων Κενταύρων" αλλά και των ποιοτικών προσδοκιών της "Οικοδέσποινας" η οποία μας έκανε την Τιμή της προσκλήσεως.


     Ο Αρχηγός της Ομάδος μας Εφιπποτοξότης Κωνσταντίνος Δαμιανάκης και ο Υπαρχηγός της Εφιπποτοξότης Μάριος Ευθυμιάδης, πριν την παρουσίαση, αφιέρωσαν πολλές εργατώρες στο Ιππευτήριο οργανώνοντας κάθε λεπτομέρεια και σκηνοθετώντας ένα συναρπαστικό ομαδικό δρώμενο Έφιππης Τοξοβολίας και έφιππης επιδείξεως ώστε το αποτέλεσμα να καθηλώσει τους τηλεθεατές και, κυρίως, να τους "περάσει" το μήνυμα ότι παρά την αξιακή υπέλιξη μιας κοινωνίας υπό κατάρρευση, κάποιοι επιμένουν στον σεβασμό υψηλών Ιδανικών που κρατούν ζωντανό το αξίωμα "Νους υγιής εν σώματι υγιεί".


     Από ενωρίς, το πρωί της Δευτέρας και τρεις ώρες πριν την προγραμματισμένη έξοδο "στον αέρα" στο Ιππευτήριο επικράτησε ο αναμενόμενος "πυρετός" προετοιμασίας Ίππων και Συνασκουμένων, ώστε η κάμερα να μεταδώσει ό,τι πιο απαιτητικό είχε "σχεδιάσει" το ...απαιτητικότατο Επιτελείο των "Ελλήνων Κενταύρων".


     Οι Αμαζόνες μας, πρώτες, ανέλαβαν την προετοιμασία των Ίππων που θα λάβαιναν μέρος στην παρουσίαση, με τα νοικοκυρίστικα χέρια τους που μετέτρεψαν τα τετράποδά μας σε ...μανεκέν.


     Ο Αρχηγός Ομάδος συγκέντρωσε το "άγημα" και έδωσε επακριβείς οδηγίες για την κίνηση και δράση στο απέραντο "πλατώ" του Ιππευτηρίου ώστε η "ζωντανή" εικόνα του καθ' όλη την διάρκεια της μεταδόσεως να ξεχειλίζει από δράση και ενδιαφέρον για τον τηλεθεατή.


     Υπό την αρχηγία Βολής του αγαπημένου μας Παντελή Γιαννίκου, η ομάδα των Τοξοτών άρχισε αμέσως να ασκείται στη συγχρονισμένη τοξευτική επίδειξη που θα ήταν και το διαρκές "φόντο" της παρουσιάσεως του κυρίως θέματος της Έφιππης Τοξοβολίας.


     Οι "ομοβροντίες" των βελών πάνω στο στόχο και η ταυτόχρονη κραυγή των Τοξοτών έδωσαν, υπό τον συντονισμό του Παντελή, πολύ νωρίς, ένα ωραίο "οπτικοακουστικό" αποτέλεσμα.  


     Προσεκτικός μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ο Αρχηγός μας δεν παρέλειψε να επιθεωρήσει ο ίδιος και για το, έγκαιρο, σωστό κατάβρεγμα του Ιππευτηρίου ώστε οι καλπασμοί να μην παραγάγουν σκόνη που θα μπορούσε να υποβαθμίσει την εικόνα της κάμερας. Στην Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" όλοι απαιτούν από τον εαυτό τους το ασφαλέστερο, ορθότερο και καλύτερο, διότι αυτός είναι ο κανόνας της προόδου όλων μας αρχής γενομένης από τον Αρχηγό μας.


     Ο Κωνσταντίνος μας μερίμνησε ο ίδιος και για το στήσιμο του στόχου επί του οποίου θα γίνονταν οι τοξεύσεις κατά την διάρκεια της επιδείξεως της Έφιππη Τοξοβολίας και ο ίδιος τον έστησε στο ενδεδειγμένο σημείο.


     Οι καλοί μας φίλοι, η Τζένη, ο Θοδωρής και η Μαντώ, μαζύ με το συνεργείο των τεχνικών έφτασαν στην ώρα τους όταν όλα είχαν προετοιμασθεί και "ξαπόστασαν" για να συντονισθούν με τον Αρχηγό μας που τους καλωσόρισε πανέτοιμος για μια ωραία συνέχεια.


     Στον μικρό σκεπασμένο χώρο αναψυχής του Ιππευτηρίου, δεν παραλείψαμε να φέρουμε και τους Ίππους για να γνωρίσουν τους καλούς μας επισκέπτες και να εξοικειωθούν μαζύ τους ώστε να είναι χαλαροί κατά την συνεργασία που θα ακολουθούσε. Η παρουσιάστρια κ. Τζένη Μελιτά η οποία ήταν ήδη εξοικειωμένη με τον τετράποδο Camelot με τον οποίο μυήθηκε στην Ιππασία,, έσπευσε να του δείξει την αγάπη της και ο τετράποδος φίλος της έδειξε να την απολαμβάνει πανευτυχής.


     Ακράτητη η νεαρή τηλεπαρουσιάστρια  κ. Τζένη Μελιτά, ..."απήγαγε" το αλογάκι της και βρέθηκε στο χωμάτινο "πλατώ" για να ξεκινήσει την "ζωντανή" μετάδοση.


     εμάτη" η "εικόνα" του Ιππευτηρίου με τους "Έλληνες Κενταύρους" έτοιμους για να προσφέρουν ποιοτικό θέαμα και, κυρίως, "μήνυμα" στους τηλεθεατές του "ΑΝΤΕΝΝΑ" ενώ στο studio του καναλιού η παραγωγός κ. Φαίη Σκορδά ξεκινούσε την εισαγωγή της.


     Οι ¨"Έλληνες Κένταυροι" στον 'αέρα" με την κ. Φαίη Σκορδά να τους παρουσιάζει "ζωντανά" και με μία τιμητική εισαγωγή για την Ομάδα μας και για τη δουλειά της. Στο Ιππευτήριο, όλοι οι εμπλεκόμενοι στη "ζωντανή" μετάδοση ...εν δράσει μπροστά στην κάμερα ποερίμεναν το "σήμα" από το κεντρικό studio που δεν άργησε, μετά την εισαγωγή της "Οικοδέσποινας" του "Πρωινού". 


     Ένα εντυπωσιακό "intro" από την κ. Τζένη Μελιτά σε ...ορθοστάδην επί του Camelot μπροστά στην κάμερα, κάτι που δεν έχει αποτολμήσει κανείς άλλος συνάδελφός της. Άψογη στο ορθοστάδην της το "κορίτσι-μαχητής", με ενθουσιώδη φωνή και με τα χέρια στην έκταση παρουσίασε την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της Σχολής των "Ελλήνων Κενταύρων" λέγοντας στους τηλεθεατές της πρωινής εκπομπής ότι αυτό το κατάφερε σε ένα μόλις μάθημα και προαναγγέλλοντας την επίδειξη Έφιππης Τοξοβολίας που θα ακολουθούσε.


     Με θεαματικές εφάλσεις οι πρωταγωνιστές της  επιδείξεως Έφιππης Τοξοβολίας βρέθηκαν στις ράχες των Ίππων τους ...έτοιμοι για ..."όλα" και για ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου.


     Πανέτοιμος, με το Τόξο  και τα βέλη στο χέρι και ο Υπαρχηγός της Ομάδος μας Μάριος Ευθυμιάδης να αναμένει τη σειρά του για να "γράψει" στη κάμερα την καλπαστική του ευστοχία.


     Ο Αρχηγός μας Κωνσταντίνος, με μαθηματική ευστοχία και με το βέλος του επί του στόχου αφήνει το "ίχνος" της πρώτης του "ζωντανής" καλπαστικής τοξεύσεως στην κάμερα και στα μάτια των τηλεθεατών του "ΑΝΤΕΝΝΑ".


     Το ίδιο ακριβώς καταφέρνει με άνεση και ...στυλ και ο Υπαρχηγός μας, καρφώνοντας σε καλπασμό το δεύτερο βέλος επί του στόχου, ενώ η κάμερα μεταδίδει "ζωντανά" την θεαματική διαδρομή του.


     Προνοητικότατος και οργανωτικότατος ο Αρχηγός μας, εκτός από την "πρώτη γραμμή" των εμπλεκομένων στην επίδειξη Έφιππης Τοξοβολίας, είχε μεριμνήσει και για μια "λίστα αναμονής" εφεδρικών σε περίπτωση ανάγκης. Ευτυχώς, η Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" με την Διοίκηση και τον μεγάλο αριθμό εξασκημένων Μελών που διαθέτει, δεν κινδυνεύει να βρεθεί ποτέ "λίγη" έναντι κάθε απαιτήσεως. Πρώτος, εξ αυτών ο επικεφαλής του Παραρτήματος των "Ελλήνων Κενταύρων Χαλκίδος", Εφιπποτοξότης Γεώργιος Σταυριανόπουλος ο οποίος βρέθηκε ειδικώς για τον σκοπό αυτό στη παρούσα διοργάνωση.


     Στην "αναμονή" και ο προσφάτως αριστεύσας στις εξετάσεις του ως Εφιπποτοξότη Γεώργιος Μυλωνόπουλος, με το άψογο στυλ του.


     Πάντα έτοιμος για την στήριξη των αναγκών της Ομάδος και ο Παντελής Γιαννίκος με τις προσφάτως αναβαθμισμένες εφιπποτοξοτικές ικανότητές του, επί του Ίππου και κάτω από αυτόν.


     Βεβαίως, πάντα πανέτοιμη και η Χρυσούλα Ηλιάδη, με την απίστευτη εφιπποτοξοτική αρμονία της που αναβιώνει την ιππική "ψυχή" της καταγωγής της, του πανέμορφου Καζακστάν.


     Κι ενώ όλα άρχισαν και συνέχισαν "ρολόι" ξαφνικά το σήμα της ζεύξεως με το κεντρικό studio διεκόπη και οι τηλεθεατές έμειναν με την αγωνία της ...απωλεσθείσας "εικόνας". Τηλεπαρουσιαστές και τεχνικοί στον "ΑΝΤΕΝΝΑ" σε ...πανικό και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες όλων το "σήμα" δεν έλεγε να αποκατασταθεί. Ψυχραιμότατοι οι επί Ιππευτηρίου "Έλληνες Κένταυροι" περίμεναν να αποκατασταθεί η ζεύξη και να συνεχισθεί η προγραμματισμένη επίδειξή τους αλλά εις ..μάτην. Κάποια κακιά γλώσσα της Ομάδος είπε το κορυφαίο: "Αφού το αγαπημένο εγγονάκι του παππού-Ιδρυτή βρέθηκε κοντά στο βαν ήταν φυσικό και επόμενο η ...λιονταρίσια προσωπικότητά του να διαταράξει τα ερτζιανά, όπως ακριβώς συνέβαινε και με τον παππού του όταν έκανε κάποτε ιππικές εκπομπές για την τηλεόραση του "EXTRA CHANNEL" και όποτε έμπεινε στο studio έπεφταν τα ρελέ και κατέρρεε το διαδίκτυο". Καλοί οι λέοντες αλλά έχουμε και τα ...μειονεκτήματά μας.


     Παρά τις επίμονες προσπάθειες των τεχνικών το "σήμα" δεν απεκατεστάθη και ο "πληθυσμός" του Ιππευτηρίου αναγκάσθηκε να το ...εγκαταλείψει, με απογοητευμένους την καλή μας Τζένη, Θοδωρή και Μαντώ αλλά όχι και τους "Έλληνες Κενταύρους" οι οποίοι, αφού αποχαιρετίσαμε με εγκάρδιες ευχαριστίες τους φιλοξενουμένους μας, ευγνώμονες για την προσπάθειά τους στη προβολή της Ομάδος μας, συνεχίσαμε να απολαμβάνουμε στο χώρο μας το θάλπος της ομαδικότητός μας.


     Πίσω, λοιπόν, στη Γραμμή Βολής με τα Τόξα μας και με το χαμόγελό μας όσο ο "διάττων αστήρ" των όσων πρόλαβαν οι κυρίες Φαίη Σκορδά και Τζένη Μελιτά να προσφέρουν στους τηλεθεατές τους, δείχνοντας και το ποιοτικό "πρόσωπο" της ζώνης των πρωινών της ελλαδικής τηλοψίας.


     Παρά την αστοχία του "σήματος", με το ίδιο χαμόγελο αφιππεύσαμε τα υπέροχα τετράποδά μας και τα οδηγήσαμε στο Σταύλο.


     Και με το ίδιο χαμόγελο τα ιπποκομήσαμε για να τα αφήσουμε να ησυχάσουν μέσα στις φάτνες τους.


     Παρά την αιφνίδια ανατροπή λόγω τεχνικής κακοτυχίας, οι "Έλληνες Κένταυροι" περάσαμε μία δημιουργική ημέρα και "μετρήσαμε" τις οργανωτικές μας δυνατότητες και πάλι καταλήγοντας σε ένα θετικό "πρόσημο". Μπορεί η τεχνολογία να ...καταρρέει, όμως, το φυσικό ένστικτο, η Έφιππη Τοξοβολία και η Παράδοση παραμένουν σταθερές Αξίες. Μπορεί η ηλεκτρονική να αποδεικνύεται αδύναμη αλλά η παραδοσιοκρατία θα κυριαρχεί πάντοτε στο γίγνεσθαι και ο Ίππος με το Τόξο θα συνεχίσουν να υπηρετούν τον Άνθρωπο.


     Και τα χαμόγελα των "Ελλήνων Κενταύρων" θα επιστεγάζουν ακόμη και την πιο αντίξοη καθημερινότητα...


     ...Κι ο Συνασκούμενος Γεώργιος Γαλαζούλας θα το "σκάει" από το δικηγορικό του γραφείο και τα ακροατήρια των "ξύλινων" δικηγορικών αγορεύσεων για να χαρεί την Έφιππη Τοξοβολία και το χάδι μιας γάτας στο Ιππευτήριο των "Ελλήνων Κενταύρων".


     Παρά την τελική αστοχία της ζεύξεως, οι "Έλληνες Κένταυροι" εκφράζομε τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας προς τον "΅ΑΝΤΕΝΝΑ" τις κυρίες Φαίη Σκορδα, Τζένη Μελιτά, Μαντώ και τον φίλτατο Θοδωρή, όχι απλώς για την προβολή των "Ελλήνων Κενταύρων" αλλά διότι επέλεξαν να παρουσιάσουν στο Ελληνικό τηλεοπτικό Κοινό την Έφιππη Τοξοβολία την οποία η "UNESCO" θεωρεί ως πανανθρώπινο πολιτιστικό αγαθό, θέτοντάς το υπό την προστασία της. Πλήρες φωτογραφικό Λεύκωμα, εδώ: