Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ

ΘΕΣΟΥΜΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΜΑΣ 

ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ "UNESCO"



Η Πρόεδρος της «Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO»
Κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα.


    Είναι γνωστό ό,τι η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ουδέποτε στα οκτώ χρόνια της λειτουργίας της εζήτησε την ηθική ή υλική βοήθεια του οιουδήποτε φορέως ή φυσικού προσώπου. Καθ’ όλη την λειτουργία μας ως Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος και με αντικείμενο την αφιλοκερδή διάδοση της Έφιππης Τοξοβολίας καταφέραμε, ως μόνος στην Ελλάδα φορέως  του συγκεκριμένου αντικειμένου να επιτύχουμε ακόμη και πρώτες παγκόσμιες διακρίσεις με κορυφαίο βραβείο εκείνο στους διεθνείς αγώνες της Κίνας (2012) με το οποίο οι αγωνιζομένη ομάδα μας «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» εκρίθη ως η παγκοσμίως καλύτερη οργανωμένη ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας.

     Δοθέντος ότι η διεθνής «UNESCO» έχει αναγνωρίσει την αρχέγονη τέχνη της Έφιππης Τοξοβολίας ως παγκόσμιο πολιτισμικό αγαθό και έχει θέσει υπό την αιγίδα της τους αγώνες της και μετά την ένταξή μας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία  Έφιππης Τοξοβολίας ως τακτικό μέλος θεωρήσαμε εύλογο να απευθυνθούμε στην «Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO» και δη προς την Πρόεδρό της κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα με μία πλήρως αναλυτική επιστολή ζητώντας της να θέσει υπό την αιγίδα της προέβλεψε για τους αγώνες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Έφιππης Τοξοβολίας διότι και τακτικό μέλος της τελευταίας είμαστε και την ίδια τέχνη ασκούμε.

    Στην επιστολή μας εκείνη υπήρξαμε απολύτως αναλυτικοί αναφέροντας το είδος του νομικού προσώπου που εκπροσωπούμε ως Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, το αντικείμενό μας ως πολεμικής τέχνης και όχι ως κοινού αθλήματος καθώς και όλο το ιστορικό των επιτευγμάτων μας κατά τη διάρκεια της οκταετούς λειτουργίας μας και των διεθνών και άλλων διακρίσεών μας.

     Δυστυχώς, εξ’ αρχής, η Πρόεδρος της «Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO» κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα  επέδειξε ασύγγνωστη απροθυμία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να εξαναγκαστούμε σε οχλήσεις προκειμένου να μας επιβεβαιωθεί η ομαλή παραλαβή της αρχικής μας επιστολής, κάτι το οποίο έγινε από τη γραμματεία της «Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO» μετά από πολλά προηγηθέντα τηλεφωνήματα και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

     Κατόπιν όλων αυτών, με ηλεκτρονική επιστολή της, από 3ης Φεβρουαρίου 2014, η Πρόεδρος της «Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO» κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα μας απήντησε ότι «η UNESCO δεν έχει θέσει υπό την αιγίδα της τους αγώνες που διοργανώνονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Έφιππης Τοξοβολίας που διοργανώνονται στην Κορέα».

     Έχοντες υπόψη τις αναρτημένες επίσημες αφίσες των αγωνιστικών διοργανώσεων της  «Παγκόσμιας Ομοσπονδίας  Έφιππης Τοξοβολίας» (Κορέα) στις οποίες ρητά και με τον λογότυπο της «UNESCO» εμφαίνεται ότι ο διεθνής Οργανισμός «UNESCO» θέτει συνεχώς από το 2011 τους αγώνες Έφιππης Τοξοβολίας υπό την αιγίδα του, επίσης δε και οι φετινοί αγώνες έχουν τεθεί υπό την αιγίδα της «UNESCO», επανήλθαμε με επιστολή μας από 6ης Φεβρουαρίου 2014 στην κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα  παραθέτοντας της τις επίσημες αγωνιστικές αφίσες της «Παγκόσμιας Ομοσπονδίας  Έφιππης Τοξοβολίας» (Κορέα), διαψεύδοντας τεκμηριωμένα τον ισχυρισμό της από 3ης Φεβρουαρίου 2014 (βλ. ως άνω) σύμφωνα με τον οποίο «η UNESCO δεν έχει θέσει υπό την αιγίδα της τους αγώνες που διοργανώνονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Έφιππης Τοξοβολίας που διοργανώνονται στην Κορέα».

     Μετά ταύτα και πάλι επεδείχθη από πλευράς της κα Αικατερίνης Τζιτζικώστα απαράδεκτη απροθυμία επικοινωνίας και απαντήσεως επί της διαψεύσεως των ισχυρισμών της με αποτέλεσμα να εξαναγκαστούμε να τηλεφωνήσουμε για την εκκρεμότητα στον αρμόδιο υπάλληλο των γραφείων της «Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO» και μη υπάρξαντος αποτελέσματος, δυστυχώς, να υποστούμε την ταλαιπωρία της αυτοπροσώπου επισκέψεως στην γραμματεία της «Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO» όπου ο εκεί υπάλληλος επί παρουσία μας ανεζήτησε στον υπολογιστή του επί πολλή ώρα τη σχετική αλληλογραφία για να εντοπίσει κατόπιν την εκκρεμούσα τελευταία επιστολή μας. Ο υπάλληλος της γραμματείας μου υπεσχέθη ότι θα υπενθυμίσει στην κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα την εκκρεμότητα.

     Πράγματι σε διάστημα ελάχιστης ώρας δεχθήκαμε στο φορητό τηλέφωνο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» (6977764737) τηλεφώνημα από την ιδία την Πρόεδρο της «Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO» κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα η οποία,  προφανώς, τελούσα εν συγχύσει μας εδήλωσε ότι θα ήθελε να της προσκομίσουμε την εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ της «Παγκόσμιας Ομοσπονδίας  Έφιππης Τοξοβολίας» (Κορέα) και της διεθνούς «UNESCO» της οποίας «μεταφέρει» τις απαντήσεις ώστε εάν δεν ισχύουν να τους … βρίσει! Της απαντήσαμε ότι εμείς είμαστε εντελώς αναρμόδιοι να υπεισέλθουμε στην αλληλογραφία δύο παγκόσμιων Οργανισμών και πολύ περισσότερο να αποσπάσουμε αντίγραφα τα οποία θα διευκόλυναν την κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα να κατανοήσει το υπηρεσιακό της αντικείμενο εξηγώντας της ευγενώς ότι δεν μας επιτρέπεται να μετατραπούμε σε υπηρεσιακούς της ταχυδρόμους και ότι η ιδία υποχρεούται να ενημερωθεί αρμοδίως και να απαντήσει επιτέλους επί του εκκρεμούντος από 12ης Δεκεμβρίου 2013 (!!) αιτήματός μας. Η κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα μας απήντησε ότι στις ...8 Μαΐου 2014 (!) θα μεταβεί αυτοπροσώπως στα κεντρικά της «UNESCO» προκειμένω να έχει ενημέρωση επί του αιτήματός μας.

     Εν τω μεταξύ ο Νομικός Σύμβουλος της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω κος Λεωνίδας Σαραντόπουλος εκπροσωπών νομίμως την εταιρεία μας απέστειλε, στις 23 Απριλίου 2014,  προς την κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα σχετική επιστολή αιτούμενος την ρητή τοποθέτησή της επί του εκκρεμούντος αιτήματος. Η απαντητική επιστολή την οποία η κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα απέστειλε προς τον Νομικό μας Σύμβουλο αποτελεί «μνημείο» απαραδέκτου υπηρεσιακής ασχετοσύνης και εκθέτει την  «Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO» ως ανεπαρκώς ή και επικινδύνως προεδρευομένη  για τους παρακάτω λόγους:

1.  Η  κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα χωρίς να απαντά στην παράθεση των επισήμων αφισών των διεθνών αγώνων Έφιππης Τοξοβολίας από την  «Παγκόσμια Ομοσπονδία  Έφιππης Τοξοβολίας» (Κορέα) στις οποίες εμφαίνεται η αιγίδα της διεθνούς «UNESCO» επιμένει στον ισχυρισμό της ότι «η UNESCO δεν έχει θέσει υπό την αιγίδα της τους αγώνες που διοργανώνονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Έφιππης Τοξοβολίας που διοργανώνονται στην Κορέα».
2.  Η  κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα παρά την επιφανή της θέση δείχνει ότι δεν έχει κατανοήσει την διάκριση νομικών προσώπων, ήτοι της Αστικής Εταιρείας (που είμεθα εμείς) και του αθλητικού σωματείου (που δεν είμεθα εμείς). Έτσι, ατυχώς, η κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα  δηλώνει ότι στη μεν «UNESCO» απευθύνθηκε σε κάποιον υπάλληλο υπεύθυνο …αθλητισμού και …«Anti-Doping» (!) ενώ, παραλλήλως, μας ανεζήτησε ως Αστική Εταιρεία (!) και στην …. «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (!) η οποία ευλόγως της απήντησε ότι δεν ανήκουμε στη δύναμη των αθλητικών σωματείων της. Η άγνοια της κας Αικατερίνης Τζιτζικώστα ως προς την διάκριση των νομικών προσώπων είναι απολύτως απαράδεκτη για μία πρόεδρο ενός τόσο σημαντικού Οργανισμού και απορούμε πως η επικεφαλής ενός τόσο σοβαρού Οργανισμού ανέλαβε τη θέση της πριν ζητήσει να εκπαιδευθεί στα στοιχειώδη τα οποία στην Ελλάδα εκπαιδεύονται οι μαθητές λυκείου. 

3. Η κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα στην "απαντητική" επιστολή της ενημερώνει τον Νομικό μας Σύμβουλο ότι του επισυνάπτει κάποιο έγγραφο προερχόμενο από τον, ως άνω, υπάλληλο-υπεύθυνο …αθλητισμού και …«Anti-Doping» (!) της διεθνούς "UNESCO" αλλά, τελούσα, εν προφανεστάτη συγχύσει το παραλείπει!Είναι, άραγε, η παράλειψη αυτή φυσική για έναν από τους κορυφαίους διεθνείς Οργανισμούς, ή μήπως, η κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα δεν προβαίνει ούτε καν σε ένα "ξαναδιάβασμα" των επιστολών της; Kαι,
4.  Η κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα στην από 2 Μαΐου 2014 προς το Νομικό μας Σύμβουλο δείχνει να μην έχει κατανοήσει καν τη διαφορά μεταξύ παραδοσιακής τέχνης και αθλήματος. Δυστυχώς, επ’ αυτού μόνον η βελτίωση της στοιχειώδους  Παιδείας θα μπορούσε να βοηθήσει.
     Εν κατακλείδι, καθίσταται προφανές ότι χωλαίνει σοβαρά η Προεδρία της «Ελληνικής Εθνικής  Επιτροπής για την UNESCO» με προκαθήμενη την κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα η οποία προφανώς οικογενειακώς  προερχομένη από το ένα εκ των δύο πολιτικών κομμάτων ευθυνομένων  για την σημερινή κατάσταση της Ελλάδος κατέλαβε ως «κατέλαβε» τον θώκο της, όμως η διεθνής  «UNESCO» θα πρέπει τάχιστα να αναθεωρήσει τα κριτήρια επιλογής της εκπροσωπήσεώς της στην Ελλάδα εάν «βεβαίως» η διεθνής «UNESCO» επιθυμεί να διατηρήσει στοιχειωδώς το κύρος της σε μία Χώρα στην οποία οι θεσμοί κατέρρευσαν εκ των άνω.
     Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κηδομένη των πολιτιστικών Αξιών της διεθνούς  «UNESCO» δηλώνει ευχαρίστως ότι θέτει υπό την αιγίδα της την «Ελληνική Εθνική  Επιτροπή για την UNESCO» και την κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα με ανιδιοτελή πρόθεση την υποστήριξη των εμφαινομένων υπηρεσιακών αδυναμιών τους.
Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης.






     It is well known that the “HELLENIC HORSEBACK ARCHERY SOCIETY” never in it’s eight years of operation asked for moral or material help from any company or person. Throughout our whole operation as a Non Profitable Society and with the transmission of Horseback Archery without money motive as our only objective, we achieved as the only company in Greece, in this field, to win World prizes, with best moment this at the International Competition in China in 2012 in which our competitive team “GREEK CENTAURS” was nominated as the World’s best organized Horseback Archery team.

 

     Given the right that the International “UNESCO” has recognized the ancient art of Horseback Archery as a Global Cultural Good and has under her protection the Competitions, after our acceptance to the World Horseback Archery Federation as a regular member, we thought it was the right time to address the Greek National Unesco Committee and it’s President in particular, Mrs Aikaterini Tzitzikosta with an analytical letter asking her to put our Society under Unesco’s protection. 
    
     On this letter we were completely analytical mentioning the legal interface that we represent as a Society, our objective as a martial art and not as sports club and all our achievements through the eight years of operation and our international prizes.

     Unfortunately from the beginning the President of Greek National Unesco Committee, Mrs. Aikaterini Tzitzikosta revealed unwillingness to communicate resulting on us trying to verify that she received our letter, something that happened from the secretary office of Greek National Unesco Committee after many phone calls and e-mails.

     After all these, by e-mail from her, on the 3rd of February 2014, the President of the Greek National Unesco Committee, Mrs. Aikaterini Tzitzikosta, replied that Unesco has not taken under it’s protection the games of the World Horseback Archery Federation, that are organized in Korea.

     Having in mind the official posters of the competitions of the World Horseback Archery Federation  in Korea in which the logo of Unesco appears, it’s clear that Unesco is constantly protecting the World Horseback Archery Games since 2011. So we replied back to Mrs. Aikaterini Tzitzikosta, with these evidence, revealing that she lied on her 3rd February 2014 letter on which she was saying that Unesco has not the World Horseback Archery Games under it’s protection.

    After all these she once again showed unwillingness to communicate us and answer us about the lies she was saying resulting in communicating by phone with the employee of the  Greek National Unesco Committee and without results we had to go to the office by our selves where the employee searched his computer for a lot of hour to locate our letter. The employee assured me that he would remind Mrs. Aikaterini Tzitzikosta of the subject.

     Indeed, within a few minutes, we received in the “HELLENIC HORSEBACK ARCHERY SOCIETY’S” cell phone (+306977764737) a phone call from the President of Greek National Unesco Committee, Mrs. Aikaterini Tzitzikosta, who obviously under stress told us that she wants us to send her the letters between the World Horseback Archery Federation and International Unesco, who’s replies she carries so if their allegations are false, she would be very rude with them. We replied that we are completely unauthorized to intervene with the correspondence of two National Organizations and more over to get copies to help Mrs. Tzitzikosta understand her own responsibilities by politely explain her that we can not be her personal mailmen and that she personaly should inform herself and answer us at last about our 12th of December 2013 (!!!) letter. Mrs. Aikaterini Tzitzikosta replied that on the 8th of May 2014 (!!!) she would go to the central Unesco office to be informed about our demand.

    Meanwhile the legal advisor of “HELLENIC HORSEBACK ARCHERY SOCIETY” advocate in the Greek Supreme Court, Mr. Leonidas Sarantopoulos who legally represents our Society sent on the 23rd of April 2014 to Mrs. Aikaterini Tzitzikosta letter asking her to answer us about this subject. The reply she sent to our legal advisor is a monument of unacceptable conduct ignorance and exposes the Greek National Unesco Committee as it’s President being insufficient or even dangerous, for the following reasons:

1.        Mrs. Aikaterini Tzitzikosta without replying at the evidence of the official posters of the International Horseback Archery games hosted by the World Horseback Archery Federation in Korea in which the umbrella of Unesco is clearly visible, insists on denying that Unesco has the World Horseback Archery Federation’s Games that are organized in Korea under it’s umbrella.

2.        Mrs. Aikaterini Tzitzikosta despite her status seems she has not understand the differences between legal interfaces, that is Urban Company that we are and sports club that we are not. So Mrs. Aikaterini Tzitzikosta declares that in Unesco asked an employee, responsible of sports and anti-doping (!) and at the same time she was looking for us as an Urban Company at the General Sports Archives (!) who rightfully replied that we don’t belong to them. Mrs. Aikaterini Tzitzikosta’s ignorance to distinguish different legal faces is totally unacceptable for a President of such an important Organization and we wonder how the “head” of such an organization took the Office without being trained at the most basics, which in Greece are taught in high school.

3.        Mrs. Aikaterini Tzitzikosta on her reply informs our legal advisor that she attaches a document coming from the sports and anti-doping employee from International Unesco, but being comfused, she forgets to attach it. Is this omission natural for one of the most important international Organizations, or Mrs. Aikaterini Tzitzikosta isn’t rereading her letters? And,

4.        Mrs. Aikaterini Tzitzikosta on her 2nd of May 2014 letter to our legal counselor shows that she hasn’t understand the difference between traditional art and sport. Unfortunately, for this, only the improvement of basic education could help.

In conclusion it’s obvious that the Presidency of the Greek International Unesco Committee is seriously compromised and Mrs. Aikaterini Tzitzikosta who comes from one of two political parties that are responsible for the situation in Greece “gained” her presidency, but the International Unesco has to immediately rethink it’s criteria of selecting the spokesperson in Greece if of course International Unesco wishes to maintain it’s status to a country in which the institutions have collapsed from the above.


“HELLENIC HORSEBACK ARCHERY SOCIETY” favoring the high cultural values of the International Unesco gladly declares that gets the Greek International Unesco Committee and Mrs. Aikaterini Tzitzikosta under it’s umbrella with only intention the support of their weakness in service.

Aristotle Hercules Kalentzis.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.