Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΙΠΠΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ  
«GRUNWALD»
INTERNATIONAL
HORSEBACK ARCHERY COMPETITION

“GRUNWALD”


ΠΟΛΩΝΙΑ

[1η – 4η ΜΑΪΟΥ 2014]

POLAND

[1 - 4th MAY 2014]Oι αγωνισθέντες "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ".


     Οι ετήσιοι διεθνείς Αγώνες Έφιππης Τοξοβολίας στη περιοχή Grunwald της Πολωνίας διεξάγονται από το 2012 με διοργανωτή το «Μουσείο Μάχης του Grunwald» και την "Πολωνική Εταιρεία Έφιππης Τοξοβολίας" και έχουν την ιδιαιτερότητα να λαβαίνουν χώρα σε μια περιοχή της Πολωνίας η οποία αποτελεί σύμβολο της εθνικής ανεξαρτησίας των Πολωνών.


     The annual International Competition of Horseback Archery at Grunwald in Poland is being held since 2012 under the organization of the "Grunwald Battle Museum" and the "Polish Horseback Archery Association". These Competitions are important because they are taking place in an area of Poland which is a symbol of the Polish IndependenceΗ περιοχή.
The place.

     «Grunwald» σημαίνει «πράσινο δάσος» και βρίσκεται στο βόρειο κομμάτι της Πολωνίας κοντά στην πόλη Olsztyn. Η περιοχή έμεινε γνωστή ως τόπος αναμετρήσεως μεταξύ εισβολέων Τευτόνων Ιπποτών και μισθοφόρων τους και με αντίπαλους τους υπερασπιστές αυτής της γης Πολωνούς και τους συμμάχους τους, με αποτέλεσμα την ήττα των εισβολέων.


     “Grunwald” means “Green Forest” and is located in northern Poland near the town of Olsztyn. This area is known as the place where the Teutonic Knights along with mercenaries fought against the defenders of these lands who were the Polish with their allies. The outcome was the intruder’s defeat.


H μάχη του Grunwald του Jan Matejko
Τhe battle of Grunwald by Jan Matejko

     Συγκεκριμένα, στις 15 Ιουλίου 1410, οι δυο αντίπαλοι στρατοί συναντήθηκαν έξω από το χωριό του Grunwald (επίσης γνωστό και ως  Tannenberg). Αφ’  ενός οι Τεύτονες Ιππότες υπό τον Ulrich von Jungingen, με συνολική δύναμη 27.000 ανδρών, ενισχυμένοι με δυτικοευρωπαίους μισθοφόρους και υποστηριζόμενοι από κανονοστοιχίες. Αφ’  ετέρου, ένας στρατός αποτελούμενος από 39.000 από Πολωνούς, Λιθουανούς και Ρουθήνιους, υποστηριζόμενοι από Τσέχους και Ταταρικά εφεδρικά σώματα, υπό τον Βασιλέα Wladyslaw Jagiello.

     IJuly 15th, 1410, the two rival armies clashed on the outskirts of Grumwald (also known as Tannenberg). The Teutonic Knights under Ulrich von Jungingen’s command had a total of 27000 men along with western-European mercenaries and cannons. On the other side was an army of 39000 Polish, Lithuanians and Ruthenians, supported by Czechs and Tatars, under the command of King Wladyslaw Jagiello. 


O θυρεός του Βασιλέως Wladyslaw Jagiello
Κing's Wladyslaw Jagiello Coat of Arms 

     Το αποτέλεσμα ήταν συντριπτικό για τους Τεύτονες Ιππότες οι οποίοι εισέβαλαν με το σκεπτικό της βίαιης καθυποτάξεως των γηγενών πληθυσμών.


     The outcome was devastating for the Germanic Teutonic Knights who invaded these lands willing to submit the indigenous population.


O θάνατος του  Ulrich von Jungingen από τον Jan Matejko, 1878
Death of Ulrich von Jungingen by Jan Matejko, 1878

     Η μάχη διήρκεσε αρκετές ώρες. Ο Βασιλεύς Jagiello, αντίθετα με τον αντίπαλο, δεν οδήγησε τον στρατό στη μάχη, αλλά συντόνιζε τις προσπάθειες από ένα γειτονικό λόφο. Οι Πολωνο-Λιθουανικές δυνάμεις οδηγήθηκαν στο πεδίο της μάχης από τον αδελφό του βασιλιά, Witold, Μέγα Δούκα της Λιθουανίας. Μέχρι το τέλος της μέρας, 8.000 Τεύτονες Ιππότες είχαν σκοτωθεί, μαζί τους και ο ηγέτης του τάγματος, Ulrich von Jungingen. 

     The battle lasted for several hours. King Jagiello in contrast with his adversary, didn't lead his men in combat himself but instead he planned the strategy by a hill. The Polish-Lithuanian forces were led by the King's brother and Grand Duke of Lithuania, Witold. Until the end of the day, 8000 Teutonic Knights had been killed, along with their Order's Grand Master, Ulrich von Jungingen. 


Το Τευτονικό Κάστρο Malbork (Marienburg).
Malbork (Marienburg) Teutonic Castle.


     Παρά την πρωτοφανή ήττα, το Τευτονικό Τάγμα έδειξε μια εκπληκτική αντοχή, αποσυρόμενο στο απόρθητο φρούριο του Marienburg (Malbork) με τον Βασιλέα Jagiello να μη διαθέτει τις κατάλληλες πολιορκητικές μηχανές ώστε να το εκπορθήσει και να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την ολοκληρωτική νίκη.


     Despite their devastating defeat the Teutonic Order endured amazingly, withdrawn on their Castle Malbork, with King Jagiello not having the necessary siege weapons to conquer it and continue the war to the end and to complete victory.


To μνημείο της μάχης του Grunwald στη Κρακοβία.
Τhe monument of Grunwald-battle in Krakow.

     Η μάχη που πραγματοποιήθηκε εκεί θεωρείται ως η πλέον σημαντική νίκη στην ιστορία της Πολωνίας με αποτέλεσμα να καταστεί το σύμβολο της εθνικής υπερηφανείας τoυ Πολωνικού λαού και να εξελιχθεί σε έμπνευση για την σύνθεση πατριωτικών μύθων! Σήμερα, η μάχη του Grunwald αποτελεί για τον Πολωνικό λαό το κορυφαίο σύμβολο νίκης εναντίον κάθε εισβολέως και πηγή εθνικής περηφάνιας.


     This battle is considered one of Poland’s most important battles, resulting it to be a symbol of national pride and inspire romantic myths. Today, the battle of Grunwald is for the Polish people symbol of victory against any invader and source of national pride.


συνθήκη του Toruń (1411)
Toruń treatment (1411)

     Η Πρώτη Συνθήκη του  Toruń (1411), βασικά, επανέφερε το εδαφικό status quo. Η κατάσταση παρέμεινε άλυτη μέχρι το Δεκατριετή Πόλεμο του 1454-1466, όταν, χρησιμοποιώντας επαγγελματίες μισθοφόρους και νέες πολιορκητικές μεθόδους, οι Πολωνοί και Λιθουανοί τελικά κατάφεραν να λυγίσουν το Τευτονικό Τάγμα. 


     The 1st Convention of Torun in 1411, basically, restated the status-quo of this area. The situation remained unstable until the 13-year war of 1454-1466. By using mercenaries and new siege weapons and tactics, the Polish and the Lithuanians overcame the Teutonic Order. Πρωσία, χάρτης του Casparo Henneberg (1576)
Prussia, from Casparo Henneberg (1576)

     Η περιοχή γνωστή σαν Βασιλική Πρωσία (η γη κατά το μήκος του Βιστούλα ως το Gdansk) ενσωματώθηκε στο βασίλειο της Πολωνίας, ενώ το έδαφος το οποίο, τελικώς, έμεινε γνωστό ως «Ανατολική Πρωσία» παρέμεινε στην κατοχή του Τάγματος.

     The area  known as Royal Prussia (land across Vistula to Gdansk), united with the Kingdom of Poland, and the area known as Eastern Prussia, remained under the rule of the Order.


     Η μάχη του Grunwald παραμένει σαν μια από τις πιο ένδοξες στιγμές στην Πολωνική ιστορία. Η μάχη ιστορήθηκε από τον Henryk Sienkiewicz (συγγραφέα του πολύ γνωστού “Quo Vadis”, 1896 ) στο ιστορικό του μυθιστόρημα "Οι Ιππότες του Σταυρού" («Krzyżacy», 1900) το οποίο μεταφράσθηκε σε 25 ξένες γλώσσες και θεωρήθηκε, το 1918, από το Πολωνικό Υπουργείο Παιδείας ως σχολικό βιβλίο εθνικής χρηστομάθειας για την διδασκαλία των νεαρών Πολωνών.


     The battle of Grunwald remains as one of the most glorious days of Polish history. The history was told by Henryk Sienkiewicz (author of the world famous “Quo Vadis” 1896), in his historical novel “Knights of the Cross” (Krzyzacy, 1900), which was translated in 25 languages and was recognized by the Polish Ministry of Education, in 1918, as a book of great national knowledge for the education of young Polish.Οι Αγώνες.
The Games.

     Οι διεθνείς Αγώνες «Grunwald 2014», φέτος, θα προσελκύσουν 30 αγωνιζομένους από πολλές χώρες. Το φετινό πρόγραμμα έχει ως εξής:

1η-3η Μαίου πραγματοποιούνται οι Αγώνες 
Έφιππης Τοξοβολίας

Οι πίστες θα είναι :
1η μεραΚορεάτικου στυλ.
2η μέραΟυγγρικού στυλ.
3η μέρα: Στυλ «Grunwald» 
(τοπικού, Πολωνικού στυλ).

4 Μαίου πραγματοποιούνται 
Αγώνες Παραδοσιακής Τοξοβολίας.


Η περιοχή των Αγώνων
The competitions' area

     The International Games of Grunwald 2014 will host 30 competitors, Horseback Archers and Traditional Archers from many countries. This year’s schedule is as follows:

1st - 3rd May, Horseback Archery Competition

Tracks:
1st day: Korean style
2nd day: Hungarian style
3rd day: Grunwald style (local Polish style)

4th May

Traditional Archery Competition     Οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» αντιπροσωπεύουν για πρώτη φορά την Ελλάδα σε αυτούς τους πολύ απαιτητικούς διεθνείς Αγώνες με δύο Μέλη τους, την Υπαρχηγό της Ομάδος Χαρά-Σαμπρίνα Πολυζοπούλου η οποία ήδη έχει εμπειρία διεθνών Αγώνων (Usak-Τουρκία, 2013) και τον νέο Εφιπποτοξότη Γεώργιο Τροβά ο οποίος oλοκλήρωσε την εκπαίδευσή του μόλις τη 1η Φεβρουαρίου 2014 και στους συγκεκριμένους Αγώνες θα αποκτήσει την πρώτη αγωνιστική εμπειρία του.


     GREEK CENTAURS” represent Greece for the first time on this demanding International Competition, with two of our members, the Co-Leader of our Team, Chara-Sabrina Polyzopoulou who already has experience of International Competitions in Usak-Turkey at 2013, and the new Horseback Archer George Trovas, who completed his training just in February 1st 2014, and he will have his first Competition experience at this Competition.     Στους Αγώνες «Grunwald 2014» οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» έχοντας τιμηθεί, ήδη, με δύο διεθνή Βραβεία και πολλές διακρίσεις, εκπροσωπούν για πολλοστή φορά τη Πατρίδα μας σε διεθνή αναμέτρηση αντιμετωπίζοντας αντιπάλους με τεράστια εμπειρία, κάτι που περιποιεί ιδιαίτερη Τιμή στην Ελληνική Έφιππη Τοξοβολία και στη Παραδοσιακή Τοξοβολία.


     GREEK CENTAURS” having won already two International awards in previous competitions, now, in Grunwald 2014, represent our Country for one more time on an International Competition, facing opponents with great experience, something that gives great Honor to Hellenic Horseback Archery and to Traditional Archery.
     Οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές των διεθνών Αγώνων «Grunwald 2014» για την τιμητική τους πρόσκληση προς την Ομάδα μας!

     We warmly thank the organizers of International Competitions "Grunwald 2014" for their honorary  invitation!


ΧΑΡΑ-ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ
CHARA-SABRINA POLYZOPOULOUΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΒΑΣ
GEORGE TROVAS


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ  ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οδοδείκτης προς το Μνημείο της Μάχης του Grunwald.

To Mνημείο της μάχης του Grunwald.

Το πεδίο των Αγώνων, δίπλα στο Μνημείο της μάχης του Grunwald.

H Αρχηγός της Ελληνικής Αποστολής Χαρά-Σαμπρίνα Πολυζοπούλου.

Το ανοιχτό Ιπποστάσιο με τους αγωνιστικούς Ίππους.

Το "χωριό" με τις σκηνές των αγωνιζομένων.

Η σκηνή του Επιτελείου των Αγώνων.

Η κατατακτήρια λίστα των αγωνιζομένων.

Οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" Γεώργιος Τροβάς και Χαρά-Σαμπρίνα Πολυζοπούλου.

Η Ελληνική Σημαία στην τελετή των Αγώνων.

Η Χαρά-Σαμπρίνα προθερμαίνεται στη Τοξοβολία.

Ο Γεώργιος Τροβάς ασκείται στη Τοξοβολία.

Η Χαρά-Σαμπρίνα Πολυζοπούλου ασκείται στη Τοξοβολία.

Η Χαρά-Σαμπρίνα Πολυζοπούλου σε Κορεάτικη αγωνιστική διαδρομή.

Ο Γεώργιος Τροβάς σε Κορεάτικη αγωνιστική διαδρομή.

Η Χαρά-Σαμπρίνα Πολυζοπούλου σε Ούγγρικη αγωνιστική διαδρομή

Ο Γεώργιος Τροβάς σε Ούγγρικη αγωνιστική διαδρομή

Από τα εκθέματα του σπουδαίου Μουσείου της μάχης του Grunwald.

Aκόμη μερικά εκθέματα του Μουσείου της μάχης του Grunwald.

Από το Μουσείο της μάχης του Grunwald, μεσαιωνικό κάθισμα βασανιστηρίων.

Η είσοδος του Ιππικού Κέντρου Pacółtowo Palace που επισκέφθηκαν οι αγωνιζόμενοι.

Το κτηριακό συγκρότημα του Pacółtowo Palace.

Οι λαμπροί σταύλοι του Pacółtowo Palace.

Η Υπαρχηγός της Ομάδος στους σταύλους του Pacółtowo Palace.

Οι δύο "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" στους σταύλους του Pacółtowo Palace.

Το Κάστρο των Τευτόνων Ιπποτών Malbork (Marienburg) που επεσκέφθησαν οι αγωνιζόμενοι.

Εσωτερική διαμόρφωση του Κάστρου Malbork (Marienburg) 

Ανδριάντες των Μαγίστρων των Τευτόνων Ιπποτών στο Malbork (Marienburg)

Εξάρτυση Πολωνού Ουσάρου, από το Μουσείο Όπλων του Malbork (Marienburg)

Αγωνιστική διαδρομή της Χαράς-Σαμπρίνας Πολυζοπούλυου.

     Tέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα Μέλη και τους Φίλους μας:

Dorota Ziolkowska Polizopulu
  Μαρίλη Μορισαίου,
Μαριάνθη Μαστρονικόλα-Αρώνη,
Φλώρα Παπαδοπούλου,
Steven Campbell,
Σπύρο Νικόλη και
Βασιλική Kουλουριώτη,

για την οικονομική υποστήριξη αυτής της Αποστολής η οποία θα ήταν αδύνατη χωρίς την ευγενή βοήθειά τους.

Αγωνιστική διαδρομή της Χαράς-Σαμπρίνας Πολυζοπούλου.


Αγωνιστική διαδρομή του Γεωργίου Τροβά.


     Το Δ.Σ. της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" και ο Αρχηγός των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" συγχαίρουν την Υπαρχηγό της Ομάδος μας Χαρά-Σαμπρίνα Πολυζοπούλου και τον Εφιπποτοξότη Γεώργιο Τροβά οι οποίοι, αν και αρχάριοι μιας κορυφαίας πολεμικής τέχνης, αγωνίσθηκαν στους διεθνείς Αγώνες "GRUNWALD 2014" εν μέσω παγκοσμίων Πρωταθλητών με ευστάθεια και τοξευτική αποτελεσματικότητα, επιστρέφοντας με διευρυμένη την εφιπποτοξοτική ικανότητά τους, αλλά και χαρούμενοι για τα όσα απόλαυσαν κατά την διάρκεια της παραμονής τους στη Πολωνία!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.