Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ, 
ΦΥΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΩΣ, 
ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ


     Η καταστρατήγηση των φυσικών νόμων είναι το ασφαλέστερο μονοπάτι που άγει στον υπαρξιακό αφανισμό και στην αποτυχία κάθε εγχειρήματος. Το ίδιο και η περιφρόνηση των, φυσιοκεντρικώς, ιεραρχημένων προτεραιοτήτων. Διαπράττοντας αυτά τα δύο εγκλήματα καθοσιώσεως, οι μεταπολεμικές δυτικές κοινωνίες υπομένουν, πλέον, το υπαρξιακό τους «ναδίρ» φθίνουσες οσημέραι.


      Στις πολεμικές τέχνες και, ιδιαιτέρως, σ΄ αυτές όπου το «πυρ» συνδυάζεται με την κίνηση ένας στοιχειώδης διανοητικός …ακτιβισμός απαιτεί την έγκαιρη και πλήρη στάθμιση και των φυσικών νόμων αλλά και αυτή των, φυσιοκεντρικώς, ιεραρχημένων προτεραιοτήτων ώστε να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.


     Στη Σχολή των «Ελλήνων Κενταύρων» η, σχεδόν διαλογιστική, υπερβατικότητα που απαιτεί η ασφάλεια διαχειρίσεως του εφιπποτοξοτικού «αντικειμένου» μας, υποχρεώνει όλους όσους εμπλεκόμεθα με την εκπαίδευση  μαθητών, να σταθμίζουμε τάχιστα και αμφιθεατρικώς τους, κατά περίπτωση αφορώντες φυσικούς νόμους και αφορώσες, φυσιοκεντρικώς, ιεραρχημένες προτεραιότητες ακόμη και εάν ο χρόνος είναι απαγορευτικός, ακόμη και εάν το αναφυόμενο προπονητικό «πλαίσιο» είναι πολυσύνθετο και μακράν της ...«πεπατημένης».


     Και, βεβαίως, "εν αρχή ην..." η εμπέδωση της ισορροπιστικής ενσυναισθήσεως με μία ενισχυτική διαδικασία-"αυγό του ...Κολόμβου", τρέχοντας αμφίκυκλα επάνω στο κεκλιμένο έδαφος το στρωμένο με ξερές πευκοβελόνες και με άνυσμα που περνά σύρριζα από κλαριά τα οποία εάν δεν προσέξεις... 


     Αυτή η Προπόνηση Ενστικτώδους Τοξοβολίας προσδιορίστηκε ελάχιστην ώρα προ της διεξαγωγής της ως «έκτακτη», κατόπιν προσωπικών επιθυμιών των μετασχόντων και, όπως είναι δεδομένο στην Ομάδα των «Ελλήνων Κενταύρων» όταν διατυπώνεται παρόμοια επιθυμία από τον οιονδήποτε, κατά κανόνα, δεν μένει ανικανοποίητη.


     Έτσι, η σχεδίαση της Προπονήσεως έγινε επί τη βάσει δύο μαθητών εντελώς διαφορετικών χαρακτηροδομών και διαφορετικού επιπέδου δεξιοτήτων ως προς το τοξευτικό αντικείμενο και την εν γένει κινησιολογία, σε έδαφος φυσικό και αντίξοο, με ασκησιολόγιο που θα έπρεπε να παρέχει προσδοκία μέγιστης ωφελιμότητος για τους προπονουμένους.     Κι αυτή η "πρόκληση" αντιμετωπίσθηκε κατά πως έπρεπε, τηρουμένων όλων των κανόνων τους οποίους ακολουθεί επί 12 χρόνια μια Ομάδα που σέβεται την αποστολή της.     Η προ-ενημέρωση των προπονουμένων και η προθερμαντική διαδικασία, στην αρχή, ήσαν τα καθιερωμένα "βήματα" τα οποία ο Προπονητής και οι προπονούμενοι τηρούν απαρεγκλίτως.      Ακολούθησε η "κατάδειξη" του "πεδίου" ασκήσεως που δεν ήταν άλλο από ένα πεσμένο δένδρο, αποτέλεσμα της ανθρώπινης ολιγωρίας η οποία περιεφρόνησε φυσιοκεντρικώς, ιεραρχημένες προτεραιότητες, ακυρώνοντας και αυτόν τον φωτοτροπισμό του φυσικού πλάσματος με ολέθριο αποτέλεσμα.      Η εξοικείωση των προπονουμένων με το "πεδίο" τους ξέφνιασε. Κάποια πράγματα τα οποία "δείχνουν" εύκολα, κάθε άλλο παρά είναι... Και αυτά που μας ξεγελάνε είναι πολλά, κάτι το οποίο ο Πολεμιστής μαθαίνει να κατανοεί και, σιγά-σιγά να μην αιφνιδιάζεται.. Ειδικώς, το συγκεκριμένο "πεδίο" με το έπαρμα ενός κομμένου κλάδου στη μέση της διαδρομής, παρουσίαζε ακόμη μία μεγαλύτερη δυσκολία για την ισορροπία και την ορθοπεδική ακεραιότητα των προπονουμένων.     Τηρουμένου του κανόνος της βαθμιαίας προοδευτικότητος δυσκολίας, αυτή η έκτακτη Προπόνηση ξεκίνησε από εκεί όπου οι "άλλοι" ...δεν φτάνουν ποτέ. Σχήμα ...οξύμωρο, αλλά πραγματικότητα και όχι μόνον για την παρούσα Προπόνηση... Εν προκειμένω, η Προπόνηση ξεκίνησε από στάση με εκτινάξεις και τοξευτικές εφορμήσεις εκ των άνω επί στόχου σε απόσταση πέντε μέτρων, ενώ ο βάλλων βρίσκεται στη κορυφή της τροχιάς του.     Μετά τα πρώτα μέτρια αποτελέσματα η τελειότητα επετεύχθη ώστε το πρόγραμμα να προχωρήσει στην επόμενη άσκηση η οποία ήταν η τόξευση με αντίθετα χέρια.     Ωστόσο, πολλές ενδιάμεσες ασκήσεις ήσσονος δυσκολίας μεσολαβούν, ώστε ο προπονούμενος να χαλαρώνει και να απολαμβάνει το αποτέλεσμα.     Πάρθιες τοξεύσεις πάντοτε συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας όπως επίσης και ασκήσεις που ενισχύουν τον συντονισμό και την χειριστική αποτελεσματικότητα.     Τελευταία άσκηση του κυρίως προγράμματος, μία εφαρμογή από την Ιστορία της πολεμικής Τοξοβολίας, όταν οι Τοξότες που προστάτευαν οχυρωματικούς πύργους ήσαν αναγκασμένοι να τοξεύουν από επάλξεις χαμηλού ύψους κατά προσεγγιζόντων εισβολέων.      Υπό πραγματικές συνθήκες, σε τούτα τα μεσοθωράκια διάκενα [Aγγλ.: Crenels] των επάλξεων ετοποθετούντο όσο το δυνατόν περισσότεροι Τοξότες ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ισχύς "πυρός" και η στάση ήταν πάντοτε "ξαπλωτή" ώστε οι αμύντορες να μην εκτίθενται στα εχθρικά "πυρά", όπως εάν ήσαν όρθιοι ή γονυπετείς. βεβαίως, στη περίπτωσή μας, οι "αμύντορες" ήσαν μόνον δύο, αλλά σε προηγούμενες Προπονήσεις μας έχουμε παρατάξει κατά γης πολύ περισσότερους προπονουμένους.     Η άσκηση αυτή η οποία αναπαριστά τις επικινδυνότητες και δυσκολίες μιας ιστορικής "πτυχής" της παγκόσμιας Τοξοβολίας, διακυβεύει ακόμη και την ακεραιότητα των Τοξοτών, λόγος για τον οποίο, εν προκειμένω, προτιμήθηκε η συγκεκριμένη διάταξη ώστε ο διακυβεύων να είναι χειριστικώς εμπειρότερος του διακυβευομένου. Εδώ, δεν θέλει και πολύ να βγει το μάτι του υποκειμένου Τοξότη από το κέρας του Τόξου ή την αιχμή του βέλους του υπερκειμένου Τοξότη.     Δυσκολότατη η άσκηση, όπως διεπίστωσαν και οι προπονούμενοι, εν τούτοις, διεξήχθη και αυτή με επιτυχία πριν οι δύο Γεώργιοι ολοκληρώσουν την σημερινή ημερίδα με τοξεύσεις επί μεγάλων αποστάσεων.     Η καταστρατήγηση των φυσικών νόμων είναι το ασφαλέστερο μονοπάτι που άγει στον υπαρξιακό αφανισμό και στην αποτυχία κάθε εγχειρήματος. Το ίδιο και η περιφρόνηση των, φυσιοκεντρικώς, ιεραρχημένων προτεραιοτήτων. Κι αυτό είναι κάτι το οποίο ουδέποτε συμβαίνει στην Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" όπου η ασφάλεια και η ωφέλεια των Μελών της είναι οι άξονες λειτουργίας της παρά πάσα δυσκολία.

     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.