Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ


Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση λάβαμε κοινοποίηση της καταγγελίας της Κυρίας Φ. Γ. Παπαδοπούλου κατά της "Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας"  την οποία απέστειλε προς την Πρόεδρο της "Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιππασίας" Η.R.H. Ηaya, με πολλές κοινοποιήσεις στις αρμόδιες αθλητικές Ελληνικές Αρχές και στον τύπο και η οποία έχει ως εξής:To the INTERNATIONAL EQUESTRIAN FEDERATION

                             The President H.R.H. Princess Haya

                             
                                                                                              Athens, December 7th 2011.

     I am the mother of the contestant in Obstacle jumping Ms. C.D. (name complete) a member of the Attikos Horse-Riding Club , which is a member association of the Hellenic Equestrian Federation. With this Formal Complaint I hold the Hellenic Equestrian Federation responsible for GRAVE OMISSIONS in SAFETY MEASURES during the show jumping competition that it exclusively organizes, thus resulting in serious injuries to athletes (including my daughter), and for Violations of its own Rules and Regulations as stated in the  GENERAL AVANT PROGRAMME FOR SHOW JUMPING. Specifically:

     On November 26, 2011 an official competition of Show Jumping took place in the Attikos Horse-Riding Club. No prior care had been taken as to the condition of the course which remained muddy with water. This caused the horse which my daughter was riding to slip and fall to the ground, throwing my daughter off who was seriously injured and lost consciousness.

     During the incident there was no Ambulance present in the competition grounds and despite the immediate efforts of those attending to arrange transportation of my daughter to hospital, she remained on the ground for a long period of time only to be eventually transported by a private vehicle to the hospital 2 hours later.

     From the above incident, it is evident that the Hellenic Equestrian Federation has failed to exercise the necessary supervision of its groups, which defectively organize these Equestrian Competitions. Specifically, while the GENERAL AVANT PROGRAMME for SHOW JUMPING 2011 explicitly states that the member groups of the Hellenic Equestrian Federation have the obligation to ensure that an Ambulance be present at show jumping competitions (see http://www.hef.gr/lists/genproempodia_2011.pdf), in the above mentioned case (26/11/2011 at Attikos Horse Riding Club) a show jumping competition took place without the presence of an Ambulance. Moreover, commencing the competition on unsuitable terrain (water and mud) clearly demonstrates that neither the member groups of the Hellenic Equestrian Federation nor the Federation itself possesses the basic know-how of organizing equestrian competitions.

     Following this, on December 3, 2011, I met and talked to the official doctor of the Hellenic Equestrian Federation in the Olympic Equestrian Centre in Markopoulo, a day when the Hellenic Equestrian Federation organized Dressage games and where I again noticed the absence of an Ambulance. To my question “how are horse races allowed to take place without the presence of an Ambulance”, the doctor replied that indeed there is not an Ambulance and regrettably so, because not only no Ambulance was there but also there was no defibrillator or oxygen available in the grounds, suggesting clear inability to provide proper medical assistance.

     The Hellenic Equestrian Federation and its member groups organize equestrian competitions with the participation of contestants who have no kind of insurance, either for themselves or for their horses. The only obligation of the Greek competitors is the submission of medical certification on fitness alone. For example, my daughter and her horse participated without any kind of insurance coverage, either for themselves or any liabilities to third parties.  On this I ask for penal and disciplinary indictment of the Hellenic Equestrian Federation for grave negligence as regards insurance obligations for competitors which is considered an obvious requirement in the entire civilized world.

     From what has so far come to light, the equestrian competitions organized by the Hellenic Equestrian Federation and its member groups are plagued by numerous, frequent and often serious accidents involving riders and horses. These serious accidents have been made known through the Internet and indicatively I provide the links below (http://horsebackarcherygr.blogspot.com/2011/12/blog-post_06.html  http://horsebackarcherygr.blogspot.com/2011/11/blog-post_26.html )  which cite specific incidents that have seriously troubled the Greek show jumping athletes. It is known that unreliability to organize horse competitions on the part of the Hellenic Equestrian Federation has forced many players to leave the sport, and at that I challenge the Hellenic Equestrian Federation to submit statistics on participation in these competitions over the past 10 years. Finally, questions are raised as to how effectively the sponsorships of extremely strong sponsors are managed by the Hellenic Equestrian Federation when, for example, it is sponsored by the Athens Medical Center and yet has no Ambulance present in the competition.

     On this, I ask the Hellenic Equestrian Federation to publicly post on the Internet in detail any and all income from sponsorships and the relevant expenditure because on the subject a lot is rumoured and many accusations are made thus raising management reliability questions against the Hellenic Equestrian Federation.

     Because human life is invaluable and the athletes in equestrian events and the horses taking part in them are at serious life risk, I maintain that the Hellenic Equestrian Federation should be made accountable for its serious failures until today in the organization of equestrian competitions and the lack of supervision of its member groups for the same reason, something which I demand as the mother of a nearly dead athlete.

     I also demand that the Hellenic Equestrian Federation be made to maintain and post on the internet accurate statistical tables of simple, serious, and fatal accidents happening in equestrian events with victims either riders or horses and in the case of serious or fatal accidents that an independent Investigation Committee be established for the assignment of criminal and disciplinary responsibility for the accidents.

     Finally, according to the General Regulation (Article 13.4) of the Greek Equestrian Federation (http://www.hef.gr/docs/kanonismoi/genikoskanonismos.pdf ) any degree relatives of the competitors are allowed to be involved in equestrian events as members of the Stewards and Judges and also as designers of the competition course! This means legalization of the natural bias of judging agents in favor of related contestants and the collapse of the organizational credibility and the prestige of the racing “scores” issued by the Hellenic Equestrian Federation.

      As the mother of a contesting athlete, finding involvement in my daughter’s competition activities inappropriate and unethical (although I myself ride and am intensively involved in riding) I demand that all horse races that have taken place until today under the above mentioned unacceptable and unethical article be declared invalid.

     I also demand that this article be immediately repealed and that all equestrian events be paused for the duration of the time in which said article remains valid.

     The development of the sport of riding is too serious an affair to be left as family feud fun for certain administrative agents whose children are the athletes who they wish to promote.

The complainant

Flora PapadopoulouΠρος την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Πρόεδρο Α.Π.Υ. Haya

Αθήνα, 7η Δεκεμβρίου 2011

     Είμαι η μητέρα της αθλήτριας αγωνιζομένης στην υπερπήδηση εμποδίων Χ. Ν. (Σημ.: το όνομα αναφέρεται πλήρες) η οποία είναι μέλος στον Αττικό όμιλο ιππασίας ο οποίος αποτελεί σωματείο – μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας. Με την καταγγελία μου αυτή εγκαλώ την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας για βαρύτατες παραλείψεις μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των αγώνων υπερπηδήσεως εμποδίων που κατ’ αποκλειστικότητα διοργανώνει, με συνέπεια σοβαρούς τραυματισμούς αθλητών (μεταξύ των οποίων και της κόρης μου) και για παραβίαση των ιδίων της Κανονισμών και συγκεκριμένα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 2011.  Συγκεκριμένα:

           Στις 26 Νοεμβρίου 2011 έγινε επίσημος αγώνας υπερπηδήσεως εμποδίων στον Αττικό Όμιλο Ιππασίας, χωρίς προηγουμένως να φροντιστεί ο στίβος ο οποίος παρέμεινε λασπώδης με νερά με αποτέλεσμα  το άλογο που ίππευε η κόρη μου να γλιστρήσει να πέσει κατά γης ρίχνοντας και την κόρη μου η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε τις αισθήσεις της. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν υπήρχε στον χώρο των αγώνων ασθενοφόρο και παρά τις άμεσες ενέργειες των παρισταμένων για την μεταφορά της κόρης μου σε νοσοκομείο εκείνη παρέμεινε επί μακρό χρόνο στο έδαφος για να μεταφερθεί τελικά με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο με καθυστέρηση 2 ωρών.

            Από το παραπάνω περιστατικό προκύπτει ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας παραλείπει να ασκεί την απαραίτητη εποπτεία στους ομίλους της οι οποίοι διαχειρίζονται επικίνδυνα τη διοργάνωση ιππικών αγώνων. Συγκεκριμένα ενώ  η    ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 2011 υποχρεώνει ρητά τους ομίλους – μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας την διάθεση ασθενοφόρου στο χώρο αγώνων υπερπηδήσεως εμποδίων (βλέπε http://www.hef.gr/lists/genproempodia_2011.pdf ) στην παραπάνω περίπτωση (26-11-2011 στον Αττικό όμιλο ιππασίας) διεξήχθη αγώνας υπερπηδήσεως εμποδίων χωρίς την παρουσία Ασθενοφόρου. Επίσης η εκκίνηση αγώνων με ακατάλληλο στίβο (νερά και λάσπες)  δείχνει αφ΄ενός ότι ούτε οι όμιλοι – μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας αλλά ούτε και η ίδια Ελληνική Ομοσπονδία  Ιππασίας διαθέτει στοιχειώδη τεχνογνωσία διοργανώσεως ιππικών αγώνων.

              Κατόπιν όλων αυτών, στις 3 Δεκεμβρίου 2011, μετέβην και συνομίλησα με τον επίσημο ιατρό αγώνων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου όπου εκείνη τη μέρα η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας διοργάνωνε αγώνες ιππικής δεξιοτεχνίας και όπου παρατήρησα και πάλι την απουσία ασθενοφόρου. Σε γενομένη παρατήρησή μου πως επιτρέπεται να διεξάγονται ιππικοί αγώνες χωρίς την παρουσία ασθενοφόρου ο ιατρός μου απήντησε ότι πράγματι δεν υπάρχει ασθενοφόρο και μου εξέφρασε τη λύπη του διότι εκτός ασθενοφόρου δεν υπήρχε ούτε διαθέσιμος απινιδωτής,  ούτε διαθέσιμο οξυγόνο, υπονοώντας  αδυναμία ουσιαστικής παροχής ιατρικής βοηθείας.

               Η Ελληνική Ομοσπονδία  Ιππασίας και οι όμιλοι – μέλη της διεξάγουν ιππικούς αγώνες με την συμμετοχή αγωνιζομένων οι οποίοι δεν διαθέτουν καμία ασφάλιση ούτε οι ίδιοι ούτε τα άλογά τους. Μόνη υποχρέωση των Ελλήνων αγωνιζομένων είναι η κατάθεση ιατρικής βεβαιώσεως περί της καταλληλότητός τους και μόνον. Επί παραδείγματι η κόρη μου και το άλογό της συμμετέχουν χωρίς καμία ασφάλιση ούτε για τους ίδιους ούτε για τυχόν αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Επ’ αυτού ζητώ τον ποινικό και πειθαρχικό έλεγχο της Ελληνικής Ομοσπονδίας  Ιππασίας για βαρύτατη αμέλεια απέναντι στην ασφαλιστική υποχρέωση των αγωνιζομένων που θεωρείται αυτονόητη για όλο τον πολιτισμένο κόσμο.

               Εκ των όσων έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, οι ιππικοί αγώνες που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας και οι όμιλοι – μέλη της χαρακτηρίζονται από πολλά, συχνά και σοβαρά ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται ιππείς και άλογα. Τα σοβαρά αυτά ατυχήματα γίνονται γνωστά μέσα από το διαδίκτυο και ενδεικτικά αναφέρω τους παρακάτω συνδέσμους (http://horsebackarcherygr.blogspot.com/2011/12/blog-post_06.html http://horsebackarcherygr.blogspot.com/2011/11/blog-post_26.html)  οι οποίοι παραθέτουν συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία προβληματίζουν σοβαρά τους ίδιους τους Έλληνες αθλητές υπερπηδήσεως εμποδίων, ενώ είναι γνωστό ότι αυτή η αναξιοπιστία διοργανώσεως ιππικών αγώνων από την πλευρά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας έχει εξαναγκάσει πολλούς αθλητές να εγκαταλείψουν το άθλημα, προκαλώ δε την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας να καταθέσει τις στατιστικές συμμετοχών σε αγώνες της κατά τα τελευταία 10 έτη. Τέλος είναι απορίας άξιο πως διαχειρίζονται οι χορηγίες των εξαιρετικά δυνατών χορηγών που διαθέτει η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας όταν, για παράδειγμα, έχει ως χορηγό το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και δεν διαθέτει ασθενοφόρο σε αγώνες. Επί τούτου ζητώ από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας να αναρτήσει δημόσια στο διαδίκτυο αναλυτικά τα έσοδα εκ των χορηγιών της και την διάθεση ενός εκάστου διότι επί του προκειμένου πολλές φήμες αιωρούνται και πολλές καταγγελίες διατυπώνονται ώστε να τίθεται εν αμφιβόλω η διαχειριστική αξιοπιστία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας.

                Επειδή η αξία της ανθρώπινης ζωής δεν αποτιμάται και οι αθλητές των ιππικών αγώνων αλλά και τα άλογα που λαμβάνουν μέρος σε αυτούς αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο ζωής, θεωρώ ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας θα πρέπει να ελεγχθεί για τις μέχρι τώρα σοβαρές παραλείψεις της τόσο ως προς την διοργάνωση των ιππικών αγώνων που αναλαμβάνει όσο και προς την παράληψη της άσκησης εποπτείας στους ομίλου – μέλη της για τον ίδιο λόγο, κάτι το οποίο απαιτώ ως μητέρα παρ ‘ ολίγον νεκρής αθλήτριας. Επίσης απαιτώ να υποχρεωθεί η Ελληνική Ομοσπονδία  Ιππασίας να τηρεί και να αναρτά στο διαδίκτυο ακριβείς στατιστικούς πίνακες απλών, σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων που συμβαίνουν σε ιππικούς αγώνες με θύματα ιππείς και ίππους και στην περίπτωση των σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων να συγκροτείται ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης τους  για τον καταλογισμό ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών στους υπαιτίους των ατυχημάτων.

      Τέλος, σύμφωνα με τον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (άρθρο 13.4) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας ( http://www.hef.gr/docs/kanonismoi/genikoskanonismos.pdf ) επιτρέπεται σε συγγενείς αγωνιζομένων οποιουδήποτε βαθμού να εμπλέκονται σε ιππικούς αγώνες ως μέλη αγωνοδίκου και ελλανοδίκου επιτροπής αλλά και ως σχεδιαστές διαδρομών αγώνων! Αυτό σημαίνει νομιμοποίηση της φυσικής μεροληψίας κρίνοντος παράγοντος υπέρ συγγενούς αγωνιζομένου και καταρράκωση της διοργανωτικής αξιοπιστίας αλλά και του κύρους των αγωνιστικών «αποτελεσμάτων» που εκδίδει η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας. Ως μητέρα αγωνιζομένης αθλήτριας και αξιοπρεπώς απέχουσα από κάθε εμπλοκή στην αγωνιστική δραστηριότητα της κόρης μου (καίτοι  ιππεύω και ασχολούμαι εντατικά με την ιππασία) απαιτώ την κήρυξη ως άκυρων όλων των μέχρι σήμερα ιππικών αγώνων που διεξήχθησαν όντας σε ισχύ το παραπάνω απαράδεκτο και ανήθικο  άρθρο, απαιτώντας την άμεση κατάργησή του και τη μη διεξαγωγή ιππικών αγώνων όσο το άρθρο αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Η ανάπτυξη του αθλήματος της ιππασίας είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση ώστε να καταντάει οικογενειακή διασκέδαση και φέουδο κάποιων διοικητικών παραγόντων με παιδιά αθλητές που επιθυμούν να προωθήσουν.

Η καταγγέλλουσα και απαιτούσα,

Φλώρα Γ. Παπαδοπούλου


Kατόπιν όλων των παραπάνω καθίσταται σαφές ότι
η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ" θα πρέπει να ελεγχθεί δια των αρμοδίων οργάνων(δικαστικών και οικονομικών)
ως προς την χρηστή διαχείριση των χορηγιών τις οποίες έχει εισπράξει εκ της ιδρύσεώς της,
διότι η παραπάνω καταγγελία αφήνει πολλά και σοβαρά ερωτηματικά
περί αυτής ακριβώς της διαχειριστικής χρηστότητος.
Και λόγω της σοβαρότητος του θέματος, σύντομα θα επανέλθουμε.

Τέλος, διατήρηση σε ισχύ του άρθρου 13.4 του ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
αφαιρεί κάθε σοβαρότητα
από τους "αγώνες" της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ"
τους οποίους καθιστά άκυρους,
ενώ, η κατάργησή του οίκοθεν νοείται ως εκ των ουκ άνευ!
Παρόμοιο άρθρο ούτε σε "κανονισμούς" τριτο-αφρικανικής χώρας! 


______________________________


ΥΓ: 12ης Ιανουαρίου 2012


     Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο Αντιπρόεδρος της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ" κ. Γ. Λενός, ως μη ώφειλε, καθ' όλη την αγωνιστική περίοδο του 2012 και σε όλους τους αγώνες υπερπηδήσεως  εμποδίων, θα προσφέρει ως προσωπική του χορηγία το ασθενοφόρο και "...εφ' όσον δεν υπάρξει χορηγία από την Γ.Γ.Α....". Πηγή: http://www.hef.gr/docs/announce/2012_anakoinosiasthenoforo.pdf

     Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" συγχαίρει τον κ. Γ. Λενό για την φιλοτιμη χορηγία του, αλλά εξακολουθεί να απορεί : ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ, κ.κ. της Ε.Ο.Ι.;

1 σχόλιο:

  1. Στην ιππασία οι αλήτες δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αλλά διεθνώς. Πήρατε καμιά απάντηση;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.