Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ* 


     Το αναγκαστικό κάθισμα του εφίππου με τα πόδια δίχα και εκατέρωθεν των πλευρών του Ίππου θέτει ένα σοβαρό εμπόδιο ελεγχόμενης και ασφαλούς εγκαταλείψεως του Ίππου σε περίπτωση ανάγκης. 


     Σε μια τέτοιαν ανάγκη η οποία είναι πάντοτε απρόβλεπτη και αιφνιδιαστική για τον Ιππέα, αυτός θα πρέπει σε ελάχιστο χρόνο να διατάξει το σώμα του κατά τέτοιον τρόπο ώστε όχι μόνον να καταφέρει να εγκαταλείψει "λελογισμένα" τον Ίππο αλλά και κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προσγειωθεί με ασφάλεια χωρίς κίνδυνο τραυματισμού του ή και απωλείας της ζωής του (π.χ. πλήγμα του ινιακού).


     Το βασικό εμπόδιο μας τέτοιας, ελεγχόμενης και ασφαλούς, εγκαταλείψεως είναι η ίδια η κίνηση και η διαμόρφωση του επιμήκους σώματος του Ίππου με τον υπερυψωμένο αυχένα αλλά και το εμποδίζον οπίσω ήμισυ του ίππειου σώματος τα οποία προϋποθέτουν, εκτός (1) της αμέσου διαγνώσεως της ανάγκης εγκαταλείψεως ως εκ του διακυβεύματος της ασταθούς ισορροπίας του Ιππέως, (2) την άμεση διαμόρφωση "ψυχολογίας" εγκαταλείψεως, (3) την άμεση διάταξη των κάτω άκρων και του κορμού του Ιππέως σε στάση επιτρέπουσα την εγκατάλειψη, (4) την άμεση εκτίμηση του, κατά την στιγμή, κέντρου βάρους του σώματος του Ιππέως το οποίο καθορίζει και την πλευρά εγκαταλείψεως και, τέλος, (5) την άμεση εκτίναξη


     Οι ως άνω πέντε συνθέτουσες παράμετροι της ελεγχόμενης και ασφαλούς εγκαταλείψεως του Ίππου από τον, σε κατάσταση ασταθούς ισορροπίας, Ιππέα, έχουν μελετηθεί επισταμένως κατά την δεκαπενταετή λειτουργία της Σχολής των "Ελλήνων Κενταύρων" και έχουν επανασυντεθεί σε μία ομογενοποιημένη διδασκαλία η οποία υπερβαίνει (δι ευνοήτους λόγους) το πεδίο της  λ ο γ ι κ ή ς  αντιμετωπίσεως της εγκαίρου και ασφαλούς εγκαταλείψεως αναπτύξεως, διαμορφώνοντας  έ ν σ τ ι κ τ ο  ενεργητικής ασφαλείας η οποία προσφέρεται σε κάθε μαθητή μας από το πρώτο μάθημα Ιππασίας ώστε να αποκλείονται ατυχήματα από πτώσεις, όπως δυστυχώς και αναποφεύκτως σημειώνονται στην Ιππασία η οποία, από τις ασφαλιστικές εταιρείες θεωρείται ως η παγκοσμίως επικινδυνωδέστερη ανθρώπινη δραστηριότητα.


     Η συγκεκριμένη διδασκαλία παρέχεται στους μαθητές μας, αρχήθεν, με τον Ίππο εν στάσει, κατόπιν δε, με τον Ίππον εν κινήσει μέχρι και σε ταχύτητα καλπασμού διότι, υφ΄ οιανδήποτε ταχύτητα μπορεί να απαιτηθεί μία επιτυχής ελεγχόμενη εγκατάλειψη του Ίππου. 


     Η αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας αυτής της διδασκαλίας αποτελεί ύλη ανεξαρτήτου εγχειριδίου, κάτι το αδύνατον να αναπτυχθεί μέσα στα περιορισμένα όρια μιας, απλώς, ενημερωτικής αναρτήσεως όπως η παρούσα.


     Επίσης, κάθε απόπειρα συντετμημένης παρουσιάσεως αποτμημάτων αυτής της διδασκαλίας θα περιείχε τον κίνδυνο πλημμελών εφαρμογών με επιπτώσεις στην ασφάλεια εκείνου που θα δοκίμαζε να την υιοθετήσει χωρίς την παρουσία εμπείρου Εκπαιδευτή της Σχολής μας η οποία είναι και η μοναδική παγκοσμίως η οποία μελέτησε και εφαρμόζει με επιτυχία την συγκεκριμένη εκπαίδευση.


     Κατόπιν αυτών των παρατηρήσεων και διαπιστώσεων και με την σωστή δόμηση της διδασκαλίας διαμορφώσεως ενστίκτου ενεργητικής ασφαλείας σε κάθε μαθητή μας, στην Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων", επί δεκαπέντε συνεχή χρόνια διατηρούμε σταθερό μηδενικό δείκτη ατυχημάτων αποφεύγοντας δυστυχήματα τα οποία συμβαίνουν συχνά και είναι φυσικό να συμβαίνουν στην παγκόσμια Ιππασία.


     Βεβαίως, τίποτε δεν μπορεί να αποκλεισθεί σε μία δραστηριότητα κατά την οποία η όποια πρωτοβουλία και αντίδραση ενός ανεξαρτήτου και διαφορετικού ταξιδερμικώς, πλάσματος, όπως ο Ίππος, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αιφνιδιάσει τον Άνθρωπο. 


     Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι και ο Άνθρωπος δεν μπορεί να εκπαιδευθεί στην ανάπτυξη του ενστίκτου αυτοσυντηρήσεώς του και κατά την ταχύτητα και κατά την αποτελεσματικότητα ώστε να μειώσει ή και να εκμηδενίσει πιθανότητες επιπτώσεων από δυστυχήματα κάτι για το οποίο είναι υποχρεωμένος!   

* Υστερόγραφο

Η παρούσα ανάρτηση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης (από 8 Χ 2019) με τίτλο «ΠΕΡΙ ΚΑΠΕΛΟΥ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΤΟ ...ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ!» η οποία ήταν απαντητική σε μήνυμα της φίλης αναγνώστριας του Ιστολογίου μας κ. Άννας Κ. η οποία και πάλι μας απέστειλε το ακόλουθο μήνυμα:

«Το περί καπέλου κλπ κάτι πάει να πει αλλά δεν ολοκληρώνει. Κάτι παραπάνω;»

Έτσι, ευχαρίστως επιπροσθέτουμε τα παραπάνω για την κ. Άννα Κ. αλλά και τον οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο εφιστώντας την προσοχή στην περιεχόμενη παράγραφο: «Η αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας αυτής της διδασκαλίας αποτελεί ύλη ανεξαρτήτου εγχειριδίου, κάτι το αδύνατον να αναπτυχθεί μέσα στα περιορισμένα όρια μιας, απλώς, ενημερωτικής αναρτήσεως όπως η παρούσα.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.