Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" Το έργο της Σχολής & όροι εγγραφής

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"

Το έργο της Σχολής & όροι εγγραφής

"Έλληνες Κένταυροι"

     Η Σχολή των «Ελλήνων Κενταύρων» έχει την Τιμή της πρώτης εισαγωγής στην Ελλάδα και στην Κύπρο της Έφιππης Τοξοβολίας και της Παραδοσιακής Τοξοβολίας (2005 και 2013, αντιστοίχως), της πρώτης Σχολής Ιππηλασίου (2013), της πρώτης Σχολής Έφιππης Σπαθασκίας (2015), της πρώτης Σχολής Τυφλών Εφιπποτοξοτών (2016), της πρώτης Σχολής Ιππικού Θεάτρου (2018). Επίσης, πρώτη η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" εισήγαγε στην Ελλάδα την Στρογγυλή ή Κυκλική Κίνηση (2013), την Γυμνιππευτική Υοga (Azva Yoga, 2014) την Έφιππη Πάλη (2015), την Σέλα της Στέπας (2016), την Καταρριχητική Τοξοβολία (2016),την Τοξοβολία εξ Επαφής, την Παραστατική Συραγώγηση (2021), τον Ιππακοντισμό (2021), την Ακροβατική Djigitovka (2021), τον πρώτο Πλαγιοβαδιστή Ίππο στην Έφιππη Τοξοβολία (2021), το επίγειο ισορροπιστικό ασκησιολόγιο με Ισορροπία επί Ιμάντος και Ισορροπία επί Μονορόδου (2021), το ασκησιολόγιο Μαχητικής Τοξοβολίας (2021), την Ναϊτικήν Ίππευση (2021), την Ενάλια Έφιππη Τοξοβολία (2022). Για την επίτευξη αυτού του έργου που διαρκεί επί δέκα επτά (17) συνεχή χρόνια και όπως προκύπτει από το λεπτομερέστατο αρχείο το οποίο τηρείται, ο Ιδρυτής της Σχολής, Εφιπποτοξότης Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης, χρειάστηκε να εκπαιδεύσει ο ίδιος 89 νεόλεκτους Ίππους (πέραν των πολλαπλασίως περισσοτέρων Ίππων τους οποίους ο ίδιος σε διάφορες ξένες Σχολές και χώρες, χειρίσθηκε) και να μεταφέρει όλη αυτή την τεράστια τεχνογνωσία με χιλιάδες μαθημάτων σε 600, περίπου, εγγεγραμμένους μαθητές των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής γεμίζουν δέκα (10) ντοσιέ αρχειοθεσίας! 

Το αρχείο των αιτήσεων εγγραφής των, περίπου, 600 μαθητών μας. 

     Ήταν το 2008, αμέσως μετά την λήξη ακόμη ενός Σχολείου Αρχηγών του Οργανισμού «KASSAI» στο οποίο είχε συμμετάσχει, όταν ο Ιδρυτής των «Ελλήνων Κενταύρων» λαμβάνει μέρος στην Παγκόσμια Ημέρα Έφιππης Τοξοβολίας η οποία λαμβάνει χώρα στην Κοιλάδα του Οργανισμού, στο Kaposmérő, όπου και παρουσιάζει την Ελλάδα για πρώτη φορά ως χώρα Έφιππης Τοξοβολίας.

     Η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" έχει λάβει μέρος σε αρκετούς αγώνες στο εξωτερικό και έχει ήδη τιμηθεί με δύο πρώτα παγκόσμια βραβεία (Κορέα και Κίνα) αλλά και μετάλλια και άλλες διακρίσεις. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε ιστορικά ντοκιμαντέρ και έχει τιμηθεί με ευρύτατη δημοσιότητα σε διάφορα μέσα του εσωτερικού και του εξωτερικού! Τέλος, είναι η πρώτη, σε παγκόμια κλίμακα, Σχολή Έφιππης Τοξοβολίας η οποία, δια του Ιδρυτή της, παρουσίασε  αυτή την αρχέγονη πολεμική τέχνη ως φιλοσοφικό ζήτημα, ενώπιον του 6ου Παγκοσμίου Φιλοσοφικού Φόρουμ (2016). Παραλλήλως, η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" έχει προσκληθεί σε διεθνή συνέδρια όπου έδωσε διαλέξεις ενώ διοργάνωσε και επιμορφωτικές διαλέξεις στο εσωτερικό ακόμη και με εξειδικευμένα ιστορικά θέματα.

     Πτυχιούχος της Σχολής Υψηλής Ιππασίας (Haute École) του Αυτοκρατορικού Ιπποφορβείου της Lipica και εκπαιδευμένος στην Κοιλάδα του Οργανισμού "Kassai" από τον ίδιο τον μεγάλο Δάσκαλο Kassai Lajos, έχοντας ιππεύσει για εκπαιδευτικούς λόγους σε ξένες χώρες κι έχοντας αποκτήσει μιαν ευρύτατη και πολυπρισματική τεχνογνωσία Ιππικής, ο Ιδρυτής της Ομάδος, συνέγραψε δέκα πέντε (15) εκπαιδευτικά εγχειρίδια προς χρήση των μαθητών της Σχολής μας, καθώς και 3.738 άρθρα-μελέτες που δημοσιεύονται  στο Ιστολόγιο της Ομάδος των "Ελλήνων Κενταύρων". Η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" έχει διδάξει Ιππασία και Τοξοβολία στους πανεπιστημιακούς φοιτητές των Τ.Ε.Φ.Α.Α., σε μαθητές ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, σε μαθητές Σχολείων, όπως και σε ομάδες παιδιών προσχολικής ηλικίας, αλλά και σε μαθητές με ειδικές ανάγκες, πάντοτε με την υποστήριξη ειδικού επιστήμονος. Στη Σχολή μας είχαμε και ένα ιδιαιτέρως τιμητικό φαινόμενο ξένης μαθήτριας η οποία έφθανε αεροπορικώς από το Λονδίνο για να κάνει το μάθημά της μετά την λήξη του οποίου επέστρεφε πίσω, αυτό δε και μόνον καταδεικνύει το κύρος αυτής της Σχολής σε διεθνή εμβέλεια. Παραλλήλως, οι "Έλληνες Κένταυροι" είχαν την Τιμή να καλέσουν στην Αθήνα τον Δάσκαλο και παγκόσμιο πρωταθλητή της Έφιππης Τοξοβολίας Kassai Lajos και να διδαχθούν από αυτόν επί ένα τετραήμερο. Επίσης, η Σχολή μας τιμήθηκε και από την παρουσία ενός ακόμη σημαντικού διεθνούς Δασκάλου της Έφιππης Τοξοβολίας, τον Αρχηγό της Σχολής "KASSAI" του Καναδά Robert Borsos ο οποίος μας προσέφερε στις εγκαταστάσεις μας ένα ειδικό Σεμινάριο. Η διδασκαλία των μαθημάτων της Σχολής των "Ελλήνων Κενταύρων" διεξάγεται είτε στον δικό μας χώρο, είτε σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους υψηλής ενεργείας, είτε σε μεσαιωνικά μνημεία, είτε σε ιστορικούς τόπους, πάντοτε με κριτήριο την ενέργεια και την έμπνευση που οι χώροι αυτοί προσφέρουν σε όσους κινούνται μέσα σε αυτούς. Η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" έχει συνεργασθεί με καταξιωμένους Οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού. Οι "Έλληνες Κένταυροι" υπήρξαν επίσημοι προσκεκλημένοι της Ουγγρικής Πρεσβείας Αθηνών για την συνεχή επίδειξη Έφιππης Τοξοβολίας καθ΄ όλη την 75η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την οποία η Ουγγαρία ήταν η τιμώμενη χώρα, όπως επίσης, η Ομάδα μας ήταν επίσημη προσκεκλημένη από την Ουγγρική Πρεσβεία Αθηνών κατά την επέτειο της Ημέρας του Ουγγρικού Στρατού που τιμήθηκε στον Ιππικό Όμιλο Αμαρουσίου και όπου οι "Έλληνες Κένταυροι" επέδειξαν Έφιππη Τοξοβολία ενώπιον ξένων στρατιωτικών ακολούθων πολλών πρεσβειών. Και η Σχολή αυτή αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό Οργανισμό, τα Στελέχη του οποίου ουδέποτε εισέπραξαν την οιανδήποτε αμοιβή, τιμώντας την εποποιία των Ελλήνων Στρατιωτών της Δύσεως και ακολουθώντας τις Αξίες και τις Αρχές της "Πολιτείας" του Πλάτωνος επί του αριστοκρατικού άξονος της αλήθειας και της δικαιοσύνης! Κατά την διάρκεια των 17 χρόνων της λειτουργίας των "Ελλήνων Κενταύρων" και κατόπιν πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων ανεδείχθησαν είκοσι (20) Εφιπποτοξότες και οκτώ (8) Εκπαιδευτές. Έτσι, από την δική μας Σχολή προέρχεται και ο,τιδήποτε σχετικό με την Έφιππη Τοξοβολία υπάρχει στην Ελλάδα αφού οι αξιολογότεροι, εκτός Ομάδος μας, υπάρχοντες Εφιπποτοξότες προέρχονται όλοι από τους "Έλληνες Κενταύρους". Ο Ιδρυτής των "Ελλήνων Κενταύρων" είναι Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Έφιππης Τοξοβολίας W.H.A.F.

     Όλη η, μέχρι σήμερα και επί 17 χρόνια, δραστηριότητα των "Ελλήνων Κενταύρων", όπως περιγράφεται λεπτομερώς παραπάνω, κοσμείται από  μ η δ ε ν ι κ ό  δείκτη ατυχημάτων, τεκμήριο υψηλής ιππικής τεχνογνωσίας και άριστων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων!


Επίκαιρες διαπιστώσεις

      Κατά τα διαμεσολαβήσαντα 17 χρόνια της λειτουργίας της Σχολής μας τα κοινωνικά "πράγματα" έχουν υπελιχθεί επί τα χείρω εξ αιτίας της διεφθαρμένης δημοκρατίας η οποία ακυρώνει τις Αξίες, εξαχρειώνοντας τα ατομικά και, κατά συνέπειαν, τα ομαδικά ήθη. Αυτό επηρεάζει, ασφαλώς και την κοινότητα όσων ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με μία πολεμική τέχνη, βεβαίως και με την Έφιππη Τοξοβολία κάτι το οποίο υποχρεώνει μία σοβαρή Σχολή, όπως αυτή των "Ελλήνων Κενταύρων" να αναθεωρήσει τακτικές και να επικεντρωθεί ακόμη περισσότερο στην υποστύλωση χαρακτήρων η ακεραιότητα των οποίων καθίσταται αδήριτη προϋπόθεση για την ενασχόληση με την πολεμική τέχνη μας. Και τούτο σημαίνει την απόδοση εμφάσεως, κατ΄ αρχήν, στην διάπλαση χαρακτήρων με θωράκιση Αξιών, πριν σκεφθούμε την εφιπποτοξοτικήν ή άλλη "παράμετρο"! Εν ολίγοις, η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων", στην εποχή της καταβαραθρώσεως των Αξιών από το χυδαίο δημοκρατικό καθεστώς, θεωρεί ότι κανένας μαθητής μας δεν έχει το υψηλό δικαίωμα της εφιππεύσεως εάν προηγουμένως δεν διαθέτει Π α ι δ ε ί α  τ ο υ  Ή θ ο υ ς  ανάλογη των, εξίσου υψηλών, απαιτήσεων μιας πολεμικής τέχνης όπως η Έφιππη Τοξοβολία. Με άλλα λόγια, οι παιδευτικώς "ανιπτόποδες", δεν έχουν κανένα δικαίωμα να υπηρετηθούν από τον ευγενή Ίππο εάν, προηγουμένως, τουλάχιστον, δεν φροντίσουν να νίψουν τα ανομήματα της απαιδευσίας τους! Και, επειδή η ασελγής δημοκρατία έχει μετατρέψει σε χωματερές βαρβάρων τις κοινωνίες της, η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" επιφορτίζεται με την ευθύνη της παροχής, κατ΄ ελάχιστον, Παιδείας του Ήθους στους μαθητές της, αναθεωρώντας, πρωτίστως, τους όρους εγγραφής νέων μαθητών! 


Νέοι όροι εγγραφής μαθητών

     Ούτω πως, προκύπτουν νέες συνθήκες λειτουργίας της αθηναϊκής Σχολής των "Ελλήνων Κενταύρων", οι οποίες θα ισχύσουν από 1ης Σεπτεμβρίου 2022, με την έναρξη της ΙΕ' Προπονητικής περιόδου!

     Ενώ τα Παραρτήματα των "Ελλήνων Κενταύρων" θα εξακολουθήσουν να διατηρούν, υπό την ευθύνη των Αρχηγών και επικεφαλής τους, την ως έχει αυτοτέλειά τους, η Σχολή των Αθηνών των "Ελλήνων Κενταύρων" δέχεται εφεξής νέους μαθητές υπό τους ακόλουθους όρους, δεδομένης της εκ μέρους μας δυνατότητος αναθεωρήσεων, ένεκεν της ανιδιοτελούς και μη κερδοσκοπικής προσφοράς ενός μέρους της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η "Unesco" αναγνωρίζει την Έφιππη Τοξοβολία:

     1. Κάθε ένας υποχρεούται να αποφασίσει εγκαίρως και κατ΄ιδίαν, εάν όντως τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με την Έφιππη Τοξοβολία για την οποία προσφέρονται, πια, αμέτρητες πηγές ουσιαστικής πληροφορήσεως και κανείς δεν δικαιολογείται να βρεθεί στην "πόρτα" μας ζητώντας να "δοκιμάσει" την Έφιππη Τοξοβολία για να ..."αποφασίσει" εάν του αρέσει. Δεν αποτελούμε "δοκιμαστήριο νεωτερισμών" και δεν προσφερόμεθα για "πρόβες εσωρούχων", εναπόκειται δε στην ωριμότητα ατομικής υπευθυνότητος ενός εκάστου να ξέρει το "τι" του αρέσει και, κυρίως, σε ποιον και τι αρέσει και ο ίδιος!

     2. Καθένας που είναι βέβαιος ότι του αρέσει η Έφιππη Τοξοβολία έχει να επιλέξει μεταξύ διαφόρων Σχολών που προσφέρονται για κάθε Έλληνα ενδιαφερόμενο και όλες είναι αξιόλογες μιας και όλες έχουν την ρίζα τους στη Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" από την οποία όλα τα εν Ελλάδι σοβαρά εφιπποτοξοτικά, προέρχονται!

     3. Εάν παρά τα προαναφερθέντα, κάποιος επιμένει να μυηθεί στην Έφιππη Τοξοβολία από την Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" και είναι άνω των 18 ετών (διότι ανήλικοι, εφεξής, δεν γίνονται δεκτοί) τότε, θα πρέπει να επισκεφθεί το επίσημο Ιστολόγιό μας και να ενημερωθεί από το διεξοδικότατο περιεχόμενό του για κάθε τι που αφορά στη Σχολή μας δίνοντας ιδιαίτερην έμφαση στην κατανόηση του Καταστατικού μας.

     4. Έχοντας εννοήσει πλήρως και αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως το παραπάνω περιεχόμενο (διότι "εκπτώσεις" δεν συνηθίζουμε σε κανέναν και για τίποτε) ο ενδιαφερόμενος να εκπαιδευθεί στη Σχολή μας θα πρέπει: (α) Να καταθέσει Αίτηση Εισδοχής, (β) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του, (γ) Φωτοτυπία των δύο όψεων του ισχύοντος Δ.Α.Τ. ή του ισχύοντος διαβατηρίου του και (δ) Πιστοποιητικό ιατρού ο οποίος θα βεβαιώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι ο ενδιαφερόμενος δύναται να αθληθεί. Η κατάθεση των προαναφερθέντων δεν συνεπάγεται και υποχρέωση της Σχολής να τον αποδεχθεί ως μαθητή, αλλά, περί αυτού η Σχολή αποφασίζει εν καιρώ και ενημερώνει σχετικώς τον ενδιαφερόμενο. 

     5. Εάν και εφ΄ όσον ο ενδιαφερόμενος ειδοποιηθεί ότι γίνεται δεκτός στη Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων", υποχρεούται να παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων  π ρ ι ν  εφιππεύσει και τα οποία είναι:

α. Αρχές Ελληνικής Θρησκείας

β. Διδασκαλία της "Πολιτείας" του Πλάτωνος

γ. Διδασκαλία του "Περί Ιππικής" του Ξενοφώντος

δ. Διδασκαλία της "Ηρωικής Αντιλήψεως της Ζωής" του Ι. Συκουτρή

ε. Ιππογνωσία

στ. Αρχές Ιππικής

ζ. Διδασκαλία του "Ζεν και Τοξοβολία" του Eugen Herrigel

η. Το δίδαγμα και η θεατρική μεταφορά του βίου του Μιχαήλ Μαρούλλου Ταρχανιώτη 

     Τα υποχρεωτικά, αυτά, μαθήματα θα διαρκούν επί ένα τετράμηνο και, καιρώ δέοντι, θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες και τα κόστη, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους θα ακολουθούν εξετάσεις και όσοι επιτυγχάνουν σε αυτές και μόνον θα έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους επί του Ιππευτηρίου και της Γραμμής Βολής. Της υποχρεώσεως παρακολουθήσεως αυτών των μαθημάτων απαλλάσσονται οι ξένοι μαθητές οι οποίοι είναι μεν καλοδεχούμενοι, αλλά διόλου δεν μας ενδιαφέρει η διάπλαση της Παιδείας του Ήθους τους για την οποία είναι υπεύθυνες οι κοινωνίες τους!

     Tέλος, για την Σχολή των Αθηνών των "Ελλήνων Κενταύρων" οι ήδη εγγεγραμμένοι μαθητές (ενήλικοι και ανήλικοι) παραμένουν ως έχουν, υποχρεούμενοι όμως να παρακολουθήσουν την εγκύκλια μόρφωση που προγραμματίζεται εν εναντία δε, περιπτώσει θα διαγραφούν. Επίσης, τα Στελέχη της Ομάδος (Εκπαιδευτές κλπ) επειδη ήδη έχουν αναγνωρισθεί ως φορείς Παιδείας Ήθους και μετέχοντες της Ελληνικής Παιδείας, δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα ως άνω μαθήματα.

     Πάντα ταύτα δεδομένου ότι μη αποσκοπώντας σε κέρδη διατηρούμε την "πολυτέλεια" μιας ουσιαστικής και όχι "πελατειακής" σχέσεως με τους μαθητές μας, έτοιμοι να συνεχίσουμε να τους προσφέρουμε ό,τι καλύτερο!

     Πληροφορίες επί λεπτομερειών που δεν διαλαμβάνονται στο παρόν κείμενο μόνον με γραπτό μήνυμα στο e-mail:

hellenichorsebackarchery@gmail,com

  
 Ο Ιδρυτής των "Ελλήνων Κενταύρων"

Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.