Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019

ΨΥΧΙΚΗ ΙΠΠΟΓΝΩΣΙΑ


     Η εξαιρετική ανάπτυξη του  ε ν σ τ ί κ τ ο υ  στα φυσικά πλάσματα τα οποία ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον (μη δεσποζόμενα ζώα) τους επιτρέπει την ευχερέστερη αλλά και ακριβέστερην ερμηνεία του Κόσμου, υποσύνολο της οποίας είναι και η ερμηνεία της ψυχολογίας των, γύρω τους, πλασμάτων! Δυστυχώς, ο Άνθρωπος αφιστάμενος από πολλού χρόνου της, πλήρους, φυσικής καταστάσεώς του περιορίζει την ανάπτυξη του ενστίκτου του και υστερεί , έναντι των ζώων, στην ταχεία και ορθή ερμηνεία της ψυχολογίας των γύρω του πλασμάτων.

     Ανεξαρτήτως αυτών, όσοι ενασχολούμεθα με τον Ίππο, πρώτιστο καθήκον μας είναι η ευχέρεια αλλά και η ταχύτητα της κατανοήσεως των ψυχικών καταστάσεών του ώστε κάθε επαφή μας με αυτόν να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες ασφαλούς αλλά και αποτελεσματικής συνεργασίας μαζύ του και αυτή είναι μία παράμετρος στην οποία δίνουμε μεγάλη έμφαση καθ΄ όλη την διδασκαλία στην Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" ενώ, εκτενείς αναφορές, περιέχονται και στο έντυπο εκπαιδευτικό μας εγχειρίδιο του οποίου η ύλη διδάσκεται στους εκπαιδευομένους μας. 

     Δυστυχώς, στην πανταχόθεν υστερούσα ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, δεν έχουμε ειδικές μελέτες Ψυχικής Ιππογνωσίας όπως αυτές αφθονούν στις αντίστοιχες ξενόγλωσσες. Παρά ταύτα, το κεφάλαιο ενός ειδικού εγχειριδίου που συνέγραψε ένας εκ των πλέον μορφωμένων Αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού επιχειρεί, αξιοπρεπώς, να περιορίσει το κενό! Πρόκειται για το κεφάλαιο "Ψυχική Ιππογνωσία" του βιβλίου που εξέδωσε το 1938 με τίτλο "ΓΕΝΙΚΗ ΙΠΠΟΓΝΩΣΙΑ Ή ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΠΠΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ" ο, τότε, Συνταγματάρχης του Πυροβολικού, Στέφανος Κ. Γαλάτης και το οποίο περιλαμβάνεται εν μέσω πολλών άλλων στην Βιβλιοθήκη της Ομάδος μας.  

     Ο συγγραφέας, υπήρξε από τους ευνοημένους Αξιωματικούς οι οποίοι εστάλησαν προς εκπαίδευση στην Γαλλική στρατιωτικήν Ιππικήν Ακαδημία της Saumur, ενώ, μετά την επιστροφή του συνέγραψε και ένα, επίσης, σημαντικό εγχειρίδιο με τίτλο "ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΣΩΜΥΡ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΥΤΩ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΙΠΠΕΥΤΙΚΗΣ"  [1913] και το οποίο τηρείται, επίσης, στην Βιβλιοθήκη των "Ελλήνων Κενταύρων".

     Ακολουθεί το εν θέματι κεφάλαιο "Ψυχική Ιππογνωσία" και για την καλύτερη μελέτη του οποίου μπορεί ο αναγνώστης να "κλικάρει" επί των εικόνων των παρατιθέμενων σελίδων.
  
     Kαι θα συμπληρώναμε ότι κατά την εκτίμηση των συμπεριφορικών αντιδράσεων του Ίππου θα πρέπει να σταθμίζεται και η ηλικία του με την συνεπαγόμενη εμπειρία ζωής, φυσικής και σταυλικής την οποία κατανοούμε ευκολότερα εάν την συσχετίσουμε με την ηλικία του Ανθρώπου, όπως αυτός ο συσχετισμός εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:


     Η σχέση του Ανθρώπου με τον Ίππο θα πρέπει, εκεί όπου υπάρχει, να είναι αφιερωματική και πλήρης! Σε αυτή την σχέση δεν πρέπει να εμφιλοχωρεί καμία "τσαπατσουλιά", καμία προχειρότητα με το απερτίσκεπτο "σκεπτικό" ότι η Ιππασία είναι ..."κέφι" ή "επίδειξη" και αυτό είναι όλο!... Η Ιππική, η οποία περιλαμβάνει και την Ιππασία αποτελεί πολυ-επιστήμη την οποία θα πρέπει να μελετά καθημερινώς ο καταγινόμενος με τον Ίππο διότι μόνον έτσι θα αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις και την τελική εγκατάλειψη αυτού που μας προσφέρει γνώση, δεξιότητα και χαρά!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.