Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣ ΚΑΙ ...ΑΠΟ 
ΤΗΝ ...ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗ!


     Ένας από τους ευστοχότερους ιππικούς όρους της Ελληνικής Ιππασίας είναι και ο όρος "συνέργημα"! Ο όρος αυτός (συν+έργον => συν+ενεργώ) εννοεί την ταυτόχρονη χρήση χειρών και ποδών κατά την διεύθυνση και, εν γένει, χειρισμό, διευθυντικό ή άλλο του Ίππου από τον Ιππέα και τον εντοπίζουμε στα πρώτα επίσημα ελληνόγλωσσα ιππικά βιβλία (του Ελληνικού Ιππικού) του 19ου αιώνος, εισηγμένο από τους λογίους Εκπαιδευτές Ιππασίας του ενδόξου Ελληνικού Ιππικού οι οποίοι πέραν της ιππικής δεξιότητός, εκοσμούντο και δια γνώσεων λεπτολόγου ορολογίας μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επιστημοσύνης! Δυστυχώς, ο ευστοχότατος αυτός όρος, με την ραγδαία μεταπολεμική γλωσσική παρακμή των Ελληνικών αλλά και μαζύ με την υπελικτική κατάπτωση της όλης Παιδείας στην "μεταπολιτευτικήν" Ελλάδα υπέπεσε στην αφάνεια. Ως μεταγενέστερος αντικαταστάτης του όρου "συνεργήματα" καθιερώθηκε ο όρος "βοηθήματα" ο οποίος ενσωμάτωσε και αντικείμενα όπως το μαστίγιο, την στομίδα/χαλινό, τις εγκεντρίδες (σπιρούνια), τον κλωγμό κλπ. Ας δούμε, επί παραδείγματι, τι αναφέρονται ως "βοηθήματα" (les aides) στο Λεξικό (1895) του Αντωνίου Θ. Ηπίτη:
     Στην λανθασμένη κι επικίνδυνη "δυτική ιππική', λοιπόν, η οποία δεν έχει ουδεμία σχέση με την Φυσική Ιππική την οποία ακολουθεί η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" ανέκαθεν (έως και σήμερα) θεωρούνται ως "βοηθήματα" μέσα βασανισμού και βιασμού του Ίππου όπως το μαστίγιο, η μάστιγα, οι εγκεντρίδες (σπιρούνια), η στομίδα και πολλά άλλα τα οποία στην Φυσική Ιππική απαγορεύονται αυστηρώς ως αντιτιθέμενα, όχι μόνον στην ευημερία του Ίππου, αλλά και στην ίδια την ομαλή διεξαγωγή της ιππεύσεως! Άλλωστε είναι γνωστό ότι η βία κατά του Ίππου από τον Ιππέα είναι "συγχωρητέα" σε όλα τα επίσημα εγχειρίδια της "δυτικής ιππικής" όπου συνιστάται κατά απροκάλυπτο τρόπο ως μέσο καταναγκασμού του Ίππου!
     Αντιθέτως, στους "Έλληνες Κενταύρους" όπου καθοδηγούμεθα από την Ελληνική Παιδεία μας και τον σεβασμό του επιστητού της Ιππικής, ο όρος "συνεργήματα" ("βοηθήματα") τυγχάνει καθημερινής προσεκτικής εφαρμογής στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα υπό τους όρους περιεχομένου Φυσικής Ιππικής και, αυτή την φορά τον φέραμε και πάλι στο προσκήνιο, κατά το τρίτο μάθημα της αρχάριας μαθήτριάς μας Λίζυ η οποία, μέσα από μία διάταξη γωνιώδους και τεθλασμένης διαδρομής εκλήθη όχι απλώς να τον κατανοήσει αλλά και να τον εφαρμόσει πρακτικώς! Και πριν ξεκινήσει η σημερινή εκπαιδευτική ημερίδα, η επιφάνεια του Ιππευτηρίου "σβαρνίστηκε" προσεκτικά με τον ελκυστήρα, ενώ οι αυτόματοι καταιονητήρες έστειλαν πίδακες νερού ώστε να αποτρέψουν την σκόνη από την κίνηση του Ίππου στην αμμώδη επιφάνεια του Ιππευτηρίου.      Και μόνον όταν ολόκληρη η έκταση αυτού του μοναδικού Ιππευτηρίου εξομαλύνθηκε και νοτίσθηκε, στήθηκαν οι διαδρομές με βαλβίδες επί γης, περιμένοντας να τις διανύσει, εξασκούμενη, η σημερινή μαθήτριά μας.      Όμως, πριν επιχειρήσει την εκτέλεση των ασκήσεων του σημερινού ασκησιολογίου η Λίζυ μας, της επεδείχθη με κάθε λεπτομέρεια σε όλο το  ανάπτυγμα των διαδρομών της η σωστή εφαρμογή των συνεργημάτων με ακρίβεια χιλιοστού διότι, αυτή την φορά, είχαμε "ανατροπές", εντελώς διαφορετικών εφαρμογών από εκείνες που είδαμε  στο προηγούμενο μάθημα και που κατά τρόπο θαυμάσιο, αμέσως, επεσήμανε η Λίζυ.     Η επεξήγηση της εφαρμογής των συνεργημάτων προς την Λίζυ έγινε άπαξ και, όντως, περιείχε πολλές λεπτομέρειες που θα έπρεπε να συγκρατήσει και που, ...ρεαλιστικώ τω σκεπτικώ, δεν ...επρόκειτο να συγκρατήσει, κάτι για το οποίο ήδη προϋπήρχε η προϋπόθεση της απέραντης υπομονής από πλευράς Εκπαιδευτή. Και κάπως έτσι η Λίζυ ξεκίνησε για να κάνει την μεγάλην έκπληξη!     Η αρχάρια μαθήτρια όχι μόνον συνεκράτησε τις οδηγίες εφαρμογής των συνεργημάτων αλλά και επανέλαβε κατά τρόπον άριστο όλες τις διαδρομές της (πλην μιας) κινούμενη σταθερώς εντός του ίχνους των γωνιωδώς τεταγμένων βαλβίδων αλλά και τα κατάφερε ταχύτατα διατηρώντας την αυτοσυγκέντρωσή της αλλά και την ετοιμότητα έγκαιρης εφαρμογής των συνεργημάτων της! Και να φαντασθεί κανείς ότι, εν προκειμένω, είχαμε και αναστροφή των όσων είχαμε διδαχθεί στο προηγούμενο μάθημα ως προς την επενέργεια του ετεροπλεύρου ποδιού στην στροφή με την αντικατάστασή του με το ομόπλευρο πόδι προς αποτροπή εσωτερικής εκτροπής των οπισθίων επί της στροφής λόγω της φυσιολογίας της κινήσεως του σώματος του Ίππου     αθύτερα", λοιπόν, στην κατανόηση των επενεργειών των συνεργημάτων η Λίζυ στο σημερινό, τρίτο της, μάθημα το οποίο την εισήγαγε στην πλέον "γεωμετρημένη" κίνηση του Ίππου επί στροφής ίχνους πορείας και η μεγάλη έκπληξη του Εκπαιδευτή ήταν μία αρχάρια η οποία αμέσως συνέλαβε την, εν προκειμένω, σύνθετη εφαρμοστική απαίτηση!     Και, καθώς η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" παραλλήλως με την εκπαιδευτικήν αποστολή της αποτελεί και ένα διαρκές ερευνητικό εργαστήρι Ιππικής και Τοξοβολίας, σήμερα η Λίζυ με βοήθησε να διευρύνουμε και τους δικούς μας "ορίζοντες" αναφορικώς με την διδασκαλία της διευθυντικής στροφής του Ίππου σε αρχαρίους μαθητές, κάτι για το οποίο την ευχαριστούμε.     Άλλωστε η πρόοδος μιας Ομάδος είναι ιδανική όταν είναι διαδραστική, όπως κατά κανόνα είναι στην Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" όπου επιδιώκεται ο ένας να υποστηρίζει την ανέλιξη όλων και όλοι να υποστηρίζουν την ανέλιξη του ενός. Κι έτσι, οι βαλβίδες ανετάχθησαν σε νέο, ενιαίο, τεθλασμένο ίχνος διαδρομής επί του οποίου η Λίζυ επεχείρησε να διέλθει δύο ορθές και μία αμβλεία γωνία, κάτι που σήμαινε την ...αυτοανακάλυψη ορθών επενεργειών των συνεργημάτων αφού, εν προκειμένω, ουδεμία οδηγία της δόθηκε προηγουμένως!  


     αγίδα" για την αρχάρια μαθήτρια ή έλεγχος της διευθυντικής αντιλήψεώς της; Ποιος ξέρει...


     Παρά ταύτα και εδώ η Λίζυ τα κατάφερε με την πρώτη και με μεγάλην ακρίβεια αλλά και πολύ καλό χρόνο!


     Μια εισαγωγή-πρόγευση υπερπηδήσεως ήταν η κατάληξη του σημερινού μαθήματος με "επίλογο" την υπέρβαση μιας υπερυψωμένης βαλβίδος στην έξοδο του τεθλασμένου ίχνους, ως ακόμη βαθύτερη κατανόηση της επενεργείας του συνεργήματος των ποδιών, από την Λίζυ.


     Εδώ, όπως ήταν αναμενόμενο η Λίζυ χρειάσθηκε τον χρόνο της για να εννοήσει την διαφορά του "βάζω πόδια" αλλά συντομότατα το κατάφερε κι αυτό.


     Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος στο Ιππευτήριο και την παράδοση του Ίππου στον επόμενο μαθητή, η ημερίδα συνεχίσθηκε στον Σταύλο όπου όλοι οι μαθητές μας αποδίδουν τα οφειλόμενα στον Ίππο, εξασκούμενοι στην Ιπποκομία.


     Και σήμερα η Λίζυ διεκπεραίωσε στην εντέλεια αλλά και σε αξιοσημείωτο "χρόνο" την ιπποκόμηση του Ίππου που της ανατέθηκε με την πρέπουσα "αρχηγικότητα" αλλά και ευγένεια που απαιτείται σ΄ αυτή την περίπτωση!  


     Mπορεί ο Εκπαιδευτής της Σχολής των "Ελλήνων Κενταύρων" να μην δέχεται χρηματική αμοιβή αλλά, πάντοτε και μετά από κάθε εκπαιδευτικήν ημερίδα, αμείβεται πολύ πιο πλουσιοπάροχα απ΄ ό,τι με κάποια νομίσματα: Είναι ο προνομιούχος ο οποίος προσλαμβάνει γνώση Ιππικής και, οπωσδήποτε, γνώση ζωής τόσο από τους μαθητές Ανθρώπους όσο και από τους Δασκάλους Ίππους! Και σήμερα, ο συγκεκριμένος Εκπαιδευτής είναι ευγνώμων στην Λίζυ και στους δύο Ίππους του μαθήματός μας για τα όσα γονιμότατα του προσέφεραν ώστε να μπορέσει να βελτιώσει το επίπεδο της εκπαιδεύσεως αυτής της Σχολής με τα όσα του απεκάλυψαν οι, κάτω από την επιδερμίδα και την κρανιακή κάψα, νευρώνες της Λίζυ των οποίων οι εφάψεις και συνάψεις λειτούργησαν τόσο αρμονικά όσο και τα όργανα της Συμφωνικής του Βερολίνου υπό τη μπαγκέτα του H. v. Κarajan του οποίου, εν προκειμένω, ούτε καν η ...σκιά δεν υπήρχε! Παρά ταύτα, η τελική αρμονία ήταν η ίδια και η ευγνωμοσύνη μας προς τους Ίππους και την Λίζυ, εκ βαθέων και απέραντη!


     Σήμερα, ο Ιδρυτής της Ομάδος δέχθηκε στα μηνύματά του από το "πειραχτήρι" μας, τον Αρχηγό των Παραρτημάτων Χαλκίδος και Σχηματαρίου, Γ. Σταυριανόπουλο - Ιφικράτη μία φωτογραφία που τον ξάφνιασε! Η φωτογραφία τον έδειχνε στην ηλικία των ...15 χρόνων αλλά με το χιτώνιο της Ομάδος των "Ελλήνων Κενταύρων" η οποία, βεβαίως, τότε δεν υπήρχε. Κάλεσε αμέσως τον Ιφικράτη στο φορητό του για να τον ρωτήσει πως έκανε αυτό το φωτομοντάζ και ο Ιφικράτης κάτι ...ακαταλαβίστικο του είπε, γελώντας. Και τότε ο Ιδρυτής κατάλαβε πόσο συμβολική ήταν αυτή η φαλκιδευμένη φωτογραφία που σήμαινε ότι ο ίδιος παραμένει ένας ισόβιος μαθητής της διδασκαλίας που του παρέχει συνεχώς μία καθημερινότητα η οποία τον καθηλώνει στην παραδοχή της διαρκούς αρχαριότητός του στην Ιππική αλλά και στην ίδια την ζωή! Κι αυτή η εκπαιδευτική ημερίδα, "εκπαιδευτική" πρωτίστως για την εκπαίδευση του ιδίου του Εκπαιδευτή, προς αυτό κατέτεινε! 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.