Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ
     Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως εκ των σκοπών της, αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία τα αντικείμενα της ιππικής εκπαιδεύσεως ανεξαρτήτως ιππευτικού είδους. Και παρατηρώντας τα ιππικά «πράγματα» της χώρας μας δεν είναι δυνατό να ερμηνεύσουμε μια εμφανή προχειρότητα που, κατά κανόνα, «αποπνέουν» αγγίζοντας το …ακατανόητο ακόμη και στον τομέα της εκπαιδεύσεως .

     Η ιπποδρομιακή ίππευση αποτελεί ένα εξειδικευμένο είδος ιππεύσεως η διδασκαλία του οποίου απευθύνεται σε άτομα πολύ νεαρής ηλικίας (14-18 ετών) και, κατά κανόνα, περιωρισμένων γραμματικών γνώσεων (ως εκ της ηλικίας τους). Αυτό σημαίνει ότι κάθε τι προοριζόμενο να διδαχθεί σε ένα τέτοιο μαθητικό Κοινό θα πρέπει να είναι απολύτως ασφαλές, ακριβές, διατυπωμένο με  λιτή σαφήνεια και με έμφαση στην παραστατική εικόνα και όχι στον απλό γραπτό λόγο.

     Ο ευρύτερος «χώρος» της Ιππικής αντιμετωπίζει με άδικη υπεροψία και εχθρότητα τους πρωταγωνιστές της ιπποδρομιακής ιππεύσεως ταυτίζοντάς τους με την, όντως, ηθική ποταπότητα του ιπποδρομιακού «τζόγου». Όμως, αυτή η «επιπεδοποίηση», η «εξίσωση» αναβατών και «τζόγου», συχνά αποδεικνύεται άδικη διότι πολλοί ιπποδρομιακοί αναβάτες αποδεικνύεται ότι έχουν πολλή περισσότερη σχέση με την Ιππική παρά με τον «τζόγο», χωρίς να αποκλείεται και το αντίθετο. Έτσι, είναι μέγα λάθος να εκλαμβάνονται a priori οι μαθητευόμενοι αναβάτες δρομώνων Ίππων ως απλά "εξαρτήματα" ενός "τζογαδόρικου μηχανισμού" αντί των καλώς εκπαιδευμένων Ιππέων όπως θα έπρεπε να προσδοκάται. Αυτό σημαίνει ότι κάθε τι που σχετίζεται με την εκπαίδευση των νεαρών μαθητευομένων αναβατών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται εξίσου σοβαρά και ισότιμα με ο,τιδήποτε σχετίζεται με την εκπαίδευση οιουδήποτε άλλου Ιππέως οιασδήποτε άλλης κατηγορίας Ιππικής, διαφορετικά το αποτέλεσμα θα είναι η υπέλιξη του ίδιου του Ιπποδρόμου.

     Επανερχόμενοι στην διδασκαλία της ιπποδρομιακής ιππεύσεως κατά τα ελληνικά ισχύοντα, θα σταθούμε σε ένα βασικό έντυπο εκπαιδευτικό βοήθημα της «ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ» το οποίο χρησιμοποιείται κατά την εκπαίδευση των μαθητών αναβατών της. Πρόκειται για ένα μικρό τεύχος 75 σελίδων με τον τίτλο «ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΠΠΕΥΣΗ ΚΟΥΡΣΑΣ» το οποίο συνέγραψε ο John Hislop και μετέφρασε ο Ιωάννης Μοιρέας πτυχιούχος καθηγητής Ιππασίας της Σχολής EAABC/SAUMUR της Γαλλίας. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι της «ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (1997).

     Δυστυχώς για τους νεαρούς αποδέκτες της, τους Έλληνες μαθητευόμενους αναβάτες του Ιπποδρόμου, η έκδοση αυτή χαρακτηρίζεται από την χρήση μη ορθής ορολογίας (σύγχυση «ηνίου» και «ηνίας» όπου «το ηνίο»=χαλινός και «η ηνία»=ιμάντας συνδέων την στομίδα με το χέρι του Ιππέως κλπ) ασαφείας διατυπώσεως και εσφαλμένης εικονογραφήσεως. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα :

 στην σελ. 4 :


Θα μπορούσαμε να βγάλουμε συμπέρασμα από μια τέτοια διατύπωση: και θα μπορούσαμε να βγάλουμε εμείς οι μεγαλύτεροι και πλέον δεδιδαγμένοι, περιμένοντας κάτι ανάλογο από τους νεαρούς μαθητές της Σχολής Αναβατών; O συγγραφέας, εν προκειμένω, εννοεί ότι η εφαρμοζόμενη πίεση των ποδών του Ιππέως στον Ίππο του ρυθμίζει την ταχύτητά του έτσι ώστε να την ελέγχει και να την διατηρεί ανάλογα με την ταχύτητα του αντιπάλου του σε έναν αγώνα, όμως, η παρατιθέμενη διατύπωση είναι η καλύτερη για έναν νέο εκπαιδευόμενο;

στην σελ. 7:


Όχι, απλώς, γρίφος αλλά ...σαδιστική δοκιμασία του αναγνώστη, ακόμη και του πλέον ευφαντάστου! Ποιό κεφάλι μπορεί να ακολουθήσει την κίνηση ...ώμου, αυτό είναι, επιεικέστατα, ανατομικό παράδοξο!

στην σελ. 13:


Ακόμη και ο πλέον άσχετος Ιππικής, έχοντας υπ όψη μόνον εικόνες εφίππων, γνωρίζει ότι η κλασσική ίππευση δεν έχει καμία σχέση με την ιπποδρομιακή ίππευση! Είναι δυνατόν να γράφουμε ότι "η καλή θέση στις κούρσες" είναι με την πλάτη ...ευθεία (όταν ο τζόκεϋ αναγκαστικά κάμπτει τη ράχη του και ότι "οι γάμπες του πέφτουν φυσιολογικά" όταν, χρησιμοποιώντας βραχείς αναβολείς τα πόδια του είναι σχεδόν "πάνω" από τον Ίππο; Aδυνατούμε και να φανταστούμε ότι μια τέτοια διατύπωση απευθύνεται σε εκπαιδευομένους στην ιπποδρομιακή ίππευση!


στην σελ. 22:


Έχουμε ποτέ δει σε οποιανδήποτε ιπποδρομία τους αναβάτες να εκκινούν με μακρείς αναβολείς και, πολύ περισσότερο, εν συνεχεία να τους "κονταίνουν" ; Τι θα καταλάβει από μια τέτοια διατύπωση ένας νεαρός μαθητευόμενος αναβάτης;

στην σελ. 23:


H μόνη διαφορά μεταξύ της "ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΣ" του Π. Βυζαντίου και του ως άνω αποσπάσματος είναι ότι ενώ ο Π. Βυζάντιος αναφέρθηκε στις παρανοήσεις που γεννούν τα γλωσσικά ιδιώματα, εδώ επιτυγχάνεται η πλήρης παρανόηση με την χρήση ενός και του αυτού γλωσσικού ιδιώματος! Αυτό κι αν είναι ...υπέρβαση!

στην σελ. 24:


Εδώ εξάγονται δύο συμπεράσματα που δεν αναδεικνύουν καθόλου την Ιππική. Πρώτον, ότι ακόμη κι αν αλλοιώσουμε εντελώς την Ιππική αυτή διατηρεί την ...αξία της (!) και, δεύτερον, άλλα διδάσκονται οι αναβάτες στην εκπαίδευσή τους  και άλλα εφαρμόζονται στις ...κούρσες!! Είναι αυτό που πράγματι πρέπει μαθαίνει ο εκπαιδευόμενος αναβάτης;


στην σελ. 33:


Aυτό ερμηνεύεται πολύ περίεργα και αγγίζει βαθιά και το ζήτημα της ηθικής της ιππεύσεως. Με τον όρο "παληό άλογο" εννοεί Ίππο-σάκκο του ...μποξ, εννοεί Ίππο ανεκτικό στην άσκηση βίας, εννοεί Ίππο ...αναίσθητο στην κακοποίηση, εννοεί Ίππο ανεκτικό στον αιφνιδιασμό, εννοεί Ίππο υπάκουο στις εντολές αδέξιων χειρών, εννοεί Ίππο ...; Και η όλη σύγχυση επιτείνεται με εκείνο "στην γη" που δημιουργεί πολλές σκέψεις κι ερωτηματικά... Πράγματι επικίνδυνη αποστροφή για εκπαιδευομένους.

     Ας δούμε τώρα και κάτι από την ελάχιστη εικονογράφηση της εν λόγω εκδόσεως:

στην σελ. 17:

Έχει καμία σχέση αυτή η θέση για ...εμπόδια;

στην σελ. 18:


Είναι εμφανές το "κόλλημα" με τα ...εμπόδια, αλλά ούτε και αυτή η θέση έχει καμία σχέση με τα ...εμπόδια!

στην σελ. 18:


Ουαί και αλλοίμονο εάν αυτή η θέση έχει την οποιανδήποτε σχέση με την "κλασσική ιππασία"!  Είναι δυνατόν να γράφονται τέτοια πράγματα προς ...εκπαίδευση μαθητών Iπποδρόμου;

     Δυστυχώς, δεν έχουμε την δυνατότητα προσβάσεως στο πρωτότυπο κείμενο ώστε να καταλήξουμε εάν τα παραπάνω αποτελούν ευθύνη του συγγραφέως ή παρερμηνείες του μεταφραστού, σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί με προσεκτικό τελικό έλεγχο προ της εκτυπώσεως και με δεδομένη την ευαισθησία της "Φ.Ε.Ε." για την σωστή εκπαίδευση των Ελλήνων αναβατών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.