Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

"Τα εν οίκω εν δήμω"...]


     Η Ομάδα μας ιδρύθηκε με δύο σκοπούς, ιεραρχημένους σε "ελάσσονα" και "μείζονα". Ο ελάσσων είναι, απλώς, η απόλαυση της Έφιππης Τοξοβολίας. Ο μείζων είναι η επίτευξη υγιούς πλαισίου διανθρώπινης επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Μελών της. Ως προς τον ελάσσονα σκοπό το πλαίσιο του Οργανισμού “KASSAI” αποτελεί την υπέρ-επαρκέστερη εγγύηση επιτυχίας, κάτι που επαληθεύεται από τον χρόνο. Ως προς τον μείζονα σκοπό, σχετικό Άρθρο του Καταστατικού μας αποτελεί την «δικλείδα» επιτυχίας του!


Άρθρον 5ον

Ως μέλη της Εταιρείας εγγράφονται μόνον
οι της Ελληνικής Παιδείας μετέχοντες,
αδιακρίτως Εθνικότητος, μητρικής γλώσσης
και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων,
αποδεχόμενοι πλήρως τας Αρχάς και τα Αξιώματα
άτινα καθορίζουν την ευνομουμένην Κοινωνίαν,
ως ταύτα περιέχονται εις την «Πολιτείαν» του Πλάτωνος.   
Ειρήσθω ότι, υπέρ πάν Άθλημα ή Τέχνη,
υπέρ πάσαν επίδοσιν αθλητικήν ή άλλην,
το εν επικινδύνω ανεπαρκεία είδος
των διανυομένων παρακμιακών ημερών
είναι η Αρετή και ταύτην επιχειρεί ενισχύουσα
η συνιστωμένη παρούσα Ελληνική Εφιπποτοξοτική Εταιρεία.     Εξ αρχής, ήταν δεδομένο ότι η Ομάδα μας δεν ιδρύθηκε για να παραγάγει «παραγοντισμό» και «παράγοντες» αλλά Εφιπποτοξοτικό Πολιτισμό! Και «Πολιτισμός» σημαίνει υψηλή προσδοκία, αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια, προσφορά, δίκαιη σκέψη και δράση, δηλαδή, Αριστοκρατικότητα! Η αρχή του «ενός» στην υπηρεσία όλων ήταν δεδομένη σε ό,τι αφεώρα στην διοίκησή της και ήταν γνωστό ότι, από την πρώτη στιγμή ο ιδρυτής και συντονιστής της κινείται προς την ανάδειξη του Αρχηγού της υπό καθαρά αριστοκρατικά κριτήρια. Ο τρόπος διοικήσεως αυτής της Εφιπποτοξοτικής Ομάδος έδειξε ότι, πράγματι, εμείς οι Έλληνες μπορούμε και να συνεννοηθούμε και να επιτύχουμε ορθοφρονούντες και εν δικαίω!

     Παρά το ότι το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ομάδος μας υπήρξε εξ αρχής ισχυρότατο, εν τούτοις, ο ανθρώπινος παράγων συχνά ενέχεται για παραλείψεις. Μία από αυτές κατάφερε να επισημάνει το ενδιαφέρον ενός Εφιπποτοξότη της Ομάδος μας ο οποίος δεν το κράτησε «σαυτόν» αλλά το κατέγραψε, το υπέγραψε και το απέστειλε προς τον Αρχηγό της Ομάδος, επισημαίνοντάς του την ασάφεια της διαδικασίας αναθέσεως των Αρχηγιών Αποστολής, όποτε η Ομάδα οργανώνει μία αποστολή εκπροσωπήσεώς της στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό! Ο Εφιπποτοξότης, διετύπωνε την ευθεία ερώτηση με ποια κριτήρια ο Αρχηγός της Ομάδος αναθέτει την Αρχηγία Αποστολής σε όσους μέχρι σήμερα «έχρισε» επί κεφαλής Αποστολών ; Παραλλήλως, ο ερωτών Εφιπποτοξότης προέτεινε την καθιέρωση μιας διαγωνιστικής διαδικασίας ώστε μέσω αυτής να αναδεικνύονται, εφεξής, οι Αρχηγοί Αποστολών.

     Ο Αρχηγός όχι μόνο δεν θεώρησε αυτή την παρατήρηση ως «αμφισβήτησή» του αλλά, πραγματικά ένοιωσε ευγνώμων προς τον υπογράφοντα Εφιπποτοξότη για το ενδιαφέρον βελτιώσεως των διοικητικών «πραγμάτων» της Ομάδος, κοινοποίησε την συγκεκριμένη επιστολή προς τα Μέλη του Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», συνεφώνησε επί της αρχής με τον ερωτώντα Εφιπποτοξότη και συνέταξε αμέσως προσχέδιο κανονιστικής διαδικασίας ώστε να ψηφισθεί κατά την αμέσως, ωρισθείσα, συνεδρίαση του Δ.Σ. Ο Αρχηγός, συνέταξε μία πλήρη διαγωνιστική εξέταση των υποψηφίων Αρχηγών Αποστολών ώστε να αναδεικνύεται, κατά περίπτωση, ο πλέον ενδεδειγμένος και να μη καταλείπεται σε κανένα εκ των Μελών μας η απορία, ή και η πικρία, «γιατί όχι ο ίδιος»! Τέλος, προσεκάλεσε τον ερωτήσαντα Εφιπποτοξότη (και ακόμη έναν Εφιπποτοξότη) ως παρατηρητές της συζητήσεως κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. αλλά και προς παροχή επιπλέον προτάσεων προς του συνέδρους, ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνατό κανονιστικό αποτέλεσμα.

     Κατά την γενομένη συνεδρίαση του Δ.Σ., ο μεν Αρχηγός της Ομάδος συνεφώνησε με τον, αρχικώς, ερωτήσαντα Εφιπποτοξότη και εζήτησε να γίνει δεκτό το πνεύμα της παρεμβάσεώς του ώστε να καθιερωθεί ένας διαγωνισμός αναδείξεως των μελλοντικών Αρχηγών Αποστολών και εκεί προέκυψε η μεγάλη έκπληξη! Όλοι αντετάχθησαν στην διαγωνιστική διαδικασία και εζήτησαν από τον Αρχηγό να εξακολουθήσει να αναθέτει ο ίδιος με τα δικά του κριτήρια την αρχηγία σε όποιον νομίζει ως κατάλληλο! Όλα τα Μέλη του Δ.Σ., οι προσκεκλημένοι Εφιπποτοξότες, ακόμη και ο ίδιος ο, αρχικώς, ερωτήσας Εφιπποτοξότης, εζήτησαν την καταψήφιση του κανονιστικού προσχεδίου του Αρχηγού διευκρινίζοντες ότι αρκούνται στην κρίση του! Έτσι, ο Αρχηγός μειοψήφησε και η πρότασή του απερρίφθη από όλους οι οποίοι αρκέσθηκαν στην …κρίση του! Και ήταν χαρακτηριστική η διατύπωση ενός εκ των προσκεκλημένων Εφιπποτοξοτών ο οποίος είπε : "Αυτή η Ομάδα εκπροσωπεί την Κοινωνία μέσα στην οποία θα ήθελα να ζω!".

     Παράξενα πράγματα συμβαίνουν «τέτοιες» μέρες σε «τέτοιο» τόπο… Σε μία κοινωνία η οποία παραληρεί και …παραπληγεί δημοκρατικώς, το “Fȕhrerprinzip” δείχνει ισχυρότερο παρά ποτέ και μια μικρή Ομάδα Εφιπποτοξοτών λειτουργεί ολοένα και πιο αποτελεσματικά ακολουθώντας τις Αρχές και τις Αξίες των αρχαίων πολεμικών φρατριών. Είναι σίγουρο ότι πετύχαμε τον μείζονα σκοπό της ιδρύσεως της Ομάδος μας! Είναι σίγουρο ότι στην περίπτωση των Μελών μας επαληθεύεται ο χαρακτηρισμός που μας προσέδωσε αθηναϊκή εφημερίδα προβάλλοντας την Ομάδα μας : «Οι Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά»! Το πιο σίγουρο είναι ότι στον ελάχιστο χρόνο λειτουργίας της Ομάδος μας έχουν αξιοκρατικά αναδειχθεί πολλοί περισσότεροι του ενός Αρχηγοί για να την αναλάβουν και αυτό δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση στον υπογράφοντα. Περισσότερη ικανοποίηση και από την παγκόσμια διάκριση που τρεις Εφιπποτοξότες μας κατάφεραν στην τελευταία διοργάνωση της Ν. Κορέας!Εφιπποτοξοτικά!

A.H.K.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.