Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ


     Η χαρά της διαρκούς παρουσίας ανάμεσά μας νέων φίλων κι επισκεπτών των Προπονήσεων και, εν γένει, δραστηριοτήτων μας αναδεικνύει την ανάγκη της γνωστοποιήσεως του γενικού "πλαισίου" της "ετικέτας" που ισχύει στον προπονητικό χώρο μας. Παρακαλούμε , λοιπόν, τους επισκέπτες του προπονητικού χώρου μας να μελετήσουν και να εφαρμόζουν τις παρακάτω οδηγίες οι οποίες προορίζονται για τα προπονούμενα Μέλη μας, εφαρμόζοντάς τις και οι ίδιοι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ
                                                                                       
Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου, 1η Σεπτεμβρίου 2011

Αγαπητοί Συνασκούμενοι,

     Η αριθμητική επαύξηση των Μελών της Ομάδος μας με την εισδοχή πολλών νέων Συνασκουμένων αλλά και η αναγκαιότητα "φρεσκαρίσματος" της μνήμης ημών των προηγηθέντων, καθιστά απαραίτητη την υπόμνηση μιας σημαντικής παραμέτρου η οποία αποτελεί την βάση λειτουργίας της Ομάδος μας: την ΟΡΘΟΤΗΤΑ και την ΕΥΓΕΝΕΙΑ συμπεριφοράς!

     Είναι απολύτως διακριτή η  ά β υ σ σ ο ς  διαφοράς ημών των Ελλήνων εκ των υπολοίπων γραικύλων! Εμείς διακρινόμεθα για την φυσική ευγένειά μας, ενώ, εκείνοι χαρακτηρίζονται από την νοσηρή αγένειά τους! Και αυτή την τιμητική διαφορά, εμείς οι Εφιπποτοξότες είμαστε αποφασισμένοι να την διατηρήσουμε. Έτσι, υπενθυμίζω σε όλους και πρωτίστως στον εαυτό μου και, ειδικώς, σε εκείνους οι οποίοι αναλαμβάνουν ρόλο Εκπαιδευτού ή Αρχηγού Βολής τα παρακάτω:

1. Η ατομική υγιεινή και η ευπρέπεια της ατομικής εμφανίσεως ενός εκάστου είναι υποχρεωτική! Ο Εφιπποτοξότης είναι πάντα ευπρεπής και καθαρός, ασχέτως εάν βρίσκεται στον Σταύλο ή στην αίθουσα συναυλιών. Δεν μπορεί μία καθαρή ψυχή να "κατοικεί" σε ένα ακάθαρτο σώμα!
 
2. Δεν έχει σημασία το τι φοράμε αλλά έχει σημασία η ευπρέπεια της ενδύσεως (καθαριότητα και φροντίδα ενδυμάτων). Δεν μπορεί ένα καθαρό σώμα να "κατοικεί" σε ένα ακάθαρτο ένδυμα!

3. Ο μεταξύ μας χαιρετισμός και κατά την άφιξη και κατά την αναχώρηση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ και θα πρέπει να είναι ειλικρινής κι εγκάρδιος διότι έτσι εδραιώνεται η μεταξύ μας σχέση και αποδίδεται ο εκατέρωθεν σεβασμός! Προσοχή σε αυτό που παραλείπεται να διδαχθεί και όμως ισχύει : πρώτος χαιρετά εκείνος που φθάνει εκείνον που ήδη ευρίσκεται και πρώτος χαιρετά εκείνος που φεύγει εκείνον που παραμένει.

4. Απαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα εντός του Σταύλου, του Τοξευτηρίου, των Προθερμαντηρίων και Ιππευτηρίων και πέριξ της όλης εγκαταστάσεως στην οποία εδρεύουμε και δραστηριοποιούμεθα. Το αυτό ισχύει και κατά την  διάρκεια του Κύκλου, ασχέτως εάν διεξάγεται ή όχι Προπόνηση ή μάθημα και ασχέτως εάν υπάρχουν εντός αυτών Ίπποι ή Άνθρωποι! Τα Μέλη της Ομάδος μας υποχρεούνται στην τήρηση αυτού του κανόνος επί ποινή διαγραφής!

5. Μεταξύ μας είναι καθιερωμένος ο ενικός αριθμός αλλά προς ξένους, εκτός Ομάδος ενηλίκους ή ανηλίκους, είναι υποχρεωτικός ο πληθυντικός ευγενείας εκτός εάν ο ξένος ζητήσει το αντίθετο! 

6. Καθ' όλη την διάρκεια της Προπονήσεως ή ενός ιππικού μαθήματος όλα τα φορητά τηλέφωνα τηρούνται απενεργοποιημένα! Μόνη εξαίρεση συγχωρείται σε Ιατρούς ή Στρατιωτικούς ή Άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας εν υπηρεσία.

7. Κατά την διάρκεια των Προπονήσεων πάντοτε οι ενήλικες φροντίζουν και υπηρετούν τους ανηλίκους Συνασκουμένους με θετικές παρατηρήσεις (όχι "δασκαλίστικο" ύφος, αλλά γονικό) ώστε να βελτιώνουν και την συμπεριφορά και τις επιδόσεις τους! Είναι Τιμή μας οι Γονείς να μας εμπιστεύονται τα Παιδιά τους και μέσα στην Ομάδα μας τα Παιδιά διατηρούν την ιερότητα της "ελπίδας" μέλλοντος της Κοινωνίας μας!

8. Όλα τα οχήματα σταθμεύουν στον προβλεπόμενο χώρο σταθμεύσεως του τομέως μας. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα οχήματα μεταφοράς βαρέων υλικών κατόπιν προσυνεννοήσεως των οδηγών τους με τον υπεύθυνο Αρχισταυλίτη του οποίου η έγκριση απαιτείται .

9. Κάθε Συνασκούμενος ΠΡΟ της Προπονήσεως πρέπει να φορά τα αναγκαία προστατευτικά (δικά του ή κοινόχρηστα) και να μη διακόπτει την ομαδική Προπόνηση εξερχόμενος για να τα φορέσει εκ των υστέρων. Εφεξής, όσοι παραλείπουν να τα φορέσουν εξ αρχής και διαπιστώσουν αδυναμία συνεχίσεως άνευ αυτών θα εξέρχονται της Προπονήσεως χωρίς δικαίωμα επανεισόδου!

10. Κάθε Συνασκούμενος ΠΡΟ της Προπονήσεως ή όποτε αισθανθεί ενόχληση έχει υποχρέωση να αναφέρει στον Αρχηγό Βολής ο,τιδήποτε καθιστά δυσάρεστη ή και επικίνδυνη την πρόοδο της ατομικής Προπονήσεώς του. Πρώτιστο μέλημά μας είναι η ακεραιότητα των Μελών μας! 

11. Είναι υποχρεωτικό μέλημά μας να διατηρούμε την μεταξύ μας επαφή και εκτός Προπονήσεων ώστε να μπορούμε και να αλληλο-εξυπηρετούμεθα όποτε χρειάζεται. Επί παραδείγματι, ας φροντίζουμε όσοι διαθέτουμε μέσο μεταφοράς να εξυπηρετούμε την μεταφορά προς και από τον χώρο Προπονήσεων όσων Συνασκουμένων δεν διαθέτουν ή όσων έχουν λόγους να μη μετακινήσουν το δικό τους μεταφορικό μέσον. Αποτελεί βασική ένδειξη αλληλεγγύης η διευκόλυνση των Συνασκουμένων και παρακαλώ αυτό να μη το παραλείπουμε!

12. Όσοι κατ’ εξαίρεση λόγω σοβαρού κωλύματος θα ήθελαν μία επιπλέον ημέρα Προπονήσεως ας μη διστάσουν να μου ζητήσουν (6977764737) εγκαίρως (δύο ημέρες πριν)  να διεξαγάγουμε Προπόνηση κι εγώ, κατ΄οικονομίαν των υποχρεώσεών μου, θα προσπαθήσω ανταποκριθώ!

13. Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών ή ποτών κατά την διάρκεια των Προπονήσεων και, γενικώς, η εισαγωγή τους εντός των χώρων Προπονήσεως. Εξαιρείται η πόση ύδατος το οποίο μπορεί κάθε Συνασκούμενος να εισάγει στον χώρο των Προπονήσεων αλλά να το διατηρεί έτσι ώστε να μη προκαλείται αταξία χώρου ή παρενόχληση στους άλλους Συνασκουμένους.

14. Η συνέπεια ωραρίου είναι βασική για όλους μας! Οι περισσότεροι ερχόμαστε από διάφορες "άκρες" του λεκανοπεδίου για να ασκηθούμε και γνωρίζουμε ότι ΚΑΙ φορτισμένη είναι πάντα η κυκλοφορία στους δρόμους ΚΑΙ απεργίες συνεχώς σημειώνονται ΚΑΙ αστάθμητοι παράγοντες εμφανίζονται όμως ο Πολεμιστής ΠΑΝΤΑ είναι συνεπής στο "ραντεβού" της αναμετρήσεώς του! Δεν νοείται να εμφανιζόμαστε σε ένα σύνολο ασκουμένων που ήδη έχουν ξεκινήσει την προσπάθειά τους με το Τόξο και τα βέλη στη θήκη! Παρακαλώ, σταθμίσετε τα συναισθήματα εκείνων που συγκεντρώθηκαν εγκαίρως για μία Προπόνηση να βλέπουν κάποιον να πλησιάζει χαρωπά περνώντας εμπρός από την Γραμμή Βολής τους... Εφεξής, απόντες κατά την στιγμή ενάρξεως της Προπονήσεως δεν θα γίνονται δεκτοί κατόπιν!

15. Οι ημέρες και οι ώρες των Προπονήσεων είναι πάντα γνωστές! Θεωρώ άκομψο και αντίθετο προς το ομαδικό Πνεύμα μας την ίδια ώρα Μέλη μας να ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες στον Όμιλο, έστω κι αν αυτές είναι ιππικές! Μόνη εξαίρεση επ΄ αυτού τα προγραμματισμένα μαθήματα Ιππασίας από τον υπεύθυνο Εκπαιδευτή της Ομάδος μας που έχουν πάντα προτεραιότητα για εκείνους που ιππεύουν ως μαθητές της Σχολής μας.

16. Στις τοξευτικές Προπονήσεις δεν φοράμε κοσμήματα, ωρολόγια, ενδύματα με φαρδιά μανίκια, φουλάρια ή μαντήλια λαιμού και γυαλιά ηλίου εξαιρέσει όσων φέρουν φακούς επαφής! Στις ιππικές Προπονήσεις πλην των προαναφερθέντων, αποφεύγουμε και την χρήση αρωμάτων, σεβόμενοι την ευαίσθητη όσφρηση των Ίππων!

17. Ασφαλώς και μπορείτε να συνοδεύετε φίλους σας Επισκέπτες  που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν κάποια δραστηριότητά μας. Οι Επισκέπτες αυτοί είναι κι ευπρόσδεκτοι και τιμώμενοι! Όμως γι αυτούς τους Επισκέπτες ισχύουν αδιακρίτως όλα τα παραπάνω και είσθε οι ίδιοι υπεύθυνοι ώστε να τους ενημερώσετε αναλαμβάνοντες την ευθύνη της συμπεριφοράς τους.

18. Εφεξής, υποχρεωτική ένδυση κατά τις θερινές Προπονήσεις είναι το προβλεπόμενο Επινώτιο της Ομάδος. Aπαγορεύονται αυστηρώς τα σανδάλια και τα κοντά παντελόνια.

19. Προκειμένου να επιτραπεί σε Συνασκούμενο η συμμετοχή σε Προπόνηση θα πρέπει αυτός να έχει προσκομίσει σχετική ιατρική βεβαίωση Ψυχιάτρου η οποία ήδη έχει ζητηθεί από όλα τα Μέλη της Ομάδος. Παρακαλούμεθα, λοιπόν, όλοι να μην αμελήσουμε την προσκόμιση αυτής της βεβαιώσεως διότι αποτελεί λόγο εξαιρέσεως από τις Προπονήσεις.

20. Απαγορεύεται η εισαγωγή ζώων ή πτηνών στον χώρο όπου προπονούμεθα χωρίς προηγούμενη συνεννόηση και λήψη σχετικής αδείας από τον Αρχισταυλίτη! Ουδεμία εξαίρεση συγχωρείται επ΄αυτού.

21. Τα ναρκωτικά υφ’ οιανδήποτε μορφή είναι απαράδεκτα από την παγκόσμια Οικογένεια της Έφιππης Τοξοβολίας, συνεπώς, δεν τίθεται καν ζήτημα συζητήσεως περί αυτών. Συνασκούμενος εμπλεκόμενος σε απλή κατοχή και χρήση καθώς και, πολύ περισσότερο, σε εμπορία οιουδήποτε είδους ναρκωτικών αποπέμπεται από την Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» ! Κατόπιν αυτού, κρίνεται περιττό να επισημανθεί ότι απαγορεύεται η εισαγωγή ναρκωτικών στον χώρα των Προπονήσεων! Επίσης, απαγορεύεται ρητώς και η εισαγωγή πυροβόλων όπλων! Συνασκούμενοι οι οποίοι νομίμως οπλοφορούν, υποχρεούνται αμέσως μόλις εισέλθουν στον χώρο της Προπονήσεως να ενημερώσουν περί αυτού τον επικεφαλής της Προπονήσεως (Αρχηγό της Ομάδος ή αντικαταστάτη του) και να ασφαλίσουν επί παρουσία του σε απρόσιτο σημείο ΚΕΝΟ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ το όπλο που φέρουν, το οποίο θα μπορούν να παραλάβουν ΜΕΤΑ το πέρας της Προπονήσεως! Απαγορεύεται το φέρειν πυροβόλο όπλο, κενό ή ένσφαιρο, κατά την διάρκεια της Προπονήσεως ακόμη και από κατόχους νομίμου αδείας οπλοφορίας, ανεξαιρέτως ιδιότητος του κατόχου!

22. Οι Πολεμιστές σε όλη την Ιστορία του Πολέμου φέρουν τα χρειώδη τους στον σάκκο τους! Ας καθιερώσουμε κι εμείς τον ατομικό μας σάκκο διότι κι εμείς Πολεμιστές είμαστε! Μέσα στον σάκκο μας ας βάλουμε όλα τα χρειώδη για την Προπόνησή μας, όλα, εκτός του Τόξου και των βελών μας που πρέπει να φέρονται ξεχωριστά. Στον ατομικό μας σάκκο θα τοποθετήσουμε τα αναγκαία προστατευτικά, τα παρελκόμενα που θα χρειαζόμαστε σε κάθε Προπόνηση (μαντήλι για τα μάτια, φάρμακα που ενδεχομένως λαμβάνουμε, υγρά φακών επαφής εάν χρησιμοποιούμε, κάλτσες για ενδεχόμενη αλλαγή υπό συνθήκες βροχής, ένα εύκαμπτο αντιανεμικό κλπ). Η ύπαρξη του σάκκου δεν είναι απλώς πρακτική αλλά και απαραίτητη να μας υπενθυμίζει το προπονητικό μας καθήκον!

23. Στον χώρο της Προπονήσεως, ο ατομικός μας εξοπλισμός και τα προσωπικά μας αντικείμενα θα πρέπει να διατάσσονται κατά εύτακτο τρόπο διότι, η αταξία χώρου σημαίνει αταξία του Πνεύματος! Κατ’ αρχήν, ο διασκορπισμός τήδε κακείσε των ατομικών μας αντικειμένων δεν δικαιολογεί Εφιπποτοξοτικήν Ομάδα, αλλά, τουναντίον,  καταυλισμό …αθιγγάνων! Στον χώρο της Προπονήσεως δεν μεταφέρουμε τίποτε άλλο εκτός του εξοπλισμού μας ο οποίος είναι απαραίτητος για την Προπόνησή μας! Άσχετα αντικείμενα και παρελκόμενα, δεν είναι δεκτά στον χώρο αυτό! Ενδύματα, επανωφόρια κλπ που δεν τα φοράμε δεν είναι σωστό να αφήνονται οπουδήποτε στον χώρο της Προπονήσεως διότι, μία αστάθμητη ριπή ανέμου μπορεί να τα κινήσει ώστε να τρομάξει ο χρησιμοποιούμενος Ίππος ή να διαταραχθεί η αυτοσυγκέντρωση των Συνασκουμένων.  Έτσι, ο εξοπλισμός μας εναποτίθεται με απόλυτην ευταξία στον οριζόμενο χώρο. Στον χώρο αυτό επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνον Τόξων και βελών (σε φαρέτρα ή μεμονωμένων). Στον συγκεκριμένο χώρο και στο δεξί (προς τον βλέποντα) άκρο του τοποθετείται ο ομαδικός εξοπλισμός με πρώτο τον κοινόχρηστο σάκκο τον οποίο φέρει και εναποθέτει ο επικεφαλής της Προπονήσεως. Στον σάκκο αυτό περιέχονται τα ομαδικά κοινόχρηστα αντικείμενα τα οποία παραλαμβάνουν ελεύθερα και χωρίς την αίτηση αδείας όσοι τα χρειάζονται. Από τον σάκκο αυτό παίρνουν οι πάντες ελεύθερα ό,τι χρειάζονται (χωρίς περαιτέρω συζητήσεις) αλλά απαγορεύεται να βάλουν μέσα σ’ αυτόν το ο,τιδήποτε! Παραπλεύρως αυτού του σάκκου τοποθετούνται Τόξα και βέλη με πρώτα αυτά της Ομάδος και παραπλεύρως αυτών , με την σειρά ελεύσεως των Συνασκουμένων, τα ατομικά Τόξα και βέλη ενός εκάστου. Αμέσως με την άφιξή του κάθε Συνασκούμενος καταθέτει στον εν λόγω χώρο το Τόξο και τα βέλη του, το μέν Τόξο ωπλισμένο με την κυρτότητα προς τα αριστερά, υποκάτω αυτού την υφασμάτινη θήκη διπλωμένη στα τέσσερα και επάνω σ’ αυτήν μικρή στερεωτική πέτρα, παραλλήλως δε του Τόξου τα βέλη. Η απόσταση θήκης από θήκη είναι 60 εκατοστά και αυτή η απόσταση καθορίζει τον διαχωρισμό του εξοπλισμού των Συνασκουμένων ώστε να αποφεύγονται προβλήματα συγχύσεως ατομικού εξοπλισμού! Όλα τα επί μέρους συνθέτοντα μέρη του ατομικού εξοπλισμού μας θα πρέπει να είναι σημαινόμενα ώστε να εντοπίζεται εύκολα ο ιδιοκτήτης τους σε περίπτωση αμφισβητήσεως. Ειδικώς τούτο πρέπει να εφαρμόζεται στην περίπτωση των χρησιμοποιουμένων βελών. Επί του χώρου δεν επιτρέπεται να βαδίζουμε, είτε επ’ αυτού υπάρχει τοποθετημένος ατομικός ή ομαδικός εξοπλισμός, είτε όχι! Η κίνηση των Συνασκουμένων,  προκειμένου να εναποθέσουν ή να παραλάβουν αντικείμενο γίνεται γύρω από τον εν λόγω χώρο και όχι επάνω σε αυτόν!

24. Το περιεχόμενο της Προπονήσεως φωτογραφίζεται και βιντεοσκοπείται από τον επικεφαλής της Προπονήσεως, αποτελεί δε, πνευματικό περιουσιακό στοιχείο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και της Ομάδος «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ», φορείς, από τους οποίους χρησιμοποιείται απεριορίστως για λόγους εκπαιδεύσεως και προβολής. Η αποτύπωση του περιεχομένου της Προπονήσεως γίνεται για την βελτίωση των Συνασκουμένων και τον καλύτερο σχεδιασμό του περιεχομένων των επομένων Προπονήσεων, ενώ, η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η Ομάδα «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» αυτονόητο είναι ότι επιλέγουν προς δημοσιοποίηση μόνον τις καλύτερες των φωτογραφιών ή κινηματογραφήσεων προς ανάδειξη των εν αυταίς εμφαινομένων προσώπων και του παραγομένου εφιπποτοξοτικού Έργου!

25. Κατά την Προπόνηση,  παρακολουθούμε προσεκτικά και εφαρμόζουμε τις οδηγίες του επικεφαλής της Προπονήσεως. Τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας στην Γραμμή Βολής, κατά την διάρκεια της εκτελέσεως της ασκήσεως και στην περισυλλογή των βελών. Δεν μιλάμε μεταξύ μας παρά μόνον με τον επικεφαλής προς επίλυση αποριών σχετικών με την εκτέλεση της υπό εξέλιξη ασκήσεως Σε καμία περίπτωση δε «στήνουμε» κατ’ ιδίαν συζητήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος χρειασθεί να μετακινηθεί από την Γραμμή Βολής προς οποιοδήποτε σημείο του χώρου της Προπονήσεως (π.χ. προς το αυτοκίνητό του ή την τουαλέτα) ας ζητήσει την έγκριση του επικεφαλής όχι κατά την εξέλιξη μιάς ασκήσεως αλλά μετά το πέρας της, ώστε να μη διαταραχθεί η συγκέντρωση των υπολοίπων Συνασκουμένων.
Το περιεχόμενο κάθε Προπονήσεως σχεδιάζεται προσεκτικά πολύ πριν φτάσει η ημέρα διεξαγωγής της. Για την σχεδίαση αυτή κάποιοι εργάζονται επίπονα ώστε κάθε Προπόνηση να είναι η καλύτερη από πλευράς «καρπών» για όλους τους Συνασκουμένους, περιλαμβάνουσα μόνον αυτό που πρέπει και τίποτε το περιττό. Έτσι, είναι άτοπο να νομίζεται ότι κάποια άσκηση, κάτι απ’ όλη την Προπόνηση «δεν χρειάζεται»… Αν δεν εχρειάζετο δεν θα υπήρχε. Για να υπάρχει, χρειάζεται κι έτσι θα πρέπει να εκτελείται κανονικά! Στην Έφιππη Προπόνηση ορίζεται από τον επικεφαλής ο Συνασκούμενος που θα φέρει τον Ίππο από τον Σταύλο. Αυτός ο Συνασκούμενος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρήσει την συμπεριφορά, την σωματική κατάσταση και την σαγή του παραλαμβανομένου Ίππου και να επισημάνει στον Αρχισταυλίτη ο,τιδήποτε αντικανονικό παρατηρήσει. Εάν κατά την κρίση του τίθεται ζήτημα ακεραιότητος, συμπεριφοράς ή ασφαλείας του ζώου, ή, της ιπποσαγής, ΔΕΝ παραλαμβάνει τον Ίππο και ειδοποιεί τον επικεφαλής της Προπονήσεως. Πάντα θα έχουμε υπ’ όψη μας ότι, στην περίπτωση διαφυγής ενός Ίππου εκ του ρυταγωγούντος ελέγχου μας, δεν καταδιώκουμε τον διαφεύγοντα Ίππο ούτε του δίδουμε την εντύπωση ότι τον ακολουθούμε για να τον συλλάβουμε, απλώς, τον ακολουθούμε διακριτικά μέχρι τον Σταύλο όπου σίγουρα θα καταλήξει κι εκεί τον αναλαμβάνουμε χωρίς βιαιότητα ή επιπλήξεις που μπορεί να τον τρομάξουν! Προ της ενάρξεως μιάς έφιππης Προπονήσεως εξασφαλίζεται ο έλεγχος προσβασιμότητος στον προπονητικό χώρο και κανείς δεν επιτρέπεται να προσπελάσει άνευ εγκρίσεως του επικεφαλής της Προπονήσεως. Όλοι παρατάσσονται κατά τις οδηγίες του επικεφαλής και δεν επιτρέπεται να κινούνται πέραν των οριζομένων θέσεών τους ή να παράγουν θορύβους. Σε περίπτωση ανάγκης απευθύνονται στον επικεφαλής ΜΟΝΟΝ μετά την ολοκλήρωση της εφιπποτοξοτικής διαδρομής του ιππεύοντος Συνασκουμένου. Κατά την έφιππη Προπόνηση φωτογραφίζει και κινηματογραφεί τους Συνασκουμένους, είτε ο επικεφαλής, είτε άλλος Συνασκούμενος οριζόμενος παρ’ αυτού. Οι χειριζόμενοι κάμερες προσέχουν ώστε να μη προξενήσουν ενόχληση στον ιππευόμενο Ίππο, θέτοντες εν κινδύνω τον ιππεύοντα Συνασκούμενο. Επιχειρούν τις λήψεις τους διακριτικά, χωρίς έντονες κινήσεις και ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΤΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΠΠΟ! Διαρκούσης της Έφιππης Προπονήσεως δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία κανένας κινητήρας από, τυχόν, πλησίον σταθμεύοντα οχήματα, πολύ δε περισσότερο να μετακινηθεί κάποιο εξ αυτών! Σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης ο οδηγός που επιθυμεί να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του οχήματός του ή να μετακινήσει το όχημά του θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση του επικεφαλής μόνον μετά την ολοκλήρωση της εφιπποτοξοτικής διαδρομής του ιππεύοντος Συνασκουμένου. Σε κάθε Προπόνηση λειτουργούμε ομαδικά και αποφεύγουμε τον αυτοεγκλεισμό στον εαυτό μας! Παρατηρούμε ενεργά τους Συνασκουμένους μας και παρεμβαίνουμε όπου τίθεται ζήτημα ασφαλείας της Προπονήσεως ενώ, εάν μας ζητηθεί από τον επικεφαλής είμαστε έτοιμοι να πούμε τι παρατηρούμε σε κάποιον από τους Συνασκουμένους μας στους οποίους έχουμε οπτική πρόσβαση. Επίσης, εφ’ όσον μας ζητηθεί από τον επικεφαλής απαντούμε σε ερωτήσεις που έχουν σχέση με την άσκηση που εκτελούμε! Επίσης, ασχέτως της προσηλώσεώς μας στην εκτέλεση των ασκήσεων, διατηρούμε σε εγρήγορση τις αισθήσεις μας και πέραν αυτών ώστε να προλάβουμε κινδύνους που μπορεί να εμφανισθούν ανά πάσα στιγμή και από το «πουθενά»! Κατά το παρελθόν, η Συνασκουμένη Φλώρα Παπαδοπούλου, ενώ εκτελούσαμε ασκήσεις και ο επικεφαλής ήταν με την πλάτη εστραμμένη προς το σημείο, ειδοποίησε για την αυτανάφλεξη της κοπριάς ακριβώς κάτω από τα σταθμευμένα οχήματα των Συνασκουμένων με αποτέλεσμα η έγκαιρη ειδοποίησή της να αποτρέψει πραγματική καταστροφή ! Την ίδια εγρήγορση καλό είναι να έχουμε όλοι κατά  την παραμονή μας στον προπονητικό μας χώρο.

26. Μετά την Προπόνηση και αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων, πρώτη μέριμνα των Συνασκουμένων είναι η επιμελής συγκέντρωση του εξοπλισμού και των ατομικών τους ειδών, μη εγκαταλείποντες ο,τιδήποτε πίσω! Αυτό πρέπει να γίνεται με τάξη, ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση διότι αποτελεί μέρος της Προπονήσεως! Δεν νοούνται Πολεμιστές με μυαλό … «σκορποχώρι»! Εν προκειμένω δεν εξετάζεται η αξία ή το μέγεθος του καταλειπομένου αντικειμένου αλλά η αμέλεια του εγκαταλείποντος η οποία –οιαδήποτε αμέλεια- είναι ασυγχώρητη για Πολεμιστή! Ο επικεφαλής θα ορίσει τον Συνασκούμενο που θα φροντίσει ώστε να μην αφήσουμε στον χώρο απορρίμματα, όπως επίσης και τις ομάδες εργασίας για την συντήρηση του χώρου, αναλαμβάνων αυτός πρώτος μέρος των εργασιών. Ο «Κύκλος» του απολογισμού θα είναι πλέον ο μόνιμος «επίλογος» κάθε Προπονήσεώς μας! Παρακαλώ όλους να μετέχετε αυτού του «επιλόγου» χωρίς τον οποίο καμία Προπόνηση δεν ολοκληρώνεται! Ο «Κύκλος» αυτός είναι καθιερωμένος στην Κοιλάδα όπου όλα γίνονται με γνώμονα την ωφελιμότητα και την εμπειρία! Στον «Κύκλο» αυτό εκφράζουμε την ΑΠΑΡΕΣΚΕΙΑ μας για οποιονδήποτε και ο,τιδήποτε θεωρήσαμε λάθος στην Προπόνηση που μόλις τελείωσε. Κρίνουμε τον επικεφαλής, τους Συνασκουμένους  και θυμόμαστε : αν κάτι που μας απασχολεί αρνητικά δεν το πούμε ΕΔΩ απαγορεύεται να το πούμε ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΔΩ! Γι αυτό ας μη διστάσουμε να εκφρασθούμε, όπως και όσο νοιώθουμε ότι θέλουμε να το κάνουμε. Αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο να επιτελείται σωστά και συστηματικά μεταξύ των μελών κοινωνιών όπως η δική μας όπου επικρατεί το «πισώπλατο κουτσομπολιό», ο φατριασμός, η καταλαλιά και άλλα τέτοια «γραφικά» που τα συναντάμε αφειδώς σε χώρους «ιππικούς» και ..μη! Στον «Κύκλο» καθόμαστε όλοι όπου ο Αρχηγός της Ομάδος ή ο επικεφαλής της Προπονήσεως ορίσουν, κυκλικά, οι Άνδρες δεξιά και οι Γυναίκες αριστερά του Αρχηγού ή του επικεφαλής. Πρώτος, δεξιά του Αρχηγού ή επικεφαλής, κάθεται ο πρεσβύτερος ή ο σημαντικότερος της Ομάδος ο οποίος μιλά πρώτος και ακολουθούν οι υπόλοιποι κατά την αντίστροφη φορά των δεικτών του ωρολογίου. Την συζήτηση διευθύνει ο Αρχηγός ή επικεφαλής αλλά δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τον λόγο από κανέναν ομιλούντα! Επίσης δεν επιτρέπεται ο διάλογος μεταξύ των Μελών παρά μόνον μεταξύ Αρχηγού ή επικεφαλής και Μέλους όταν ο Αρχηγός ή επικεφαλής κρίνει σκόπιμο προς εξαγωγή συμπεράσματος. Στον «Κύκλο» ακόμη και εάν κάποιος παραφερθεί «λόγω» (και μόνον, «λόγω») δεν τιμωρείται, ασχέτως βαρύτητος της παραφοράς του! Η αποχώρηση των αναχωρούντων γίνεται πάντα με ευταξία, χωρίς οχλαγωγία και άσκοπη κινητικότητα. Εάν κάποιοι θελήσουν να παραμείνουν θα πρέπει να ζητήσουν την έγκριση του Αρχηγού ή επικεφαλής και αυτό μπορεί να γίνει οριζομένου υπευθύνου εκ των παραμενόντων. Αποχαιρετήστε τους Συνασκουμένους σας με την ίδια εγκαρδιότητα που τους χαιρετήσατε! Με την ίδια χαμογελαστή και ειλικρινή ματιά, υποσχόμενοι να τους ξανασυναντήσετε ακόμη και εκτός Προπονήσεων! «Οικογένεια» είμαστε, ο σεβασμός και η αγάπη μας συνδέει πριν από την Έφιππη Τοξοβολία, φυσικό είναι…! Αυτή είναι η τελευταία εντύπωση που αφήνουμε πίσω, ας είναι η ευγενέστερη, ας είναι η πιο ανθρώπινη! Ο τελευταίος εξερχόμενος βεβαιώνεται ότι δεν παραμένει στον προπονητικό χώρο κανένα πρόσωπο, ζώο, ή πράγμα, ή εστία πυρός, ή ανοικτός κρουνός και αποχωρεί επιθεωρώντας τον χώρο !

27. To αποθηκευτικό ερμάριο της Ομάδος μας το διαχειρίζεται αποκλειστικώς ο Αρχηγός της ή άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτόν στο οποίο παρέχει τον κωδικό αριθμό του λουκέτου. Στο ερμάριο αυτό τοποθετούνται μόνον τα κοινόχρηστα  χρειώδη των προπονήσεών μας και απαγορεύεται ρητώς η διαφύλαξη προσωπικών αντικειμένων ασχέτως είδους! Υπεύθυνος ασφαλείας του ερμαρίου και του περιεχομένου του είναι ο Αρχηγός της Ομάδος ή (σε περίπτωση απουσίας του) άτομο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση, το ερμάριο θα πρέπει να τηρείται διαρκώς ασφαλισμένο με κλειστό το λουκέτο του ακόμη και εάν μετά από λίγο πρόκειται να ξανα-ανοίξει.

28. Μη διστάζετε να εκφράζετε τις παρατηρήσεις και τις ενστάσεις σας για ο,τιδήποτε νομίζετε. Σημασία έχει να μην "αποθηκεύουμε" ό,τι θα έπρεπε να εκφράσουμε διότι αυτή η "αποθήκευση" μόνον χιονοστιβάδες συνεπειών επιφέρει. Κι ευτυχώς, στην Ομάδα μας τέτοιες συνέπειες τις αποφύγαμε και τις αποφεύγουμε με την άμεση, κατά πρόσωπο και συνεχή, επικοινωνία!


Αγαπητοί Συνασκούμενοι,

     Όλες αυτές οι Οδηγίες προέρχονται από την εμπειρία των μέχρι τώρα Προπονήσεων που έχουμε διεξαγάγει και αποτελούν ένα γενικό περίγραμμα το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά! Πρόθεση της Ομάδος μας είναι να βελτιώνει τις δραστηριότητές της, βελτιώνουσα τον τρόπο λειτουργίας των Μελών της αλλά και όλων των συνθηκών του Έργου της.


Η φιλοσοφία λειτουργίας της Ομάδος μας είναι
ο Αριστοκρατικός Ηρωϊσμός,
ένα «αντίδοτο» απαραίτητο για την παρακμιακή εποχή μας!

Αξιοπρέπεια, Γενναιότητα, Εντιμότητα κι Ευγένεια
είναι οι παράμετροι της ζωής κάθε Πολεμιστή,
της ζωής της δικής μας!

Εφιπποτοξοτικά!

O Aρχηγός της Ομάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.