Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

ΜΥΗΣΗ ΝΕΟΥ ΙΠΠΟΥ 
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ 
"ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ"


     Η πολυήμερη εμπλοκή του επιτελείου της Ομάδος μας με ένα παγκόσμιο φιλοσοφικό Συνέδριο στο οποίο αντεπεξήλθε με τον καλύτερο τρόπο δεν σήμαινε και ότι θα θέταμε σε δεύτερη "μοίρα" το, μάχιμο, εφιπποτοξοτικό αντικείμενό μας. Έτσι, όσο κάποιοι Συνασκούμενοι έδιναν τη "μάχη" μιας άρτιας παρουσιάσεως της φιλοσοφικής διαστάσεως της Έφιππης Τοξοβολίας και της Παραδοσιακής Τοξοβολίας, κάποιοι άλλοι, στο Σταύλο έδιναν τη "μάχη" της πρακτικής εφαρμογής της, εισάγοντας ακόμη έναν νέο Ίππο, μία φορβάδα, στη Τοξοβολία. Η "Άρια" θα είναι η νέα μας ..."Δασκάλα" η οποία, όμως, προηγουμένως θα έπρεπε να εκπαιδευθεί. Έτσι, το ενταξιακό της πρόγραμμα θα είναι διήμερο με την πρώτη ημέρα αφιερωμένη στη καταλληλοποίησή της ως Ίππου Ιππασίας και τη δεύτερη ημέρα αφιερωμένη σε ένα πρόγραμμα μυήσεώς της στην Έφιππη Τοξοβολία.  Πρωί-πρωί, λοιπόν, της πρώτης ημέρας και η εκπαίδευση της τετράποδης "Δασκάλας" αρχίζει στο Σταύλο με μία καλή Ιπποκομία. Η "Άρια" μέχρι τώρα ιππεύετο με στομίδα και αυτό το διατηρούμε με στόχο, μετά τη σημερινή της, πρώτη εκπαιδευτική ημέρα, από την επόμενη να αφαιρεθεί. 


     Ο "Κύκλος Προσεγγίσεως" και η ρυταγώγηση είναι απαραίτητες διαδικασίες για να συνδέσουν τον Ιππέα με τον Ίππο.


     Κατόπιν μία εξωτερική ρυταγώγηση για χαλάρωση προ εργασίας. Κανείς δε θα πρέπει να θεωρεί τον Ίππο ...υποχείριο, αλλά Συνεργάτη του κι εμείς, στους "Έλληνες Κενταύρους" αυτό το έχουμε ως απαράβατο κανόνα.


     Η ρυταγώγηση θα συνεχισθεί εντός Ιππευτηρίου περνώντας βαλβίδες σε βάδην.


     Ο Ίππος θα εθισθεί να ακολουθεί επακριβώς τον ρυταγωγούντα Ιππέα μετρώντας, κυριολεκτικώς, τα βήματά του. Έτσι θα συνεργασθεί αρμονικά μαζύ του, κατόπιν.


     Η ταχύτητα ρυταγωγήσεως θα αυξάνεται βαθμιαίως μέχρι να γίνει τρέξιμο.


     Τώρα είναι καιρός η ρυταγώγηση να γίνει και πάνω από ένα χαμηλό εμπόδιο, τρέχοντας.


     Ο Ίππος δείχνει να ακολουθεί ευχάριστα τον ρυταγωγούντα Ιππέα ακόμη και πάνω από ένα "x", οπότε δείχνει έτοιμος να συνεργασθεί.     Ο Ιππέας, πλέον, εφιππεύει και αρχίζει να επαληθεύει την συνεργασιμότητα του Ίππου του και κατά την ίππευση.


     Πολύ προσεκτικά και προοδευτικά επιβεβαιώνει την ευπείθεια του Ίππου του χαλαρώνοντας, βαθμιαίως, την αξία του συνεργήματος των ηνιών και αλλάζοντας στάση και "κάθισμα" ώστε να βαθμολογήσει το ανεπηρέαστο της ευπειθείας του μέλλοντος, τετράποδου, Συνεργάτη του. 


     Ο Ιππέας θα σκύψει και, εν κινήσει του Ίππου, θα ανασύρει από το έδαφος έναν πλαστικό κώνο με τον οποίο θα ελέγξει την αταραξία του Ίππου του.


     Ο κώνος θα αρχίσει να περιστρέφεται πέριξ του Ίππου μέσα στο όριο της περιφερειακής οράσεώς του ενώ ο Ιππέας θα παρατηρεί για, τυχόν, αντιδράσεις φόβου τις οποίες θα θεραπεύει όταν διαπιστώνονται.


     Δεν θα μείνει σημείο στη περιφερειακή όραση του Ίππου από την οποία να μη διέλθει ο κώνος. Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να είναι λεπτομερείς.


     Και ο Ιππέας δε θα παραλείψει ακόμη και να προκαλέσει με απότομες "στάσεις" και "προτάξεις" του κώνου στην αντίληψη του Ίππου.


     Ο Ιππέας δε θα παραλείψει ακόμη και να εκτινάξει τον κώνο προς το οπτικό πεδίο του Ίππου επιδιώκοντας και τη βίαιη πρόσκρουση του κώνου σε ένα σταθερό αντικείμενο με την πρόκληση σχετικού κρότου. Σε κάθε αντίδραση του Ίππου, ο Ιππέας θα διορθώσει αναλόγως πριν συνεχίσει. Και κάπου εδώ, ολοκληρώνεται το εισαγωγικό μάθημα της πρώτης ημέρας, με τον Ίππο να αφήνεται στη φάτνη χωρίς να κάνει τίποτε άλλο μέχρι την επόμενη ημέρα. Ήδη η "Άρια" έδειξε ότι κατενόησε άριστα το μάθημά της, είναι, προς το παρόν, μία κατάλληλη "Δασκάλα" Ιππικής και από την επομένη που θα εισαχθεί και στην Έφιππη Τοξοβολία θα μπορεί να της αφαιρεθεί και η στομίδα.


     Η επόμενη διδακτική ημέρα του Ίππου, η ημέρα της μυήσεώς της στην Έφιππη Τοξοβολία, ξεκινά με τη στομίδα πλέον να έχει αφαιρεθεί, με ιπποκομία και με ρυταγώγηση και συνεχίζεται με εφίππευση και διελεύσεις "x" και χαμηλών εμποδίων.


     Αρχικώς, η εκπαίδευση προβλέπει χαλαρή χρήση των συνεργημάτων των ηνιών, με βαθμιαία τάση χαλαρώσεως της αξίας τους.


     Αρκετά προ του ορίου κοπώσεως του Ίππου, ο Ιππέας θα εκτελέσεις κάποιες διελεύσεις και άνευ ηνιών παρατηρώντας την ευπείθεια και την αυτοσυγκέντρωση του Ίππου του άνευ της επενεργείας συνεργημάτων.


     Ώσπου φτάνει η ώρα που ο Ιππέας, κατ΄ αρχήν, θα επιδείξει στον Ίππο το Τόξο και τα βέλη αφήνοντάς τον, πρώτα, να τα παρατηρήσει και να τα μυρίσει.


     Εν συνεχεία, ακολουθώντας τους κανόνες της "στρογγυλής κινήσεως" το Τόξο θα περάσει από όλο το σώμα του Ίππου, παρατηρουμένων των αντιδράσεών του ώστε να υπάρξουν διορθωτικές επεμβάσεις όπου χρειασθεί.


     Το Τόξο θα "χαϊδέψει" όλο το σώμα σα ένα φιλικό "χέρι" πάντοτε υπό τους κανόνες της "στρογγυλής κινήσεως" διότι, άλλως, η σχέση Ίππου και Τόξου θα "καεί"!


     Κατά τον ίδιο τρόπο και τα βέλη θα "χαϊδέψουν" ολόκληρο το σώμα του Ίππου.


     Ακόμη και στα πιο "κρίσιμα" μέρη του σώματος του Ίππου, εκεί που μπορεί η επαφή με ένα μαστίγιο μπορεί να έχει αφήσει τραυματικές μνήμες, η επαφή με τα βέλη δε θα πρέπει να δείξει καμία αντίδραση ενοχλήσεως του Ίππου.


     Πέραν όλων των παραπάνω, ένας νεο-εντασσόμενος Ίππος στην Έφιππη Τοξοβολία, πιθανόν, να απαιτήσει πολλές και ποικίλες τοξεύσεις από εδάφους πριν ο Ιππέας εφιππεύσει για τη συνέχιση του προγράμματός του, όμως, η "Άρια" έδειξε μεγάλη δεκτικότητα και ευπείθεια ώστε ο Ιππέας να μπορεί να συνεχίσει εφίππως, πάραυτα. Και στην αρχή θα εντάξει διακριτικά το Τόξο στη περιφερειακή όραση του Ίππου παρατηρώντας αντιδράσεις δυσανεξίας ώστε, καταλλήλως, να διορθώσει. Σε αυτή τη πρώτη φάση καλό θα είναι να διατηρεί την αξία του συνεργήματος των ηνιών. 


     Βαθμιαίως, ο Ιππέας θα εγκαταλείψει εντελώς τις ηνίες, προετοιμαζόμενος για τη πρώτη τόξευσή του από τη ράχη του Ίππου.


     Η πρώτη τόξευση θα πρέπει να εκτελεσθεί με τον Ίππο σε αμέριμνη ακινησία. Αναλόγως των, τυχόν, αντιδράσεων και οι απαραίτητες διορθώσεις. Η "Άρια" επέδειξε υποδειγματική συμπεριφορά αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του διημέρου "μυητικού" προγράμματος που της εφαρμόσαμε.


     Τώρα μπορούν να διεξαχθούν με ασφάλεια και τοξεύσεις σε βάδην και τροχάδην.


     Ο μαθητής του Αρχηγού της Ομάδος μας, Παντελής, εξετέλεσε με πλήρη επιτυχία όλο το μυητικό πρόγραμμα της "Άριας" στην Έφιππη Τοξοβολία και τώρα, μπορούμε όλοι να απολαμβάνουμε ακόμη έναν Ίππο στη Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων".  Όμως και αυτό δε μας είναι αρκετό διότι ο Παντελής είναι ένας προχωρημένος μαθητής και η αξιοπιστία της "Άριας" θα επαληθευθεί εάν και ένας απολύτως αρχάριος μαθητής, όπως ο Δημήτρης μας με τρία μόνον μαθήματα, θα μπορέσει να συνεργασθεί με την "Άρια" με την ίδια ακριβώς ασφάλεια όπως και ο Παντελής. 


     Ο νεαρός Δημήτρης θα επαναλάβει το μυητικό ασκησιολόγιο της "Άριας" που εξετέλεσε και ο Παντελής με προσοχή και ακρίβεια.


     Ο νεαρός Δημήτρης με μία πρώτη ματιά ίσως δε πείθει για μια ιππική ικανότητα. Ίσως η σωματοδομή του, ίσως η ηλικία του, ίσως το ότι έχει κάνει μόλις τρία μαθήματα Ιππασίας... Τίποτε από όλα αυτά δεν ισχύει! Στη Σχολή μας, όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζονται ως "μεγάλοι" επέδειξαν υψηλή μαθησιακή ικανότητα αλλά και ιδιαίτερες ικανότητες και ο Δημήτρης μας εξέπληξε εκτελώντας ακριβώς ό,τι και ο προχωρημένος ενήλικας Παντελής με την ίδια ακρίβεια και ταχύτητα! Έτσι, σε ελάχιστη ώρα ο Δημήτρης βρέθηκε έφιππος, ιππεύοντας έναν καλώς συσπειρωμένο Ίππο, διευθύνοντάς τον με μεγάλη ακρίβεια σε αρκετά δύσκολες διευθυντικές ασκήσεις. 


     Ο Αρπάλυκος δεν έκανε καμία "έκπτωση" δυσκολίας στο νεαρό μαθητή του, αντιθέτως, του όρισε αυστηρή διαδρομή διευθύνσεως και ελιγμών ώστε να "ξυπνήσει" τον Ιππέα μέσα στο Δημήτρη!


     Ο Δημήτρης με ιδιαίτερη προσοχή αντεπεξήλθε σε όλες τις απαιτήσεις της δύσκολης διαδρομής που του "έστησε" ο Εκπαιδευτής του κατά τον καλύτερο τρόπο δείχνοντας ότι εκεί που υπερτερεί η διανοητική ικανότητα κάθε ατέλεια σωματοτύπου παρακάμπτεται ως μη υπάρχουσα.


     Άψογος ο Δημήτρης και κατά τη διέλευση των βαλβίδων ώστε να "καθίσει" βαθύτερα και ευσταθέστερα.


     Με "πολύ καλές χείρες" ο Δημήτρης διηύθυνε τον Ίππο του με ακρίβεια στο κέντρο των βαλβίδων και το σχολικό τετράποδο (με χαλαρές ηνίες και έξοχη διάθεση) συνεργάσθηκε άψογα με το νεαρό Ιππέα!


     Τάχιστα ο Δημήτρης ανέλαβε το Τόξο του και διήλθε "x" ιππεύοντας, πλέον, τον Ίππο άνευ στομίδος (!) και άνευ σέλλας (!) με απόλυτη αυτοπεποίθηση και πλήρως αυτοσυγκεντρωμένος!


     Και δεν άργησε καθόλου, ο νεαρός Δημήτρης μας, να τοξεύσει από κινούμενο Ίππο νοιώθοντας την υπέροχη αίσθηση της Έφιππης Τοξοβολίας η οποία άγει σε μία ανώτερη σφαίρα ψυχοπνευματικής εμπειρίας των Άνθρωπο!


     Τόσο ο Εκπαιδευτής του Αρπάλυκος, όσο και όλοι μας στην Ομάδα των "Ελλήνων Κενατύρων" θα θέλαμε να συγχαρούμε το νεαρό Δημήτρη για τη μαθησιακή του ταχύτητα και πληρότητα, εκφράζοντας και τα συγχαρητήριά μας στους Γονείς του! Βεβαίως, η ευγνωμοσύνη μας πέμπεται και στην "Άρια" η οποία απεδείχθη άριστη μαθήτρια προκειμένου να γίνει μία, επίσης, άριστη Δασκάλα στη Σχολή μας στην Οποία και την καλωσορίζουμε! 


     Ασφαλώς, όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα πολύ γενικό περίγραμμα διαδικασιών εντάξεως ενός εκπαιδευτικού Ίππου στη Σχολή Έφιππης Τοξοβολίας των "Ελλήνων Κενταύρων". Πέραν αυτού του γενικού περιγράμματος, υπάρχουν πλείστες όσες παράμετροι διαδικασιών και ενεργειών που θα καταστήσουν ασφαλή και εντάξιμο έναν εκπαιδευτικό Ίππο σε μία οιανδήποτε Σχολή και, ειδικώς, σε μία Σχολή Έφιππης Τοξοβολίας, αλλά είναι ευνόητο ότι δεν θα ήταν δυνατόν στον περιορισμένο χώρο μιας διαδικτυακής αναρτήσεως να μπορούν να συμπεριληφθούν όλα αυτά τα απαραίτητα. Γι αυτό, ας μη προσπαθήσει κανείς να "αντιγράψει" (απλώς!) τα όσα προεξετέθησαν διότι εάν δε κατέχει την πλήρη γνώση του εκπαιδευτικού πνεύματος και προγράμματος των "Ελλήνων Κενταύρων" διατρέχει κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.