Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΙΠΠΟ
TRAINING A HORSE


     Ε! φιλαράκο μου, δες τα νέα παιγνίδια μας! Έγιναν για να μας κάνουν να χαρούμε όμορφες στιγμές ιππεύοντας. Mύρισέ τα ελεύθερα και ταυτοποίησέ τα στη μνήμη σου ως ακίνδυνα. 
     Ηey my friend, have a look to our new toys... They are made to enable us enjoying nice moments while riding. Smell them free in order to identify in your memory as no dangerous.


     Σου αρέσουν τα αγγίγματα του τόξου και των βελών στο μεταξένιο δέρμα σου, κοντά στα μάτια, στο κεφάλι, στο λαιμό σου? Τότε, μπορούμε να προχωρήσουμε... 
     Do you enjoy touches of bow and arrows on your "silk" leather, near your eyes, your head, your neck? Then, you are ready to go any further...


     Το τόξο και τα βέλη μου θα αγγίξουν όλο το σώμα σου κινούμενα από το κεφάλι προς τα νώτα σου, αργά και προσεκτικά, χωρίς να σε ενοχλήσουν. Θα αγγίξω με τα παιγνιδάκια μου κάθε σημείο του σώματός σου και θα παρατηρήσω προσεκτικά τις αντιδράσεις σου... Κατόπιν θα αποφασίσω εάν δέχεσαι ευχαρίστως τα νέα μας παιγνίδια παρατηρώντας εάν οι ηνίες παραμένουν στη θέση τους. 
     My bow and arrows will touch all your body, moving from your head to your back, slowly and carefully without bothering you. I'll touch with my toys every single point of your body... and I'll watch carefully your reactions! Then I'll decide if you accept easy our new toys, looking if reins stay free on same position.


     Διαπιστώνοντας ότι αποδέχεσαι την επαφή τόξου και βελών σε όλο το σώμα σου, καιρός να αρχίζω να οπλίζω το Τόξο μου για να συνηθίζεις τους παραγόμενους ήχους. 
     Αfter watching that you accept easy bow and arrows touching your body, let's start arming the bow. Noises must be acceptable as well.


     E! Τώρα θα παγιδεύσω την έξυπνη φάτσα σου ανάμεσα στο σώμα του Τόξου μου και στη χορδή του παίζοντας με αυτή ελαφρά... Ναι, το ξέρω, αυτό σε ενοχλεί λίγο αλλά είναι απαραίτητο να κάμψω κάθε φόβο σου μπροστά σ' αυτά τα αθώα παιγνίδια. 
     Hey! Now I will trap your clever face between my bow-body and its string playing gently with later... Yes, I know, it bothers you a little but it's necessary to brake any fear of you before these innocent toys.


     Tώρα θα αρχίσω να τοξεύω τα τρία βέλη μου πολύ κοντα στα μάτια σου παρατηρώντας σταθερά εάν οι ηνίες παραμένουν ακίνητες και εσύ ήρεμο. Σ' αυτή την περίπτωση ο ήχος της χορδής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αλλά εσύ είσαι ένας γενναίος σύντροφος. Δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά και το παιγνίδι συνεχίζεται. 
     Νow, I'll shoot very near to your eyes my three arrows waching permanently if reins stay on same position and you staying calm! Ιn this case the noise from the string is a crucial factor but you are a brave companion. Right, left, right, left and game goes on.     Τώρα θα σε πλησιάσω περισσότερο. Θα προσπαθήσω να στείλω τα βέλη μου πολύ κοντά στη μύτη και στο πηγούνι σου. 
     Νow, I'll approach you more. I shall try to shoot sending my arrows so close to your nose and chin.


     Α! Και στη περίπτωση αυτή τοξεύοντας θα κραυγάζω όπως οι παλιοί Μογγόλοι Πολεμιστές "Ααααααααααααα!!!" 
     Αh! In this case shooting I'll shout like ancient Mongolian fighters "Ahhhhhhhhh!!!!!!!"


     Μια τόσο ωραία ΚΑΜΙΑ αντίδραση! Έστειλα όλα τα βέλη μου και εσύ παραμένεις ήρεμος πλήρης θετικής εμπιστοσύνης και εενδιαφέροντος για το επόμενο βήμα μου. Σε ευχαριστώ!  
     Such a beautiful NO reaction! All my arrows have been sent and you stay calm and plenty of positive confidence and interest concerning my new step! Thank you!


     Τώρα θα επαναλάβουμε από το έδαφος, ενώ κινούμεθα. Το ίδιο και εφίππως. 
     Νοw we will repeat from the ground while moving.Same while riding you.


     Τώρα, είσαι πια ένας Ίππος-περήφανος μαχητής, άφοβος και γενναίος έτοιμος να μας επιτρέψεις να παίξουμε με τα Τόξα μας πάνω στην ακούραστη ράχη σου! Σε ευχαριστούμε πολύ! 
     Now you became a proud horse-fighter, fearless and brave ready to enable us playing with our bows from your tireless back. Thank you very much!


     Kι αυτή είναι μόνον η αρχή... Από την αφετηρία αυτή θα πρέπει να κινηθούμε για πολύ μακρύτερα, κατά μήκος του ατελείωτου μονοπατιού της ιππικής εκπαιδεύσεως. Ας προσπαθήσουμε!
     And this only the beginning... From this start-point we have to go much further, along infinitive path of equestrian training. Keep trying!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.