Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

"ΝΑΟΣ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ"  -  "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ     Είναι γνωστή η προσήλωση της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" στην ορθότητα της εξασκήσεως του εφιπποτοξοτικού αντικειμένου της. Από την έναρξη της λειτουργίας της Ελληνικής Ομάδος Έφιππης Τοξοβολίας "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε τις πλέον ορθές προπονητικές τακτικές, μιας και τολμήσαμε να αναβιώσουμε κάτι το οποίο στη Χώρα μας είχε παύσει να υπάρχει από αιώνες... Ουδέποτε διστάσαμε να δηλώσουμε αρχάριοι, τίτλος στον οποίο θα επιμένουμε δια βίου ώστε να παραμένει πάντοτε προσπελάσιμο το "μονοπάτι" της βελτιώσεώς μας. Γι αυτό, εξακολουθούμε να επιβεβαιώνουμε το εκπαιδευτικό μας "αζιμούθιο", συγκρίνοντάς το με εκείνο των καλύτερων Κέντρων διδασκαλίας του εφιπποτοξοτικού μας αντικειμένου και των συνιστωσών του, όπως ο "Ναός του Κομφουκίου", ενός από τα πλέον ανεγνωρισμένα παγκόσμια Κέντρα διδασκαλίας Παραδοσιακής Τοξοβολίας με λειτουργία αιώνων.   
     Ο "Ναός του Κομφουκίου" [台南孔廟] στη Taiwan [Κίνα], αποτελεί το κορυφαίο σύμβολο του Κινεζικού Κομφουκιανού Πολιτισμού και είναι ο μεγαλύτερος Κομφουκιανός Ναός-πρότυπο για πολλούς άλλους που χτίστηκαν σε πολλές επαρχίες της Κίνας κατά τις περιόδους των δυναστειών Ming και Ching.

      Στη σημερινή μορφή του ολοκληρώθηκε το 1666, όταν ανατέθηκε η κατασκευή του στον Cheng Ching  [鄭經] γιο του Koxinga  [鄭成功]  από τον τότε Αρχηγό του Επιτελείου Chen Yung-hua   [陳永華]. Έτσι χτίστηκε ο εν λόγω Ναός, αποτελώντας την πρώτη Ακαδημία της  Taiwan.

     To 1684, όταν η Taiwan προσαρτήθηκε στην επικράτεια της Δυναστείας Qing, ο πρώτος τοπικός διοικητής της Taiwan, Chou Chang [周昌] κατέβαλε πολλές προσπάθειες ανακαινίσεως με αποτέλεσμα το κτίσμα Dachend, μία από τις εγκαταστάσεις του Ναού, να στεγάσει την τοπική Ακαδημία της Taiwan. Έκτοτε, ο Ναός ανανεώθηκε κι επεκτάθηκε πολλές φορές.

     Μετά το 1895, όταν η Ιαπωνία κυριάρχησε στην Taiwan, ο Ναός ξανα-χρησιμοποιήθηκε ως δημόσιο σχολείο αλλά και στρατιωτική εγκατάσταση, υφιστάμενος ριζικές κτηριακές μεταβολές.

     Το 1917 γίνεται μια μεγάλη ανακαίνιση κατά την οποία κατεδαφίστηκαν αρκετά μέρη, με αποτέλεσμα ο Ναός να καταλήξει στην σημερινή, τελική, μορφή του.

     Oι φωτογραφίες προέρχονται από τον Παραδοσιακό Τοξότη κ. Yu-te Odin Lin,  δημοσιευόμενες κατόπιν αδείας του, κάτι για το οποίο θερμά τον ευχαριστούμε! Τον κ. Yu-te Odin Lin είχαμε την Τιμή και την χαρά να συναντήσουμε σε αρκετές μεγάλες διοργανώσεις του εξωτερικού και είναι ο ίδιος εκπαιδευτής Παραδοσιακής Τοξοβολίας στον "Ναό του Κομφουκίου".


ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ:

     To είδος. Οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" αποτελούν εφιπποτοξοτική Ομάδα, συνεπώς, εξασκούν ένα συγκεκριμένο είδος Παραδοσιακής Τοξοβολίας, εφαρμοζόμενο εφίππως. Τοξεύουμε επί βραχέων ή μέσων βεληνεκών, εν κινήσει (καλπασμώ), υπό συνθήκες ασταθούς ισορροπίας και σε σχέση "βολών έναντι χρόνου". Ο "Ναός του Κομφουκίου" προάγει την στατική Παραδοσιακή Τοξοβολία που εφαρμόζεται στο έδαφος, με τοξεύσεις υπό κατάσταση ευσταθούς ισορροπίας εν ακινησία και χωρίς την πίεση της σχέσεως "βολές έναντι χρόνου" επί μακρών βεληνεκών. Έτσι, γίνεται αντιληπτός ο διαφορετικός στοχαστικός τρόπος των δύο περιπτώσεων στον οποίο πρώτο (Έφιππη Τοξοβολία) δεν παρέχεται στον Τοξότη δυνατότητα "επαφών" (ως εκ των κραδασμών της καλπαστικής κινήσεως και της όλης ασταθείας) ενώ στον δεύτερο (Στατική Τοξοβολία) παρέχεται η δυνατότητα "επαφών". 

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"


"ΝΑΟΣ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ"
      
     Ο χώρος. Οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" τοξεύουν εφίππως, άρα, αναγκαστικώς, λειτουργούν στο ύπαιθρο υπό φυσικές περιβαλλοντικές συνθήκες! Ο "Ναός του Κομφουκίου", κατά λογική επιλογή, εκπαιδεύει τους μαθητές του σε κλειστό χώρο προς επίτευξη καλύτερης αυτοσυγκεντρώσεως, απαραίτητο στοιχείο βέλτιστης Τοξοβολίας. Έτσι, για λόγους εξομοιώσεως, η εκπαίδευση στη Τοξοβολία των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" διεξάγεται σε υπαίθριους χώρους ενώ, η αντίστοιχη του "Ναού του Κομφουκίου", σε κλειστή αίθουσα.

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"


"ΝΑΟΣ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ"

     Η εμπειρία. Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ιδρύθηκε στις 26 Μαίου 2008, ημερομηνία που σηματοδοτεί και την αφετηρία της συντεταγμένης, πλέον, λειτουργίας των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ". Δηλαδή, η νεώτερη Παραδοσιακή Τοξοβολία στην Ελλάδα, την οποία αναβιώσαμε μετά από "νάρκη" αιώνων, μετρά μία ζωή μόλις ...4 ετών και λίγων μηνών! Αντιθέτως, ο "Ναός του Κομφουκίου" μετρά ζωή ...αιώνων, με την όποια, τεραστίων μεγεθών, εμπειρία αυτό σημαίνει. Και ως αρχάριοι και ως αυτογνώστες, υποκλινόμαστε προ του "Ναού του Κομφουκίου" και της εμπειρίας εκ των αιώνων της λειτουργίας του ως "τεμένους" της Παραδοσιακής Τοξοβολίας! Παραλλήλως, δεν διστάζουμε να υιοθετούμε μόνον κορυφαία πρότυπα και να ακολουθούμε κανόνες προερχόμενους από την σοφία τους, ακόμη και βελτιώνοντάς τους, όπου τούτο είναι δυνατόν. Δεν ξεχνάμε εκείνο που μας έλεγε συχνά ο Δάσκαλός μας Kassai Lajos: "Ακολουθούμε πάντα το παράδειγμα των Προγόνων μας αλλά και δε διστάζουμε ακόμη και να το βελτιώσουμε όπου κριθεί αναγκαίο"! 

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"


"ΝΑΟΣ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ"

     Το περιεχόμενο. Η εκπαίδευση σε μία Τοξοβολία προοριζόμενη για έφιππη εφαρμογή προϋποθέτει ασκήσεις με έμφαση στην κίνηση και στην ταχύτητα. Έτσι, η εκπαίδευση των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" περιλαμβάνει ανάλογες ασκήσεις οι οποίες διαμορφώνουν ασταθείς καταστάσεις ισορροπίας με απαιτήσεις ταχύτητος, προσομοιώνοντας τις συνθήκες που διαμορφώνονται κατά τον καλπασμό ενός Ίππου, πάντοτε σε βραχέα ή μέσα βεληνεκή. Αντιθέτως, το περιεχόμενο της διδασκαλίας του "Ναού του Κομφουκίου" περιλαμβάνει ασκήσεις στατικές, χωρίς "πίεση" χρόνου προοριζόμενες να αναδείξουν Τοξότες ικανούς να τοξεύσουν σε μακρά βεληνεκή.

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"


"ΝΑΟΣ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ"

     Το πλαίσιο. Η Παραδοσιακή Τοξοβολία είναι μία Πολεμική Τέχνη και όχι ένα απλό Άθλημα, ή (πολύ περισσότερο...) ένα "παιγνίδι", ένα, ούτως αποκαλούμενο, ..."game"! Συνεπώς, η εκπαίδευσή της προϋποθέτει την αυτοπειθαρχία και την αυτοσυγκέντρωση, προϋποθέσεις οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν σε ένα περιβάλλον οργανωμένο, καθαρό κι ευγενικό όπου τίποτε το περιττό δεν παρεισφρύει. Τόσο οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" όσο και ο "Ναός του Κομφουκίου" επιτυγχάνουν εξίσου τις προαναφεθείσες προϋποθέσεις που άγουν στην αυτοπειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση, ασχέτως εάν οι πρώτοι δραστηριοποιούνται σε υπαίθριους χώρους ενώ ο δεύτερος εκπαιδεύει τους μαθητές του σε κλειστή αίθουσα.


"ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"


"ΝΑΟΣ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ"

     Οι αποστάσεις. Αποτελεί κοινό κανόνα στην διδασκαλία της Τοξοβολίας η τόξευση επί μικρών αποστάσεων κατά την αρχική φάση του εκπαιδευομένου και μέχρι αυτός να εδραιώσει καλή τεχνική αλλά και υπερβεί το ενδεχόμενο του πανικού στόχου, κάτι που διαφέρει από εκπαιδευόμενο σε εκπαιδευόμενο. Αυτό τον κανόνα τον τηρούν και οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" και ο "Ναός του Κομφουκίου" και δεν υπάρχει σοβαρή Σχολή Τοξοβολίας στον Κόσμο η οποία να "βιάζεται" να αυξήσει τις αποστάσεις διακυβεύοντας έναν μέλλοντα Τοξότη!

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"


"ΝΑΟΣ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ"

     Οι στόχοι. Τα "πρόσωπα" όπως αποκαλούνται στην Τοξοβολία, είναι φυσικό και απαραίτητο να προσομοιώνουν και τις εκάστοτε ειδικές της ανάγκες. Η Έφιππη Τοξοβολία, εξασκούμενη σε ένα πολυμορφικό φυσικό περιβάλλον, πέραν της αναπόδραστης "επιταγής" βαθμολογήσεως του Τοξότη, απαιτεί και την εκπαίδευσή του στην προσβολή ποικιλόμορφων στόχων επί διαφόρων επιπέδων τοποθετήσεως, κάτι που εφαρμόζουμε στους "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ". Αντιθέτως, ο "Ναός του Κομφουκίου" καθιερώνει τα κλασικά "πρόσωπα"  υπό "ακαδημική" διευθέτηση καθετότητος και ύψους προς τον Τοξότη.

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"


"ΝΑΟΣ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ"

     Τα μέσα. Η Παραδοσιακή Τοξοβολία προϋποθέτει και παραδοσιακά Τόξα κάτι που και οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" και ο "Ναός του Κομφουκίου" τηρούν απαρεγκλίτως! Ως προς τα αναλώσιμα, στην περίπτωση της εξασκήσεως της Έφιππης Τοξοβολίας  απαιτούνται βέλη κατά πολύ ισχυρότερα από εκείνα της Στατικής Τοξοβολίας (κλειστού χώρου), ικανά να αντέχουν προσκρούσεις σε σκληρές επιφάνειες (πέτρες, ξύλα κλπ) αλλά και να αντέχουν αντίξοες καιρικές συνθήκες (βροχή, έντονη ηλιοφάνεια κλπ). Έτσι, οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" χρησιμοποιούν κυρίως βέλη αλουμινίου ή και ανθρακονηματικά (και δευτερευόντως, για λόγους αναστατικής πιστότητος, ξύλινα) ενώ στον "Ναό του Κομφουκίου" τα βέλη είναι ξύλινα.

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"


"ΝΑΟΣ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ"

     Η κατηγοριοποίηση. Στη Γραμμή Βολής παρατάσσονται εκπαιδευόμενοι και των δύο φύλων, όλων των ηλικιών, ταυτοχρόνως! Αυτό συμβαίνει και στους "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ" και στο "Ναό του Κομφουκίου" και είναι φυσικό: σε μία Πολεμική Τέχνη μετέχουν πολεμιστές και οι  πολεμιστές δεν διακρίνονται ούτε κατά το φύλο, ούτε κατά την ηλικία αλλά μόνον κατά την μαχητικότητα!

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"


"ΝΑΟΣ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ"

     Οι σχέσεις. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κίνα είναι χώρες σοφίας! Οι Λαοί τους, παρά την γεωγραφική απόσταση, συνδέονται με κοινές Αξίες και υψηλή ποιότητα κοινωνικής αγωγής. Έτσι, δεν θα ήταν δυνατόν αυτή η υψηλή ποιότητα  κοινωνικής αγωγής να μην αποτελεί και το πλαίσιο των σχέσεων των Συνασκουμένων μιας Πολεμικής Τέχνης όπως της Παραδοσιακής Τοξοβολίας. Πίσω από την οργάνωση των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" βρίσκεται η σκέψη και οι Αξίες ενός κορυφαίου Έλληνος σοφού, του Πλάτωνος, ενώ, πίσω από τον "Ναό του Κομφουκίου" βρίσκεται η σκέψη και οι Αξίες ενός Κινέζου Σοφού, του Κομφουκίου. Συνεπώς, οι σχέσεις μεταξύ των Συνασκουμένων και των δύο Κέντρων είναι της ποιότητος που αναλογεί στο ύψος της σκέψεως και των Αξιών δύο κορυφαίων σοφών του Κόσμου!

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"


"ΝΑΟΣ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ"

     Η προθέρμανση. Και οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" και ο "Ναός του Κομφουκίου" επιμένουν στην προθέρμανση των εκπαιδευομένων, φυσικά, με το προθερμαντικό περιεχόμενο το οποίο απαιτείται, αντιστοίχως, για το κάθε είδος Τοξοβολίας που εξασκούν. Οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" διατηρούν το γενικό προθερμαντικό "περίγραμμα" που εφαρμόζεται στον Οργανισμό "KASSAI" απ΄ όπου έχουν και την οργανωτική "καταγωγή" τους. Ο "Ναός του Κομφουκίου" ακολουθεί την κανονική προθέρμανση της Στατικής Τοξοβολίας.

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"


"ΝΑΟΣ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ"

     Η στάση. Η πλαγία στάση θεωρείται το θεμέλιο της διδασκαλίας της Παραδοσιακής Τοξοβολίας διότι παρέχει αμέσως στον εκπαιδευόμενο την κιναισθησία της ευθείας των χειρών κατ' ευθυγράμμιση των ώμων με αποτέλεσμα να τυποποιείται, συν τω χρόνω, η στοχαστική ευθεία. Τόσο οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" όσο και ο "Ναός του Κομφουκίου" επιμένουν, αρχικά, στη συγκεκριμένη βασική στάση αλλά οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" προχωρούν και σε πολύ περισσότερες με το επιπρόσθετο στοιχείο της κινητικότητος, ως εκ των εφίππων τοξευτικών αναγκών τους.

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"


"ΝΑΟΣ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ"

     Το άνοιγμα. Οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ", ως εκ των τοξευτικών παραδόσεών μας και της ...γεωγραφικής περιοχής, ανοίγουμε την χορδή με την χρήση των τριών δακτύλων (δείκτη, μέσου, παράμεσου), κατά τον λεγόμενο "Μεσογειακό τρόπο". Στο "Ναό του Κομφουκίου", αντιθέτως από ό,τι θα περίμενε κανείς, δεν εφαρμόζεται δακτυλίδι που είναι και ο καθιερωμένος ανατολικός (Ασιατικός) τρόπος ανοίγματος αλλά η χορδή ανοίγεται, επίσης, με την χρήση τριών δακτύλων. 

"ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"


"ΝΑΟΣ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ"

     Αρχειοθέτηση.  Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" τηρεί αυστηρά σε ηλεκτρονική μορφή το περιεχόμενο κάθε μαθήματος που γίνεται στους "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ" για λόγους υπευθυνότητος αλλά και στατιστικής αναλύσεως του έργου της, προκειμένου να είναι δυνατός ο σχεδιασμός της βελτιώσεώς του. Όλα τα μαθήματα Τοξοβολίας αλλά και Ιππικής των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ", από τη στιγμή της ενάρξεως της λειτουργίας τους, είναι αρχειοθετημένα σε ημερομηνιακούς ηλεκτρονικούς φακέλλους και τα συμμετέχοντα Μέλη μπορούν να παραλαμβάνουν το υλικό που τους αφορά ώστε να το μελετούν και να βελτιώνονται. Παραλλήλως, στους "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ" τηρείται και χειρόγραφο Ημερολόγιο Εκπαιδεύσεως με πλήρη στοιχεία των διεξαχθέντων μαθημάτων ώστε, σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού Αρχείου να παραμένει το υλικό του εκπαιδευτικού έργου των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" στην διάθεση του οιουδήποτε νομίμως ενδιαφερομένου. Κάτι ανάλογο δεν είναι γνωστό να ισχύει οπουδήποτε αλλού στον Κόσμο. 


     Δεν υπάρχει τίποτε πιο βαρύ αλλά και τίποτε πιο ωραίο από το να υπηρετείς σωστά τις Αξίες σου! Να λειτουργείς μέσα στο πλαίσιο της συνεπείας, της ακριβείας και της φυσικής σοφίας κάτι που ο "Ναός του Κομφουκίου" το επιτυγχάνει, συνεχώς, επί αιώνες και οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" το προσπαθούν, μόλις, τα τελευταία τέσσερα (...και κάτι...) χρόνια! Και οι Εφιπποτοξότες "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" δεν παραλείπουμε να στείλουμε τον σεβασμό και την εκτίμησή μας στους Αδελφούς Παραδοσιακούς Τοξότες του "Ναού του Κομφουκίου" εκεί στη μακρυνή χώρα της σοφίας, στη Κίνα ευχόμενοι να απολαμβάνουν αιώνια ευθυβολία! Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.