Κυριακή 12 Ιουνίου 2016

Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ"

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ

Ο νέος Αρχηγός των "Ελλήνων Κενταύρων"
Κωνσταντίνος Δαμιανάκης
υπερπηδών εμπόδιο και σπαθίζων με δύο σπάθες.

     «Ο ρόλος του Αρχηγού είναι πολύ σημαντικότερος της ασκήσεως «εξουσίας» ως παιδαγωγών τον ίδιο τον Αρχηγό ο οποίος, υποστηριζόμενος αδιαλείπτως από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επενδύει την εμπειρία του προς ιδίαν αυτού ηθική βελτίωση…  Η θέση του Αρχηγού Ομάδος θα μπορεί  και θα πρέπει να παιδαγωγεί στην άσκηση Ηγεσίας (και όχι «εξουσίας») πολύ περισσότερα Μέλη των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» και για τους λόγους που αναπτύσσονται εν συνεχεία.
     Με τον τρόπο αυτό, πολύ περισσότερα Μέλη της Ομάδος μας θα μπορούν να καταστούν κοινωνοί μιας προσφοράς προς την Ομάδα μετέχοντες του πνεύματός της υπό την συνθήκη της ασκήσεως Ηγεσίας η οποία είναι άκρως  ψυχωφελής και διδακτική.
     Η διέλευση από την θέση του Αρχηγού θα καταστήσει ακόμη περισσότερους κοινωνούς του τρόπου διοικήσεως της Ομάδος, κάνοντάς τους να βιώσουν ακόμη καλύτερα τις παραμέτρους λειτουργίας της Ομάδος μας. 
     Παραλλήλως, η εναλλαγή των προσώπων στην Ηγεσία εξάπτει θετικώς το ενδιαφέρον για μία ακόμη βαθύτερη βιωματική σχέση με την πνευματικήν ουσία της Ομάδος, ενώ παράγεται  σταθερό δυναμικό μελλοντικών Ηγητόρων  με δεδομένην εμπειρία διοικήσεως…»

Απόσπασμα της εισηγητικής Προτάσεως

     Ο σημαντικός παιδαγωγικός χαρακτήρας της Ελληνικής Ομάδος Έφιππης Τοξοβολίας των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" και η σημασία της στην ανάδειξη χαρακτήρων Ηγητόρων, υπεχρέωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" στην θετική αναθεώρηση της μέχρι σήμερα διαδικασίας αναδείξεως Αρχηγού Ομάδος. Έτσι, με ομόφωνη απόφαση, εφεξής ο Αρχηγός Ομάδος θα αναδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο από την τάξη των Εφιπποτοξοτών των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" με κριτήριο το Ήθος και την καλλιέργεια χαρακτήρος, την θετική κοινωνική προσωπικότητα και τις γνώσεις, ενώ η θητεία θα είναι διαρκείας μιας Προπονητικής Περιόδου ώστε να δοκιμασθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Εφιπποτοξότες σε μία θέση όχι απλώς τιμητική αλλά και διδακτική και εκπαιδευτική για ηγετικούς χαρακτήρες. Κατόπιν αυτών, με την υπ΄αριθμόν 58/παρ. 4, της 9ης Ιουνίου 2016, Απόφαση του Δ.Σ. της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ", ως Αρχηγός των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" ανεδείχθη κατόπιν αυστηρής αξιολογήσεως της προσωπικότητός του ο Εφιπποτοξότης Κωνσταντίνος Ε. Δαμιανάκης, 24 ετών.

Ο νέος Αρχηγός των "Ελλήνων Κενταύρων"
Κωνσταντίνος Ε. Δαμιανάκης
υπερπηδών εμπόδιο και τοξεύων.

     Ο νέος Αρχηγός των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" προέρχεται από τα πολύ νέα Μέλη της Ομάδος, με ημερομηνία εγγραφής 25η Οκτωβρίου 2015 και, παρά το νεαρό της ηλικίας του, επέδειξε υψηλήν αυτοπειθαρχία ώστε εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος να αναδειχθεί ως επικεφαλής μιας Ομάδος λίαν υψηλών απαιτήσεων. 


Ο νέος Αρχηγός των "Ελλήνων Κενταύρων"
Κωνσταντίνος Ε. Δαμιανάκης
σε εφαρμογές Έφιππης Τοξοβολίας.

     Ο Κωνσταντίνος Ε. Δαμιανάκης, παρά τις συρμώδεις "προτροπές" της παρακμιακής εποχής μας, υπεβλήθη σε σοβαρές ατομικές στερήσεις ώστε να εξασφαλίσει τα απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρώσει την προβλεπόμενη, απαιτητικήν, εκπαίδευση στην Έφιππη Τοξοβολία όπως αυτή προσεγγίζεται από την Σχολή των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ". 

Ο νέος Αρχηγός των "Ελλήνων Κενταύρων"
Κωνσταντίνος Ε. Δαμιανάκης
σε ασκήσεις φυσικής βελτιώσεως.

     Διατηρώντας την άριστη φυσική του κατάσταση, ο νέος Αρχηγός των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" κατάφερε σε συντομότατο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του και, μάλιστα, επιτυγχάνοντας την ως Εφιπποτοξότη και Εκπαιδευτή υπό επίβλεψη διαπίστευσή του εντός περιορισμένου χρόνου προ της στρατεύσεώς του η οποία ακολούθησε!

Ο νέος Αρχηγός των "Ελλήνων Κενταύρων"
Κωνσταντίνος Ε. Δαμιανάκης
σε Έφιππο Στοχαστικό Ακοντισμό.

     Την ανάδειξή του ως Αρχηγού της Ομάδος των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" ο Κωνσταντίνος Ε, Δαμιανάκης την πληροφορήθηκε στην παραμεθόρια στρατιωτική μονάδα όπου κατ'  αυτές τις ημέρες ο νέος Αρχηγός μας υπηρετεί την στρατιωτική θητεία του, μετά το πέρας της οποίας θα αναλάβει και τα καθήκοντά του. 

Ο νέος Αρχηγός των "Ελλήνων Κενταύρων"
Κωνσταντίνος Ε. Δαμιανάκης
με τον Εκπαιδευτή του και άξιο αποχωρούντα Αρχηγό 
Δημήτριο Π. Χρήστου (Αρπάλυκο).

     Και για τον λόγο αυτό, δηλαδή για την μετά πάροδο χρόνου ανάληψη, λόγω της στρατεύσεώς του, των καθηκόντων του, θα υπάρξει ειδική ρύθμιση του Διοικητικού Συμβουλίου της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" ώστε ο νέος Αρχηγός να εξαντλήσει ολόκληρο το προβλεπόμενο διάστημα της αρχηγίας του (μία Προπονητική Περίοδο) όπως προβλέπει η ήδη ειλημμένη Απόφαση του Δ.Σ. για τους, εφεξής, Αρχηγούς της Ομάδος των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ".

Ο νέος Αρχηγός των "Ελλήνων Κενταύρων"
Κωνσταντίνος Ε. Δαμιανάκης
κατά την διάρκεια των γραπτών θεωρητικών εξετάσεών του.

     Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδεύσεώς του ο νέος Αρχηγός της Ομάδος μας Κωνσταντίνος Ε. Δαμιανάκης επέδειξε υψηλότατο ήθος με προεξάρχουσα την αυτοπειθαρχία και την προθυμία εκτελέσεως κάθε εντολής τόσο κατά την εργασία εδάφους όσο και εφίππως.


Ο νέος Αρχηγός των "Ελλήνων Κενταύρων"
Κωνσταντίνος Ε. Δαμιανάκης
κατά το πέρας της πρακτικής εξετάσεώς του.

     Διακρίνεται για την ευαισθησία και τον διακεκριμένο σεβασμό του απέναντι στον Ίππο, συναισθήματα τα οποία κοσμούν κάθε "ΕΛΛΗΝΑ ΚΕΝΤΑΥΡΟ" και αποτελούν τα προτάγματα του Καταστατικού της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" και της λειτουργίας των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ".

Ο νέος Αρχηγός των "Ελλήνων Κενταύρων"
Κωνσταντίνος Ε. Δαμιανάκης
κατά την διάρκεια καλπαστικής τοξευτικής επελάσεως.

     Ο χαρακτήρας του νέου Αρχηγού αποτελεί επιτομή μαχητικότητος, κυρίως, δε πλατωνικής αντιλήψεως της ζωής, με ιδιαίτερη ψυχική καλλιέργεια ακεραιωμένη με την διάθεση αγωνιστικότητος που πρέπει να χαρακτηρίζει τον Έλληνα, αλλά και με επαρκέστατες γνώσεις (φοιτητής, μουσικός και κάτοχος ξένης γλώσσας)!

Ο νέος Αρχηγός των "Ελλήνων Κενταύρων"
Κωνσταντίνος Ε. Δαμιανάκης
ως εκπαιδευόμενος επί του Ιππευτηρίου.

     Όταν οι Κοινωνίες υγίαιναν οι Στρατηλάτες και Στρατηγοί ήσαν ΝΕΟΙ! Ο Αλέξανδρος ο Μακεδών εμεγαλούργησε ως νέος πολέμαρχος και όχι ως κατεσκληκώς κομματάρχης!  Η δημοκρατική φθίση των Κοινωνιών επέβαλε τη παρακμιακή γεροντοκρατία με τα διάχυτα αποτελέσματα της αναξιοκρατίας και υπελίξεως! Η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" υπείκουσα "τοις κείνων ρήμασι" περί αλκής, επιθυμεί την παραχώρηση των αρχηγικών "σκήπτρων" σε άλκιμες προσωπικότητες ικανές για την "πρώτη γραμμή" της μάχης της ζωής, όπως ο νέος Αρχηγός μας Κωνσταντίνος Ε. Δαμιανάκης τον οποίο, όλοι στην Ομάδα αγαπούμε και , κυρίως, εκτιμούμε, ευχόμενοι επιτυχία στο Έργο του!

Ο νέος Αρχηγός των "Ελλήνων Κενταύρων"
Κωνσταντίνος Ε. Δαμιανάκης
με τον υπερήφανο Ιδρυτή της Ομάδος  ο οποίος τον συγχαίρει θερμά!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.