Τρίτη 2 Ιουνίου 2015

HAKAN HASLAMAN - AMAROK

HAKAN HASLAMAN
ΕΝΑΣ ΣΑΜΑΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ TEXNHΣ "ΑΜΑΡΟΚ"HAKAN HASLAMAN
A SHAMAN WARRIOR IN GREECE

A SEMINAR ON "AMAROK" MARTIAL ART


     Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ", επιδιώκοντας την κατανόηση "άλλων" Κοσμοθεάσεων και την κατανόηση διαφόρων φιλοσοφικών προσεγγίσεων, αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε την Τιμή να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Σαμάνο Δάσκαλο Hakan Haslaman της κορυφαίας (όσο και άγνωστης στη χώρα μας) Τουρανικής Πολεμικής Τέχνης "AMAROK" η οποία συνδυάζει δέσμη δεξιοτήτων που καταλήγουν σε ένα θεαματικό ένοπλο-τεχνικό αποτέλεσμα.


     The “Hellenic Horseback Archery Association” and the Hellenic Horseback Archery Team “Greek Centaurs” by wanting to understand other cultures’ philosophical theories, this summer we are honored to present for the first time in Greece the Shaman Master Hakan Haslaman of the top but unknown to our country Turanic War Art “Amarok” which combines skills that lead to a spectacular armored-technical result.

O Hakan Haslaman.

     Σε μία ειδική διοργάνωση στη Κοιλάδα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" ο Σαμάνος Δάσκαλος Hakan Haslaman θα παρουσιάσει στο Ελληνικό Κοινό τον Τεγκρισμό (Σιβηριανό Σαμανισμό) αλλά και την Πολεμική Τέχνη "AMAROK" η οποία, από το 1995 έχει αναγνωρισθεί ως η κορυφαία Πολεμική Τέχνη των Τούρκων.Ο Hakan Haslaman δεν είναι ένας τυπικός Σαμάνος θεραπευτής αλλά ένας πολεμιστής Σαμάνος, ή Qam όπως λέγεται στη Τουρανική διάλεκτο.

    In a special event in the Valley of “Greek Centaurs” the Shaman Master will introduce Tengrism, the Siberian Shamanism and the War Art “Amarok” which in 1995 was recognized as the supreme Turkish martial art. Actually, Hakan Haslaman isn’t a typical “healing Shaman”! He is a Shaman-warrior, or “Qam” as in Turan dialect is mentioned.

H εγγραφή στο Βιβλίο "Guinness" του Hakan Haslaman.

     H Πολεμική Τέχνη που θα μας παρουσιάσει ο Τουρανός φιλοξενούμενός μας, κινητική αλλά και καταβλητική, θα μπορούσε να παραλληλισθεί με το "Πάμμαχον" εάν το τελευταίο διέθετε και έφιππη πρακτική της οποίας στερείται.


      The Martial Art that we will be presented could be characterized the same as “Pammachon” if “Pammachon” had mounted practice.     Με φιλικότατα αισθήματα προς το Ελληνικό Κοινό και με δηλωμένη την επιθυμία να γνωρίσει την Ελλάδα και να επισκεφθεί την Ακρόπολη των Αθηνών, ο ανεγνωρισμένος στο Γερμανικό Βιβλίο "Guinness"  Δάσκαλος του "AMAROK" Τουρανός Σαμάνος, θα μας "φωτίσει" το δύσβατο και απαιτητικό "μονοπάτι" της Πολεμικής Τέχνης του και θα μας δείξει πολύ σημαντικότερα πράγματα από εκείνα που το ανεξέλεγκτο αλλά και απατηλό "δυτικό" εμπόριο "πολεμικών τεχνών" προσπαθεί να μας ...πουλήσει.

     With friendly feelings towards Greece and the desire to visit Acropolis the Turan Master of “Amarok” will illuminate the demanding path of his martial art and will show us more important things that the western martial arts trade tries to sell us.

O Hakan Haslaman με Συνασκουμένους του.

     Η παρουσίαση που θα κάνει ο Hakan Haslaman θα αφορά σε όλους όσους ασχολούνται με τις Πολεμικές Τέχνες, ανεξαρτήτως είδους, διότι θα μας εισαγάγει σε μία προσεγγιστική "ατραπό" κοινή για όλες, μέσα από μία συναρπαστική επίδειξη και σε αυτή τη μοναδική εκδήλωση η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να παρευρεθεί και να παρακολουθήσει τον σπουδαίο φιλόσοφο-πολεμιστή.


     This presentation will be for everyone who practices martial arts because it will show us a way that is common for every art and in this event the Hellenic Horseback Archery Team “Greek Centaurs” invites every person interested to watch this great warrior philosopher.
     
Ο Ηakan Haslaman

     Ένα άλλο πεδίο δραστηριοτήτων του Hakan Haslaman είναι ο Κινηματογράφος καθώς ο ίδιος είναι ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης. Στο βίντεο που ακολουθεί, ο Hakan Haslaman μας προσφέρει μερικά δείγματα, παρουσιάζοντας σε άπταιστα Γερμανικά τη δουλειά του.

     Another field of Hakan Haslaman activities is the Cinema as he is a very multy-talented artist. Οn video above, Hakan Haslaman offers us some examples presenting in perfect German his work.


Making of "The Tent" Directed by Hakan Haslaman Stuntszene

Ο Ηakan Haslaman με τον οργανωτή του "Kurultaj" András Bíró

     Αμέσως μετά την Αθήνα, ο Hakan Haslaman με την Ομάδα του θα εμφανισθούν στη μεγάλη παν-Τουρανική σύναξη "Kurultaj", στην Ουγγαρία μεταφέροντας το θερμό χαιρετισμό των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" στους αδελφούς Εφιπποτοξότες που και φέτος θα παρουσιάσουν μία κορυφαία εκδήλωση Εφίππων και αμίππων, ανατολικών, Πολεμικών Τεχνών. 


     Right after Athens, Hakan Haslaman and his team will participate the great Turanic gathering “Kurultaj” in Hungary and he will transfer the greetings of Greek Centaurs to all horseback archers who will demonstrate a top event of mounted and non mounted eastern martial arts.

Ένα ενδεικτικό βίντεο "AMAROK" 

     Η προσέγγιση και κατανόηση διαφόρων φυλετικών και εθνικών Κοσμοθεάσεων αποτελεί ένα διαρκές καθήκον των Κοινωνιών οι οποίες έτσι, διατηρώντας την αυτοτέλειά τους, όχι μόνον ανελίσσονται αλλά μπορούν να ανακαλύψουν συμμάχους εκεί όπου θεωρούσαν ότι υπήρχαν εχθροί! 

     The understanding of different tribal and national philosophies is a constant duty of societies which maintaining their self preservation, they not only evolve but they can also discover friends where they thought they would meet enemies.

H Oμάδα του Hakan Haslaman στη διεθνή διοργάνωση του Kurultaj στην Ουγγαρία.

     Και για μας τους Έλληνες, αυτό μας το δίδαξε το παράδειγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου το οποίο ακόμη, μετά από τόσους αιώνες, διστάζουμε να ερμηνεύσουμε και να ακολουθήσουμε.

     And for us Greek Centaurs this was demonstrated by Alexander the Great’s example which even after so many centuries we hesitate to interpret and follow.

Ο Ηakan Haslaman, ιερακοθήρας


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Ομιλία διαρκείας 2-3 ωρών με διαλείμματα:

- Αναφορά στη Πρόσκληση.
- Ποιος είμαι και ποιο το έργο μου.
- Τι είναι το "AMAROK" και γιατί αναπτύχθηκε.
- Ποιος είναι ο Ιερός Πολεμιστής και ποιες οι ιδιότητές του.
- Ποιοι είναι οι Ούννοι-Τούρκοι. 
- Τι είναι ο Τεγκριισμός (Σαμανισμός) και τι ο Τοτεμισμός.
- Ποια η σχέση αυτού του δόγματος με τις Πολεμικές Τέχνες 
   των Ούννων-Τούρκων.

   Πρακτική Εκπαίδευση 3-4 ωρών με διαλείμματα: 

- Φυσικές κινήσεις του σώματος σύμφωνα με το δόγμα του 
   Τεγκριισμού (Σαμανισμού).
- Άοπλη μάχη με το πνεύμα συντονισμένο με εκείνο των
   αρπακτικών.
- Μάχη με σπαθομάχαιρα (κάθε συμμετέχων να φέρει δύο
   στικ Escrima για να εξασκηθεί).
- Κατασκευή σε λίγα λεπτά όπλου-μάστιγας. Προετοιμαστείτε
  βλέποντας αυτό το βίντεο 
- Διδασκαλία της χρήσεως της μάστιγας ως όπλου.
- Σαμανιστική έκσταση με το Χορό του Δράκου.

   Ομιλία τέλους του Προγράμματος
SYLLABUS

  Speech (2-3 hours excluding short breaks):

- Acceptance Speech for the invitation.
- Who am I and what my works are.
- What is AMAROK and why I have developed it.
- What is an Alpagut Warrior and the special features of
  them.
- What are Hun-Turks?
- What is Tengriism and Totemizm.
- What has this doctrine to do with the Hun-Turks Martial
   Arts.
-How Tengriism (Shamanism) will be used inAMAROK?
- How to be a predator in a fight via the doctrine of
  Tengriism and Totemizm?

  Practical training (3-4 hours excluding breaks):

- Natural moves of the Body with the doctrine of 
  Tengriism
- How to fight without weapons including the mental
  connection to a predator.
- Sword Fighting (may everyone can bring two Escrima
  sticks or similar sticks).
- Build in few minutes a whip together for everyone. 
   Please be prepared watching this video
- How to fight with the Whips.
- The Dragon dance in trance with the doctrine of
   Tengriism.

  Acceptance Speech and the end of the session.


YΓ: Η παρούσα διοργάνωση είναι υπαίθρια και θα λάβει χώρα στη Κοιλάδα των "Ελλήνων Κενταύρων". Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να σέβονται το Καταστατικό της "Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας", ακολουθώντας τους Κανόνες των "Ελλήνων Κενταύρων" καθώς και τις σχετικές Οδηγίες. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ένα Δίπλωμα υπογεγραμμένο από τον δάσκαλο Hakan Ηaslaman εξ ονόματος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πολεμικών Τεχνών “AMAROK” καθώς και από τον Αρχηγό των «Ελλήνων Κενταύρων» Δημήτριο Π. Χρήστου, θα απονεμηθεί σε όλους όσους συμμετάσχουν και παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα. Μη παραλείψετε το προστατευτικό καπέλλο (προσοχή στον ήλιο).P.S.: This is an open air organization which will be held in the Valley of "Greek Centaurs". All participants must respect the Chart of "Hellenic Horseback Archery Society" following the rules of "Greek Centaurs" as well as the relevant instructions.  Εntrance is free. A Diploma signed by the Master Hakan Haslaman on behalf of the head of International Martial Arts Association “AMAROK” and by the Leader of “Greek Centaurs” Dimitrios P. Christou will be awarded to all participants who fulfil the entire syllabus. Don't forget to wear protective hats (mind the sun).

     TURAN DÖVÜŞ SANATLARI
SEMINER:
HAKAN - AMAROK

"Hellenic Horseback Archery Societyile "Greek Centaurs" ekibi, başka kültürlerin felsefi yaklaşımlarını ve dünya görüşlerini daha iyi anlamak istiyorlar. Bu nedenle savaşçı şamanı olan usta Hakan Haslaman'ı ilk kez Yunanistan'da tanıtmak bizler için bir onur olacaktır. Turan savaş sanatı olan "AMAROK" şu ana kadar ülkemizde pek tanınmamış olsa da, muhteşem dövüş ve silah teknik özellikleri içermektedir.

     Özel bir organizasyon içinde savaşçılar şamanı olan usta Hakan Haslaman, bizlere Tengricilik (Sibirya Şamanizm) biliminden ve 1995 yılında, eksi Türk savaş sanatı olarak onaylanan AMAROK’dan bazı unsurlar sunacaktır.

     Bizim sunmak istediğimiz bu Turan dövüş sanatını "Pammachaon" ile karakterize edilebiliriz, ancak AMAROK "Pammachaon"a nazaran atlı savaş sanatı da içermektedir.

     Yunanistan’a olan dostluk duygusu ile Atina da Akropolisi görmek isteyen Turan ustası, bize "AMAROK" un önemli öğretimlerini aydınlatıp, dövüş sanatlarının unsurlarını gösterecektir. Bu tür gizemli ve değerli bilim dallarının öğretimi için, batı dövüş sanat organizasyonları çok para alıp, ticari araç olarak kullanmaktadırlar.

     Bu sunum, her türlü dövüş sanatını uygulayan kişiler için açıktır, çünkü Hakan Haslaman'ın bize gösterecek olduğu öğretim her dövüş sanatında uygulana bilinir.

     "Hellenic Horseback Archery 
Society" ekibi olan "Greek Centaurs", bu büyük savaşçı felsefe bölümü içeren seminere katılmak için bütün ilgilileri davet ediyoruz.

     Hakan Haslaman'ın başka bir meslek alanı da sinemadır. Hakan Haslaman aşağıdaki Almanca eserlerinden olan videolarda bize bazı örnekler sunup, ne kadar yetenekli bir sanatçı olduğunu da göstermektedir.

     Hakan Haslaman ve ekibi, Atina'dan hemen sonra Macaristan'da yapılan büyük Hun Turan toplantısı olan "KURULTAJ" a katılıp, orada ki doğu dövüş sanatları uygulayan kardeşlere „Greek Centaursun” selamlarını iletecektir.

     Kendi eski kültürlerinin anlayışını devam sürdürmek ve çeşitli kabilelerinin etnik dünya görüş açılarını korumak, toplumun sürekli olan bir görevidir. Bu yalnızca kendi gelişmeleri için büyük önem taşımamaktadır, aynı zamanda, düşman olarak algıladıkları kişileri arkadaş olarak karşılamaları için yardımcı olabilir.

     Bu örnek bizlere zamanında büyük İskender tarafından da gösterilmiştir. Ne yazık ki bizler yüz yıllar sonrası bile, hala bu örneği yorumlamayıp onu takip etmekte kendimizi engelliyoruz.

     Not: Bu bir ücretsiz olan açık hava organizasyonudur ve "Greek Centaurs" vadisinde yer alacaktır. Bu organizasyona, "Hellenic Horseback Archery Society" çerçevesinde ki "Greek Centaurs " kurallarına saygı gösterip, talimatlarına uyum sağlayan herkes katıla bilir. Bütün eğitim programına katılanlara, etkinliğin sonunda "İnternational Martial Arts Association" başkanı Usta Bernd Höhle, "Greek Centaurs " başkanı Dimitrios P. Christou ve AMAROK ustası Hakan Haslaman tarafından imzalanan bir katılım belgesi verilecektir. Aşırı güneş karşı baş korumanızı getirmeyi unutmamanızı öneririz.


     Der "Hellenic Horseback Archery Society" sowie das "Greek Centaurs" Team würden gerne die philosophischen Ansätze und die Weltansichten anderer Kulturen besser verstehen. Es ist für uns eine Ehre den Kriegerschamanen Meister Hakan Haslaman diesen Sommer zum ersten Mal in Griechenland vorzustellen zu dürfen. Die Turanische Kriegskunst „AMAROK“ ist in unserem Land noch unbekannt, verfügt aber über spektakulären Eigenschaften der Kampf- und Waffentechniken.

      In einer besonderen Veranstaltung präsentiert der Kriegerschamanische Meister Hakan Haslaman einige Elemente aus dem Tengrismus (den sibirischen Schamanismus) und von seiner Kriegskunst "AMAROK", die im Jahr 1995 als alttürkische Kampfkunst anerkannt wurde.

     Die turanische Kampfkunst, die wir präsentieren möchten, könnte ähnlich wie „Pammachaon“ charakterisiert werden, wobei AMAROK im  Vergleich zu „Pammachaon“ über kriegerische Pferdekunst verfügt.

     Mit Freundschaftsgefühlen gegenüber Griechenland und dem Wunsch die Akropolis in Athen zu besichtigen, wird uns der Turan Master von "AMAROK" die anspruchsvollsten Wege seiner Kampfkunstlehre beleuchten und wichtige Elemente zeigen, wobei für derartigen Lehren die Westen teuere Wirtschaftshandelen treiben würden.

     Diese Präsentation ist für jede Person, die eine Kampfkunst praktizieren offen, egal welcher  Art. Denn die Lehre, die uns Hakan Haslaman zeigen wird, ist für alle Kunstarten anwendbar.

     Das Hellenic Horseback Archery Team "Greek Centaurs" lädt alle Interessierten zur Teilnahme an diesem großen-Kriegerphilosophischen Seminar ein.


     Ein weiteres Berufsfeld von Hakan Haslaman ist das Kino. In dem Video unten präsentiert uns Hakan Haslaman einige Beispiele seiner Werke in Deutsch und zeigt, dass er ein multitalentierter  Künstler ist.

     Unmittelbar nach seiner Abreise aus Athen nimmt Hakan Haslaman und sein Team an der großen turanischen Versammlung „KURULTAJ “ in Ungarn teil. Er wird die Grüße der "Greek Centaurs" an alle Brüder und Schwestern,  die östliche Kampfkünste  praktizieren, ausrichten.

     Das Verständnis für ihre alten Kulturen  und die Aufrechterhaltung  ihrer verschiedenen Stämme um ihre ethnischen Weltanschauungen zu bewahren, ist eine ständige Pflicht der Gesellschaft. Dies ist nicht nur für die eigene Entwicklung von großer Bedeutung, sondern können auch dazu beitragen Freunde zu treffen, die man bis hiesigen Zeit als Feind wahrnahm.

     Dieses Beispiel wurde uns bereits schon von Alexander dem Großen demonstriert, das wir auch nach vielen Jahrhunderten weiterhin zögern, zu interpretieren und zu folgen.

     PS: Das ist eine eintrittsfreie Open-Air-Organisation, die im Tal von "Greek Centaurs" stattfinden wird. Teilnehmen dürfen alle, die das Diagramm der "Hellenic Horseback Archery Society" nach den Regeln der "Greek Centaurs" respektieren, sowie die, die entsprechenden Anweisungen folgeleisten. Für die Teilnehmer, die am gesamten Lehrprogramm teilnehmen, wird am Ende der Veranstaltung eine Teilnahmeurkunde ausgestellt, die sowohl von AMAROK Meister Hakan Haslaman, von dem Leiter der internationalen Martial Arts Association als auch von dem Leiter der "Greek Centaurs" Dimitrios P. Christou signiert werden. Vergessen Sie bitte nicht einen Kopfschutz gegen die prallende Sonne mitzubringen.
ΠΡΟΣΟΧΗ – WARNING!

     Mε την Πατρίδα μας στο κατώφλι εμφυλίου πολέμου, με τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για την πρόληψη εσωτερικής ανωμαλίας, με τις τράπεζες κλειστές και τους αρρώστους εγκαταλελειμμένους και όλους τους συμπατριώτες μας πεινασμένους, με καθημερινές διαδηλώσεις στο κέντρο των Αθηνών και αμέτρητα βίαια ΄καθημερινά περιστατικά λαϊκής οργής σε όλα τα σημεία της χώρας, οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» λαμβάνοντας υπ΄όψη την ασφάλεια του Δασκάλου Hakan Haslaman, των συνοδών-μελών της Ομάδος του αλλά και του ακροατηρίου μας διατηρούμε τον προγραμματισμό του προαναγγελθέντος Σεμιναρίου “HAKAN  - AMAROK” αλλά, εν ευθέτω χρόνω, θα επαναπροσδιορίσουμε την ημερομηνία διεξαγωγής του. Παρακαλούμε τους αγαπητούς πολυάριθμους ξένους και Έλληνες , Φίλους,  οι οποίοι ήδη εδήλωσαν συμμετοχή να παραμείνουν σε επαφή μαζύ μας.

30ή Ιουνίου 2015


     With our Country at the edge of civil war, with the military and police forces on high red alert to suppress domestic anomalies, with closed banks, with our sick citizens abandoned and all of Greeks starving, with daily protests at the center of Athens and countless daily violent acts of common rage in all of Greece, GREEK CENTAURS by taking in consideration the safety of Master Hakan Haslaman, his team’s members but also our audience’s, maintain the schedule of the announced Seminar “HAKAN-AMAROK”, but in the near future we will re-schedule the date of the Seminar. Please, dear numerous foreign and Greek friends who applied for participation to stay in touch with us for further information.

June 30th 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.