Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

TURAN DÖVÜŞ SANATLARI
SEMINER:

HAKAN - AMAROK


     "Hellenic Horseback Archery Society"  ile "Greek Centaurs" ekibi, başka kültürlerin felsefi yaklaşımlarını ve dünya görüşlerini daha iyi anlamak istiyorlar. Bu nedenle savaşçı şamanı olan usta Hakan Haslaman'ı ilk kez Yunanistan'da tanıtmak bizler için bir onur olacaktır. Turan savaş sanatı olan "AMAROK" şu ana kadar ülkemizde pek tanınmamış olsa da, muhteşem dövüş ve silah teknik özellikleri içermektedir.     Özel bir organizasyon içinde savaşçılar şamanı olan usta Hakan Haslaman, bizlere Tengricilik (Sibirya Şamanizm) biliminden ve 1995 yılında, eksi Türk savaş sanatı olarak onaylanan AMAROK’dan bazı unsurlar sunacaktır.     Bizim sunmak istediğimiz bu Turan dövüş sanatını "Pammachaon" ile karakterize edilebiliriz, ancak AMAROK "Pammachaon"a nazaran atlı savaş sanatı da içermektedir.     Yunanistan’a olan dostluk duygusu ile Atina da Akropolisi görmek isteyen Turan ustası, bize "AMAROK" un önemli öğretimlerini aydınlatıp, dövüş sanatlarının unsurlarını gösterecektir. Bu tür gizemli ve değerli bilim dallarının öğretimi için, batı dövüş sanat organizasyonları çok para alıp, ticari araç olarak kullanmaktadırlar.     Bu sunum, her türlü dövüş sanatını uygulayan kişiler için açıktır, çünkü Hakan Haslaman'ın bize gösterecek olduğu öğretim her dövüş sanatında uygulana bilinir.     "Hellenic Horseback Archery Society" ekibi olan "Greek Centaurs", bu büyük savaşçı felsefe bölümü içeren seminere katılmak için bütün ilgilileri davet ediyoruz.     Hakan Haslaman'ın başka bir meslek alanı da sinemadır. Hakan Haslaman aşağıdaki Almanca eserlerinden olan videolarda bize bazı örnekler sunup, ne kadar yetenekli bir sanatçı olduğunu da göstermektedir.     Hakan Haslaman ve ekibi, Atina'dan hemen sonra Macaristan'da yapılan büyük Hun Turan toplantısı olan "KURULTAJ"a katılıp, orada ki doğu dövüş sanatları uygulayan kardeşlere „Greek Centaursun” selamlarını iletecektir.     Kendi eski kültürlerinin anlayışını devam sürdürmek ve çeşitli kabilelerinin etnik dünya görüş açılarını korumak, toplumun sürekli olan bir görevidir. Bu yalnızca kendi gelişmeleri için büyük önem taşımamaktadır, aynı zamanda, düşman olarak algıladıkları kişileri arkadaş olarak karşılamaları için yardımcı olabilir.


     Bu örnek bizlere zamanında büyük İskender tarafından da gösterilmiştir. Ne yazık ki bizler yüz yıllar sonrası bile, hala bu örneği yorumlamayıp onu takip etmekte kendimizi engelliyoruz.     Not: Bu bir ücretsiz olan açık hava organizasyonudur ve "Greek Centaurs" vadisinde yer alacaktır. Bu organizasyona, "Hellenic Horseback Archery Society" çerçevesinde ki "Greek Centaurs " kurallarına saygı gösterip, talimatlarına uyum sağlayan herkes katıla bilir. Bütün eğitim programına katılanlara, etkinliğin sonunda "İnternational Martial Arts Association" başkanı Usta Bernd Höhle, "Greek Centaurs " başkanı Dimitrios P. Christou ve AMAROK ustası Hakan Haslaman tarafından imzalanan bir katılım belgesi verilecektir. Aşırı güneş karşı baş korumanızı getirmeyi unutmamanızı öneririz.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.