Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Με τελική βαθμολογία 93,8 %


     Θριαμβευτικό ήταν το αποτέλεσμα των εξετάσεων του νέου Εφιπποτοξότη Γεωργίου Μυλωνόπουλου οι οποίες διεξήχθησαν υπό την ακριβή τήρηση των Κανονισμών Εξετάσεων εξετάσεων, όπως τους έχουν ορίσει οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της "Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας".


     Οι εξετάσεις ξεκίνησαν από την φάτνη, με τον υπό εξέταση Συνασκούμενο να ιπποκομεί το "επίκεντρο" των δραστηριοτήτων μας, τον Ίππο με τον οποίο θα διεξήγοντο οι εξετάσεις. Ο Sir Oswald Mosley και πάλι στα ...καθ' ημάς, "εισπράττοντας" την αέναη ευγνωμοσύνη μας για την ανεκτίμητη προσφορά του στην εκπαίδευση και στη πρόοδό μας.


     Αρκετοί Συνασκούμενοι ήρθαν νωρίτερα να χαρούν το κλίμα των εξετάσεων το οποίο, πάντοτε, είναι χαρούμενο και συντροφικό ως μία ευκαιρία ανταλλαγής γόνιμων συναισθημάτων.


     Είτε από το στέγαστρο, είτε από την περίφραξη του Ιππευτηρίου, πολλά μάτια κάθε εξετάσεις αγκαλιάζουν με αγάπη τον εξεταζόμενο και του στέλνουν θετική ενέργεια, όπως συνέβη και αυτή τη φορά με όλους να είναι εξ αρχής πεπεισμένοι για το άριστο αποτέλεσμα.


     Ο Αρχηγός της Ομάδος Κωνσταντίνος Δαμιανάκης με την βοήθεια του υπό επίβλεψη Εκπαιδευτή Μηνά Τσομπανιάν, επιθεώρησε την σωστή απόσταση και ασφαλή τοποθέτηση του στόχου για να δώσει το "Καλώς έχειν", ενώ κοντά τους ο υπό εξέταση Συνασκούμενος Γεώργιος Μυλωνόπουλος συνέχιζε τις διατάσεις του, προετοιμαζόμενος για την πρακτική του εξέταση που θα ακολουθούσε.


     Η επιτόπια προθέρμανση του εξεταζομένου ξεκίνησε ενώπιον όλων, υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του Υπαρχηγού της Ομάδος και Εκπαιδευτή του, Μάριου Ευθυμιάδη, με κινητικές βαδιστικές και αναπηδητικές τοξεύσεις  


     Κατόπιν ο Υπαρχηγός Ομάδος και Εκπαιδευτής του εξεταζομένου Μάριος Ευθυμιάδης συνόδευσε τιμητικώς τον Ίππο παραδίδοντάς τον στον εξεταζόμενο ο οποίος εφίππευσε, όπως προβλέπεται, δι εφάλσεως.


     Αμέσως, ο εξεταζόμενος άρχισε τις καλπαστικές εξόδους με τοξεύσεις υποχρεούμενος, εκ των κανονισμών, να θέσει τέσσερα εκ των έξι βελών εντός στόχου, προκειμένου η πρακτική του εξέταση να θεωρηθεί επιτυχής και να δικαιούται να συνεχίσει στην θεωρητική εξέταση ώστε να κριθεί, πλέον, ως Εφιπποτοξότης.


     Με στρατιωτικήν αυτοπειθαρχία, σταθερότητα και ακρίβεια, ο εξεταζόμενος Γεώργιος Μυλωνόπουλος από την πρώτη καλπαστική έξοδό του κατά την οποία έστειλε το βέλος του στο "ερυθρό" του στόχου, έδειξε ότι θα ..."σαρώσει", όπως κι έγινε.


     Υπό το παρατηρητικό βλέμμα του ...ευτυχέστατου Αρχηγού μας Κωνσταντίνου Δαμιανάκη ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να καλύπτει τον ενθουσιασμό του πίσω από "συγκρατημένες" εκφράσεις, αλλά τον απροκάλυπτο ενθουσιασμό του Εκπαιδευτή υπό επίβλεψη Μηνά Τσομπανιάν, ο εξεταζόμενος συνέχισε τις καλπαστικές εξόδους του με τις προβλεπόμενες τοξεύσεις και με το ίδιο επιτυχές αποτέλεσμα της βολής.


     Και στις έξι καλπαστικές εξόδους του ο εξεταζόμενος υπήρξε το ίδιο σταθερά εύστοχος και αποτελεσματικός καταφέρνοντας να καρφώσει στον στόχο ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΙ βέλη του δίνοντας σε όλους την αίσθηση της επιτομής του σταθερού και ακλόνητου Πολεμιστή. 


     Η επική αυτή εφιπποτοξοτική εξέταση, αποτέλεσμα της άριστης διδασκαλίας του Υπαρχηγού Ομάδος και Εκπαιδευτή του εξεταζομένου Μάριου Ευθυμιάδη, αλλά και της υπέροχης διδασκαλίας του Ίππου από τον Αρχηγό Ομάδος Κωνσταντίνο Δαμιανάκη, υπήρξε το τεκμήριο της εφιπποτοξοτικής "ουσίας" του εξεταζόμενου  υπό το ευτυχές βλέμμα του Ιδρυτή της Ομάδος στην αναμνηστική τελική φωτογραφία της πρακτικής δοκιμασίας. Είναι η στιγμή την οποία ελάχιστοι έχουμε νοιώσει να επιστεγάζει υπερβατικές θυσίες που μεταφέρουν μέσα στον χρόνο υψηλές Αξίες, αναμορφώνουν χαρακτήρες και βελτιστοποιούν προσωπικότητες εν μέσω ενός καταρρέοντος παρακμιακού Κόσμου.


     Η "πυροδότηση" της επιτυχίας, μας προσέφερε έναν υπέροχο καταληκτικό επίλογο με έναν θριαμβικό γύρο του επιτυχόντος σε πλήρη καλπασμό χαιρετώντας τα Στελέχη της Διοικήσεως και τους Συνασκουμένους του που τον επευφημούσαν. Με άψογο κάθισμα επί του Ίππου, άνευ σέλλας και άνευ ηνιών, με ταχύτητα "σφαίρας" ο εξεταζόμενος Γεώργιος Μυλωνόπουλος ανταπέδωσε σε όλους τον χαιρετισμό καλπάζοντας και μοιραζόμενος την κοινή χαρά της επιτυχίας.


     Εν συνεχεία διεξήχθη η προφορική εξέταση η οποία μας έδειξε έναν εξεταζόμενο και πάλι πλήρη αυτοπεποιθήσεως και βεβαιότητος για τις, ορθές πάντοτε, απαντήσεις προς τους δύο εξεταστές του, τον Υπαρχηγό Ομάδος και Εκπαιδευτή του και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ως επιβλέποντα των εξετάσεων.


     Όμως, ο Εφιπποτοξότης δεν είναι μία ιδιότητα που κατακτάται ...εύκολα και η εξέταση του Συνασκουμένου Γεωργίου Μυλωνόπουλου συνεχίστηκε με την γραπτή εξέταση επί 20 ερωτήσεων που του έθεσαν οι δύο εξεταστές του [ανά 10 καθένας] και όχι με την "αμερικανιά" των "πολλαπλών επιλογών" αλλά της πρωτογενούς γραπτής και αναλυτικής απαντήσεως επί κάθε ερωτήσεως. Η πειθαρχία και η αυστηρότητα που αποτελούν επιλογές "μπαχαλάκηδων", παγκοσμίως, δεν έχουν θέση στην Έφιππη Τοξοβολία η οποία αποτελεί φυτώριο υγιών χαρακτήρων.


     Και μετά από την τελευταία, αυτή, δοκιμασία του, ο Εφιπποτοξότης, πλέον, Γεώργιος Μυλωνόπουλος χάρηκε την αγάπη και τον ενθουσιασμό όλων όσων παραβρέθηκαν στις εξετάσεις του δίπλα στον Εκπαιδευτή του, ο οποίος ανεκοίνωσε επισήμως το αποτέλεσμα: 93,8%


     Το νέο Εφιπποτοξότη τίμησε η Διοίκηση της Ομάδος αλλά και ο Εκπαιδευτής υπό επίβλεψη Μηνάς Τσομπανιάν ο οποίος εφίππευσε, με τη σειρά του, για να χαιρετήσει τον νέο ισόβαθμό του.


     Ο αγαπημένος Μηνάς μας, με το γνωστό άψογο ιππευτικό στυλ του  αφιέρωσε έναν θριαμβευτικό καλπασμό στον Εφιπποτοξότη Γεώργιο Μυλωνόπουλο δίνοντάς μας την αρμονία του τελείου στρατιωτικού ιππικού "καθίσμτος".


     Τελικώς στην Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" δεν έχουμε καταλήξει για το ποιος χαίρεται περισσότερο, εκείνος που τον αφορά η χαρά ή όλοι οι ...γύρω του. Και καταλήγουμε ότι για όλους, κάθε χαρά Μέλους μας είναι η χαρά όλης της Ομάδος.


     Και πάντοτε η χαρά διαχέεται μέχρι μέσα στις φάτνες των λατρευτών τετραπόδων μας όπου συνεχώς η παρουσία των "Ελλήνων Κενταύρων" καταυγάζει το θάλπος των πραγματικώς "άνω θρωσκόντων" στα πλάσματα που μας εμπιστεύεται η Φύση.


     Η λήξη και αυτής της δοκιμασίας επιβεβαίωσε την διαρκή ανοδική πρόοδο των "Ελλήνων Κενταύρων" άγουσα σε ένα ακόμη θετικότερο συμπέρασμα για την βαθμολόγηση της παρεχόμενης Παιδείας αλλά και ιππικής Εκπαιδεύσεως των μαθητών μας. Και τούτο, ακριβώς, σημαίνει την προ αυτών βελτίωση του επιπέδου των Στελεχών της Ομάδος άνευ της οποίας βελτιώσεως κάτι τέτοιο θα ήταν ανέφικτο.


     Εν μέσω ερειπίων η, πάλαι, Ελλάδα μπορεί να μην νοιώθει υπερήφανη μόνον για το αρχαίο παρελθόν της αλλά και για κάποια  ελάχιστα αναλάμποντα  συνθέτοντα στοιχεία της του παρακμιακού παρόντος της, μεταξύ των οποίων και οι "Έλληνες Κένταυροι" υπείκοντες τοις Κείνων κελεύσμασι.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.