Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

ΟΙ "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"
ΣΤΗΝ 75η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

"GREEK CENTAURS"
IN 75th THESSALONIKI INTERNATIONAL FAIR     Μετά από την ευγενή πρόσκληση της Ουγγρικής Πρεσβείας Αθηνών, αλλά και της «HELEXPO» , η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας «ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ KASSAI» είχε την χαρά να παρουσιάσει τις ικανότητες των αρχαρίων Εφιπποτοξοτών της στο Κοινό της 75ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης η οποία αποτελεί κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό όχι μόνον της Ελλάδος αλλά και των Βαλκανίων! Στη φετινή 75η Δ.Ε.Θ. η Ουγγαρία υπήρξε η τιμώμενη Χώρα κι έτσι η πρόσκλησή μας είχε βαρύνοντα χαρακτήρα, τιμώντας μας ιδιαιτέρως αφού η Διπλωματική Αντιπροσωπεία της σημαντικής αυτής κεντρο-Ευρωπαϊκής Χώρας  εμπιστεύθηκε σε εμάς την παρουσίαση της κατ’ εξοχήν παραδοσιακής Πολεμικής Τέχνης της!

     Upon the gentle invitation of both the Embassy of the Republic of Hungary and “HELEXPO”, the Greek Team of Horseback Archery “CENTAURS KASSAI” had the pleasure to present the skills of its beginners Horseback Archers to the Public during the 75th Thessaloniki International Fair (T.I.F.) which is considered the top exhibiting constitution in Greece and whole Balkans as well!! The Republic of Hungary, for this year’s 75th T.I.F., was the honoured country and consequently said invitation to our participation had a character of serious gravity, specifically honouring us, because  the Diplomatic Legation of this Center-European Country trusted us to present its particularly traditional Martial Art!
     Αντίθετα με την νοοτροπία του να εμφανίζονται πάντοτε οι «γνωστοί και καθιερωμένοι» ενώπιον του Κοινού και παρά το ότι η σχετική πρόσκληση απευθύνθηκε προσωπικώς προς τον Αρχηγό της Ομάδος «ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚASSAI» Aριστοτέλη Ηρ. Καλέντζη, ο ίδιος επέλεξε την προβολή των ικανοτήτων των νεωτέρων Μελών της Ομάδος μας, τιμώντας την προσπάθεια των επερχομένων να προσεγγίσουν και, βεβαίως, να ξεπεράσουν αυτούς που φυσικά και φυσιολογικά «περνούν» την «σήραγγα» της εμπειρίας και του χρόνου. Στην Ομάδα μας αποτελεί κανόνα η παραχώρηση προτεραιότητος στους Νέους!

      Opposing to the cast of mind that the “known and established”, only,  are entitled  to appear before the Public and despite the fact that the relevant invitation was addressed personally to the Leader of the Team “CENTAURS KASSAI” Aristotelis Herc. Kalentzis,  he had chosen, himself, the presentation of the skills of the novice Members of our Team, honouring the efforts of the newcomers  to approach, and of course,  to overcome the old ones who, naturally, are passing already through the “tunnel” of experience and time. The Constitutional Rule of our Team is that we grant priority to the Newcomers!

                           
      Έτσι, στο επίκεντρο της Δ.Ε.Θ., στήθηκε μία ειδική διαδρομή 70 μέτρων κατάλληλη για καλπασμό, ο στόχος, καθώς και μια μικρή παραδοσιακή εγκατάσταση από την εποχή των ουγγρικών μεταναστεύσεων, προκειμένου να επιδειχθεί δημόσια η Έφιππη Τοξοβολία, για πρώτη φορά από Έλληνες Εφιπποτοξότες. Παραλλήλως, διαμορφώθηκε κι ένας Σταύλος για τον σταυλισμό των πολύτιμων τετραπόδων μας! Όλα με την βοήθεια της Διευθύνσεως και της Τεχνικής Υπηρεσίας της «HELEXPO».

     Thus, in the center of the T.I.F. area, there had been constructed a specific corridor of 70 meters length, properly fixed for galloping, there had been placed a Target as well as a small traditional accommodation since the era of the Hungarian immigrations; These were done with the purpose that Horseback Archery should be shown in Public, for the first time by the Greek Horseback Archers. Parallel, a stable was erected, too, for the accommodation of our precious horses! Everything was accomplished by the assistance of the Director’s Office and the Technical Services of “HELEXPO”.


    Δεν θα αποσιωπήσουμε την μεγάλη περίσκεψη που μας δημιούργησε η συνειδητοποίηση της ευθύνης κατά την ανάληψη του εγχειρήματος. Όταν στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Θ. βλέπεις την φωτογραφία σου δίπλα σ’ εκείνη του Δασκάλου Kassai Lajos ο οποίος προηγείται έτη φωτός από σένα, αντιλαμβάνεσαι την ευθύνη για μια άρτια παρουσίαση της Έφιππης Τοξοβολίας. Και, είναι πολύ «βαρύ» να αναλαμβάνεις να δείξεις τη δουλειά σου στο Κοινό και μάλιστα, δουλειά για ένα άγνωστο, μέχρι τώρα, «αντικείμενο»! Όμως, το θάρρος που ταιριάζει σε Πολεμιστές μας ώπλισε με κουράγιο ώστε να αναλάβουμε και να ανταπεξέλθουμε με  -απρόσμενη!, ομολογουμένως…- επιτυχία σε ό,τι μας ζητήθηκε.

     We are not going to hide our great concern which had been created by the realization of the responsibility upon undertaking this project. When, in the official site of T.I.F., a person sees his photograph beside the one of the Teacher Kassai Lajos who precedes “light years” of him, he becomes aware of the responsibility to present a perfect show of Horseback Archery. Eventually, it is a very “heavy” task for him to undertake to show his work in the Public and, moreover, if this work refers to an unknown, till now, “Subject”. Despite this, the braveness that suits to Warriors armed us with such courage that we had undertaken and accomplished, with – admittedly… unexpected!- success to whatever we had been asked.    
  


    Η Ομάδα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ KASSAI» εκπροσωπήθηκε από 6 Μέλη τα οποία, καθ’ όλη την διάρκεια της 75ης Δ.Ε.Θ. έτυχαν μιας άριστης φιλοξενίας αλλά και αρωγής, ώστε να παρουσιάσουν κατά τον πλέον άρτιο τρόπο την δύσκολη Πολεμική Τέχνη της ΄Εφιππης Τοξοβολίας, κάτι που τελικώς επετεύχθη. Εξίσου αρίστης φιλοξενίας έτυχαν και οι δύο Ίπποι καθώς και το Ιππάριο που, με την συμπεριφορά τους μέσα στον εκθεσιακό χώρο, ανάμεσα σε χιλιάδες επισκέπτες, άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις αποσπώντας την συμπάθεια όλων.

     The Team “CENTAURS KASSAI” was represented by six members, who, during the 75th T.I.F., faced an excellent hospitality and help which assisted them to show the difficult Martial Art of Horseback Archery in the most efficient way. Likewise, our two horses and the pony were perfectly facilitated; while, by their behavior, amidst thousands of visitors, mostly impressed them and were much loved by everyone within the exhibition area.


     Με πέντε ημερήσιες επιδείξεις τα σαββατοκύριακα  και τρεις τις καθημερινές, η Αποστολή της Ομάδος μας στην 75η Δ.Ε.Θ. εργάσθηκε ακούραστα και συντονισμένα ώστε να καταφέρει μια λαμπρή επιτυχία για την οποία τα ΜΜΕ μίλησαν! Όμως, παρά την ανθρώπινη «συμβολή», εκείνη των Ίππων και του Ιππαρίου κρίνεται ως η σημαντικότερη. Αυτά τα καλο-εκπαιδευμένα τετράποδα ήσαν τα «πρόσωπα» που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της συμμετοχής μας στην 75η Δ.Ε.Θ. κυκλοφορώντας ασφαλέστατα ανάμεσα σε «ποταμούς» …αφηρημένων επισκεπτών, σε καροτσάκια με μωρά, ακούγοντας μπαλόνια να …σκάνε στα αφτιά τους και τεράστια …περίεργα μηχανήματα (γερανοί, ανεμόμυλοι, αεροτουρμπίνες…) να περιστρέφονται γύρω τους, παραμένοντας πειθαρχημένα και ήρεμα με πλήρη εμπιστοσύνη στους αναβάτες τους Εφιπποτοξότες της Ομάδος μας.

     Our Team, during the 75th T.I.F., worked fatigueless and coordinated, for five daily shows at weekends and three shows on working days, with the result of accomplishing a glorious success for which Media have already spoken about! However, despite the human “contribution”, the contribution of the horses and the pony is considered to be the most important one. These well-trained beings were the “personalities” who contributed decisively to the success of our participation to the 75th T.I.F., wandering safely among “flows” of … absentminded visitors and babies in prams, hearing balloons blowing up at their ears and seeing huge …. strange machines (cranes, windmills, air turbines…) circling  around. Despite these, they remained obedient and calm showing complete trust to their riders i.e. the Horseback Archers of our Team.


                               
     Εξαιρετική η καμπάνια προβολής της συμμετοχής μας από το Γραφείο Τύπου της «HELEXPO» κατάφερε να στρέψει αμέσως το ενδιαφέρον του Κοινού στην ΄Εφιππη Τοξοβολία και την δουλειά της Ομάδος μας, στέλνοντάς μας καθημερινώς εκπροσώπους του Τύπου για να «υποψιάσουν» αναγνώστες και τηλεθεατές σε ό,τι μας συγκινεί : στην Έφιππη Τοξοβολία! Αμέτρητα τα δημοσιεύματα και οι τηλεοπτικές προβολές κάνοντάς μας, παρά την μεθοδικότητα τηρήσεως Αρχείου να χάσουμε το …μέτρημα! Άλλωστε, το συνεχές «τρέξιμο» για την συνέπεια στις επιδείξεις αλλά και στις συνεντεύξεις δεν μας επέτρεψε να κρατήσουμε κάποιες, έστω, σημειώσεις με τα ΜΜΕ που επικοινωνήσαμε. Επίσης, αξιοπρόσεκτα τα έντυπα και τα δημοσιεύματα της «HELEXPO» σχετικά με την παρουσία μας στην 75η Δ.Ε.Θ., κάτι όχι τόσο αναμενόμενο για μια Πολεμική Τέχνη τόσο άγνωστη στην Ελλάδα! Οι Άνθρωποι του Γραφείου Τύπου της «HELEXPO» πράγματι συνέλαβαν αμέσως το νόημα της Πολεμικής Τέχνης μας! Τους ευχαριστούμε!

     The exceptional campaign for the promotion of our participation by the Press Office of “HELEXPO” managed to concentrate imminently the interest of the Public to the Horseback Archery and the work of our Team, sending to us, daily, Press Representatives with the intention to  “arouse inklings”  to the readers and TV spectators on what we are touched  most: the Horseback Archery! The infinite articles and TV transmissions made us losing…the measurement! in spite of our strict method of keeping Archives. Moreover, our continuous “running” for the punctuality of the shows and the interviews, as well, had not allowed us to keep even a few notes of the Media we had communicated with. Also, the brochures and published items of “HELEXPO”, regarding our presence in the 75th T.I.F., were remarkable, because it was hardly expected such a gesture for a Martial Art being so much unknown to Greece! The Press Office people of  “HELEXPO”, indeed, caught immediately the meaning of our Martial Art! We thank them!


     Η Ρενάτα μας, αν και αρχάρια, με ελάχιστη εμπειρία Έφιππης Τοξοβολίας, κατάφερε να αντεπεξέλθει στο απαιτητικό πρόγραμμά μας με απόλυτη επιτυχία αποσπώντας τα θερμότερα χειροκροτήματα του Κοινού. Βεβαίως, όπως εξηγούσαμε συνεχώς στους επισκέπτες μας, η στενότητα του χώρου δεν επέτρεπε το στήσιμο μιας πλήρους εγκαταστάσεως καλπαστικής διαδρομής, όπως είναι καθιερωμένη στην Πολεμική Τέχνη μας. Παρά ταύτα, διατηρήσαμε την δυσκολία της Έφιππης Τοξοβολίας με την Ρενάτα να «κρατά» πυκνή την συγκέντρωση των βελών της σε μία νοητή διάμετρο 40 εκατοστομέτρων, κάτι που, κατά κανόνα, το κατάφερνε, προς μεγάλο ενθουσιασμό του Κοινού.

     Our Renata, although an apprentice, having least experience of Horseback Archery, managed to go through our demanding schedule with absolute success, receiving the warmest applause from the Public. Of course, as we were continuously explaining to our visitors, the place of our show was narrow and had not allowed to us to mount a full facility of galloping area, as it is established for our Martial Art. Despite this, we kept showing the difficulty of Horseback Archery by the maneuvering of Renata in “keeping” a thick concentration of her arrows within an imaginary diameter of 40 centimeters. She managed to do this, almost always, to the great enthousiasm of the Public.  


     Ο μόλις επτά ετών Μιλτιάδης με το δικό του Ιππάριο, τον πανέξυπνο και γλυκύτατο «Σήφη», έδωσε το δικό του ωραιότατο «δείγμα» Έφιππης Τοξοβολίας με αξιοπρόσεκτη αυτοσυγκέντρωση, αυτοπειθαρχία κι ευστοχία. Γιος του γνωστού Δασκάλου Πολεμικών Τεχνών Παναγιώτη Σταμέλου, ο Μιλτιάδης απέδειξε το πόσο σοβαρά μπορεί να λειτουργήσει ένα παιδί, ακόμη και στο υψηλό επίπεδο των απαιτήσεων της Έφιππης Τοξοβολίας.

    Miltiades, just seven years old, riding his own pony –the clever and sweetie “Sifis”- gave his own most beautiful “specimen” of Horseback Archery showing noticeable self concentration, self-discipline and well aimed shots. He is son of Panagiotis Stamelos, the well known Teacher of Martial Art. Miltiades proved that a child, as well, could function in a serious manner, even following the high level of the demands of Horseback Archery.  


    Απρόσμενο και έντονο το ενδιαφέρον του Κοινού για την Έφιππη Τοξοβολία και τις επιδείξεις μας. Η κουρασμένη Ρενάτα αναγκάσθηκε να παραμείνει αρκετή ώρα μετά από κάθε επίδειξη έφιππη, ανταποκρινόμενη στις απορίες και στο ενδιαφέρον των παρισταμένων θαυμαστών της οι οποίοι, συχνά, την συνώδευαν και εκτός χώρου επιδείξεων! Την τελευταία ημέρα, μας ανεκοινώθη από σοβαρό πολιτιστικό φορέα της Θεσσαλονίκης η επιθυμία αναπτύξεως της Έφιππης Τοξοβολίας και στην συμπρωτεύουσα και μας ζητήθηκε η υποστήριξη του πλάνου. Μετά χαράς αγαπημένοι μας Θεσσαλονικείςπάντα στη διάθεσή σας!

     The interest of the Public was unexpected and intensive for Horseback Archery and our presentations. Tired Renata was obliged to remain riding quite long after each show, responding to the interest and questions of her present fans, who, often, escorted her out of the shows area! The last day before our departure, it was expressed to us, by a serious cultural conveyor of Thessaloniki, a wish for the development of Horseback Archery in our co-Capital town (Thessaloniki), as well. We were also asked to support this project. With pleasure, dear citizens of Thessaloniki , we are always at your disposal!


     Το ίδιο απρόσμενο υπήρξε και το ενδιαφέρον των μικρών επισκεπτών της 75ης Δ.Ε.Θ. για τον μικρό τετράποδο «Σήφη» ο οποίος δέχθηκε πολλά χάδια αλλά και …καβάλες από τους ενθουσιώδεις πιτσιρικάδες! Η Αναστασία και η Φλώρα με …ατέλειωτες βάρδιες βολτάριζαν ακούραστα τους μικρούς φιλίππους οι οποίοι δε δίσταζαν να ανεβαίνουν και …δικάβαλο στον υπομονητικό και καλόβολο «Σήφη»! Σε μία «μοντέρνα» Χώρα στην οποία η Φυσική και Ιππική Παιδεία, ελέω συστήματος, αποτελούν άγνωστες λέξεις, αυτή και μόνον η επαφή των μικρών παιδιών με τον «Σήφη» θεωρούμε ότι υπήρξε και η μεγαλύτερη προσφορά της Ομάδος μας με το Κοινό των Θεσσαλονικέων.

     Similarly, it was unexpected the interest of the young visitors of 75th T.I.F. to the small pony “Sifis” who received many affections and ….ridings by the enthousiastic children! Anastasia and Flora during….. infinite watches, tirelessly “strolling around” the young horse- lovers who they didn’t hesitate to double riding on the patient and compliant “Sifis”! In a “modern” Country, where the Natural and Equestrian Education are considered unknown words, by the blessings of the political system, we think that the greatest offer of our Team to Thessaloniki people was this connection, itself,  of young children to “Sifis”.     Ο νεαρός Θεσσαλονικιός Αλέξανδρος ήταν εκείνος που μας εντυπωσίασε με την φυσική «σχέση» του με τον «Σήφη» και είπαμε να κρατήσουμε την εικόνα του για να θυμόμαστε ότι υπάρχουν, πάντοτε, Ελληνόπουλα που διατηρούν καλή επαφή με την Φύση και την Ιππασία! Σ΄ ετούτη τη Χώρα, πάντα ένας Μακεδόνας Αλέξανδρος θ’ αναζητά τον Βουκέφαλό του!

    Young Alexander from Thessaloniki was the one who impressed us with his natural “relation” with “Sifis”, so we decided to keep his picture, in the purpose to remember that there are, always, Greek youngsters who preserve a good relation with Nature and Horse Riding! In this Country there is always a Macedonian Alexander  looking for his Voukefalos!


     Η πραγματική έκπληξη έλαβε χώρα στο εστιατόριο του Ξενοδοχείου μας όταν ακούσαμε μια γνώριμη φωνή να λέει «Eσείς είστε τα παιδιά του Kassai Lajos», δείχνοντας τις μαγυάρικες μπότες μας! Ήταν η, επίσης, επίσημη προσκεκλημένη  της Δ.Ε.Θ. Ελληνο-Ουγγαρέζα ηθοποιός και τραγουδίστρια Αθηνά Παπαδημητρίου, την οποία πολλές φορές προσπαθήσαμε ανεπιτυχώς να απολαύσουμε στη Βουδαπέστη και να, τώρα, που την συναντούσαμε στη Θεσσαλονίκη! Γυναίκα πολυτάλαντη που σε μαγνητίζει από την πρώτη στιγμή με την μοναδική προσωπικότητά της και …όχι μόνον! Προσωπική φίλη και συνεργάτις επί σκηνής του Δασκάλου μας Kassai Lajos, αφού μαζύ έπαιξαν στο ιππικό υπερθέαμα «ΤΡΟΙΑ» [http://www.atroja.hu/ ] που άφησε «εποχή» στη Βουδαπέστη. Στην «ΤΡΟΙΑ» ο Δάσκαλός μας υπεδύετο τον Έλληνα Πολεμιστή (τι άλλο;…) και η Αθηνά την Θέτιδα. Άλλη μια ευκαιρία για να νοιώσουμε ευτυχείς με την συμμετοχή μας στην 75η Δ.Ε.Θ., ιδιαίτερα το ίδιο βράδυ που απολαύσαμε την Αθηνά σε ένα ουγγρικό και διεθνές ρεπερτόριο, στην ειδική εξέδρα του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ».

           The real surprise took place in the restaurant of our Hotel when we heard a known voice saying: “You are Kassai Lajos’ children”, showing at our Magyar boots! She was the Greek-Hungarian actor and singer Athina Papadimitriou, honorary having being invited, as well, by T.I.F. We had tried many times, without success,  to enjoy her performance in Budapest but here she is now to meet her in Thessaloniki!
She is a very talented woman who magnetizes everyone, upon the first glance, with her sole personality and …. not by that only! She is personal friend and collaborator on stage of our Teacher Kassai Lajos, as both they acted roles in the equestrian super show “TROJA” which is considered to be a “classic work” in Budapest. In  “TROJA” our Teacher was acting the Greek Warrior (what else?....) and Athina was acting Thetis. There was another chance for us to feel happy for our participation to the 75th T.I.F., especially when at the same evening, we enjoyed the performance of Athina during a Hungarian and international repertoire, on the stage before the “ALEXANDREION”.     Εξαιρετικές εικόνες ούγγρικου κεφιού χάρισε στους επισκέπτες της Δ.Ε.Θ. και σε μας το καλλιτεχνικό συγκρότημα από την πόλη Debrecen που χόρευε κάθε βράδυ στην εξέδρα του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ»! Εμείς τους χαρήκαμε πολλές φορές καβάλα στα τετράποδά μας στα ενδιάμεσα των δικών μας επιδείξεων, πάνω στα οποία συχνά μπήκαμε στο πειρασμό να …χορέψουμε τα όμορφα λαϊκά ακούσματα της μαγευτικής Ουγγαρίας.

    The artistic group from Debrecen town donated to the visitors of T.I.F. outstanding pictures of Hungarian cheerfulness dancing every night on the “ALEXANDREION” stage! We enjoyed their dance, many times, while riding, during the intervals of our own shows, being tempted to …dance on the tune of the beautiful folk songs of magical Hungary on our horses’ backs.


    Στα ελάχιστα διαλείμματα των εμφανίσεών μας στον εκθεσιακό χώρο της 75ης Δ.Ε.Θ. μας δόθηκε η ευκαιρία να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο Τιμής στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης αλλά και να επισκεφθούμε τον Ζωολογικό Κήπο Θεσσαλονίκης αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις!

     During the few intervals between our shows in the exhibition area of T.I.F., we had the chance to pay the due honours visiting the War Museum of Thessaloniki, as well as visiting the Zoo Park of Thessaloniki captivating the best impressions!


     Το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης κυριαρχεί ανάμεσα σε όλα τα Πολεμικά Μουσεία της Χώρας μας με τον πλούτο αλλά και την μουσειολογική αισθητική που του εξασφάλισε ένας σημαντικός ρέκτης, ο Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού και ιστορικός Συγγραφεύς κ. Β. Νικόλτσιος!

     The War Museum of Thessaloniki domains among all the War Museums of our Country by its  wealth and museum esthetics  being provided  by a significant  vigorous  Officer of Greek Army and historical Writer Mr. V. Nikoltsios!   Με πάμπολλα ιστορικά εκθέματα και συναρπαστικά διοράματα, το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ξαφνιάζει θετικά τον επισκέπτη του και αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του για την λαμπρή Ελληνική Ιστορία! Το να εκφράσεις, απλώς, «συγχαρητήρια» για ένα τέτοιο μουσειακό αποτέλεσμα είναι το ελάχιστο! Κρατήσαμε στη καρδιά μας τα περιεχόμενα των αιθουσών του και νοιώσαμε υπερήφανοι ως Έλληνες για το ότι (και) στη Βόρειο Ελλάδα καίει άσβεστο το πατριωτικό Πνεύμα που τόσο ανεπιτυχώς, λογής-λογής συμπλεγματικοί νομίζουν ότι μπορούν να σβήσουν!

    The War Museum of Thessaloniki, by its numerous historical exhibits and captivating dioramas, surprises positively its visitor and captures visitor’s attention to the brilliant Greek History! Expressing simply  “congratulations” for a such museum outcome is the least that could be said! We kept in our heart its exhibits and we felt proud to be Greeks for the fact that in North Greece, as well, burns inextinguishably  the patriotic Spirit which some psychologically complexed people, so much unsuccessfully, think that they could wipe it away!


    Η επίσκεψή μας στον πανέμορφο Δημοτικό Ζωολογικό Κήπο της Θεσσαλονίκης ήταν και ανακουφιστική και πολύ ενδιαφέρουσα, αφού, εκεί καταφέραμε να συναντήσουμε έναν σπάνιο επιστήμονα Ερπετολόγο, τον κ. Αθανάσιο Βοσβόλη ο οποίος, αφού γύρισε όλον τον Κόσμο, προσφέρει εδώ τις υπηρεσίες του ως Φροντιστού ενός μικρού αλλά πολύ ενδιαφέροντος ερπετάριου που συντηρεί η Δημοτική Αρχή.

     Our visit to the beautiful Municipal  Zoo Park of Thessaloniki was both relieving and very remarkable, because there, we managed to meet an extraordinary scientist Herpetologist, Mr. Athanasios Vosvolis who, after he had travelled all over the world, is offering now his services, as Tender man, to a small but very interesting reptile exhibition  that the Municipal Authorities is preserving.     Με τον Ερπετολόγο κ. Αθανάσιο Βοσβόλη μιλήσαμε για πολύ ενδιαφέροντα θέματα και απαντήθηκαν καίρια ερωτήματά μας σχετικά, όχι μόνον με τα ερπετά αλλά με πολλά άλλα ζητήματα της παγκόσμιας πανίδος.

    We spoke, with Herpetologist Mr. Athanasios Vosvolis, about very interesting matters and there were answered important questions of ours relating both to the reptiles and other issues regarding the world’s fauna.      Η καλαίσθητη και φυσικότατη διαμόρφωση των χώρων του Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης, η ποικιλία των διατηρουμένων ζώων και, κυρίως, η εξαιρετική φυσική κατάστασή τους, προκρίνουν και πάλι την Συμπρωτεύουσα έναντι της θλιβερά υδροκέφαλης Αθήνας ως «Μέκκας» λαθρο-εισβολέων! 

     The artistic and natural formation of the region of Thessaloniki Zoo Park, the variety of the preserved animals and, primarily, their incomparable natural condition, award the priority, again, to the co-capital town (Thessaloniki) against the sad and centralistic Athens as the “Mecca” of the stowaway-invaders!


    Ο νεαρός Εφιπποτοξότης μας και οι Αμαζόνες μας υπήρξαν, πράγματι, υποδειγματικοί, επιτρέποντας στην Ομάδα μας να λειτουργήσει άψογα στη σύνθετη αποστολή της! Θερμά συγχαρητήρια στον νεαρό Μιλτιάδη, στη Ρενάτα, στη Βασιλική και στην Αναστασία, ενώ θερμές ευχαριστίες από όλη την Ομάδα απευθύνονται στη Φλώρα, για την οικονομική υποστήριξη  και  αυτού του τελευταίου, λαμπρού, εγχειρήματός μας!

     The artistic and natural formation of the region of Thessaloniki Zoo Park, the variety of the preserved animals and, primarily, their incomparable natural condition, award the priority, again, to the co-capital town (Thessaloniki) against the sad and centralistic Athens as the “Mecca” of the stowaway-invaders!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


H A.E. O Πρέσβης της Ουγγαρίας κ. Tóth József
με τον Αρχηγό των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ"H A.E. O Πρέσβης της Ουγγαρίας κ. Tóth József
με την ακολουθία του
επισκέπτεται τον χώρο επιδείξεων των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ"

     Την Α.Ε. τον Πρέσβη της Ουγγαρίας κ. Tóth József, τον Πρόξενο κ. Kaizinger Tibor, τον Εμπορικό Ακόλουθο κ. Ákos, Németh, καθώς και τα Μέλη της εν Αθήναις Ουγγρικής Διπλωματικής Αντιπροσωπείας για την ευγενή πρόσκλησή τους και την αμέριστη υποστήριξή τους για την επιτυχία της εμφανίσεώς μας στην 75η Δ.Ε.Θ.

      H.E. the Ambassador of the Republic of Hungary in Athens Mr. Tóth József, the Consul Mr. Kaizinger Tibor, the Commercial Attachè Mr. Ákos Németh, as well as the Members of the Hungarian Diplomatic Legation in Athens for their noble invitation and their endless support for the success of our presentations at the 75th T.I.F.


     Τον Διευθυντή της «HELEXPO» και τις Διευθύνσεις Συνεδρίων, Διεθνών Σχέσεων και Τεχνικής Υποστηρίξεως τόσο για την πρόσκληση, όσο και για την μέριμνα της ξενοδοχειακής διαμονής μας, αλλά και την διαμόρφωση εγκαταστάσεων επιδείξεων και σταυλισμού.

     The Director of “HELEXPO” as well as the Departments of Conferences, International Relations and Technical Support, so much for the invitation as much for caring of our hotel accommodation and as much for structuring the installations of the shows and of the stable.
Την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και τον συμπαθέστατο Γερμανικό Ποιμενικό «Γκάντι» με τον ευγενέστατο Συνοδό του, για την ασφάλεια σταυλισμού των αγαπημένων Ίππων και Ιππαρίου μας.


     Την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και τον συμπαθέστατο Γερμανικό Ποιμενικό «Γκάντι» με τον ευγενέστατο Συνοδό του, για την ασφάλεια σταυλισμού των αγαπημένων Ίππων και Ιππαρίου μας.

     The Police Authorities of Thessaloniki and the sympathetic German Dog “Gandhi” together with his kind Escort for the security of our dear Horses and pony.


     Τα ΜΜΕ που παρουσίασαν την Ομάδα μας και ιδιαιτέρως τους κ.κ., Σταύρο Ιωαννίδη («ΣΚΑΙ»), Αντώνη Βουτσά («Δ.Ε.Θ. TV» , «ΤECH & TACT» ), Έλενα Αποστολίδου («ALTER») και, βεβαίως, τον τηλεοπτικό δίαυλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV» ο οποίος υπήρξε ο πρώτος και …σταθερός συνδετικός μας «κρίκος» με την αγαπημένη μας Βόρειο Ελλάδα. Δυστυχώς μας διαφεύγουν πολλοί, αλλά ας μας συγχωρήσουν τον … «αιφνιδιασμό» της πρώτης δημόσιας εμφανίσεώς μας και των οργανωτικών ελλείψεων που, αυτή, συνεπάγεται…

     The Media which presented our Team and specifically Mr. Stavros Ioannides (“SKAI”), Mr. Antonis Voutsas (“T.I.F. TV”, “TECH & TACT”), Mrs. Elena Apostolidou (“ALTER”) and, of course, the channel “MAKEDONIA TV” which was our first and …steady connecting  “link” to our dearest North Greece. Unfortunately, we missed the names of many people who we plead to forgive us for our  “astonishment” by our first appearance in public  and the …. arisen out of this lack of  organization.


     Την ειδικευμένη Εταιρεία Μεταφορών Ίππων «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» και τον οδηγό κ. Πάρη Χλωρό ο οποίος μετέφερε κατά τον πλέον ασφαλή και ταχύ τρόπο τους πολύτιμους τετράποδους «συνεργάτες» μας, προς και από την 75η Δ.Ε.Θ.

     The specialized in Horse Transportation Company “GIANNIS VASILEIOU” and the Driver Mr. Paris Chloros who transported our precious four legs “collaborators” safely and quickly to and from 75th T.I.F.     Το Ξενοδοχείο «Le Palace» που μας προσέφερε την θαλπωρή του καθ’ όλη την παραμονή μας στην Συμπρωτεύουσα με το εγκάρδιο χαμόγελο του ακούραστου Προσωπικού του.

     The Hotel “LE PALACE” which offered to us  its warmth during our whole staying in co-Capital (Thessaloniki)  by the hearty smile of its tireless Personnel.


     Όλους εκείνους τους επώνυμους και ανώνυμους θεατές των επιδείξεών μας που χειροκρότησαν τους Εφιπποτοξότες μας και μας ενθάρρυναν με την ενθουσιώδη κριτική τους ερχόμενοι, μερικοί εξ αυτών και για δεύτερη και τρίτη ημέρα ώστε να χαρούν ξανά και ξανά μαζύ μας την Έφιππη Τοξοβολία

     All these known and unknown spectators of our shows who applauded our Horseback Archers and encouraged us with their enthousiastic criticism; the ones who had come for second and third time in order to enjoy again and again with us the Horseback Archery.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΔΩ
FOTO ALBUM HERE


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.