Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

KYΡΙΑΚΗ 13η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΣΤΗ ΚΟΙΛΑΔΑ 
ΤΩΝ 
"ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ"


     Με ένα δίωρο διδακτικό Σεμινάριο Ιαπωνικής Σπαθασκίας στο Ιππικό Κέντρο "ΑΡΤΕΜΙΣ", την Κοιλάδα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" από τον Ελληνο-Αυστραλό Sensei Αntonios Karasoulas και Μέλος της Ομάδος μας, αρκετή εργασία εδάφους και ιππεύσεις στο Ιππευτήριο-παράρτημα όπου σταυλίζονται οι επιπλέον Ίπποι υπό την επίβλεψη του Αρχηγού της Ομάδος μας, την καθιερωμένη ομαδική Προπόνηση Παραδοσιακής Τοξοβολίας στη Κοιλάδα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" αλλά και πολλά μαθήματα Ιππασίας από την Εκπαιδεύτρια Χαρά, ήσαν τα "περιεχόμενα" αυτής της Κυριακής, 13ης Απριλίου με ένα ποικίλο και πυκνό πρόγραμμα που μας κράτησε πολλές αξέχαστες ώρες μέσα στην ομορφότερη ανοιξιάτικη Αττική φύση.

     Two hour seminar of Japanese Swordmanship at the Equestrian Center “ARTEMIS”, at the Valley of “GREEK CENTAURS” by the Greek-Australian Sensei Αntonios Karasoulas who is a member of our Team, lots of ground work  and ridings at the branch stable of our Team where the rest of our horses rest under our Team’s leader supervision, our Team’s Traditional Archery training at the “GREEK CENTAURS’s” Valley and lot’s of riding lessons from trainer Chara, were the listings of this Sunday, April 13th with a rich program that kept us for many unforgettable hours to the most beautiful spring’s Attica nature.


     Νωρίς το πρωί, οι δραστηριότητες της Ομάδος μας άρχισαν στο παραρτηματικό Ιππευτήριο της Ομάδος μας με την εργασία εδάφους των έξι προστατευομένων Ίππων μας υπό την επίβλεψη του Αρχηγού των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" Αρπάλυκου. 

     Early morning our Team’s activities begun at the branch stable with ground working of our six protected horses by the Team’s leader supervision Harpalycus. 


     Οι νεαροί Ίπποι βοηθήθηκαν να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη τους προς τον Άνθρωπο και να αντιληφθούν καλύτερα τα καθήκοντά τους. Ακολούθησαν πολλές ιππεύσεις και υπερπηδήσεις εμποδίων.

     The horses were helped to develop more trust to human and realize their duties better. Many ridings and jumps followed.


     Στο Ιππικό Κέντρο "ΑΡΤΕΜΙΣ" ο Sensei Αntonios Karasoulas εντυπωσίασε με το δίωρο Σεμινάριο Ιαπωνικής Σπαθασκίας το οποίο ευγενώς προσέφερε προς τα Μέλη της Ομάδος μας αλλά και σε επισκέπτες μας που είχαμε την χαρά να τους υποδεχθούμε στην εγκατάστασή μας. 

     At the Equestrian Center “ARTEMIS”, Sensei Αntonios Karasoulas impressed everyone with his two hour seminar of Japanese Swordsmanship which he politely offered to our members but to others as well who were there.


     Με παραστατικότητα, σαφήνεια και γλαφυρότητα, ο Sensei Αntonios Karasoulas μας εντυπωσίασε με τις σπαθιστικές ικανότητές του σε μία τέχνη η οποία μας είναι μεν πολύ γνωστή αλλά όχι τόσο οικεία, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά μελετήσαμε "από κοντά" την μαγεία της Katana σε "δράση".

     Sensei Αntonios Karasoulas impressed everyone with his skill in an art that though is known to us is not familiar. So we can say that for the first time we studied in person the magic of Katana in action.


     Οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" αλλά και οι παρόντες επισκέπτες μας εφαρμόσαμε τις ασκήσεις του Sensei Αntonios Karasoulas, ενώ ο ίδιος περιήρχετο τα ζευγάρια των εξασκουμένων για τις αναγκαίες διορθώσεις.

     “GREEK CENTAURS” but our guests also practiced Sensei’s instructions while he was walking through each student to perform his corrections.


     Για άλλη μια φορά η ορθή επιλογή μας να εξασκούμεθα σε φυσικό περιβάλλον και όχι εγκλωβισμένοι σε "τσιμέντα" απεδείχθη ευεργετική για όλους μας έτσι που οι πολλές ώρες συνεχούς ασκήσεως όχι μόνον να μη κουράζουν αλλά και να γίνονται "αντιληπτές" ως το ωραιότερο "δώρο" προς τους εαυτούς μας. Αυτό το φυσικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τη θετική συναισθηματική "ατμόσφαιρα" στους "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ" διαμορφώνει μιαν αξεπέραστη διάθεση ώστε να παραμένουν πάντοτε στη Κοιλάδα και μετά τη Προπόνηση, ως αργά το βράδυ, πολλά Μέλη μας.

     For one more time our wise choice to train on natural environment and not inside concrete proved great for all of us in a way that the many hours of training were not only tireless but considered to be the greatest gift to our selves. That natural environment combined with the positive emotional atmosphere of “GREEK CENTAURS” is shaping an unbeatable will for our members to stay at our Valley until late at night.


     Το Σεμινάριο Ιαπωνικής Σπαθασκίας παρηκολούθησε με αδιάπτωτο ενδιαφέρον και ο "Ποσειδώνας" μας για λόγους εκπαιδευτικούς όχι τόσο προς την ...Σπαθασκία αλλά για την ακόμη περισσότερη ανάπτυξη ηρεμίας και εμπιστοσύνης σε περιβάλλοντα ερεθίσματα και για άλλη μια φορά απέδειξε ότι είναι πραγματικά ...ατρόμητος, ακόμη κι όταν πέρασε απαθέστατος εν μέσω δύο αντιμέτωπων σειρών οπλισμένων και εξαγριωμένων σπαθηφόρων οι οποίοι κουνούσαν απειλητικά τα σπαθιά τους γύρω του ...ουρλιάζοντας ταυτοχρόνως.

     The Japanese Swordsmanship seminar was watched by Poseidon also not for training but for further development of calmness and trust in environmental stimulations and for one more time he proved to be fearless even when he crossed between two rows of armed and wild people moving their swords and shouting. 


     Δυστυχώς, παρά τον αρχικό προγραμματισμό μας, η έξοχη διεξοδικότητα του Sensei Αntonios Karasoulas δεν επέτρεψε την παρουσίαση του δευτέρου μέρους του Σεμιναρίου που ήταν η Μεσαιωνική Σπαθασκία και το οποίο θα παρουσιασθεί την μεθεπόμενη Κυριακή 27η Απριλίου, κατόπιν νέας ανακοινώσεως προς όλους τους ενδιαφερομένους Μέλη των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" αλλά και επισκέπτες οι οποίοι είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι στις δραστηριότητές μας.

     Unfortunately despite our previous plans, the Sensei’s excellence did not allow the presentation of the second part of the seminar, which is Medieval Swordmanship. This part will be presented n Sunday 27th of April and besides our Team’s members, everyone is welcome.


     Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στον Sensei Αntonios Karasoulas για την προσφορά της γνώσεώς του σε όλους μας με την υπόσχεση να τον περιμένουμε την μεθεπόμενη Κυριακή για να χαρούμε μαζύ του τη Διδασκαλία του στη Μεσαιωνική Σπαθασκία.


     Special gratitude to Sensei Αntonios Karasoulas for sharing his knowledge to all of us with the promise to wait for him the next Sunday to enjoy his teaching of Medieval Swordsmanship.


     Στην τακτική, εβδομαδιαία Προπόνηση Παραδοσιακής Τοξοβολίας καλωσορίσαμε με ιδιαίτερη χαρά ακόμη τέσσερα νέα Μέλη στα οποία ευχόμαστε να απολαύσουν μαζύ μαε την Έφιππη Τοξοβολία και την ατμόσφαιρα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ". 

     On the tactical weekly training of Traditional Archery we gladly welcomed four new members hoping that they will share our joy for Horseback Archery and the atmosphere of “GREEK CENTAURS”.


     Η Γραμμή Βολής σε απόλυτη σιωπή και αυτοσυγκέντρωση, έδωσε τις καλύτερες μέχρι σήμερα ομαδικές τοξεύσεις μέσα στον κανόνα της ευστοχίας, του συντονισμού και της ταχύτητος.

     The shooting line in total silence and concentration gave the best until today results through accuracy, coordination and speed.


     Τοξεύσεις μεσαίων και μακρών αποστάσεων, πραγματικές "ομοβροντίες" επί του στόχου, απέδειξαν τη γεωμετρική πρόοδο των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" στη Παραδοσιακή Τοξοβολία την οποία η Ομάδα αυτή εισήγαγε πρώτη στην Ελλάδα πριν οκτώ χρόνια! 

     Shootings of middle and long distances showed the geometrical progress of “GREEK CENTAURS” in Traditional Archery which our Team first introduced in Greece eight years ago.


     Τα νέα Μέλη μας ενσωματώθηκαν αμέσως στην Ομάδα και, μετά από ένα ολιγόλεπτο εισαγωγικό μάθημα του Εφιπποτοξότη Γεωργίου Τροβά κατάφεραν σχεδόν άριστα αποτελέσματα!

     Our new members joined immediately in our Team and after a short introduction in Archery by Horseback Archer George Trovas the shootings were almost perfect.


     Είμαστε ευγνώμονες προς τους σοφούς Δασκάλους μας οι οποίοι, εξ αρχής, μας δίδαξαν ότι το ομαδικό πνεύμα είναι εκείνο το οποίο αφομοιώνει και αναδεικνύει εξίσου τις συνιστώσες μιας ομαδικής προσπαθείας, ασχέτως διαφοροποιήσεων φύλου, ηλικίας, κοινωνικής προελεύσεως και προηγουμένης εμπειρίας. Στη Γραμμή Βολής των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" αυτό επαληθεύεται συνεχώς!  

     We are grateful to our wise Teachers who taught us from the start that team spirit is that which reveals and advances equally a team work, without knowing age, sex, status or former experience. At the shooting line of “GREEK CENTAURS” that is repeatedly achieved.


     Η πλέον εντυπωσιακή τόξευση της ημέρας ήταν εκείνη της Βαρβάρας η οποία, παρά την κακή εκτόξευση ιπταμένου δίσκου, κατάφερε να τον καταρρίψει στον αέρα με το βέλος της ακριβώς στο κέντρο της τροχιάς του και πολύ πιο ψηλά από την αναμενόμενη καμπύλη κινήσεώς του! Εύγε αγαπημένη μας Βαρβάρα, το ένστικτο δείχνει το όμορφο "ξύπνημά" του!

     The most spectacular shoot of the day belongs to Barbara who despite the wrong disc flight managed to shoot it down with her arrow sent straight to the center of it and way above it’s supposed trajectory. Well done Barbara, instinct shows it’s amazing awakening.


     Εν τω μεταξύ, στο Ιππικό Κέντρο "ΑΡΤΕΜΙΣ" συνεχίζονται τα μαθήματα Ιππασίας και Έφιππης Τοξοβολίας υπό την διεύθυνση της Υπαρχηγού της Ομάδος μας και Εκπαιδεύτριας Χαράς Πολυζοπούλου και την βοήθεια του Εφιπποτοξότη και Εκπαιδευτή υπό επίβλεψη Γεωργίου Τροβά.

     Meanwhile at the Equestrian Center “ARTEMIS” the trainings of riding and Horseback Archery continuo under the management of the co-leader of our Team and trainer, Chara Polyzopoulou and the help of Horseback Archer and trainer under supervision, George Trovas. 


     Το πνεύμα των μαθημάτων απηχεί το πνεύμα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" όπου όλοι υπηρετούν όλους προκειμένου να επιτευχθεί ομαδική πρόοδος! Σ' αυτή την Ομάδα η οποία διαθέτει Ιεραρχία η υπηρέτηση του Συνασκουμένου αποτελεί Τιμή για τον υπηρετούντα και με αυτό το πνεύμα η ασφάλεια όλων και η πρόοδος είναι δεδομένη.

     The spirit of “GREEK CENTAURS” is being strengthened  and everyone serve all in order to achieve group progress. In this Team which has Hierarchy, serving the co-trainee is an honor for the one serving and with that, progress and safety is guaranteed.


     Στο Ιππευτήριο μιας απέραντης φύσεως που αποτελεί και την Κοιλάδα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ", όλοι οι μαθητές μας απολαμβάνουν την ιππική εμπειρία με ασφάλεια και χαρά, αφιππεύοντας πάντοτε καλύτεροι και πολύ πιο χαρούμενοι απ΄ ό,τι εφίππευσαν. Και αυτός είναι ο κανόνας που η Εκπαιδεύτριά μας η Χαρά εφαρμόζει σε κάθε της μάθημα.

     At the riding field of nature which is the Valley of “GREEK CENTAURS”, every student enjoy the riding experience safely, getting of the horse always better and happier than they got on. And that’s a rule trainer Chara is exercising every time.


     Πάντα λέμε "πιο γεμάτη ημέρα δε θα μπορούσε να υπάρξει" μέχρι να έρθει η ...επόμενη ημέρα στη Κοιλάδα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ", οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάθε φορά καταλύουμε το αδιαχώρητο του εικοσιτετραώρου, συνασκούμενοι σε έναν ιδανικό χώρο! Αυτή τη Κυριακή επιβεβαιώσαμε για μια ακόμη φορά τη σωστή επιλογή μας να χαρίσουμε τα "σκουπίδια" στον αρρωστημένο αθηνοκεντρικό εσμό των ανοξυγόνωτων ψηφοφόρων και ψηφοζήτουλων, επιλέγοντας συνειδητά την οξυγόνωση του φυσικού περιβάλλοντος ώστε να εξακολουθούμε να σκεπτόμαστε και να ισορροπούμε ευθυτενώς!

     We always say that a fuller day can not come, until the next day on the Valley of “GREEK CENTAURS. Then we understand that we always fill a whole forty eight hour training on an ideal place. This Sunday we confirmed again our right choice to spare the garbage for the “sick” world of athenean voters and vote wanters, by choosing to take some oxygen  from the natural environment so that we can keep thinking straight. 


     Είμαστε υπερήφανοι διότι, σε καιρούς ιδιαιτέρως χαλαιπούς, καταφέραμε να υλοποιήσουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" τις Αρχές της "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ" του Πλάτωνος η οποία αποτελεί και το "Eυαγγέλιό" μας.

     We are proud because through dark times we managed through “GREEK CENTAURS” to live through the principles of Plato’s “STATE” which is also our holy script.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.