Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΗ ΑΠΟ ΤΟ "Α", ΩΣ ΤΟ "Ω"

 Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΗ

ΑΠΟ ΤΟ "Α", ΩΣ ΤΟ "Ω"

     Δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτουμε τα ...μυστικά μας! Και υποσχόμεθα να μην είναι και η ...τελευταία, αφού η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" υπηρετεί την αφιλοκερδή διάδοση μιας Πολεμικής Τέχνης, όπως η Έφιππη Τοξοβολία και χαρά μας είναι η υποστήριξη οιουδήποτε επιθυμεί να βοηθηθεί με κατευθύνσεις από την επιτυχή λειτουργία της. Και αυτή τη φορά, θα "αντλήσουμε" μία séquence από το οπτικοακουστικό της σημερινής μας Προπονήσεως του 12χρονου Εφιπποτοξότη μας ο οποίος επανέλαβε τον βασικό "κορμό" μιας ημερίδος από τον "Σταύλο" μέχρι την καλπαστική τόξευση στο Ιππευτήριο, ιππεύοντας τον δυναμικό έως και ..."φρεσκότατο" επιβήτορά μας Sepp!

     Το θεμέλιο της Ιππικής και κάθε είδους Ιππασίας, τίθεται μέσα στη φάτνη όπου ο αναβάτης θα περιποιηθεί τον Ίππο και θα τον διαβεβαιώσει για το ενδιαφέρον του και τον σεβασμό του.


     Με την ολοκλήρωση της περιποιήσεως, της επισάξεως και της χαλινώσεως, ο Ίππος έχει ήδη προετοιμασθεί για την επικείμενη εργασία Ιππευτηρίου και όταν εφιππεύσει ο αναβάτης, η ψυχολογία του Ίππου είναι ήδη "συντονισμένη" στη ψυχολογία της εργασίας με πρώτη μέλημα του Εκπαιδευτή, κάθε φορά, το "πάντρεμα"  Ίππου και Ιππέως ώστε ο δεύτερος να βρει το σωστό "κάθισμά" του. Και αυτό πρέπει να επιχειρηθεί χωρίς χρήση αναβολέων οι οποίοι θα πρέπει να διασταυρώνονται στον αυχένα του Ίππου προκειμένου ο Ιππέας να κατακτήσει το "βαθύ κάθισμα" ως βασικό σημείο ευσταθούς ισορροπίας και ασφαλείας του.   
        
     Μια καλή τακτική του σωστού Εκπαιδευτή είναι η αποφυγή της πολυλογίας και η επανάληψη των αυτονοήτων. Θα πρέπει εγκαίρως να εθίζει τον εκπαιδευόμενο στην "αυτεπάγγελτην" εφαρμογή κάποιων διαδικασιών χωρίς να χρειάζεται η παρέμβασή του. Και πρώτιστη αυτών των αυτονόητων διαδικασιών η τήρηση των διατατικών κανόνων στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής ημερίδος από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. Έτσι και σήμερα, ο νεαρός Χάρης, χωρίς καμία υπόδειξη του Εκπαιδευτή του ξεκίνησε τις, εν κινήσει, διατατικές ασκήσεις του που "ζεσταίνουν" μυικές ομάδες απαραίτητες για την κυρίως εργασία του προγράμματος.


     Το επόμενο βήμα θα αποτιμήσει την ιππευτικήν άνεση του εκπαιδευομένου ο οποίος θα πρέπει να έχει υπερβεί κάθε "αναστολή", ψυχολογική ή άλλη! Η "εικόνα" του "ζευγαριού" των συνεργαζομένων, Ίππου και Ιππέως, θα πρέπει να δείχνει "αέρινη" χωρίς καμία, εκατέρωθεν, "δυσανεξία". Και οι σημερινοί μας υπέροχοι, Ίππος και Χάρης αυτή την "εικόνα" την έδειξαν πολύ γρήγορα.

   

 Αυτός ο Εκπαιδευτής είχε το πλεονέκτημα να κατακτήσει την Φυσικήν Ιππική έχοντας εκπαιδευθεί στην ακαδημεική haute école της Σχολής του Αυτοκρατορικού Ιπποφορβείου της Lipica κι έτσι, ανεπηρέαστος και με ευρείς "ορίζοντες" σκέψεως, "κράτησε" ό,τι θετικό θεώρησε ότι εμπεριέχει η "δυτική Ιππασία" χωρίς προκαταλήψεις και υιοθέτησε το "κάθισμα" που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε "Nuno Oliveira" προς Τιμή του μεγάλου Πορτογάλου Δασκάλου της Ιππικής Δεξιοτεχνίας. 
Κι έχοντας μελετήσει την "γεωμετρία" του
"καθίσματος" του μεγάλου Nuno Oliveira κι έχοντάς το  υιοθετήσει διαπιστώνοντας ότι είναι ιδανικό για την Ιππασία, προσπαθεί να το καθιερώσει και στους αγαπημένους εκπαιδευομένους του θεωρώντας το ιδανικό και ως "βάση καθίσματος" ακόμη και για κάθε είδος έφιππης πολεμικής Τέχνης, όπου η ευστάθεια του Ιππέως αναπτύσσει ιδιαίτερες απαιτήσεις ισορροπίας! Και ο νεαρός Χάρης δεν θα μπορούσε να στερηθεί της υιοθετήσεως αυτού του πλεονεκτούντος "καθίσματος" του Nuno Oliveira, όπως αποκαλύπτεται στην φωτογραφία που ακολουθεί.

     Τώρα, θα βαθμολογηθεί η ισορροπιστική αυτοπεποίθηση του Ιππέως και το εξαγόμενο θα πιστοποιήσει εάν έχει φθάσει η στιγμή ενάρξεως του κυρίως προπονητικού προγράμματος. Από πλήρη στάση και χωρίς κράτημα των ηνιών, θα ζητηθεί από τον Ιππέα να θέσει σε καλπασμό τον Ίππο του και εάν ο τελευταίος υπακούσει αμέσως, θα σημαίνει ότι ο Ιππέας έδωσε τις αποτελεσματικές εντολές που επιβεβαιώνουν ότι διαθέτει ισορροπιστικήν αυτοπεποίθηση, κάτι που έγινε και στην περίπτωσή μας. Κι εντεύθεν, άρχισε το κυρίως πρόγραμμά μας.

     Ο Ιππέας θα "δείξει" στον Ίππο του την διεύθυνση της καλπαστικής διαδρομής στην επιθυμητή ταχύτητα. Αναλόγως των δυνατοτήτων του Ίππου, ο Ιππέας θα τον τηρήσει στη "χρυσή τομή" της καλπαστικής ταχύτητος που καλύπτει τις απαιτήσεις του αγωνιστικού χρόνου αλλά και της δυνατότητος σωστής σκοπεύσεως ώστε να υπάρξει η επιθυμητή αγωνιστική βαθμολογία μιας διαδρομής. Όσο πιο αρχάριος ο μαθητής τόσο βραδύτερος ο επιθυμητός καλπασμός του Ίππου και τόσο περισσότερος ο προσφερόμενος χρόνος σκοπεύσεως κατά την τόξευση. Και ο Χάρης τα γνωρίζει και τα τηρεί με μεγάλην ακρίβεια χωρίς να χρειάζεται την παρέμβαση του Εκπαιδευτή του.

     Πριν αναλάβει, καν, Τόξο ο εκπαιδευόμενος, θα επιβεβαιωθεί η αγαστή συνεργασία στον καλπαστικό ρυθμό του Ίππου και του Ιππέως, όπως επίσης και το "καλώς έχειν" της αντιλήψεως της διευθύνσεως εκ μέρους του Ίππου. Είναι βασικό και τα δύο μέρη του "ζευγαριού" να συνεργάζονται σε όλες τις παραμέτρους της καλπαστικής διαδρομής και με την διατήρηση του επιθυμητού, εκ μέρους του Ιππέως, ρυθμού.


     Μετά ταύτα και εφ΄ όσον όλα τα προηγούμενα συνηγορούν στο "καλώς έχειν",  ο εκπαιδευόμενος θα αναλάβει το Τόξο για να βαδίσει και να τροχάσει μόνον, χωρίς να καλπάσει, ώστε να ανακτήσει την αίσθηση του όπλου και του ασφαλούς κρατήματός του ώστε να αποφευχθεί η οιαδήποτε όχληση του Ίππου από ενδεχόμενη αδεξιότητα κρατήματος που μπορεί να έχει ως συνέπεια αιφνίδια κρούση του Τόξου επί του Ίππου προξενώντας ανεπιθύμητες αντιδράσεις του τελευταίου!


    Θα ακολουθήσει ο κατά την επιθυμητή διεύθυνση καλπασμός με το Τόξο ανά χείρα (ο Χάρης μας ως αριστερόχειρας το κρατά στο δεξί του χέρι) ώστε, όχι μόνον να εδραιωθεί στον εκπαιδευόμενο συνείδηση του κρατήματος σε ρυθμό καλπασμού αλλά και να αναθεωρηθεί, σε ένα τελικό στάδιο, το "κάθισμα" και η στάση του κορμού, ώστε με ασφάλεια της ισορροπίας του να προχωρήσεις στις καλπαστικές τοξεύσεις που, αμέσως, κατόπιν θα ακολουθήσουν και στο επόμενο στάδιο ο Εκπαιδευτής  δ ε ν  θα απαιτήσει το παραμικρό αλλά θα επιτρέψει στον εκπαιδευόμενο να του δείξει ό,τι εκείνος διαθέτει  και, μόνον, κατόπιν ο Εκπαιδευτής θα επέμβει και για πολύ σοβαρές διορθώσεις, όπου αυτές χρειασθούν. Όλα τα επόμενα στάδια αποτελούν μέρη υψίστης τελετουργίας και η σιωπή, η προσήλωση και η συμμετοχή όλων (όπως και η διανοητική προσήλωση του Εκπαιδευτή) είναι απόλυτη απαίτηση!


     Και ιδού, η πρώτη ενότητα των καλπαστικών τοξεύσεων του νεαρού Χάρη στις οποίες εδραιώνεται η καλή τεχνική του. Εδώ, δεν μας ενδιαφέρει διόλου "που" θα καταλήξουν τα βέλη αλλά μόνον το "πως" θα εγκαταλείψουν την χορδή του Τόξου!


     Στην δεύτερην ενότητα των καλπαστικών τοξεύσεών του θα προσέξουμε την ευστοχία τους, στοιχείο απαραίτητο της Έφιππης Τοξοβολίας η οποία είναι στοχαστική Πολεμική Τέχνη. 


   Στην τρίτη ενότητα, παρατηρούμε τον χρόνο, δηλαδή, τα τοξευόμενα ανά καλπαστική διαδρομή βέλη! Διότι και αυτή η παράμετρος είναι εξίσου ζωτική, μαζύ με την τεχνική και την ευστοχία, στην Πολεμική Τέχνη της Έφιππης Τοξοβολίας. Αλλά να μη παραβλέπουμε και μία εξίσου σημαντικότατη πτυχή, την Αξία του χαμένου βέλους!


     Η ανεκτίμητη αξία του χαμένου βέλους είναι το μεγάλο κέρδος που θα αποτρέψει την επανάληψη του λάθους εφ΄ όσον εκτιμηθεί αμέσως και συντελέσει στην εξαγωγή διδακτικών συμπερασμάτων. Αυτό το χαμένο βέλος καρφωμένο στο χώμα, για τον Εφιπποτοξότη, θα είναι το μεγάλο "μάθημα" που προσφέρει πολύ περισσότερα από έναν στόχο φορτωμένο με βέλη ο οποίος κολακεύει την ανθρώπινη ματαιοδοξία... Ας είμαστε ευγνώμονες σ΄ αυτό το, ταπεινό, χαμένο βέλος που θα "χειραγωγήσει" τα επόμενα βέλη μας να καρφωθούν στο κέντρο του στόχου κι ας υποκλιθούμε μπροστά του για τη γνώση και δεξιότητα που μας βελτιώνει!

     Στο στίβο του Ιππευτηρίου των "Ελλήνων Κενταύρων" δεν γίνεται αποδεκτό τίποτε λιγότερο από την απόλυτη κυριαρχία του μέτρου ενός αυστηρού μετρονόμου που διευθύνει τον ίδιο τον πάντοτε εκπαιδευόμενο ...Εκπαιδευτή, τον πάντοτε εκπαιδευόμενο Ίππο και τον πάντοτε εκπαιδευόμενο ...Ιππέα κι αυτός ο μετρονόμος δεν είναι άλλος από την αυστηρή τήρηση των νόμων της Φυσικής Ιππικής! Και η Ιππασία ως μέρος της Ιππικής δεν είναι παρά μια συναυλία συμβαλλομένων οργάνων τα οποία ή συμφωνούν με αρμονικό αποτέλεσμα ή διαφωνούν με απρόβλεπτες έως δυσάρεστες συνέπειες τις οποίες, ουδέποτε στην δεκαπενταετή λειτουργία της Σχολής των "Ελλήνων Κενταύρων" σημειώθηκαν!


     Στο τέλος έρχεται και η ..."αμοιβή" του Εκπαιδευτή, ένας Ίππος ανίδρωτος και χαρούμενος κι ένα χαμόγελο, το χαμόγελο του μαθητή που δεν υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο στο δικό μας "παιγνίδι" στο οποίο καμία υλική "αξία" δεν έχει θέση παρά μόνον η Αξία της αριστοκρατικότητος του οράματος και της δράσεως που το όραμα συνεπάγεται, μιας δράσεως η οποία εκτυλίσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο γνώσεως, επιγνώσεως και αλληλοσεβασμού, χωρίς ατυχήματα, χωρίς καν πτώσεις, χωρίς ...φωνή κι εντάσεις. Κι αυτή είναι η αποστολή κάθε Πολεμικής Τέχνης, κυρίως, της αρχέγονης και κυριότερης εξ' αυτών, της Έφιππης Τοξοβολίας, μόνης Πολεμικής Τέχνης όπου δύο πλάσματα εντελώς διαφορετικά ταξιδερμικώς, μάχονται από κοινού τον ...κακόν εαυτό τους!


1η ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Η παρούσα Προπόνηση, χωρίς τον χρόνο Ιπποκομίας, 
 ("chock to chock" όπως λένε στην αεροπορική γλώσσα)
διήρκεσε, μόλις, 35 λεπτά 
και, παρά την επικρατούσα υψηλή θερμοκρασία, 
ούτε ο Ίππος, ούτε ο μαθητής ίδρωσαν,
εφαρμοζομένης της διαλειμματικής μεθόδου.

2η ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τίποτε από τα παραπάνω δεν μπορούν να καρποφορήσουν
εάν, προηγουμένως, δεν προηγηθεί η εκ μέρους του Εκπαιδευτή 
προσεκτική διδασκαλία του Ίππου στην Έφιππη Τοξοβολία,
οπότε, ποτέ μην επιχειρήσετε να εκπαιδεύσετε Ιππέα,
εάν προηγουμένως δεν κατακτήσετε την ικανότητα 
της εκπαιδεύσεως Ίππου!
ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας "Έλληνες Κένταυροι", έχει την καταγωγή της στον Οργανισμό "KASSAI" με Δάσκαλο τον ίδιο τον παγκόσμιο Πρωταθλητή Kassai Lajos,  λειτουργεί από το 2005 με μηδενικό δείκτη ατυχημάτων, είναι Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Έφιππης Τοξοβολίας (W.H.A.F.) και έχει τιμηθεί με δύο πρώτα παγκόσμια βραβεία και πολλές διακρίσεις.

Η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" δεν εισπράττει χρήματα και, βεβαίως και η Τοξοβολία προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ στους μαθητές μας, ενώ τους παρέχονται και Τόξα (κατασκευής "KASSAI").

Η Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" παρέχει στα Μέλη της μια πολυσχιδή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση η οποία αποβλέπει στη δόμηση χρηστών και δυνατών χαρακτήρων!

Οι τακτικές Προπονήσεις διεξάγονται στους Αμπελοκήπους (κέντρο) και την πρόσβαση στον προπονητικό χώρο εξυπηρετεί η μπλε γραμμή του μετρό, στάση "Αμπελόκηποι".

Aνεξαρτήτως του περιορισμένου του χώρου, μπορούμε όλοι να προπονούμεθα κατόπιν συνεννοήσεως στο 6977764737 ορίζοντας, όπως καθένας ευκαιρεί, ημερομηνία και ώρα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Αυτό επιτρέπει τον καλύτερο συνδυασμό Συνασκουμένων με την καλύτερη σχεδίαση προπονητικού προγράμματος.

Πλην των νεοπροσερχομένων, όλοι υποχρεούνται να αποδέχονται το Καταστατικό της "Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας", τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ομάδος, να φέρουν την προβλεπόμενη αμφίεση των "Ελλήνων Κενταύρων" και να τηρούν τις οδηγίες των Εκπαιδευτών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.