Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΜΑΣ


     Στη σύγχρονη ελλαδική και διόλου Ελληνική κοινωνία επικρατεί η στρεβλή, περί πολιτικής ορθότητος, «αντίληψη» ότι πρόσωπα, ομάδες, υπηρεσίες, οργανισμοί κλπ κλπ με κοινωνική αποστολή θα πρέπει να αποφεύγουν την «πολιτικοποίηση»! Όμως αυτό είναι απολύτως αντίθετο με τα Ελληνικά ειωθότα, απολύτως εσφαλμένο και, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, κ ά θ ε  Π ο λ ί τ η ς  είναι  π ο λ ι τ ι κ ό ν  ο ν, συνεπώς δε  και  π ο λ ι τ ι κ ο π ο ι η μ έ ν ο ς.

     Ούτω πως και η  Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» είναι μία ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  Κοινότητα Συνασκουμένων η οποία, ως εκ του καταστατικού χάρτη της, εμφορείται από τις Αρχές της «Πολιτείας» του Πλάτωνος οι οποίες συνοψίζονται στην αριστοκρατική Κοσμοθέαση.. Άλλωστε, η Ομάδα μας ως «Κοινότητα» θα ήταν ανερμάτιστη εάν εστερείτο πολιτικού προσανατολισμού, όπως ανερμάτιστους θέλουν τους «άλλους» όσοι διεκδικούν την υποδούλωσή τους. Και, οίκοθεν νοείται, ότι οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» ουδόλως προτιθέμεθα να επιτρέψουμε στον οιονδήποτε «καλοθελητή» την υποδούλωσή μας υπερήφανοι για τον, επί τούτου, ακραιφνώς πολιτικό προσανατολισμό μας!

     Η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ», λοιπόν, διαθέτει σαφές πολιτικό πλαίσιο, είναι πολιτικοποιημένη και εντός του πλαισίου λειτουργίας της, μη προτιθέμενη να καταντήσει δημοκρατικός οχετός, ορίζει ως κανόνες πολιτικής συμπεριφοράς των Μελών της εκείνους τους οποίους όρισε για την χρηστή Κοινωνία συνειδητών Πολιτών ο Πλάτων στην «Πολιτεία» του. Άλλωστε, αυτοί οι παλαιόθεν ορισθέντες κανόνες τους οποίους ο ανελλήνιστος όχλος περιεφρόνησε και στον ελλαδικό χώρο απέδειξαν ότι η παράκαμψή τους άγει έναν λαό στο χάλι του σημερινού δράματος των γραικύλων.

     Και, επειδή, οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ», ως Έλληνες δεν είμεθα «γραικύλοι» και δεν προτιθέμεθα να ακολουθήσουμε τους ηλιθίους ανελληνίστους αρνητές της «Πολιτείας» του Πλάτωνος στους «αποθέτες» εντός των οποίων ομαδικώς σήπονται, υπενθυμίζουμε ότι αδιαφορούμε πλήρως για την όποια εξατομικευμένη περί του αντιθέτου επιλογή αλλά, εντός του πλαισίου της λειτουργίας μας, ο πολιτικός προσανατολισμός μας είναι ο εκ του Καταστατικού μας προβλεπόμενος και τον οποίο κάθε υποψήφιο Μέλος προ της εγγραφής του μπορεί να λάβει γνώση!

     Σταθμίζοντες, δε, την αντίληψη περί της αποφυγής διχασμού της Κοινωνίας την οποία ο Πλάτων στην «Πολιτεία» του επισημαίνει, εντός της Κοινότητος των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» θεωρούνται αποδοκιμαστέες, επί ποινή διαγραφής, παντός είδους τοποθετήσεις και μεροληψίες υπέρ (συλλήβδην) κομμάτων, οργανώσεων και λοιπών διαιρετικών της Κοινωνίας συστημικών παραμάγαζων τα οποία εκτρέφει η μήτρα της τυραννίας («Πολιτεία» βιβλ. 8ο) που λέγεται «δημοκρατία».

     Υπό αυτούς τους όρους και τις Αξίες η Ομάδα μας ιδρύθηκε και λειτουργεί όχι απλώς με απόλυτην επιτυχία αλλά και με διεθνή αναγνώριση επί πολλά έτη, υπερήφανη για τις επιλογές της!  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.