Σάββατο 13 Μαΐου 2017

Φ Ω Σ, 
ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ...ΔΕΟΣ!

[ΜΕΡΟΣ Β']     Ποιες οι αντιδράσεις ενός σκοπευτή ο οποίος "κρατά" με σιγουριά στα σκοπευτικά του τον στόχο και ξαφνικά περνά ένα σύννεφο και αλλοιώνει τον φωτισμό; Ποιες οι επιπτώσεις της οπτικής αντιλήψεώς του σε μια τέτοια περίπτωση και σε τι σκοπευτικές εκτρεπτικές υπερδιορθώσεις μπορούν να τον παρασύρουν; Κατά πόσο η αλλοίωση του φωτισμού παραλλάσσει ακόμη και τα χρώματα του στόχου προκαλώντας στοχαστική σύγχυση; Ποια "παιγνίδια" μας παίζει η ίριδα με τα φωτοκινητικά αντανακλαστικά της και οι φωτοϋποδοχείς με την φωτοευαίσθητη χρωστική τους, οδηγώντας μας σε αστοχία; 


     Σε όλα τα παραπάνω ουσιώδη ερωτήματα, αλλά και σε πολλά περισσότερα, θέλησε να απαντήσει η Ομάδα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" με την παρούσα ομαδική εβδομαδιαία Προπόνησή της η οποία προετοιμάσθηκε από το Επιτελείο της τους τελευταίους μήνες.


ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

     Αυτή η Προπόνηση λόγω της φύσεώς της, ήταν πολύ ιδιαίτερη και δεν απαιτούσε απλώς, σιωπηρή εκτέλεση των παραγγελμάτων αλλά και την υψηλή αυτοπειθαρχία όλων λόγω του ιδιαιτέρου περιβάλλοντος στο οποίο προγραμματίστηκε.      Και ούσα εξαιρετικής σημασίας για όλους τους "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ", λόγω των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες αναγκαστικώς σχεδιάσθηκε είχε και τους ακόλουθους περιορισμούς:

     1. Αποκλείσθηκαν οι ανήλικοι Συνασκούμενοι.

   2. Αποκλείσθηκαν κλειστοφοβικοί Συνασκούμενοι.

   3. Ορίσθηκε μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων.

   4. Κάθε συμμετέχων έπρεπε να φέρει έναν ατομικό φακό.

   5. Στον χώρο της Προπονήσεως δεν επιτράπηκε η εναπό-
       θεση ατομικών αντικειμένων ούτε καν της θήκης του Τό-
       ξου. Όλοι οι μετέχοντες έπρεπε να μεριμνήσουν ώστε
       να ασφαλίσουν τα ατομικά τους αντικείμενα εκτός Γραμ-
       μής Βολής.

   6. Κάθε συμμετέχων έπρεπε να διαθέτει 4 βέλη και να 
       τα κρατά στο χέρι όλα μαζύ.

   7. Αποκλείσθηκε η χρήση φαρέτρας και λοιπών παρελκομέ-
       νων (μόνον Τόξο, βέλη και ατομικός φακός).

   8. Όλοι θα έπρεπε να φορούν υποδήματα με αντιολισθητική
       σόλα.

   9. Το Σχολείο Σιωπής τηρήθηκε αυστηρώς και ίσχυσε 
       από το σημείο σταθμεύσεως των οχημάτων, πολύ πριν 
       την Γραμμή Βολής και μέχρι την επιστροφή στα οχήματα
       προς αναχώρηση μετά την ολοκλήρωση της Προπονήσε-
       ως.

 10. Αποκλείσθηκε η μεταφορά ποτών ή τροφών αλλά και φια-
       λών ποσίμου ύδατος.

 11. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, οι εν-
       διαφερόμενοι θα έπρεπε να δηλώσουν εγκαίρως το ενδι-
       αφέρον τους γραπτώς. Και,

 12. Όλοι όσοι θα λάβαιναν μέρος θα έπρεπε εντός τριών ημε-
       ρών να αποστείλουν στην ηλεκτρονική θυρίδα της Ομά-
       δος μας hellenichorsebackarchery@gmail.com μία ανα-
       λυτικήν αναφορά στην οποία θα ανέφεραν τι αισθάνθη-
       καν από την στιγμή της προσυγκεντρώσεως μέχρι την ο-
       λοκλήρωση της Προπονήσεως και, κυρίως, τι ένοιωσαν
       κατά την διάρκεια της τοξεύσεώς τους στον χώρο.

Ο ΧΩΡΟΣ

     Η αλήθεια είναι ότι ψάξαμε αρκετά για να βρούμε τον ιδανικό χώρο για μια τέτοια Προπόνηση και τον βρήκαμε αξιοποιώντας μιαν απρογραμμάτιστη δυνατότητα.


     Οι προϋποθέσεις του χώρου ήσαν το απόλυτο σκοτάδι που θα έπρεπε να επικρατεί σε αυτόν ώστε να μπορούμε με τεχνητό φως να αναπροσαρμόζουμε την φωτεινότητά του κατά περίπτωση και να αποκτούμε ενσυναίσθηση των επιπτώσεων του φωτισμού, να είναι προστατευόμενος ώστε να μη διασπάται η προσοχή των Συνασκουμένων από άσχετες ή και επικίνδυνες παρεμβολές, να έχει περιορισμένη έκταση ώστε να διευκολύνει το "δέσιμο" των συμμετεχόντων "σύροντάς" τους προς ένα ομογενοποιημένο θετικό αποτέλεσμα, να μην διαθέτει "καθαρό αέρα" ώστε να πολλαπλασιάζεται η δυσανεξία ως προς το περιβάλλον των συμμετεχόντων και να μεγιστοποιούνται τα αντανακλαστικά τους. Τι πιο κατάλληλος, λοιπόν, χώρος από ένα ...προ-πολεμικό καταφύγιο! 


     Έτσι, επιλέξαμε το υπόγειο διώροφο καταφύγιο των Βασιλικών Κτημάτων Τατοίου που κτίσθηκε το 1939, σε μία εποχή κατά την οποία ένας αλήστου μνήμης μονάρχης-ολετήρας και μία μοιραία κυβέρνηση ανευθύνων ανακτορικών "φασουλήδων"  προμελετούσαν την εμπλοκή της Ελλάδος στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σύροντας τη χώρα σε μία καταστροφή την οποία βιώνουμε οι Έλληνες μέχρι σήμερα! Ήταν τότε που ο βασιλιάς Γεώργιος Β', τέκτων του Σκωτικού μασονικού δόγματος, όργανο των Βρεταννών και συνεργός στην σχεδίαση της εμπλοκής της Ελλάδος στον προετοιμαζόμενο από τους Βρεταννούς Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε ήδη επιτρέψει σε βρεταννικές στρατιωτικές δυνάμεις να σταθμεύσουν σε Ελληνικό έδαφος καταλύοντας την ουδετερότητα της χώρας την οποία επεδίωκε ο τότε Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς.


     Έτσι, το συγκεκριμένο καταφύγιο κατασκευάσθηκε από τον Γεώργιο Β' ο οποίος προσχεδίαζε την εμπόλεμη εμπλοκή της χώρας και αποτελεί ακόμη ένα τεκμήριο ενοχής του Γεωργίου Β' στην, εν τέλει, καταστροφή της χώρας με την αναίτια εμπλοκή της στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τις καταστρεπτικές μεταπολεμικές συνέπειες που τις επεφύλαξαν οι "αγαπημένοι" του ανάξιου βασιλιά, Βρεταννοί, δολοφονώντας ακόμη και τους Ήρωες της Ε.Ο.Κ.Α., ασχέτως εάν ο Ελληνισμός θυσιάστηκε υπέρ των αθλίων θυτών-"συμμάχων" του!      Με όλες αυτές τις πικρές αλλά ιστορημένες σκέψεις μπήκαμε σε αυτό τον μυστικό χώρο έχοντας κατά νου ακόμη και ότι εκείνη την περίοδο, δυο χρόνια κατόπιν, ο ελεεινός Γεώργιος Β' δε δίστασε και να αρπάξει δια χειρών Τσουδερού και τον χρυσό της "Τραπέζης Ελλάδος" και να τον παραδώσει στα χέρια των Βρεταννών εντολοδοτών του από τα χέρια των οποίων ποτέ δεν ξαναγύρισε στα χέρια των Ελλήνων οι οποίοι, σήμερα τον απαιτούν από τους ...Γερμανούς, αυτοκτονώντας από την πείνα!     Στον συγκεκριμένο χώρο, πέραν του στοχαστικού αντικειμένου, επιδιώξαμε να βιώσουμε και την ατμόσφαιρα ενός πολεμικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο, εν πλήρη συνωστισμώ, θα έπρεπε να διαχειριστούμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τα Τόξα μας τα οποία κάθε άλλο παρά ευνοούσε η στενότητα των διαδρόμων, διαμερισμάτων και κλιμακοστασίων και αυτό ήταν ακόμη μία μεγάλη ωφέλεια από τη συγκεκριμένη Προπόνηση.     O χώρος αυτός έκρυβε μύρια όσα εμπόδια και όλα θα έπρεπε να ληφθούν υπ΄ όψη κατά την σχεδίαση.     Και μόνον η κάθοδος σε αυτόν τον ιδιότυπο ...προπονητικό χώρο, με τα Τόξα και τα βέλη ανά χείρας, πατώντας στην περιστροφική "ετοιμόρροπη" μεταλλική κλίμακα 30 σκαλοπατιών που οδηγεί τον επισκέπτη του καταφυγίου από την καμουφλαρισμένη είσοδο στα έγκατά του, είναι ένα μάθημα προσεκτικής διαχειρίσεως του Τόξου και μία εισαγωγή στο πνεύμα της απαρχής της ...παρθίας τοξεύσεως.


    Περαιτέρω, αν και οι αποστάσεις μέσα στο καταφύγιο δεν ήσαν μεγάλες, εν τούτοις, η όλη διαμόρφωση ήταν πλεονεκτική ως προς την ανάπτυξη σεναρίων ταχύτητος, αιφνιδιασμού και, βεβαίως, εξαγωγής των επιδιωκομένων συμπερασμάτων για τους οφθαλμικούς ...υποδοχείς μας, τα ραβδία και τα κωνία με την μαγευτική ροδοψίνη τους.     Όσοι είχαμε την ευτυχία να τοξεύσουμε καταρριχώμενοι στο φαράγγι "Μέγα Ρέμα", κρεμασμένοι από ένα σκοινί και από ύψος 22 μέτρων, εδώ, στα υπόγεια έγκατα του Βασιλικού Κτήματος Τατοίου νοιώσαμε το ακριβώς ...αντίθετο, συμπληρώνοντας ακέραια την τοξευτική εμπειρία μας! Διότι, στους "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ" επιδιώκουμε την πλήρη εκπαίδευση και "πλήρες" είναι εκείνο το οποίο εκτείνεται μέχρι τα άκρα ενώ, όλα τα άλλα είναι ελλιπή και οι ελλείψεις δεν είναι ανεκτές σε μία Σχολή πραγματικών πολεμιστών!


ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

     Οι περιορισμοί του χώρου σε αριθμητική παρουσία ατόμων αλλά και το πνεύμα ολοκληρώσεως της εμπειρίας του "Mεγάλου Ρέματος" επέβαλαν στην οργάνωση αυτής της ειδικής Προπονήσεως την επιλογή συγκεκριμένων Συνασκουμένων με κύριο κριτήριο την προηγούμενη συμμετοχή τους στη καταρρίχηση του προαναφερθέντος φαραγγιού αλλά και στο Μέρος Α΄ της ενότητος "ΦΩΣ, ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ...ΔΕΟΣ!". 


     Έτσι, τηρήθηκε αυστηρώς ο όρος της επιλογής, της προεγγραφής και της σειράς προτεραιότητος.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


     Η διεκπεραίωση ενός εκπαιδευτικού Προγράμματος Τοξοβολίας υπό τις περιβαλλοντικές συνθήκες ενός πολεμικού καταφυγίου με τα όσα εμπόδια στενότητος χώρου, σκότους αλλά και φυσικών εμποδίων συνεπάγεται, προϋποθέτει την εξ αρχής προσεκτική στάθμιση παραγόντων ασφαλείας των συμμετεχόντων οι οποίοι για πρώτη φορά θα εισέρχονταν για να ασκηθούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον.


    Πρώτο οργανωτικό μέλημα υπήρξε η συντεταγμένη αρχική συνάντηση και προσυγκέντρωση απ΄ όπου άρχισε και το όλο πρόγραμμα. Εδώ δόθηκαν οι πρώτες οδηγίες και εξηγήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους καθ΄ όλο το Πρόγραμμα ήμασταν όλοι δεσμευμένοι να τηρήσουμε συγκεκριμένο τρόπο κινήσεως και δράσεως στον ελεγχόμενο χώρο στον οποίο σε λίγο θα εισερχόμασταν.     Ακολούθησε μία σύναψη οδηγιών ειδικώς για την ασφαλή είσοδο, παραμονή και κίνηση σε έναν τέτοιον χώρο που για πρώτη φορά θα δρούσε μία Ομάδα όπως η δική μας. Έτσι, ο σχεδιαστής αυτής της ημερίδος αφού ο ίδιος προηγήθηκε της Ομάδος και μελέτησε τον χώρο κρατώντας φωτογραφικές "σημειώσεις", μελέτησε προς εφαρμογή το δεδομένο ασκησιολόγιο εντάσσοντάς το στον χώρο αυτό αλλά και στον διατιθέμενο χρόνο της ημερίδος υπολογίζοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων, πάντοτε λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα απρόβλεπτα "περιθώρια" που λογίζονται ως ενδεχόμενα σε κάθε διοργάνωση.


     Όμως, όλα αυτά δεν ήσαν αρκετά διότι η δράση μιας Ομάδος ασκουμένων που καλούνται να λειτουργήσουν για πρώτη φορά σε παρόμοιο, άγνωστο, περιβάλλον προϋποθέτει καθοδήγηση προς αποφυγή αδεξίων κινήσεων με συνέπειες ακόμη και ατυχήματος. Έτσι, προ της εισόδου δόθηκαν γενικές οδηγίες σε όλους αλλά η διοργάνωση  δ ε ν  αρκέσθηκε σε αυτό.


     Καθ΄ όλα τα καθοριστικά διαστήματα της ασκήσεως ορίζονταν Συνασκούμενος-"οδηγός" ο οποίος όχι μόνον μεριμνούσε για την σωστή, υπό απόκρυψη, κίνηση των Συνασκουμένων αλλά και για τον διακριτικό έως φειδωλό υποφωτισμό των βαδιστικών διαδρομών του αλλά και του τοξευτικού στοχασμού του κατά την διάρκεια της κυρίως δράσεως.      Και, βεβαίως, υπήρξε η πρόβλεψη εναλλαγής των "Οδηγών" ώστε να καρπωθούν όλοι τα οφέλη αυτής της προπονητικής ημερίδος κινούμενοι και τοξεύοντας σε αυτό τον χώρο.  


     Και η επιτυχία αυτής της ημερίδος βασίστηκε ακριβώς επάνω σε αυτό το σημείο των περιοδικών "Οδηγών" άνευ των οποίων το μόνο βέβαιο είναι ότι θα προέκυπτε αταξία και χάος κινήσεων ίσως δε και αποτροπή τοξεύσεως. 


     Με αυτή την προοπτική, ξεκίνησε το κυρίως ασκησιολόγιο το οποίο προέβλεπε την διαδοχική τόξευση επί δύο στόχων τοποθετημένων σε απόσταση μεταξύ τους και σε δύο διαφορετικούς χώρους του πολεμικού καταφυγίου.


      Συγκεκριμένα, κάθε Συνασκούμενος θα έπρεπε να πλήξει 4άκις πρηνηδόν τον πρώτο στόχο στον άνω όροφο του καταφυγίου και κατόπιν αυτού να προωθηθεί στον επόμενο χώρο του ισογείου ώστε να πλήξει 4άκις σε ορθία στάση τον δεύτερο στόχο.      Kατά την πρηνή τόξευση ο στόχος αντιπροσώπευσε έναν αντίπαλο πρηνηδόν, ενώ κατά την ορθία τόξευση ο στόχος αντιπροσώπευσε έναν όρθιο αντίπαλο. Όμως...     Οι δεδομένες εσωτερικές αποστάσεις και τα σημεία τοποθετήσεως των στόχων ενέταξαν, μοιραία, σε αυτή την Προπόνηση και το στοιχείο της Τοξοβολίας εξ επαφής.     Οι έκθετοι, εν μέσω τοίχων και μεταλλικών θυρών, στόχοι ήταν προφανές ότι εγκυμονούσαν τον κίνδυνο θραύσεως βέλους στην περίπτωση αστοχίας με υπερβάλλουσα έλξη χορδής ήταν προφανές ότι εξέθεταν σε κίνδυνο θραύσεως το βέλος. 


     Αυτό εξηγείτο εγκαίρως στους Συνασκουμένους οι οποίοι -κατά κανόνα- το πρόσεχαν με αναγκαστικό αποτέλεσμα την άσκηση και στην Τοξοβολία εξ επαφής. Παρά ταύτα, δεν έλειψαν και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Συνασκούμενοι ξαφνιάστηκαν με την ένταση εποστρακισμού βελών που προσέκρουαν σε τοίχους ή μεταλλικές πόρτες ώστε να αναπροσαρμόσουν την αναγκαία, έλξη χορδής όπως στην Τοξοβολία εξ επαφής.

     Σημειωτέον ότι καθ'  όλη την διάρκεια αυτής της τόσο ιδιαίτερης και δύσκολης Προπονήσεως υπό αντίξοες συνθήκες  κ α ν έ ν α  βέλος δεν υπέστη θραύση εκ προσκρούσεως, όπως συχνά συμβαίνει ακόμη και στις συμβατικές Προπονήσεις με χρήση προστατευτικών δικτύων κλπ, κάτι που πιστοποιεί την ενσυναίσθηση της "επαφής" δια της λελογισμένης έλξεως χορδής, όπως υπαγορεύει η Τοξοβολία εξ επαφής η οποία, βαθμιαία καταλαμβάνει την θέση που της αρμόζει στη τεχνική των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ".     Στον χώρο του πολεμικού καταφυγίου η διοργάνωση είχε προβλέψει τρία ζωτικά σημεία: Το πρώτο στην "πύλη" της ελικοειδούς σκάλας [προς αποτροπή εισόδου απρόβλεπτου επισκέπτη και εκθέσεως του σε κίνδυνο ή και προκλήσεως συνωστισμού], το δεύτερο στη βάση της εσωτερικής τσιμεντόσκαλας ανόδου στο άνω όροφο όπου και ο πρώτος στόχος και το τρίτο στη "χοάνη" εισόδου στον επόμενο χώρο όπου και ο δεύτερος στόχος.


     Το κρίσιμο έργο της ζωτικής καθοδηγήσεως των Συνασκουμένων για την ασφαλή διακίνησή τους μετά την ολοκλήρωση των δύο βολών τους ώστε να επανατοποθετηθούν στην αρχική "ουρά" για να επαναλάβουν τις τοξεύσεις τους αλλά και τις οδηγίες για την περισυλλογή των βελών ανέλαβαν στα συγκεκριμένα δύο σημεία ισάριθμοι "Οδηγοί" οι οποίοι επιτόπου και αμέσως ενημερώθηκαν και άσκησαν τα καθήκοντά τους, αφού ...εν πολέμω δεν προσφέρεται η πολυτέλεια του "briefing" με τις ανέσεις μιας καλοφωτισμένης αίθουσας και της αφθονίας χρόνου.      Μέρος, λοιπόν, της πολεμικής εκπαιδεύσεως της Ομάδος μας και η τήρηση όλων των συνθηκών μάχης.   


     Συντονισμός κινήσεων, λοιπόν, μέσα στο σκοτεινό πολεμικό καταφύγιο με την ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας, πρόκληση αναγνωρίσεως και πλήξεως στόχου υπό συνθήκες στενότητος χώρου με την ανάπτυξη στοχαστικής οξύτητος, συντεταγμένη αποχώρηση με την επιπρόσθεση κρίσεως ανασυντάξεως, συνέθεσαν το "περίγραμμα" του προγράμματός μας κι έτσι ξεκίνησε η πρακτική εφαρμογή του προβλεφθέντος ασκησιολογίου.      ΝΑΙ, οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" θέλουμε να είμαστε και είμαστε μία αμιγώς  π ο λ ε μ ι κ ή  Ομάδα.      Και μπορεί οι ...Ειδικές Δυνάμεις του "στρατού" μας να στρώνουν τα κατωσέντονα στα "hot-spots" της χώρας, όμως εμείς ξαναζωντανεύουμε ό,τι, αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, άφησαν εγκαταλελειμμένο "πίσω" τους.

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


     Μετά την ολοκλήρωση του προπονητικού Προγράμματος, όλοι οι μετασχόντες και καθένας ξεχωριστά εξέφρασαν την βιωματική εμπειρία τους από την συγκεκριμένη Προπόνηση.


     Όλοι επέμειναν στο ότι ο χώρος με το σκοτάδι, την υγρασία και την στενότητά του όχι μόνον δεν τους δημιούργησε την παραμικρήν ενόχληση (φοβική ή αναπνευστική ή θερμοκρασιακή) αλλά τους ενθουσίασε με τους περισσότερους να επιθυμούν την παράταση της Προπονήσεως και άλλους -αρκετούς- να διατυπώνουν σπουδαίες σχεδιαστικές προεκτάσεις αυτού που σήμερα επιχειρήσαμε με την ανάπτυξή του σε επόμενες Προπονήσεις.


     Αξιοσημείωτος ο γυναικείος "πληθυσμός" ο οποίος ζήτησε την παραιτέρω ...στρατιωτικοποίηση μιας μελλοντικής Προπονήσεως με άξονα αναφοράς την μόλις λήξασα και επέκταση του ασκησιολογίου σε ...εκκαθαριστική τοξευτική επιχείρηση όπως προέτεινε το σοφό "think tank" της Ομάδος μας.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

     Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές ακόμη, δεν έχουν μελετηθεί οι  α τ ο μ ι κ έ ς  α ν α φ ο ρ έ ς  τις οποίες ανέλαβαν να συντάξουν και να καταθέσουν όλοι όσοι έλαβαν μέρος σ'  αυτή την ξεχωριστή προπονητικήν ημερίδα. Έτσι, δεν θα ήταν δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα και δη ανακοινώσιμα. 


     Παρά ταύτα αρκετά σημαντικές παρατηρήσεις ήδη έγιναν από τους διοργανωτές σε ό,τι αφορά στην ομαδική δράση υπό τις δεδομένες συνθήκες του χώρου.


     Οι παρατηρήσεις αυτές προδιαγράφουν ένα πλαίσιο συλλογικού συντονισμού και στη συμβατική Γραμμή Βολής.


     Επίκεντρο αυτού του πλαισίου συλλογικού συντονισμού υπήρξε η βαθμολόγηση της ατομικής αυτοπειθαρχίας ενός εκάστου και η, κατόπιν αυτού, αποτίμηση της ομαδικής αυτοπειθαρχίας καθ΄ όλη την διάρκεια αυτής της ημερίδος.


     Η ιδιαιτερότητα της κινήσεως στον χώρο αυτό και ο εξαναγκασμός των εντός αυτού κινουμένων σε ιδιαίτερη προσοχή άγει στην εξαγωγή αρκετών συμπερασμάτων που αγγίζουν και την εκτός αυτού του χώρου κίνηση κατά την διεκπεραίωση ενός τοξευτικού κινητικού ασκησιολογίου.  
  

     Η διαχείριση του Τόξου και η εξάσκηση της Τοξοβολίας υπό συνθήκες στενότητος χώρου και μειωμένου φωτισμού ως ένας επιπλέον περιορισμός άγει, επίσης, σε μία ενότητα συμπερασμάτων.


     Τέλος, οι εξατομικευμένες βιωματικές εμπειρίες στοχαστικής εκτιμήσεως υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και η ερμηνεία των παρενεργειών επί της οράσεως αποτελεί και τον πυρήνα των υπό εξαγωγή συμπερασμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.