Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

ΟΙ ΤΟΞΟΘΥΡΙΔΕΣ ΤΟΥ SAN MARINO


     Είναι γνωστή η σημασία την οποία αποδίδουμε οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" στη τοξοθυρίδα ως ιστορικού στόχου και ως προπονητικού αντικειμένου κατά την Εκπαίδευσή μας. 


     Όσοι παρακολουθούν τη δράση μας αλλά και τα δημοσιεύματα του Ιστολογίου αυτού θα έχουν προσέξει τη συχνή αναφορά μας σε αυτό το σημαντικό ιστορικό οχυρωτικό στοιχείο και στη μέριμνα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" προς εκπαίδευση στην αντιμετώπισή του ακόμη και με ειδική εκστρατεία στη Κύπρο.


     Την τοξοθυρίδα την μελετήσαμε σε βάθος και συχνά σε Προπονήσεις μας την αντιμετωπίσαμε ως "καθ'  ύλην" εμπεριεχόμενη στην αρμοδιότητα της μόνης Ελληνικής Ομάδος Έφιππης αλλά και Παραδοσιακής Τοξοβολίας επικεντρωμένης στην ιστορική περίοδο των μέσων και νεωτέρων χρόνων.


     Προσφάτως, την αντιμετώπισε και ο Αντιπρόεδρος της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" Ακάδημος, ασκούμενος στο Κάστρο της Άσσου (Κεφαλονιά).   


     Σε μία καστροπολιτεία η οποία διατηρεί τον οχυρωτικό χαρακτήρα της από τον 5ο αι. μ.χ.χ. όπως το San Marino, είναι επόμενο η τοξοθυρίδα να τυγχάνει ιδιαίτερης εκτιμήσεως από την τοπική τοξευτική Παράδοση και στους τελευταίους διεθνείς Αγώνες "M.A.E.C. 2015" ήταν αναμενόμενος να αντιμετωπίσουμε και επίσημο στόχο "τοξοθυρίδα" (La Feritoia) κατά του οποίου τόξευσαν οι αγωνιζόμενοί μας.


     Οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" και στο San Marino έδειξαν εξοικειωμένοι με την τοξοθυρίδα καλούμενοι να τοξεύσουν κατ΄ αυτής υπό ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες.


      Το αρχαιότατο, αυτό, οχυρωτικό στοιχείο, η τοξοθυρίδα, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εξασκήσεώς μας οξύνοντας και οριζοντίως αλλά και καθέτως τη στοχαστική μας αντίληψη και το "ξαναντάμωμά" μας μαζύ της στο ατμοσφαιρικό San Marino μας υπαγορεύει την ανάγκη να παραμείνουμε ακόμη πιο "στενά" στη σχέση μας μαζύ της! 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.