Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΤΗΣ 
"ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" 
ΚΑΙ ΤΩΝ 
"ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ"

PRESENTATION ON THE ATHENIAN AUDIENCE 
OF THE “HELLENIC HORSEBACK ARCHERY SOCIETY” AND “GREEK CENTAURS”


O διοργανωτής της παρουσιάσεως 
Εφιπποτοξότης Γεώργιος Σταυριανόπουλος-Ιφικράτης
The organizer of the presentation, Horseback Archer George Stavrianopoulos-Ificratis


     Η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" έχουσα σκοπό όχι απλώς την ανάπτυξη αμιγώς εφιπποτοξοτικών δεξιοτήτων στα Μέλη της αλλά, κυρίως, την διάπλαση υπευθύνων κοινωνικών χαρακτήρων, ενθαρρύνει την ανάληψη διαφόρων πρωτοβουλιών που κατατείνουν σε αυτό τον σκοπό. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" μέσα στους κόλπους της οποίας δρα η Ομάδα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" έκανε αμέσως δεκτή την πρωτοβουλία του Εφιπποτοξότη Γεωργίου Σταυριανόπουλου-Ιφικράτους ο οποίος ανέλαβε να παρουσιάσει την Εταιρεία και την Ομάδα μας ενώπιον του Αθηναϊκού Κοινού στην κεντρική Αίθουσα "ΟΡΦΕΥΣ", ευγενώς παραχωρηθείσα για τον σκοπό αυτό, το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου 2014.

     The Greek Horseback Archery Team “Greek Centaurs” has as its purpose not only producing mounted archery skills to it’s members but mostly creating responsible characters. So it  encourages it’s members to take initiations  that aim to that goal. So, the Administration Board  of “HELLENIC HORSEBACK ARCHERY SOCIETY”, immediately accepted Horseback Archer’s George Stavrianopoulos-Ificratis’s proposal to present our Society and Team to the Athenian Audience at the hall “Orpheus”, which hall was kindly offered to us on the night of February 8th, 2014.


Η Υπαρχηγός και Εκπαιδεύτρια των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ"
Εφιπποτοξότρια Χαρά-Σαμπρίνα Πολυζοπούλου
The co-Leader and Trainer of “Greek Centaurs”, 
Horseback Archer Chara-Sabrina Polyzopoulou

     Δυστυχώς, από την παρουσίαση και για έκτακτο προσωπικό λόγο, απουσίασε ο Αρχηγός της Ομάδος Δημήτριος Π. Χρήστου-Αρπάλυκος, αλλά τον εξεπροσώπησε επαξίως η Υπαρχηγός και Εκπαιδεύτρια των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ", Εφιπποτοξότρια Χαρά-Σαμπρίνα Πολυζοπούλου.

     Unfortunately, absent from the presentation due to personal reasons, was the Team’s Leader, Dimitrios Christou-Arpalykus. The co-Leader and Trainer of “Greek Centaurs”, Horseback Archer Chara-Sabrina Polyzopoulou, was more than able to represent him.


Η αφίσα της εκδηλώσεως, με ένα δημιούργημα του υαλουργού Émile Gallé
The presentation’s  flyer with a glass creation of Émile Gallé


Η πρόσκληση της εκδηλώσεως
The presentation's invitation


     Στην τράπεζα των ομιλητών, επτά Εφιπποτοξότες και Εφιπποτοξότριες παρουσίασαν κατά τον πλέον άρτιο, αλλά και σεμνό, τρόπο τους Έλληνες Στρατιώτες της Αναγεννήσεως (Γεώργιος Σταυριανόπουλος-Ιφικράτης), την Έφιππη Τοξοβολία (Γεώργιος Τροβάς), την Παραδοσιακή Τοξοβολία (Ιωάννα Κουτρούκη), το Παράρτημα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" στην Κύπρο, αλλά και τον Ύμνο της Ομάδος μας κατά μελοποίηση του Κύπριου Συνθέτη Κωνσταντίνου Στυλιανού (Παύλος Χαραλάμπους), την Σπαθασκία και Έφιππη Σπαθασκία (Αντώνιος Καρασούλας), την Γυμνιππευτική Yoga (Σοφία Νερομηλιώτη) αλλά και την "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και την Ομάδα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" (Χαρά-Σαμπρίνα Πολυζοπούλου).

     Inside the hall, seven Horseback Archers presented flawlessly the Renaissance’s Greek Soldiers (George Stavrianopoulos-Ificratis), Horseback Archery (George Trovas), traditional Archery (Joanna Koutrouki),   “Greek Centaurs’s” division in Cyprus and our anthem by the Cyprian composer Konstantinos Stylianou (Pavlos Charalabous), swordmanship and mounted swordmanship (Antony Karasoulas), bareback Yoga (Sofia Neromilioti) and the “Hellenic Horseback Archery Society” and “Greek Centaurs” (Chara-Sabrina Polyzopoulou).


     Το εντυπωσιακό ήταν ότι οι αγαπητοί μας επισκέπτες άρχισαν να προσέρχονται μία ολόκληρη ώρα ...προ της ώρας ενάρξεως, ενόσω ακόμη η αίθουσα ήταν υπό κατάσταση προετοιμασίας αλλά αυτό όχι μόνον δε μας ενόχλησε αλλά, αντιθέτως, μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά ως δείγμα ενδιαφέροντος για την εκδήλωση, αλλά κυρίως, για την Ελληνική Έφιππη Τοξοβολία.

     The impressive thing was that our guests begun arriving one hour prior to the presentation’s starting time and while we were still preparing the hall. This situation not only did not bother us but gave us great joy instead, as a small sample of the interest of Greek Horseback Archery.


     Οι προσκεκλημένοι μας παρέμειναν στις θέσεις τους προσηλωμένοι στους ομιλητές πέραν πάσης προσδοκίας, αφού η παρουσίαση διήρκεσε μέχρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα (!) θυμίζοντας περισσότερο πολύωρη ...Bαγκνερική παράσταση στο Bayreuth, παρά εκδήλωση στο κέντρο των Αθηνών!

     Our guests remained at their seats watching the speakers beyond all expectations, since the presentation ended just before midnight resembling more to a Wagner’s Opera in Bayreuth than a speech to the center of Athens!


     Εκλεκτοί και οι προσελθόντες, ανάμεσα στους οποίους καλωσορίσαμε τον Μανιάτη Ποιητή-Λαογράφο και Ιστοριοδίφη Κυριάκο Κάσση, τον επαναστάτη, ακομμάτιστο, Πολιτικό Ιφικράτη Αμυρά, τον Γεώργιο Παυλίδη-Μεγιστία ως εκπρόσωπο του ευπατρίδη Αρχαιογνώστη Παναγιώτη Μαρίνη και της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΩΝ", τον Γεώργιο Βράιλα-Επίκουρο αναβιωτή των πυροβατικών Παραδόσεων, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Οπλιτικού Αγήματος "ΛΕΩΝΙΔΑΣ"  Δ. Βαρδίκο και Μ. Χάνο, τον κ. Κόμη εκ μέρους της αγαπητής Προπονήτριας Ολυμπιακής Τοξοβολίας κ. Κλέμης Διαμαντοπούλου κ.ά. τους οποίους ευχαριστούμε για την Τιμή της παρουσίας τους!

     Among the audience were some special guests such as Kiriakos Kassis, a historian, poet and culture researcher from Mani, the rebel, partyless Politician Ificratis Amyras, George Pavlidis-Megistias, as representative of Panagiotis Marinis, who is historian, George Vrailas-Epicouros who is the reviver of fire walking traditions, the President and vice-President of the Hoplite team “Leonidas” Vardikos D. and Chanos M., Μρ. Κοmis on behalf of Mrs. Klemi Diamantopoulou trainer of Olympic Archery, which we thank them for the honor they made to join us.


     Δυστυχώς, η προσέλευση ήταν τόσο απρόβλεπτη ώστε αρκετοί αναγκάσθηκαν να παρακολουθήσουν όλη την εκδήλωση όρθιοι στον προθάλαμο της αίθουσας, ακόμη και έξω από αυτόν. Τους ζητούμε συγγνώμη και υποσχόμεθα σε επόμενη εκδήλωσή μας να μην επαναληφθεί η ταλαιπωρία τους.

     Unfortunately the crowd was more than we expected and many of them were standing even in the hallway during the entire presentation. We apologize and we promise that in a future speech, that will not be repeated.


     Ο Παύλος Χαραλάμπους, ιδιαιτέρως αγαπητός από όλους τους Έλληνες Εφιπποτοξότες, απέδειξε ότι η απόσταση και το πολιτικό κακούργημα της εγκαταλείψεως της Μεγαλονήσου μας ..."μακράν", καθόλου δεν επηρεάζουν τα συναισθήματα όλων των υπολοίπων Ελλήνων απέναντι στους Έλληνες Κυπρίους οι οποίοι παραμένουν, εις πείσμα κάθε εθνικού διαιρέτη, Αδελφοί! Η εκ μέρους του παρουσίαση του Παραρτήματος των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" της Κύπρου εντυπωσίασε τους προσκεκλημένους μας οι οποίοι εξεπλάγησαν με την λειτουργία ενός τόσο ιδιαιτέρου "σχολείου χαρακτήρων" σε μία Κοινωνία η οποία, όπως και όλη η σημερινή Ελληνική Κοινωνία, υποφέρει από κρίση Αξιών. Επίσης, εντυπωσιακή ήταν για όλους και η παρουσίαση του Ύμνου της Ομάδος μας που μελοποίησε ο Κύπριος συνθέτης Κωνσταντίνος Στυλιανού, αφιερωμένος στα "Φυλακισμένα Μνήματα" των ηρωϊκών απελευθερωτών της Ε.Ο.Κ.Α.! Και, ευγενής όπως πάντοτε, ο Παύλος Χαραλάμπους εδώρησε στην "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" μία προηγμένη οθόνη προβολών για τις μελλοντικές μας ανάγκες, κάτι για το οποίο και πάλι τον ευχαριστούμε θερμά!

     Pavlos Charalambous, who is beloved by all our Horseback Archers, proved that distance and the political crime of abandoning the Great Island, is far from changing our feelings to the Greek Cyprians, which they remain even if the dividers try otherwise,  brothers to the Greeks. His presentation of the Cyprian division of our Team impressed our guests, with the work of a “school of characters”, in a society similar to Greece’s,  which ethics and common values are fading. Also impressive for everyone was the presentation of our Team’s anthem that was composed by Konstantinos Stylianou  and is dedicated to the “Jailed Tombs” of the heroic liberators of “EOKA”. Kind and gentle as always, Pavlos gave the “HELLENIC HORSEBACK ARCHERY SOCIETY” an advanced projector screen for our future events. We thank him from the bottom of our hearts!


     Ο Αντώνης Καρασούλας απευθυνόμενος στο ακροατήριο με την βοήθεια της εξαίρετης διερμηνείας της Ακριβής Γκόλια (η οποία αγαπήθηκε από όλους, με την παιδική της αμεσότητα και ευγένεια) μας μίλησε για την προσωπική του "περιπέτεια" με την Σπάθη, την Έφιππη Τοξοβολία, τις σπουδές του ως Αρχαιολόγου-Ιρανολόγου και τις επιστημονικές αρχαιολογικές του έρευνες με κατάληξη μία ειδική συγγραφή για τους Εφιπποτοξότες της Στέππας "ακονίζοντας" τη μεταφραστική δεινότητα της αξιαγάπητης Ακριβής σε μία ορολογία πρωτόγνωρη για την ίδια.

     Antony Karasoulas addressed the audience with the help of our translator Akrivis Golia (who she was loved by everyone through her childish politeness). He talked about his childhood adventures with swords, Horseback Archery, his studies as an archeologist-Iranologist and his scientific archeological researches that ended in a book about the Horseback Archers of the Steppes putting to the test Akrivis’s translation capabilities through a terminology she had never seen before.


     Η Σοφία Νερομηλιώτη με την ευγενική παρουσία της και τον επεξηγηματικό της λόγο παρουσίασε την Γυμνιππευτική Yoga που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπό την διδασκαλία της στην Ομάδα μας. Ένα, πραγματικά, πρωτοποριακό ιππικό αντικείμενο το οποίο ήδη εφαρμόσθηκε σε πειραματικό στάδιο και από την εβδομάδα που, αύριο, ξεκινά θα εφαρμόζεται συστηματικά.

     Sofia Neromilioti with her gentle appearance and her understandable speech, presented Azva Yoga, something that is performed first time in Greece, under her teaching, through our Team. A truly remarkable and avant-garde training on horses, which was tested in our Team and from the upcoming week will be systematically performed.


     Πέραν των κυρίως ομιλητών, ο Κυριάκος Κάσσης ζήτησε τον λόγο για μία μικρή αλλά μεστή παρέμβαση, κάτι για το οποίο τον ευχαριστούμε εκ βαθέων, ευχόμενοι να τον έχουμε συχνά κοντά μας.

     Apart from the main speakers, Kiriakos Kassis requested to speak, making a small but remarkable intervention. We thank him and we hope to be amongst us again.


     Αρκετές ερωτήσεις υπεβλήθησαν στο τέλος των ομιλιών και το ακροατήριο είχε την ευκαιρία να πληροφορηθεί σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος σημαντικές παραμέτρους της Έφιππης Τοξοβολίας και της λειτουργίας της Ομάδος μας.

     Many questions were asked at the end of the speech, and the audience had the chance to understand better, important aspects of the Greek Horseback Archery and the functions of our Team.


     Ένα βαθύ ευχαριστώ οφείλουμε και προς την Γραμματέα της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" Φλώρα Γ. Παπαδοπούλου η οποία υπεστήριξε με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα την ηλεκτρονική παράμετρο της εκδηλώσεως, χειριζόμενη το power-point και τις λοιπές συσκευές τις οποίες, εμείς οι ακραιφνώς "παραδοσιακοί" θεωρούμε "διαβολικά μηχανήματα"!

     We are obliged to express our deepest thanks to the Secretary of the “Hellenic Horseback Archery Society” Flora G. Papadopoulou, who supported the speech  flawlessly by operating the electronic systems and the computer, devices that we, the keepers of tradition, think as “Devil’s machines”!


     Επίσης, σημαντικότατη , για άλλη μια φορά και η συμβολή της ερίτιμης Κυρίας Dorota Ziolkowska - Πολυζοπούλου η οποία, πέραν πολλών άλλων, ευγενών, υποστηρικτικών συμβολών της προς την Ομάδα μας, κατά την εν λόγω εκδήλωση ανέλαβε και την βιντεοσκόπησή της. Θερμά την ευχαριστούμε!

     Also very important was the contribution for once more, of Mrs Dorota Ziolkowska-Polyzopoulou, who among other valuable contributions to our Team, videotaped our presentation. We deeply thank her.


     Θερμές ευχαριστίες και στους εικονολήπτες του "STAR Channel" οι οποίοι, παρά τον συνωστισμό (όχι, βεβαίως, της ...Σμύρνης) προσπάθησαν να καταγράψουν στιγμιότυπα της εκδηλώσεως ώστε αυτή να προβληθεί και, μαζύ της, το έργο της Ομάδος των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ".

     We also thank “Star Channel’s” crew, who despite the big crowd gathered there, managed to record aspects of the speech so that the event could be seen on national radius. 


     Δυστυχώς, ακόμη μία οργανωτική αδυναμία μας υπήρξε η μη πρόβλεψη του ενδιαφέροντος το οποίο προσελκύει, πλέον, η Ομάδα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" με αποτέλεσμα να μην έχουμε προνοήσει για την διευκόλυνση του έργου των εικονοληπτών οι οποίοι, ευγενώς, μας ετίμησαν με την παρουσία τους, με αποτέλεσμα η κάμερα να υποχρεωθεί σε λήψη και "εκτός θύρας" της αίθουσας. Ας μας συγχωρήσουν οι καλοί εικονολήπτες αλλά την επομένη φορά θα είμαστε πιο ...οργανωτικοί!

     Unfortunately, another flaw of the organization was that we did not expect so many people and the Star Channel’s crew was forced to film from outside the hall’s door. Let them forgive us and next time we promise that we will be better prepared. 


     Με δύο πρώτα παγκόσμια βραβεία σε διεθνείς Αγώνες, αρκετές διακρίσεις και ένα, ήδη, τεράστιο, οκταετές, έργο, η Ομάδα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" θα μπορούσε να είναι ικανοποιημένη, όμως... εν κατακλείδι, κατά την εν λόγω παρουσίαση, ο επίλογος που η Υπαρχηγός της Ομάδος Χαρά-Σαμπρίνα Πολυζοπούλου εξεφώνησε από μικροφώνου αποτελεί υπόσχεση για ακόμη μεγαλύτερη ένταση των προσπαθειών των Ελλήνων Εφιπποτοξοτών προς παραγωγή θετικού έργου:

     With two First Awards on World Competitions, many qualifications and an already enormous eight year old work, Greek Centaurs could be satisfied, but in the end, at the closure speech of this presentation, what our co-Leader Chara-Sabrina Polyzopoulou said, is what we are fighting for:


     "Tο μεγαλύτερο επίτευγμα της «EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» είναι η πνευματική ανάπτυξη και η γαλούχηση ισχυρών χαρακτήρων των μελών της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη σκληρή, απαιτητική και συνεχή εκπαίδευση μας. Σκοπός μας δεν είναι η κατάκτηση μεταλλίων αλλά η ενδυνάμωση του εαυτού μας μέσω της κατάργησης του «Εγώ». Το «Εγώ» εμποδίζει την πρόοδο. Μέσα από το Σχολείο Σιωπής καλούμαστε να στηθούμε μπροστά στον καθρέπτη και να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Η ειλικρίνεια είναι ο θάνατος, o θάνατος του «Εγώ». Μέσα από αυτήν την ειλικρίνεια, γεννιούνται ο αυτοσεβασμός και η εσωτερική γαλήνη. Με αυτόν τον τρόπο η κάθε μελλοντική επιτυχία είναι εγγυημένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ … και ελπίζουμε το έργο μας να συνεχίσει να ακούγεται πιο δυνατά, από τα λόγια μας."

     “HELLENIC HORSEBACK ARCHERY SOCIETY”s greatest achievement is the mental development and the strong character creation of its members. This is being achieved through our tough, demanding and constant training. Our purpose is not winning medals but the empowerment of ourselves through the destruction of “Ego”. “Ego” blocks progress. Through the “School of Silence” we call ourselves to look in the mirror and to be honest with us. Honesty is the death of “Ego”. Through honesty, self respect and inner peace are born. In that way every future success is guaranteed. Thank you so much… We hope that our work will keep on being heard louder than our words.”


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Την ερίτιμη Κυρία Σεμέλη Τραυλού 
για την ανιδιοτελέστατη, δωρεάν, παραχώρηση 
της φιλόξενης Αίθουσας "ΟΡΦΕΥΣ" 
(Ακαδημίας 88, β' όροφος)
αλλά και των πλουσίων εδεσμάτων και οίνου, 
άνευ της οποίας ευγενούς προσφοράς, 
η εκδήλωσή μας δεν θα είχε την επιτυχία που επέτυχε.

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"


WE THANK

Mrs Semeli Travlou for her contribution and her offer for the hall “Orpheus” 
(Akadimias str. 88, 2nd floor) 
and the rich meal and wine. 
All of these were free of charge and without Mrs Semeli, 
our presentation would not have the success it had.

HELLENIC HORSEBACK ARCHERY SOCIETYΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.