Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

ΜΕ ΟΡΑΣΗ ΤΗΝ ...ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ


BLINDNESS AS A SIGHT


     Σε ένα εξαιρετικό "εργαστήριο" ζωής και όχι απλώς Ιππικής ή Έφιππης Τοξοβολίας, ανελίσσεται το Ιππευτήριο των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" χάρη στις ικανότητες και την τόλμη των Στελεχών της Ομάδος μας! Έτσι, ο κλάδος διδασκαλίας της Azva Yoga από την εναλλακτική θεραπεύτρια Σοφία Νερομηλιώτη με ιππική διδασκαλία της Εκπαιδεύτριας  των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" Χαράς-Σαμπρίνας Πολυζοπούλου, αναδεικνύεται πολύ γρήγορα σε ένα μοναδικό "Σχολείο" εξαγωγής συμπερασμάτων για την ίδια τη ζωή και την υπέρβαση των δυσκολιών που επιφυλάσσει. 


     In a great life’s laboratory and not just Equestrian or Horseback Archery’s field, the range of “GREEK CENTAURS” is evolving, thanks to the skills and courage of our members. So Azva-Yoga by Sofia Neromilioti with equestrian guidance by our Team’s trainer Chara-Sabrina Polyzopoulou, is evolving to a unique “school” of conclusions about life and the overcoming of difficulties which gives us.


     Είναι δεδομένο ότι οι Συνάνθρωποί μας οι οποίοι είναι φορείς αναπηρίας απολαμβάνουν όχι απλώς του σεβασμού των υπολοίπων αλλά και της παραδοχής ότι το αναπηρικό μειονέκτημά τους μπορεί να αντισταθμιστεί έτσι, ώστε όχι μόνον να μη τους κάνει να υπολείπονται των λοιπών αλλά και εν πολλοίς να υπερέχουν! Και αυτό δεν είναι υπόθεση "οίκτου", ενός απολύτως λανθασμένου έως και απαραδέκτου ταπεινού συναισθήματος, αλλά ώριμης αναγνωρίσεως των πραγματικών ικανοτήτων των, τύποις, μειονεκτούντων Συνανθρώπων μας!

     The people who are disabled in some kind, enjoy not only our respect but the acceptance that their disability may be used in a way that not only they can achieve what everybody else can, but in many cases, be better. And that's not a matter of "pity" which is a completely unacceptable and wrong feeling, but a matter of mature recognition of the true abilities of the "handicapped" people around us.


     Σε όλους τους τομείς της ζωής η κάθε αναπηρία, το κάθε μειονέκτημα, έχει αποδειχθεί ότι με την "νιτσεϊκή", ανθρώπινη, δύναμη ψυχής εκμηδενίζεται και αναστρέφεται! Γνώση, τόλμη και επιμονή χρειάζεται και αυτό αποδεικνύεται και στην Ιππική η οποία αποτελεί τη βάση της ψυχοπνευματικής ισορροπίας αλλά και της ικανότητος διαχειρίσεως κρίσεων που συνιστούν θεμέλια βίου. Και, βεβαίως, ο ανθρώπινος Πολιτισμός, εξίσου, μπορεί να υπηρετεί και τις ανάγκες όλων των πλασμάτων ώστε να μπορούν όχι μόνον να υπερβούν τη φυσική αναπηρία τους αλλά και να ανταπεξέλθουν κατά τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες της καθημερινότητός τους.


     In every aspect, every disability or disadvantage has been proved nothing, in front of the power of the human soul’s needs!  It needs knowledge, courage and persistence and that can also be proved in the Equestrian art, which is the base of psycho-mental state and the ability to deal with stress. Of course civilization can be in service of all beings so that they can overcome their disability and deal with every day needs.


     Στους "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ" μαθαίνουμε να εξερευνούμε τα όρια της ψυχοπνευματικής ισορροπίας του Ανθρώπου χρησιμοποιώντας ως εφαλτήριο την 'Εφιππη Τοξοβολία, μαθαίνουμε να εξερευνούμε τα ίδια τα όρια του Ανθρώπου, κινούμενοι με τη σιγουριά ενός υπνοβάτη αλλά και με βαθιά θεμελιωμένη γνώση και αυτοπεποίθηση. Η, επί οκτώ χρόνια, "πορεία" της Ομάδος μας χωρίς κανένα, απολύτως, ατύχημα επιβεβαιώνει ότι το "μονοπάτι" μας είναι το σωστό! Το μόνο που ξέρουμε στην αφετηρία αυτής της συναρπαστικής περιπετείας μας είναι ότι οι δυνατότητες του Ανθρώπου είναι απεριόριστες, όπως και ο ...αχιλιομέτρητος ορίζοντας των εμπειριών, πάμπολλων χρόνων υπάρξεως του ανθρώπινου γένους!

     In “GREEK CENTAURS” we learn to explore our limits with Horseback Archery, moving with a sleepwalker’s certainty but with a deep earned knowledge and confidence also. That is assured by our eight year old without accident, training which lead us to the conclusion that we do it right. The only thing we know in the starting line of this adventure is that the human powers are limitless.


Η Σοφία Νερομηλιώτη και η Χαρά-Σαμπρίνα Πολυζοπούλου

Sofia Neromilioti and Chara-Sabrina Polyzopoulou

     Έτσι η Εκπαιδεύτρια των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" Χαρά-Σαμπρίνα Πολυζοπούλου σε συνεργασία με την Εκπαιδεύτρια της Azva Yoga και Μέλους της Ομάδος μας Σοφία Νερομηλιώτη,ξεκίνησαν τη δική τους συναρπαστική περιπέτεια στο Ιππευτήριο της Ομάδος μας προκειμένου να βοηθήσουν Συνανθρώπους μας να εκτελέσουν με άνεση και ωφέλεια επάνω στη ράχη ενός Ίππου εκείνο που άλλοι δυσκολεύονται να εκτελέσουν ακόμη και επάνω σε στέρεο έδαφος!


     So, Chara and Sofia started their adventure at our range in order to help our friends to perform exercises on a horse’s back, easier than they would do on the ground.


     Τη φορά αυτή οι δύο Εκπαιδεύτριές μας προχώρησαν ακόμη περισσότερο, μη αρκούμενες στη διδασκαλία της Azva Yoga σε μία "συνηθισμένη" μαθήτρια αλλά αναλαμβάνοντας την ευθύνη της διδασκαλίας σε μία μαθήτρια στερημένη το αγαθό της φυσικής οράσεως, εντελώς τυφλή!

     This time our two trainers advanced on that field by teaching Azva-Yoga not to an “ordinary” person but to a student robbed the gift of sight.


     Η τυφλή μαθήτρια, με την βοήθεια των δύο Εκπαιδευτριών της, εκτέλεσε όλες τις ασκήσεις του μαθήματός της χωρίς να υστερήσει σε τίποτε από έναν αντίστοιχο μαθητή με πλήρη όραση, ξεκινώντας από την Ιπποκομία και μία πλήρη εργασία εδάφους!

     Our blind friend with our two trainer’s help performed every exercise, doing what every student does, starting from ground equestrian work.


     Χωρίς καμία "έκπτωση" δυσκολίας σε αυτό το πρώτο μάθημα, η νεαρή τυφλή έδειξε ότι η ψυχοπνευματική ισορροπία είναι εντελώς ανεξάρτητη των κοινών αισθήσεων και, ακολουθώντας τις οδηγίες των Εκπαιδευτριών της, απέδειξε ότι και ένας τυφλός μπορεί να ιππεύσει με πλήρη αίσθηση ασφαλείας και ισορροπίας, όπως και κάθε "αρτιμελής" Συνάνθρωπος. Η μικρή μαθήτρια επέδειξε τέτοιαν αίσθηση ισορροπίας και υψηλής κιναισθησίας ώστε σε όλες τις φωτογραφίες του αρχείου του μαθήματος αποτελεί υπόδειγμα ιππικής συμμετρίας και ευσταθείας!

     With every difficulty a first lesson has, our blind friend showed that mental balance is independent from the rest censes and with the trainer’s guidance, proved that a blind person can ride as safely as everyone can. Our blind friend had such a sense of balance that in every photo she is perfectly symmetrical and safe.


     Η νεαρή μαθήτρια λειτούργησε τόσο άνετα και με τόση αυτοπεποίθηση ώστε οι φωτογραφίες της "μιλούν" για μία πρωτοφανή και άμεση "ταύτισή" της με τον Ίππο του οποίου η απτική αίσθηση έδειξε να είναι τόσο ...οικεία, παρά την πρώτη αυτή επαφή της ίδιας με το τετράποδο! 

     Our young student performed so easily and with confidence in such a way that her photos show an excellent relationship with the horse, and the horse’s eye contact was showing great familiarity with her, even if it was their first contact.


     Παρατηρώντας με πολύ αυστηρό "μάτι" όλα τα φωτογραφικά τεκμήρια αυτού του πρωτοποριακού μαθήματος Γυμνιππευτικής σε ένα "άτομο με ειδικές ...ανάγκες" αναθεωρήσαμε αυτό το τελευταίο σε "άτομο με εμφανείς ικανότητες"! Επί παραδείγματι, έχοντας δει αρκετές φορές την παραπάνω άσκηση να εκτελείται με ελευθερία χειρών από αρτιμελείς μαθητές και ξέροντας πόσο δύσκολο τους ήταν να την εκτελέσουν, εντυπωσιαστήκαμε πραγματικά παρακολουθώντας την άνεση αλλά και την τελειότητα της εκτελέσεώς της από ένα "α.μ.ε.α." το οποίο δεν είχε απλώς να ξεπεράσει το φόβο του και την, εξ αυτού, προκαλούμενη αστάθεια ισορροπώντας επάνω στη ράχη ενός Ίππου, δεν είχε να υπερβεί όλα εκείνα τα πολλαπλά ζητήματα ασταθούς ισορροπίας που συνεπέφερε το ανορθόδοξο "κάθισμα", αλλά είχε και να διαχειρισθεί τα χέρια του με τέτοιο συντονισμό προς επίτευξη του οποίου και η παραμικρή κίνηση επέφερε και απώλεια της επιτευχθείσας ισορροπίας.

     Watching all the photographic evidence of this extravagant lesson, we came to the conclusion that this is a person with extreme capabilities rather than a handicapped one. In example having watched all of our students performing this exercise not so easily, we were impressed watching her performing it perfectly calm, overcoming the fear and the instability such an exercise creates but also manipulating her hands in such a way that the slightest wrong movement would result in losing the great stability she achieved.


     Θα μπορούσε κανείς να παρασυρθεί λέγοντας ότι η τυφλή μαθήτρια, μη βλέποντας, αγνοούσε και τον κίνδυνο... Λάθος! Οι στάσεις της επάνω σε ένα ζωντανό πλάσμα με δικές του αστάθμητες και απρόβλεπτες αντιδράσεις και κινητικές πρωτοβουλίες ανάπάσα στιγμή της μεγεθύνουν τον κίνδυνο πτώσεως, συνεπώς δε και την ύπαρξη κινδύνου. Μάλιστα, η αίσθηση όλων των προηγουμένων σε συνάρτηση με την απουσία οράσεως, άρα και προσωπικής εκτιμήσεως της καταστάσεως θα ήταν φυσικό να επιτείνει και τους φόβους της. Κι όμως, η νεαρή τυφλή δεν έδειξε κανένα δισταγμό, ώστε να εκτελέσει αμέσως τα παραγγέλματα των ασκήσεων.

     Someone could say that the student ignored the danger by not being able to see. Wrong! Her stills on a horse with its own reactions increase the danger of falling. So all the above along with her lack of vision would be logical to make her be afraid. But our young blind friend didn’t hesitate a second performing the orders her trainers were giving her.

     Ατενίζοντας τον δικό της, ...αόρατο, ουρανό, η νεαρή μαθήτρια καθ΄ όλη τη διάρκεια του μαθήματός της, έδειξε ότι έχει απόλυτη αίσθηση κάθε σημείου του σώματός της ικανή να το "μοιράζει" τόσο σωστά επάνω στη ράχη του Ίππου ώστε να διατηρεί συνεχή ισορροπία.

     Seeing her own invincible sky, our young student had complete awareness of every part of her body, and was able to put herself in such a way that she had great balance on the horse all the time.


     Οι μεταβολές των στάσεών της υπήρξαν αρμονικές και χωρίς υπερδιορθώσεις αποκαλύπτοντας έναν "γραμμικό" αυτοέλεγχο σε όλες τις στιγμές της ιππεύσεως.

     The changes of the exercises were harmonic and without many corrections, revealing a linear self control throughout the whole lesson.


     Ακόμη και με ελάχιστη "πρόσφυση", η τυφλή μαθήτρια  παρέμενε ευσταθής κι εύκαμπτη δείχνοντας ότι τόσο ο φόβος όσο και η αστάθεια παρέμειναν "άγνωστες λέξεις" σε όλη τη διάρκεια του μαθήματός της.

     Even with small amount of traction she remained stable showing that fear and instability were unknown words to her.


     Η τυφλή μαθήτρια ολοκλήρωσε άψογα το μάθημά της και όχι μόνον: ζήτησε από την Σοφία το επόμενο μάθημα να περιλαμβάνει ακόμη πιο ...προχωρημένες και δύσκολες ασκήσεις!

     She completed her lesson perfectly and asked Sofia that her next lesson would have even more hard exercises. 


     Η απουσία οράσεως δεν παρεμπόδισε διόλου το ένστικτο να υποκαταστήσει με απόλυτη επιτυχία την "εικόνα" μιας φυσικής πραγματικότητος η οποία υπήρξε η πλέον αδρή εγγύηση ασφαλείας για την όλη διαδικασία στη τυφλή μαθήτρια η οποία, όταν τελικώς αφίππευσε μετά την ολοκλήρωση του μαθήματός της, "περπάτησε" πολύ πιο σίγουρη για τον εαυτό της και για το "εσωτερικό" της "κερί", το "κερί" ενός ισχυρότερου ενστίκτου που μπορεί να φωτίσει το "σκοτάδι" των ματιών της, των "ματιών" όλων μας!


     Her lack of vision didn’t interfere her instinct of seeing perfectly a different reality and that is a guaranty of safety for this lesson for her, who when she got of the horse, was so much more confident for herself and for her inner candle, a candle of a greater instinct that can light up the darkness of our eyes.


     Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τα διδάγματα τα οποία προέκυψαν για όλους μας από το παραπάνω μάθημα της Σοφίας Νερομηλιώτη και της Χαράς-Σαμπρίνας Πολυζοπούλου οι οποίες, με σοφία εκπαιδευτικού περιεχομένου και ιππική αρτιότητα μας έδειξαν, μέσα στο Ιππευτήριό μας, ότι η μεγαλύτερη αντιξοότητα ζωής μπορεί να μετατραπεί σε ένα ανέλπιστο πλεονέκτημα ψυχοπνευματικής ισορροπίας! Και, η Σοφία, η Χαρά-Σαμπρίνα και η τυφλή μαθήτριά τους επιβεβαίωσαν με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο σ΄ αυτό το ανεπανάληπτο μάθημα για όλους μας, ότι μέσα στην Ιστορία του ανθρώπινου γένους συνεχίζει να ισχύει το "εκ γυναικός ερρύη τα κρείττω"!


     “HELLENIC HORSEBACK ARCHERY SOCIETY” wishes to express our thanks to the teachings that emerged from that lesson of Sofia and Chara who both showed us that by wisdom of teaching and equestrian completeness, the greatest difficulties in life can be reversed to a deep and unexpected result of inner and mental balance. Sofia, Chara and their blind student in this lesson, confirmed with the best way that throughout mankind’s History, “through women the best are coming”.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.