Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

AΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

AΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
 
     Από σήμερα θα εφαρμόζεται στην Ιππική Σχολή των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" το ταχύρρυθμο πρόγραμμα των "30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ" για την ανάδειξη αρίστων Ιππέων και Εφιπποτοξοτών, όπως ήδη είχε προαναγγελθεί!
 

     Το πρόγραμμα των «30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ» αποτελεί το σύνολο της εκπαιδευτικής ύλης η οποία διδάσκεται στην Ομάδα των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» προκειμένου τα Μέλη της, από εντελώς αρχάρια να εξελιχθούν σε άριστους Ιππείς και Εφιπποτοξότες.
     Το περιεχόμενο Ασκησιολόγιο αλλά και η διάρθρωση του προγράμματος των «30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ» αποτελεί επιλογή και σύνθεση του αναβιωτή της Έφιππης Τοξοβολίας στην Ελλάδα και ιδρυτή της Ομάδος των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» Αριστοτέλους Ηρ. Καλέντζη ο οποίος ‘αποκωδικοποίησε’ αρχαίες παραστάσεις Έφιππης Τοξοβολίας και άντλησε πληροφορίες από ιστορικές πηγές, ενώ συμπλήρωσε και τις δικές του, προσωπικές, εφιπποτοξοτικές εμπειρίες, κυρίως, από τα σημαντικά εκπαιδευτικά Σχολεία Αρχηγών  στα οποία μαθήτευσε στην Ουγγρική «Κοιλάδα» αλλά και τα όσα του υπέδειξαν Ιάπωνες Δάσκαλοι.
     Το πρόγραμμα των «30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ», στην εκτενή δίμηνη εκδοχή του, διδάχθηκε ήδη με μεγάλη επιτυχία στη Σχολή των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» (2012) και μέσα από αυτό ανεδείχθη ο νέος Αρχηγός της Ομάδος Δημήτριος Π. Χρήστου καθώς και η Υπαρχηγός-Εκπαιδεύτρια Χαρά Εμμ. Πολυζοπούλου. Κατόπιν αυτών, ο συντάκτης του προγράμματος, μετά από προσεκτική μελέτη και χωρίς να παραλείψει απολύτως τίποτε, το συνέπτυξε ώστε να μπορεί ο Εκπαιδευόμενος σε βραχύτερο χρόνο και με μικρότερο κόστος να «φθάσει» στο ίδιο υψηλό αποτέλεσμα. Κυρίως, ενώ η δίμηνη εκδοχή προϋπέθετε παρουσία επί καθημερινής βάσεως 60 συνεχομένων ημερών στο Ιππευτήριο του Εκπαιδευομένου, κάτι που παρεμποδίζει την ομαλή διεκπεραίωση των υπολοίπων προσωπικών δραστηριοτήτων του ή τον εν γένει οικονομικό προγραμματισμό του.
     Η συντεταγμένη και παιδαγωγικά μελετημένη σύνθεση του προγράμματος των «30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ» και η ενίσχυσή του με εκτενείς, αναλυτικές σημειώσεις και παρατηρήσεις καθώς και με λεπτομερείς οδηγίες χρήσεως, το καθιστούν, παγκοσμίως, μοναδικό εκπαιδευτικό σύστημα που δεν διατίθεται από καμία άλλη Ιππική Σχολή, οπουδήποτε! Όλα τούτα σε συνδυασμό με την έντυπη σελιδοποίησή του και την πλούσια εικονογράφηση από την ήδη εφαρμογή του, το αναδεικνύουν σε ό,τι πιο εύχρηστο για τον Εκπαιδευτή και τον Εκπαιδευόμενο και σε ό,τι πιο ωφέλιμο και για τους δυο, αλλά, κυρίως, για τον Εκπαιδευτή-Ίππο του οποίου εξοικονομείται εργασιακός ιδρώτας ο οποίος, διαφορετικά, θα ξοδεύονταν ασκόπως με ό,τι αυτό σημαίνει.
     Συμπληρώνεται από το ήδη εκδοθέν (2010) εκπαιδευτικό εγχειρίδιο υπό τον τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΝΕΟΛΕΚΤΟΥ ΙΠΠΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ» το οποίο αποτελεί βασική ‘δεξαμενή’ ιππικών γνώσεων για κάθε Ιππέα και Εφιπποτοξότη που θέλει να κατέχει σε βάθος την διαχρονική, υψηλή Ιππική Τέχνη.
     Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για άλλη μια φορά πρωτοπορεί, αποσκοπώντας στην εκπαιδευτική ωφέλεια και πρόοδο των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» αλλά και στην ευημερία των Ίππων και με υπερηφάνεια παραδίδει προς εφαρμογή στη Σχολή των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» ένα συντεταγμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναδείξεως αρίστων Ιππέων το οποίο ουδεμία άλλη αντίστοιχη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής έχει να επιδείξει.
 
 
THE SCHEDULE OF “30 TRAINING DAY CAMPS”
 
 
     The schedule of the “30 TRAINING DAY CAMPS” is composing the entire syllabus of the training material that is being taught in the Team of the “GREEK CENTAURS” so that its Members starting from the beginners’ level they develop themselves into excellent Riders and Horseback Archers.
 
     The contents of the exercise manual and the structuring of the schedule of the “30 TRAINING DAY CAMPS” is done by the selection and composition of the visionary reviver of the Horseback Archery in Greece and the founder of the Team of the “GREEK CENTAURS” Aristotle Herc. Kalentzis who has proven able to ‘decode’ the ancient pictures of Horseback Archery and drew information from valid historical sources, while he has added his own personal Horseback Archery experience mainly drawn from attending accredited Leaders’ training schools in the Hungarian “Valley” but also from his experiences and lessons taught by Japanese Masters through the years.
     The schedule of the “30 TRAINING DAY CAMPS” in its extended 60-days’ version, has been taught successfully in the School of the “GREEK CENTAURS” in 2012, and through that we had the rise of the new Team-Leader Demetrios P. Christou as well as the rise of co-Leader of the Team Chara Emm. Polyzopoulou.
     Following these, the composer of the schedule, based on careful and detailed study, and without any omissions, has condensed it so that the Trainee will be able to reach the same elevated result in less time and with minimal cost. Mainly, while the 60-days’ version was based in a continuous 60-days’ presence of the Trainee at the training camp, the condensed version of the “30 TRAINING DAY CAMPS” allows for intermissions in the training so that the Trainee will not be bound by his daily presence at the training camp, something that would make the dealing with the personal daily social and financial activities very difficult to be attended.
     The constitutionally and educationally studied composition of the schedule of the “30 TRAINING DAY CAMPS” and its support with extensive analytical notes and observations as well as the detailed user instructions, set this manual globally as a unique training system that isn’t offered by any Equestrian School anywhere in the world.
     All of those, in coordination with its printed version, and its richness in demonstrative pictures taken directly from its applications, have shown that the training manual is a very user-friendly as it is educational for both the Trainer and the Trainee. It is also equally as beneficial for both, but mainly for the Trainer-Horse that saves energy and working sweat that would otherwise would be wasted uselessly with along with the implications that may bring.
     The “30 TRAINING DAY CAMPS” manual is being complimented by the training manual under the title “TRAINING OF A ‘GREEN’ HORSE IN NATURAL HORSEMANSHIP AND IN HORSEBACKARCHERY” published in 2010, which is the principal vault for each Rider and Horseback Archer that desires to familiarize himself in depth with the unique, timeless upgraded Equestrian Art.
     The “HELLENIC HORSEBACK ARCHERY SOCIETY” once more is taking the lead, targeting not only into the educational benefits and progress of the “GREEK CENTAURS” but also into the well being of the Horses is proud to deliver to the “GREEK CENTAURS” a manual ready for application which composes the training schedule for the production and promotion of excellent Riders, similar manuals are not delivered yet by any other School in the region nationally or globally.
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.