Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Η ΤΑΞΗ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

     Η εκπαιδευτική "φιλοσοφία" μας είναι η ανάπτυξη της τοξευτικής δεξιότητος μέσα από διδαδικασίες που ευνοούν την ανάπτυξη θετικού πολεμικού χαρακτήρος.

     Είναι γνωστό ότι ο Πολεμιστής εμφορείται από οξυδέρκεια, αρετή, γενναιότητα, ρώμη, αισθητική, ιδιότητες οι οποίες -δυστυχώς!- όχι μόνον δεν ενθαρρύνονται από τις κρατούσες κοινωνικο-παιδαγωγικές "αντιλήψεις" αλλ' αντιθέτως τίθενται εκποδών, ώστε ο ανώνυμος και ταπεινωμένος "υπήκοος" να υποδουλώνεται και να ελέγχεται από τον σύγχρονο δυνάστη, το Σύστημα!
     Στην Ομάδα μας, μέσα από την Έφιππη Τοξοβολία επιδιώκουμε το βέλτιστο όχι μόνον στις επιδόσεις μας αλλά, κυρίως, στους χαρακτήρες μας. Έτσι ακολουθούμε διαρθρωμένες τακτικές προκειμένου να αποενοχοποιήσουμε τα όσα σαν "ένοχα" πλασάρει το Σύστημα κάνοντας τα Μέλη μας ευτυχέστερα και, κυρίως, ενάρετα όπως πρέπει να είναι κάθε Πολεμιστής! Μία από αυτές τις διαρθρωμένες τακτικές είναι και η αιφνιδιαστική ανάθεση της διεξαγωγής μιας Προπονήσεως σε κάποιο από τα Μέλη της Ομάδος μας βοηθώντας το να δει "από μέσα" την προπονητική διαδικασία κι ενθαρρύνοντάς το να εξωτερικεύσει τις παραμέτρους της εμπειρίας του με μία, μετά ταύτα, γραπτή αναφορά.

     Τα Μέλη στα οποία ανατίθεται η διεξαγωγή μιας Προπονήσεως, ασφαλώς, είναι από εκείνα τα οποία εκ των προτέρων παρέχουν εχέγγυα επιτυχίας και καλής επικοινωνίας με την Ομάδα. Αυτά τα Μέλη δεν προέρχονται κατ'  ανάγκην από τα παλαιότερα αλλά μπορεί να είναι και νέα. Όταν η Ομάδα άρχισε να λειτουργεί κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι θα έπρεπε να διαχωρίζονται κατά σειρά παλαιότητος υπο-Ομάδες Μελών για λόγους καλύτερης λειτουργίας κλπ κλπ, κάτι που -ευτυχώς!- ουδέποτε υιοθετήθηκε με αποτέλεσμα η Ομάδα συνεχώς να προοδεύει, ενώ εκείνοι οι οποίοι επέμειναν στον διαχωρισμό απεδείχθησαν ότι ενδιεφέροντο περισσότερο για ενστάσεις παρά για την Πολεμική Τέχνη της Έφιππης Τοξοβολίας εγκαταλείποντάς την οριστικά!

     Η γραπτή αναφορά των αναλαμβανόντων το έργο της διεξαγωγής της Προπονήσεως επισφραγίζει την προσπάθειά τους, ενσωματώνεται στο αρχείο της συγκεκριμένης προπονητικής ημερίδος, αναλύεται και αξιολογείται από τον Αρχηγό της Ομάδος και, εάν κριθεί σκόπιμο,το περιεχόμενό της ανακοινώνεται στον "Κύκλο" της Ομάδος ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα βελτιώσουν τόσο το ήθος όσο και την προπονητική της Ομάδος. Πάντα κάπως έτσι γίνεται : υπάρχουν αυτοί που ενδιαφέρονται για την ουσία και αυτοί που ασχολούνται με το περιτύλιγμα. Η Ομάδα μας, ήδη με μία παγκόσμια διάκριση, αποδεικνύει ότι καταπιάνεται και κατακτά την ουσία!

     Μία, λοιπόν, από τις τελευταίες Προπονήσεις Ενστικτώδους Τοξοβολίας ανετέθη σε ένα από τα νέα Μέλη της Ομάδος μας, στον Σωκράτη, ο οποίος, αν και αρχάριος επέδειξε από την πρώτη στιγμή και υψηλό ήθος και υψηλή συνειδητότητα και υψηλή τοξευτική δεξιότητα. Ο λόγος όμως που του ανετέθη η διεξαγωγή της Προπονήσεως δεν ήταν η βεβαιότητα της επιτυχίας της αλλά κάτι άλλο που θα έπρεπε να αναλυθεί και να εξομαλυνθεί : η απολυτότητά του ως προς την έννοια της πειθαρχίας και η αδυναμία του να συγχωρήσει την απειθαρχία ακόμη και στην περίπτωση ενός ...παιδιού!Ο Σωκράτης, ο εξαιρετικός Πολεμιστής.

     Η Ομάδα μας έχει την χαρά να εγκολπώνεται αρκετούς ανηλίκους των οποίων οι γονείς μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους! Η εκ μέρους μας διαχείριση των όποιων προβλημάτων συμπεριφοράς (ατομικής ή και ομαδικής) των ανηλίκων Συνασκουμένων μας προβλέπεται από την 7η παράγραφο  των "Οδηγιών προς τους Συνασκουμένους" η οποία ορίζει τα εξής:

7. Κατά την διάρκεια των Προπονήσεων πάντοτε οι ενήλικες φροντίζουν και υπηρετούν τους ανηλίκους Συνασκουμένους με θετικές παρατηρήσεις (όχι "δασκαλίστικο" ύφος, αλλά γονικό) ώστε να βελτιώνουν και την συμπεριφορά και τις επιδόσεις τους! Είναι Τιμή μας οι Γονείς να μας εμπιστεύονται τα Παιδιά τους και μέσα στην Ομάδα μας τα Παιδιά διατηρούν την ιερότητα της "ελπίδας" μέλλοντος της Κοινωνίας μας! 


     Ο Σωκράτης, όμως, κατά την Προπόνηση θεώρησε ότι ο νεαρός Γεώργιος ασχέτως ηλικίας αποτελεί ισόχρεω στρατιώτη της Ομάδος και αναλόγως θα έπρεπε να αντιμετωπισθεί όταν σε κάποια στιγμή ο νεαρός "στρατιώτης" κινήθηκε άσκοπα εκτός παρατάξεως βολής! Ο Σωκράτης, απνευστί τον απέβαλε δια παντός από την Προπόνηση! Κατά τον Σωκράτη "Dura lex sed lex!" και η λογική του κάθε άλλο παρά ελάττωμα εμφανίζει. Παρά ταύτα, ο Γεώργιος ο οποίος, ασχέτως ηλικίας, εμφανίζει πρωταθλητικές ικανότητες, απόλυτη προσήλωση στην Ενστικτώδη Τοξοβολία, ιππεύει εξαιρετικά και δεν χάνει Προπόνηση για Προπόνηση, αν και στενοχωρήθηκε πολύ, υπάκουσε στην αποβολή που του επεφύλαξε ο Σωκράτης και σιωπηρά απήλθε.
     Κατά την διάρκεια του "Κύκλου" που επακολούθησε αναγνώσθηκε σε όλους η Αναφορά του Σωκράτους και ζητήθηκε από κάθε έναν ξεχωριστά να αξιολογηθεί το περιεχόμενό της με ένα γενικό πρόσημο "συν" ή "πλην".
     Όλοι, μηδέ του νεαρού Γεωργίου εξαιρουμένου, βαθμολόγησαν με θετικό πρόσημο την αναφορά του Σωκράτους ο οποίος, ασφαλώς, ανέφερε και εξηγούσε και το περιστατικό της αποβολής του νεαρού Γεωργίου και αυτό δείχνει ότι το δίκαιο εκτιμάται ακόμη και από τους θιγόμενους όταν αυτοί τιμωρούνται. Δυστυχώς ο ίδιος ο Σωκράτης απουσίαζε από τον συγκεκριμένο "Κύκλο" για να ακούσει τους επαίνους τόσο του Αρχηγού της Ομάδος όσο και των άλλων Συνασκουμένων του. Κυρίως, για να ακούσει τον ίδιο τον 14χρονο Γεώργιο να επαινεί την αναφορά του, λόγος για τον οποίο, νομίζω, ο νεαρός Γεώργιος δικαιούται ακόμη περισσοτέρων επαίνων για την κατανόηση της τιμωρήσεώς του που δείχνει ωριμότητα και γενναιοφροσύνη πολύ μεγαλύτερη της ηλικίας του! Έτσι παιδαγωγούνται οι Πολεμιστές, με αυτογνωσία και αρετή ψυχής!


Ο 14χρονος Γεώργιος, ο καταπληκτικός Εφιπποτοξότης!

 

     Η ευταξία εκτιμάται ως κοινωνικό αγαθό, η αναρχία καταδικάζεται από όλους ακόμη και από αυτούς οι οποίοι την διαπράττουν συνειδητά ή ασύνειδα, ο Νόμος αποτελεί αντικείμενο σεβασμού και η αρετή πλαίσιο βίου. Η Κοινωνία των αρίστων ομονοεί και προοδεύει ακόμη και εν μέσω δημοκρατικής διαφθοράς, ενώ η αλληλοκατανόηση, τελικώς, αποδεικνύεται προνόμιο όχι εκείνων που την επικαλούνται δημαγωγικά αλλά εκείνων τους οποίους οι δημαγωγοί κατηγορούν για ...έλλειψη!

      Απορούμε πώς, αυτά τα απλούστατα δεν τα ανεκάλυψαν ακόμη οι δημοκρατικώς διαφθείροντες-κυβερνώντες με τα άπειρα και πολυδάπανα μέσα που διαθέτουν και κατασπαταλούν ενώ τα ανεκάλυψαν κάποιοι αριστοκρατικώς σκεπτόμενοι Εφιπποτοξότες στο Μαρκόπουλο με ένα απλό ξύλινο Τόξο και λίγα βέλη...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.