Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

ΣΧΟΛΗ ΣΠΑΘΑΣΚΙΑΣ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ":
ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

"GREEK CENTAURS" SCHOOL OF MOUNTED SWORDSMANSHIP
READY FOR THE NEW TRAINING PERIOD

                         

     Ξιφομαχώντας επάνω σε υπέροχα αρχαία ρωμαϊκά ψηφιδωτά και γύρω από μεσαιωνικά κάστρα και βίγλες, η Σχολή Σπαθασκίας των "Ελλήνων Κενταύρων" προετοιμάζει το ενημερωτικό της βίντεο για να γιορτάσει τη νέα Προπονητική Περίοδο που αρχίζει τη 1η Σεπτεμβρίου 2016.

     Fencing on amazing ancient roman mosaics or around medieval castles or watch-towers, “Greek Centaurs” Swordsmanship School prepares its promotional video for celebrating the new training period, starting on September 1st 2016.


     Αποβλέποντας στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας επιδιώκουμε να πληροφορήσουμε βαθύτερα για το πνεύμα της Σχολής μας και τις εκπαιδευτικές μεθόδους μας.

     Aiming to expand our Swordsmanship’s activity, we are trying to inform in deep about School’s spirit and training methods.


     Η μοναδική Σχολή Έφιππης Σπαθασκίας στην Ελλάδα, η Σχολή Σπαθασκίας των "Ελλήνων Κενταύρων", καλεί νέους μαθητές υπό την επιτυχή διδασκαλία του Σπυρίδωνος Νικόλη (Πρωτεσίλαου).  

     The only one Mounted Swordsmanship School in Greece, that of the Swordsmanship School of “Greek Centaurs”, calls new students under the very successful instruction of Spyridon Nicolis (Protesilaos).


     Η διδασκαλία μας "από το έδαφος στον Ίππο" θα χαράξει στους μαθητές μας νέα "μονοπάτια" Έφιππης Σπαθασκίας, με πλήρη γνώση πρακτικής και θεωρίας. 

     Our teaching “from the earth up to the horse’s back” will open new paths of Mounted Swordsmanship to our students with ful of knowledge, practice and theory.

     Είστε καλοδεχούμενοι!
     You are so welcome!


     Τα μαθήματα είναι δωρεάν για τους "Έλληνες Κενταύρους". 
Δηλώσεις συμμετοχής στο hellenichorsebackarchery@gmail.com, 
ή στο 6977764737.

     Lessons are for free to all "Greek Centaurs" . 
Declare participation: hellenichorsebackarchery@gmail.com 
or mob.: 6977764737Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.