Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ"
ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΩΖΟΜΕΝΟ ΚΥΠΡΟΥ

30ή ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015EXPERIENTIAL EDUCATING MEETING
OF “GREEK CENTAURS”
IN AGIOS SOZOMENOS – CYPRUS

30th OF JANUARY – 1st OF FEBRUARY, 2015


     Ξεκινώντας τον σχεδιασμό αυτής της βιωματικής εκπαιδευτικής διημερίδος, αναστρέψαμε αποφασιστικά τη κλεψύδρα του χρόνου και θυμηθήκαμε ότι η εποχή μέσα στην οποία θα έπρεπε να βρεθούμε απείχε πολλούς αιώνες από τους ηρωϊκούς χρόνους τα ήθη των οποίων θα θέλαμε να αναβιώσουμε.

     From the beginning of organizing our experiential educating meeting we turned back time and we reminded ourselves that the era in which we should transfer refrains many centuries, the morals of a heroic period we are willing to rebirth. 


     Καταλάβαμε πολύ καλά την "απόσταση" από εκείνες τις εποχές κατά τις οποίες θα μπορούσε να κηρυχθεί ακόμη και πόλεμος για την "κηδεία" (εκ του "κήδομαι"=φροντίζω) του νεκρού ενός Ήρωος!

     We comprehended the distance from this period, a time when even a war could be erupted just for the burial of the dead body of a hero. 


     Και ξανανοιώσαμε την έλλειψη του μεγαλείου των ηρωϊκών συγκρούσεων που κράταγαν "ζωντανούς" του πολεμιστές σ'  αυτό τον χώρο που κάποτε ονομάζονταν "Ελλάς"! 


     And we felt the loss of greatness characterizing the heroic battles that eternalized the warriors in this land that once was called “Hellas”.


     Ναι, οι χάρτες της εποχής "μιλούσαν" για την ήδη κατάκτηση του τόπου από τους βαρβάρους και την εξάπλωσή τους στη γη της, άλλοτε, "φαιδράς" πορτοκαλέας και, νυν, κρανίου τόπο... Στα έντυπα της εποχής η Ελλάδα εμφανίζονταν αλυσοδεμένη, σκλάβα, θαμμένη σχεδόν στα ερείπια του ίδιου του Πολιτισμού της.

     Yes, the maps of that specific era had already mentioned the conquest of that land, that once was greatful but now stands deserted, from the barbarians. According to the documents of that era, Greece (Hellas), seemed to be captivated, chained, buried under the corruption of her own civilization.


     Κι όμως, ανάμεσα σ΄ αυτό το ζόφο, μια "ανάσα" ...αναγεννητική για τη δέσμια Ελλάδα "ρόδισε" στην Ιστορία: οι Έλληνες Στρατιώτες της Αναγεννήσεως, κάποιες αναστημένες από τα βάθη των αιώνων ψυχές που εξεγέρθηκαν για να νικήσουν τους κατακτητές και να ξανακατακτήσουν τη λευτεριά που πρέπει σε Έλληνες!

     However, in this chaos, a regenerative ray of light rised for the captivated Hellas, the Greek Stradioti of the renaissance, resurrected spirits from the old centuries that revolted to defeat the conquerors and regain the freedom that belongs to Greeks!


     Τα "χνάρια" αυτών ακολουθούμε κι εμείς οι ελάχιστοι, προσπαθώντας, σε μέρες δίσεχτες, να παραμένουμε εξεγερμένοι για λευτεριά κι αξιοπρέπεια που, μίσθαρνοι, προσπαθούν να μας αρνηθούν. Κι ακολουθώντας τούτα τα "χνάρια", από τη 30ή Ιανουαρίου έως τη 1η Φεβρουαρίου 2015 θα βρεθούμε στην Ελληνική Κύπρο, στο εγκαταλελειμμένο αναγεννησιακό χωριό του Αγ. Σωζομένου, για να βιώσουμε τις πολεμικές τακτικές των προτύπων μας, Ελλήνων Στρατιωτών της Αναγεννήσεως και να "φτάσουμε εγγύτερά τους" για ένα ψυχωφελές διήμερο.

     Although we live in difficult times we follow their steps, claiming our freedom and dignity that ridiculous minds try to deprive from us. Following these steps, se are going to get in the Greek island of Cyprus, from 30th of January until 1st of February, in the abandoned village of Agios Sozomenos (aged from the renaissance), to experience the martial tactics of our mentors, the Greek Stradioti of the Renaissance and approach their example. 


     Επειδή στους "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ" δεν μας είναι αρκετά ούτε τα θεωρητικολογούντα τεφτέρια, ούτε καν οι πραγματικές, ελεγχόμενες, ασκήσεις όσο εξαιρετικά και αν τις κάνουμε καθημερινή μας πράξη, αποφασίσαμε να πάμε επιτόπου, εκεί όπου ο πόλεμος υπήρξε πλαίσιο καθημερινότητος και να βιώσουμε εσωτερικά τις εμπειρίες που βίωναν, όπως τις βίωναν, οι επικοί Έλληνες Στρατιώτες της Αναγεννήσεως και εκεί να ασκηθούμε

     Since our team of “Greek Centaurs” does not remain in theory, not even in the exercises we take, no matter how perfect we can get, we decided to get in the place where war was part of everyday life and get a taste of the experiences Greek Stradioti had, in the same way they got them.


     Το σκεπτικό αυτής της εκστρατείας μας βρίσκεται εδώ και εκφράζει την προσήλωσή μας προς την ανάγκη ουσιαστικής αναπτύξεως των ικανοτήτων των Μελών μας και όχι, απλώς, την "διαφήμιση καλών προθέσεων" μέσω κάποιων φωτογραφιών!

     The main idea of our expedition expresses our true purpose of developing our abilities, not just to peer ourselves with photographs! 

      Το φυσικό περιβάλλον του εγκαταλελειμμένου από αιώνες τόπου, μέσα στο οποίο θα βρεθούμε και θα δράσουμε υπό την πρόνοια του απόλυτου σεβασμού του και της προστασίας του, θα αποτελέσει την καλύτερη βιωματική εκπαιδευτική έμπνευση.

     The natural environment of this abandoned village, which we are willing to respect and protect would be the best educational inspiration for us.


     Θα ασκηθούμε στην, ομαδική, δρομάρικη (strada) συμβίωση και στις τακτικές (χωσιά/παραδρομή) που αναπτύσσουν το ένστικτο και τις πολεμικές δεξιότητες (Ιππική/Τοξοβολία), θα γευτούμε το φαί αλλά και τη πολεμική αγωνία εκείνων των δρομάρηδων προπομπών της ελληνικής επαναστάσεως, που κανείς δε τίμησε μετά την ίδρυση του, αγνώμονος, νεώτερου ελλαδικού κράτους!

     We will practice on team cohabitation and in tactics that provide our instincts and our martial skills (horseback riding, archery), we will taste not only the food they tasted but the militant agony these precursors of the Greek revolution of 1821 had. These warriors that have not been honored since the establishment of the modern Greek state.


     Δε σκοπεύουμε μέσα σε δύο ημέρες να αναβιώσουμε όλο το, τιτάνιο, έπος των Ελλήνων Στρατιωτών της Αναγεννήσεως που συντελέσθηκε επί αιώνες... Λίγες μόνον "σελίδες" του ιστορήματος του Κωνσταντίνου Σάθα σκοπεύουμε να κάνουμε "πράξη" για να μεθέξουμε κι εμείς, οι ελάχιστοι νέοι Έλληνες, στα όσα μεγαλειώδη έπραξαν οι Πρόγονοί μας ώστε σήμερα να επικαλούμεθα μια κάποιαν "ελευθερία".

     It is not our purpose to reenact in two days the historical background of the Greek Stradioti that had taken land for centuries. We are just going to materialize a few pages from the historical textbook of Constantinos Sathas, to “live” a moment of the epic achievements our ancestors, so that we can say we are still free, we, a few remaining Greeks in this country.


     Η εκστρατεία των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" στον Αγ. Σωζόμενο Κύπρου που θα διεξαχθεί από 30ής Ιανουαρίου 2015 έως 1ης Φεβρουαρίου 2015 δεν θα είναι μία "κλειστή" εκδήλωση αποκλειστικώς για τα Μέλη της Ομάδος μας, αλλά σε αυτή θα είναι καλοδεχούμενοι όλοι όσοι θα ήθελαν και εκτός Ομάδος μας να συμμετάσχουν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο αναρτημένο Πρόγραμμά μας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με μόνη επιβάρυνση των συμμετεχόντων τα μεταφορικά έξοδα και το φαγητό τους, άλλωστε είναι γνωστό ότι η Ομάδα ούτε ποτέ εισέπραξε, ούτε εισπράττει, ούτε και ποτέ θα εισπράξει χρήματα για τα όσα παρέχει στα Μέλη και στους Φίλους της. 

     The expedition of “Greek Centaurs” in Agios Sozomenos in Cyprus, that will be performed from 30th of January 2015 until 1st of February 2015 will not be a private ceremony for members of our team, but for everyone who would like to take part in terms and conditions that are mentioned in our already released program. Participation is free of charges, except from transfer and food. It is already known that our team does not earn money and never will for everything that is provided to our members and friends.


      Για δηλώσεις συμμετοχής και διευκρινίσεις στο τηλέφωνο του Αρχηγού Αποστολής 6986089575.

      For participation and any definition you can call the Leader of the expedition 6986089575 (English too).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.