Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΡΓΟΥ!


     Για κάποιον ο οποίος δεν μετέχει του Διοικητικού Συμβουλίου της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" είναι, κάπως, δύσκολο να συλλάβει τον κόπο των 5 Μελών του να διοικήσουν δίκαια, ωφέλιμα και ψυχαγωγικά ώστε να γίνουν πράξη τα από το Καταστατικό της Εταιρείας, προβλεπόμενα!


     Από το ξεκίνημα της Έφιππης Τοξοβολίας στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" αφιέρωσε πολύ κόπο και διέθεσε πάμπολλες εργατώρες ώστε να είναι ηθικώς, νομίμως και πρακτικώς ρυθμισμένη τόσο η λειτουργία της Εταιρείας, όσο και η λειτουργία της Ελληνικής Ομάδος Έφιππης Τοξοβολίας "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ". Έτσι, από την 9η Ιουνίου 2008 και μέχρι σήμερα, έχουν διεξαχθεί 34 Συνεδριάσεις κι έχουν τηρηθεί 217 καθαρογραμμένες σελίδες Πρακτικών, συμπληρώνοντας, ήδη, το 1ο Βιβλίο Πρακτικών και ανοίγοντας το 2ο!


     Τα Μέλη του Δ.Σ. από το υστέρημα του χρόνου τους, ησχολήθησαν με την διευθέτηση διοικητικών, εκπαιδευτικών και λειτουργικών ζητημάτων αλλά κι ευρυτέρων κοινωνικών που άπτονται του ενδιαφέροντος ενεργών Πολιτών ως ο Αριστοτέλης ορίζει, δοθέντος ότι η Έφιππη Τοξοβολία ως πολιτισμική κληρονομιά, είναι μία πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση ώστε η άσκησή της να θεωρείται αποκεκομμένη από το κοινωνικό γίγνεσθαι.


     Οι μέχρι σήμερα Συνεδριάσεις του Δ.Σ. οι οποίες διεξήχθησαν (και θα διεξάγονται) σε υποδειγματικό πνεύμα συνεργασίας και ομοφωνίας, απέδειξαν ότι οι Έλληνες μπορούμε να συνεννοούμεθα κατά τον καλύτερο τρόπο προάγοντες Αξίες και Ιδανικά, έστω και μέσα σε μία περιρρέουσα "ατμόσφαιρα" ευρύτερης κοινωνικής παρακμής. 


     Το ήδη "έμφορτο" 1ο Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" παρακατατίθεται στο Αρχείο της Γραμματείας, ως τεκμήριο έργου ζωής όχι μόνον των Εταίρων και των Μελών του Δ.Σ. της, αλλά και καθενός προσωπικώς εκ των Εφιπποτοξοτών "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ", άνευ των οποίων η πρωτοπόρος Εταιρεία μας δεν θα είχε λόγο υπάρξεως.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.