Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΙΠΠΕΑΣ;     Συχνά ακούμε το ερώτημα: "Πόσα μαθήματα χρειάζονται για να γίνει κανείς Ιππέας;", ένα ..."εναγώνιο" ερώτημα, κυρίως, των "δυτικών" ανθρώπων οι οποίοι βιάζονται να κατακτήσουν γνώση και δεξιότητες το γρηγορότερο δυνατόν μιας και ..."χρόνος σημαίνει χρήμα"!


     Στους ερωτώντες απαντάμε: "Μια ολόκληρη ζωή και ΑΝ..." !


     Οι παράμετροι που επηρεάζουν την διαμόρφωση ενός ικανού Ιππέως συναρτήσει του χρόνου είναι πραγματικά πολλές. Έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο και την δεκτικότητά του, συναρτήσει των φυσικών ικανοτήτων, του εκπαιδευτή Ανθρώπου και του εκπαιδευτή Ίππου, του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και, βεβαίως, του εκπαιδευτικού συστήματος που θα ακολουθηθεί. Και, πάντως, θα παραμένει εντελώς ασαφής και υποκειμενική η έννοια του "ικανού Ιππεώς", αφού ο χαρακτηρισμός ενός Ιππέως ως "ικανού" αφορά σε πλήθος μεταβλητών κατά περίπτωση.


     Από όλες τις προεκτεθείσες παραμέτρους μόνη συζητήσιμη παραμένει η τελευταία, δηλαδή, το είδος του εκπαιδευτικού συστήματος που θα ακολουθηθεί και το οποίο, στη περίπτωση της Έφιππης Τοξοβολίας, είναι η Φυσική Ιππική.


     Ο αναγνώστης θα πρόσεξε ότι δεν αναφερόμεθα σε σύστημα "Φυσικής Ιππασίας" αλλά "Φυσικής Ιππικής" διότι, κατ΄ αρχήν, στην εκπαίδευση του Εφιπποτοξότη δεν αρκεί η γνώση απλώς της Ιππασίας ως δεξιότητος, αλλά της Ιππικής ως πλήρους Τέχνης.


     Το να ιππεύσεις ένα πλάσμα χωρίς να γνωρίζεις εάν είναι κατάλληλο και ικανό προς ίππευση, χωρίς να γνωρίζεις εάν κατά την συγκεκριμένη στιγμή ασθενεί ή χωλαίνει ή ψυχικώς είναι δύσθυμο ή και συντετριμμένο, σημαίνει ότι ποτέ δεν θα καταφέρεις επιτυχή συνεργασία μαζύ του.     Κατά το σύστημα Φυσικής Ιππικής το οποίο εμείς εφαρμόζουμε, προσδίδοντας εξ αρχής έμφαση στην φυσική (αγαστή) σχέση μεταξύ Ανθρώπου και Ίππου, αναπτύσσεται ταχύτατα η ιππική δεξιότητα του εκπαιδευόμενου υπό συνθήκες πλήρους ασφαλείας και για τους δύο.


     Το περιεχόμενο του δικού μας μαθήματος είναι τέτοιο ώστε να φέρνει τον εκπαιδευόμενο κοντά στον Ίππο και όχι το αντίστροφο, όπως συμβαίνει με ένα τυπικό μάθημα "δυτικής" Ιππασίας. 


     Λειτουργούμε φυσιοκεντρικά και όχι ανθρωποκεντρικά, θεωρούμε εαυτούς υποχρεωμένους να ερμηνεύσουμε την Φύση και όχι την Φύση υποχρεωμένη να κατανοήσει εμάς! Γι αυτό κι επιδιώκουμε ώστε, κάθε εκπαιδευόμενός μας να ξεκινά με την ενδυνάμωση της ψυχικής και σωματικής καταστάσεώς του αφού την Φύση μπορούν να την κατανοήσουν οι ψυχοσωματικώς ρωμαλέοι, ενώ οι ψυχοσωματικώς ασθενούντες την αποστρέφονται διατηρώντας την παραμορφωμένη "εικόνα" της στα μύχια της ίδιας της αυτο-αποστροφής τους.


     Ξεκινώντας από το έδαφος και τελειώνοντας πάντα σ΄αυτό, οι εκπαιδευόμενοί μας προσεγγίζουν σωστά τον Ίππο και αποκτούν την εμπιστοσύνη του πριν καν τον ιππεύσουν και αφιππεύουν αφήνοντάς του την αίσθηση ότι τον σεβάσθηκαν! Και αυτός ο σεβασμός, είναι η αφετηρία συνεργασίας Ανθρώπου και Ίππου κατά το επόμενο μάθημα.


     Η Έφιππη Τοξοβολία είναι αρχέγονη Πολεμική Τέχνη και ο Εφιπποτοξότης είναι πάνω απ΄ όλα Πολεμιστής και ο Πολεμιστής δεν μπορεί να είναι αδύναμος! Έτσι, όποιος προσεγγίζει την Έφιππη Τοξοβολία για να γίνει απλώς ένας "ικανός Ιππέας" κρούει λάθος "θύρα"!  


     H προοδευτική εισαγωγική διαδικασία του εκπαιδευομένου στην διαχείριση καταστάσεων ασταθούς ισορροπίας που συνθέτουν την  ίππευση,  αποτελεί για την Φυσική Ιππική τη βάση της αναπτύξεως εμπιστοσύνης του αρχαρίου προς το "ιππεύειν" και την σταθερή ανάπτυξη των δεξιοτήτων του.


    Έτσι, κατά την Φυσική Ιππική, ποτέ δεν θα πιεσθεί ο εκπαιδευόμενος να εκτελέσει άσκηση πέραν των δυνατοτήτων του κάτι που αποτελεί και την εξήγηση του μηδενικού δείκτη ατυχημάτων κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος ιππικής εκπαιδεύσεως.


     Τέλος, η δια βίου άσκησή του στην Φυσική Ιππική θα καταστήσει τον εκπαιδευόμενο, κατ' αρχήν, μαχόμενο Πολεμιστή με την βελτίωση της ιππικής δεξιότητος που συνεπάγεται η ιδιότητα αυτή. Τότε και μόνον θα μπορούμε να μιλήσουμε για επίτευξη του βασικού στόχου, δηλαδή, του "ικανού Ιππέως"!. Αλλά, πότε; Ας επιστρέψουμε στην αρχή της παραγράφου, σ'  εκείνη τη χρονική διευκρίνιση η οποία αποτελεί και την απάντηση στο ερώτημα του τίτλου : "...δια βίου..."!

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

"Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ - Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ"     Ένα ακόμη έργο του Ιστορικού Δημήτρη Μιχαλόπουλου κυκλοφορεί και θα παρουσιασθεί στο κτήριο της Παλαιάς Βουλής, την Κυριακή 29η Απριλίου 2012 στις 7.00 μ.μ. Πρόκειται για μία μελέτη σχετική με μία από τις πλέον σημαντικές πτυχές της νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας, ...μονίμως ταραγμένης και ...μονίμως διχαστικής! Περί του συγκεκριμένου έργου, μας μιλά το Δελτίο Τύπου του:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημήτρη Μιχαλόπουλου : “Ο Εθνικός Διχασμός. Η άλλη διάσταση.
Νέα έκδοση εμπλουτισμένη,
Αθήνα: Εκδόσεις “Πελασγός. Ιωάννης Γιαννάκενας”, 2012·
267 σελ. (ISBN: 978-960-522-303-8)

     Θεωρητικώς, το βιβλίο αυτό αποτελεί επανέκδοση άλλου που είχε κυκλοφορήσει το 1997· στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για διαφορετικό έργο. Και τούτο, διότι σε αυτήν τη νέα έκδοση περιλαμβάνονται δύο εκτενή κεφάλαια που αφορούν την καταγωγή, τη δράση στην Κρήτη και την αρχή της πολιτικής σταδιοδρομίας στην Αθήνα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Τα κεφάλαια αυτά, βασισμένα κυρίως στη μελέτη ανέκδοτων αρχειακών πηγών (κυρίως του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, του «Ιδρύματος Ιστορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου και της αντίστοιχης Εθνικής Περιόδου» αλλά και των Κοινοβουλευτικών Αρχείων [Parliamentary Archives] της Μεγάλης Βρεταννίας) ανατρέπουν ριζικώς την εικόνα που έως σήμερα επικρατεί όσον αφορά τον Βενιζέλο ειδικώς και, ευρύτερα, την κρίσιμη περίοδο του Εθνικού Διχασμού των Ελλήνων (1916-1920).

     Συγκεκριμένα:

     Α) Αναφαίνεται η -αινιγματική- καταγωγή του Κυριάκου, πατέρα του Ελευθέριου Βενιζέλου.

     Β) Διευκρινίζεται ο ρόλος του βρεταννικού παράγοντα στην κοινωνική ανάδειξη και πολιτική ανέλιξη του Ελευθέριου Βενιζέλου.

     Γ) Εξηγείται ότι η αμφίρροπη –και συχνά τουρκόφιλη- στάση του Ελευθέριου Βενιζέλου στην Κρήτη ήταν αποτέλεσμα της εκεί σύγκρουσης του βρεταννικού παράγοντα με τον ρωσικό (τον οποίο εκπροσωπούσε ο πρίγκηπας Γεώργιος της Ελλάδος).

     Δ) Μελετώνται τα αίτια των Βαλκανικών πολέμων και αναδεικνύεται η από τη βρεταννική πλευρά προσπάθεια επιβολής ελέγχου σε πετρελαιοφόρα κοιτάσματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας  ως μία από τις βασικές αιτίες της έκρηξής τους.

     Ε) Έρχεται σε φως ο ήδη από το 1914 «κρυφός πόλεμος» της Βρεταννίας κατά της Ρωσίας, αποτέλεσμα του οποίου ήταν τα γεγονότα του Φεβρουαρίου και εν πολλοίς   του Οκτωβρίου του 1917 στην Αγία Πετρούπολη, που επέφεραν τη ματαίωση της ρωσικής «καθόδου» στη Μεσόγειo.

     ΣΤ) Διευκρινίζονται τα αίτια της σχεδόν καθολικής υποστήριξης με την οποία ο Ελληνικός Λαός περιέβαλε τον βασιλιά Κωνσταντίνο από το 1916 έως –τουλάχιστον- το 1920.

     Ζ) Αναλύονται, τέλος, τα αίτια της κατά το 1918 κατίσχυσης των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους και τοποθετείται μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο το δράμα τόσο του Εθνικού Διχασμού των Ελλήνων όσο και της Μικρασιατικής Καταστροφής.

     Με το έργο αυτό, εν ολίγοις, αναιρείται σχεδόν στο σύνολό της η άποψη που μέχρι σήμερα επικρατεί στην ελληνική εκπαίδευση και  κοινή γνώμη σχετικώς με καθοριστικής σημασία γεγονότα των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού  αιώνα και αποδεικνύεται ότι οι λόγοι επιβολής αυτής της έως τώρα κυρίαρχης άποψης σαφώς υπήρξαν πολιτικοί. 


Η Πρόσκληση της Βιβλιοπαρουσιάσεως.

________________________________


ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ "ΖΟΥΓΚΛΑ":

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

ΚΑΙ ΟΙ 7 ΗΣΑΝ ΥΠΕΡΟΧΟΙ...
ΚΑΙ ΟΙ 8 ΗΣΑΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ!

Ο 14χρονος Εφιπποτοξότης Γεώργιος σε καλπασμό ανάποδου καθίσματος!

     Ο λόγος για τα σημερινά μαθήματα Ιππασίας όπου ασκήθηκαν έξι Εφιπποτοξότες πάνω σ΄ένα υπέροχο τετράποδο και με τον Εκπαιδευτή να παραμένει ευτυχισμένος (μαζύ με τους άλλους ...7) όλο αυτό το υπέροχο απόγευμα!

Ο Γεώργιος "αφήνει τη σκόνη" του καλπασμού του με ανάποδο κάθισμα!

     Ο Αρπάλυκος προπονήθηκε, ίππευσε δύο Ίππους και δίδαξε! Ο Γεώργιος ίππευσε και δίδαξε! Ο Ακάδημος δίδαξε και βοήθησε σημαντικά δύο αρχαρίους να εκτελέσουν ένα πολύ απαιτητικό (δεύτερο κατά σειρά) μάθημα!

Στο δεύτερο, μόλις, μάθημά της
η Κατερίνα τροχάζει κι εκτελεί κλειστή ανθυποστροφή!

     Η Κατερίνα ...με τον εξαιρετικό γιό της  Νικόλα διεκπεραίωσαν άψογα τις ασκήσεις ενός πολύ δύσκολου προγράμματος. Και η Όλγα, πανταχού παρούσα, στήριξε τις διάφορες ανάγκες των μαθημάτων με τη γνωστή αυτοπειθαρχία και συγκέντρωσή της!

Ο Ακάδημος διδάσκει διεύθυνση και κλειστή ανθυποστροφή,
στο δεύτερο μάθημα,
τον Νικόλα!

     Καλπασμοί με ανάποδο κάθισμα (με πρωταγωνιστή τον 14χρονό μας Εφιπποτοξότη), πλήρη Γυμνιππευτική για όλους, διεύθυνση ακριβείας σε ίχνος κλειστής ανθυποστροφής για τους αρχαρίους (μητέρα και πιτσιρίκο), όλα άψογα εκτελεσμένα και με το διάπλατο χαμόγελο που, πια, είναι το σήμα της Ομάδος μας, πιο γνωστό κι απ΄ τον ...Κένταυρο του λογοτύπου μας!


ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ  ΟΙ  "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"

__________________________

ΥΓ. 18ης Απριλίου 2012.  Από αναγνώστη του Ιστολογίου μας λάβαμε το παρακάτω μήνυμα το οποίο μεταφέρουμε με την ορθογραφία του :

     "Αγαπητέ κ. Καλέντζη οι φωτογραφίες κάθε προπόνησής σας πάντα εντυπωσιάζουν αλλά καλό είναι να γράφεται και από που προέρχευται το κάθε άτομο που φαίνεται να ιππεύει γιατί και η Γεωργοπούλου εδίναι κόρη αμαξά και γεννήθηκε μέσα στα άλογα οπότε δεν είναι σπουδαίο το ότι έμαθε να ιππεύει πολύ νωρίς. Η Κατερίνα ας πούμε μήπως είναι και αυτή αλογατάρισα όπως η Τζοάννα; λέμε τώρα" 

     Αγαπητέ μας Φίλε, η συγκεκριμένη Κυρία κάθε άλλο παρά προέρχεται από την συμπαθέστατη τάξη των αλογατάρηδων, αλλά δεν θα αργήσει να ...ενταχθεί και σ' αυτή, κάτι που η ίδια θα το θεωρήσει, πιστέψτε μας, χαρά και Τιμή της. Πάντως προς διασκέδαση της απορίας σας, επιτρέψτε μας να σας απαντήσουμε ότι η συγκεκριμένη (απολύτως αρχάρια) Αμαζόνα μας, είναι μητέρα τριών ανήλικων παιδιών και Καθηγήτρια της Α.Σ.Κ.Τ. (Πανεπιστημιακός) όχι απλώς με διδακτική αποστολή αλλά και ερευνητική (!) που σημαίνει ιδιαίτερο φόρτο ασκήσεως λειτουργήματος! Παρά ταύτα, τα καταφέρνει θαυμάσια, όχι μόνον στην Οικογένειά της και στην καθηγητική της Έδρα, αλλά και στο Ιππευτήριο!
Με εκτίμηση!

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     Τα μαθήματα Ιππασίας της Ελληνικής Ομάδος Έφιππης Τοξοβολίας "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" έχουν προχωρήσει αρκετά και οι Έλληνες Εφιπποτοξότες αναδεικνύονται πλέον σε ικανούς να ανεβούν ένα (σημαντικό!) "σκαλοπάτι" παραπάνω.

     Έτσι, από αύριο 17η Απριλίου 2012 και σε κάθε μάθημα Ιππασίας, θα προηγείται διδασκαλία των προχωρημένων Εφιπποτοξοτών μας με ασκήσεις υψηλής Γυμνιππευτικής και ιππεύσεις Ουγγαρέζικης Puszta και Καυκασιανής Djigitovka.

     Τη νέα σειρά μαθημάτων είναι προσκεκλημένα να παρακολουθήσουν όλα τα Μέλη των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" (ασχέτως εάν δεν ιππεύσουν) αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτης που θα ήθελε να μυηθεί σε ένα άγνωστο στην Ελλάδα αλλά κορυφαίο είδος Ιππασίας και να περάσει μαζύ μας ένα ευχάριστο απόγευμα στο "αλογατάρικο" περιβάλλον μας.   


  Συνεννόηση στο e-mail : horsebackarchers@yahoo.gr

Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΥΧΕΣ!


ΚΑΛΟ   ΣΟΥΒΛΙΣΜΑ!

Ξ Ε Κ Λ Ε Ι Δ Ω Σ Ε !


     Ο ανθρώπινος νους δεν είναι παρά ένα διπλομανταλωμένο "μουσείο" με ετερόκλητα εκθέματα διαφόρων εποχών που αλληλεπικαλύπτονται και  που συστηματικά διατηρούνται απρόσιτα για τους άλλους από φόβο... Τι είδους φόβο; Αν υπήρχε έστω κι ένας να τον προσδιορίσει, οι Κοινωνίες θα ήσαν πραγματικά ευτυχείς! Κι όμως, παρά το ότι οι Κοινωνίες παραμένουν δυστυχείς, κάποια μεμονωμένα άτομα κατακτούν την ευτυχία τους αποδεσμευόμενα από αυτό το απροσδιόριστο (αγοραφοβικό;) "μαντάλωμα". Και η αυτοσυγκέντρωση του "μονοπατιού" της Παραδοσιακής Τοξοβολίας είναι ένα πρακτικό "αντικλείδι" που επιτυγχάνει το "ξεκλείδωμα" του νου μας επιτρέποντάς μας να νοιώσουμε ευτυχείς και, κυρίως, δυνατοί, με την δύναμη της πνευματικής αυταρκείας. "Ξεκλείδωσε", λοιπόν!


     "Ξεκλείδωσε", διότι δεν έχεις στη πραγματικότητα τίποτε να φοβηθείς αφού ακόμη και χωρίς να έχεις ανακαλύψει την πλήρη διάσταση των δυνάμεών σου, έτσι όπως είσαι τώρα, είσαι παντοδύναμος!


     "Ξεκλείδωσε", διότι κανείς δεν σε απειλεί, όντας ο κυματοθραύστης της υπάρξεώς σου, ως παντοδύναμος!


     "Ξεκλείδωσε", διότι κανείς δε μπορεί να παραβιάσει την προσωπικότητά σου, ως παντοδύναμος!


     "Ξεκλείδωσε", διότι ο "θώρακας" της ατομικής σοφίας σου είναι αυτό που σε ορίζει ως "παντοδύναμο"!


     Εσύ, απλά τόξευσε! Και το βέλος σου θα σε φτάσει ως τ' αστέρια!


Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012"Γ.Α.Δ.Α. RESORT"
ENA "ΣΚΑΛΙ" ΠΡΙΝ ΤΗ ΚΡΕΜΑΛΑ ΤΩΝ ΑΘΛΙΩΝ


     Ο Άκης Τσοχατζόπουλος βρίσκεται ήδη στο φυσικό του περιβάλλον : στα κρατητήρια της Ασφαλείας! Το διεφθαρμένο "κράτος", το "κράτος" των εθνικών ριφιφίδων, υπό την πίεση της ολοένα εντεινόμενης λαϊκής οργής, εξαναγκάζεται σε κάποιες "πρώτες" κινήσεις τις οποίες θα ολοκληρώσει το Εθνικό Κράτος το οποίο ζυγώνει... και από το ποίο κανένας πρασδινο-κοκκινο-μπλε ριφιφής δε θα γλιτώσει! Ζήτημα ημερών είναι...

     Το ερώτημα είναι γιατί οι Εισαγγελείς, εκτός της περιπτώσεως του "Ωραίου Μπρούμελ", ..."βραδύνουν" να αντιμετωπίσουν καραμπινάτες "περιπτώσεις" οι οποίες εξήγειραν το δημόσιο αίσθημα δείχνοντας ότι κάποιο αόρατο χέρι τις θέτει υπό προστασία "ομερτά";...

     Πού "λιμνάζει", άραγε, εκείνη η ..."εκκρεμότητα" του 1.000.000 δολλαρίων η οποία βαρύνει τον απερίγραπτο "Πρόεδρο" Ισίδωρο Κούβελο,  εκείνης της ανεκδιήγητης "Ομοσπονδίας Ιππασίας", η οποία ανεξηγήτως  κοστίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ στους Έλληνες, διατηρώντας την Ιππασία υπό το μηδέν...;

      Βεβαίως ο Ισίδωρος Κούβελος είναι σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη και γαμβρός του Κώστα Μητσοτάκη αλλά, όπως και να το κάνουμε, οι σχέσεις συγγενείας δεν εξαγνίζουν και την αδήλωτη μεταφορά τεραστίων ποσών συναλλάγματος ώστε το "traffic" να παραμένει ατιμώρητο!


     "Ο Ισίδωρος είναι ...σύζυγος!" αλλά και "γαμβρός σιτευτός", παρά ταύτα, το "traffic" παραμένει "traffic" και το ...άδικον ουκ ευλογείται! Και δεν είναι μόνον ο Ισίδωρος αλλά και πάμπολλοι α(θ)λητικοί "παράγοντες που ροκανάνε δημόσιο χρήμα ανεξέλεγκτα, κάτι για το οποίο η Γ.Γ.Α. και ο Πάνος Μπιτσαξής ως επικεφαλής αρσενοκοιτών-"προπονητών" θα είχε πολλά να μας πει για το "εργο" με τίτλο "Sex εκατομμυρίων" που χρόνια τώρα παίζεται στον ελλαδικό α(θ)λητισμό...


     Ας το έχουν υπ΄ όψη οι "αρμόδιοι" και ας θυμούνται ότι εμείς δε ξεχνάμε! Και θα τους θυμίζουμε ότι στη ΓΑΔΑ εξακολουθούν να διατίθενται κενά ...κελλιά τα οποία σύντομα θα γεμίσουν! Ας φροντίσουν οι "αρμόδιοι" να τα γεμίσουν με εκείνους που πρέπει διότι, αναπόφευκτα, θα τα γεμίσουν με τους εαυτούς τους! 

     Και έπεται και η "Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε." της οποίας τα διαπραχθέντα θα "κουράσουν" όχι έναν αλλά ...διμοιρία Εισαγγελέων!