Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ έναντι ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ     Η «μαχητικότητα» είναι η έννοια που κυριαρχεί σε όλες τις Πολεμικές Τέχνες. Εν τούτοις, όχι μόνον γλωσσικώς αλλά και επί μέρους εννοιολογικώς, παραμένει ασαφής ακόμη και για όσους «εμπλέκονται» άμεσα με την πρακτική της.

     Κατ’ αρχήν, η μαχητικότητα «συνορεύει» δυσδιάκριτα με την σχεδόν «ομοούσιο» έννοια της «επιθετικότητος» δημιουργώντας μία σοβαρή σύγχυση αλλά κι ‘ενοχοποίηση’ της πρώτης.

     Αν κατά την επιθετικότητα ενυπάρχει η πρόσκαιρη και παρορμητική κινητική τάση εφορμήσεως του επιτιθεμένου προς εκμηδενισμό του αντιπάλου, στην μαχητικότητα διακρίνεται μία μόνιμη, δια βίου, στάση θεάσεως προς αντιμετώπιση του αντιπάλου. Έτσι, η μαχητικότητα χαρακτηρίζεται από μία σταθερή νηφαλιότητα διαχειρίσεως κρίσεως, ενώ, η επιθετικότητα από μία ασταθή, πρόσκαιρη και παρορμητική διαχειριστική συμπεριφορά.

     Θα λέγαμε ότι, η μεν μαχητικότητα αποτελεί την βασική ψυχική ιδιότητα του Πολεμιστή, ενώ η επιθετικότητα δεν είναι παρά η εκφυλιστική «διάσταση» της προηγουμένης ΄ εκφυλιστική, διότι προτάσσει την παρόρμηση η οποία αποκλείει την νηφαλιότητα σκέψεως, άρα σχεδιασμού, παρασύροντας τον επιτιθέμενο στους όρους του αντιπάλου.

     Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τη φράση του Konrad Lorenz: «Η επιθετικότητα είναι το αγωνιστικό ένστικτο στα άγρια ζώα και στον άνθρωπο  που ως στόχο του έχει τα μέλη του ίδιου του γένους» βλέπουμε το πόσο επικίνδυνες είναι οι επιπτώσεις της επιθετικότητος ως προς την ίδια την Κοινότητα των ομοίων μεταξύ των οποίων εκδηλώνεται. Βεβαίως, ο ίδιος φυσιοδίφης αναγνωρίζει στη επιθετικότητα μία λειτουργία η οποία συντελεί στη διατήρηση του είδους συντελώντας σε μία φυσική επιλογή. Γράφει ο Κοnrad Lorenz:  «Στη φύση, η επιθετικότητα είναι μία πανταχού παρούσα διαδικασία, οι μηχανισμοί συμπεριφοράς και τα όπλα της είναι τόσο τέλεια ανεπτυγμένα κι έχουν τόσο φανερά προκύψει από την επιλεκτική πίεση μιας λειτουργίας για τη διατήρηση του είδους…», όμως η διατήρηση του είδους είναι πολύ πιο δυνατή όταν κατά την επιδίωξή της πρυτανεύουν πιο νηφάλιες και συνειδητές πρακτικές. Κι αυτές οι πρακτικές είναι οι ακραιφνώς μαχητικές, με διάρκεια και αποτελεσματικότητα μέσα στον χρόνο…

     Γενικώς, ούτε η επιθετικότητα, ούτε, πολύ περισσότερο, η μαχητικότητα αποτελούν συμπεριφορικά «εγκλήματα». Άλλωστε, η έννοια του «εγκλήματος» είναι απολύτως υποκειμενική και διχαστική αφού, ακόμη και στη παραδεδεγμένη νομική επιστήμη, ο μεν προσδιορισμός της εννοίας του επαφίεται στον Νόμο ενώ ο ίδιος ο εγκληματίας στη κρίση της επιστήμης της Εγκληματολογίας. Τόσο η μαχητικότητα, όσο κι η επιθετικότητα αποτελούν διακριτές συμπεριφορές εντασσόμενες στο εύρος του ρηθέντος «Πόλεμος, πάντων μεν πατήρ εστί…», αναλόγως ερμηνευόμενες και παραδεχόμενες.


     Στην Έφιππη Τοξοβολία, μία κατ’ εξοχή Πολεμική Τέχνη πυρός και κινήσεως, είναι προφανής η αναγκαιότητα διατηρήσεως της νηφαλιότητος του Εφιπποτοξότη με την καλλιέργεια του μαχητικού πνεύματός του και την αποφυγή επιθετικών εκτροπών. Το περιεχόμενο της Εκπαιδεύσεως και των Προπονήσεών μας εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της αναπτύξεως της μαχητικότητος των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» και παραλλήλως της αποτροπής αναπτύξεως επιθετικότητος που θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό μειονέκτημα της αποτελεσματικής μαχητικής μας Παιδείας.

     Εξ αρχής, ήδη από την πρώτη Προπόνησή μας, αποφύγαμε επιμελώς να αναπτύξουμε ανταγωνισμούς μεταξύ των Συνασκουμένων μας, αφού ο ανταγωνισμός εμπεριέχει την εκφυλιστική εναντίωση (=επιθετικότητα). Πολλά Μέλη μας προέτειναν την διοργάνωση «αγώνων» ή, έστω, την ανάπτυξη «βαθμολογικών αγωνιστικών διαδικασιών» και απόρησαν βλέποντας την περιφρόνησή μας έναντι αυτών των εκφυλιστικών αντιλήψεων… Εμείς ενδιαφερόμαστε για την ανάδειξη ουσιαστικών Μαχητών όχι, απλώς, επιτιθεμένων! Η πρακτική του ‘χουλιγκανισμού’ (με επίφαση ή και άνευ…) μπορεί να είναι καλή για …γήπεδα αλλά όχι και για πεδία μαχών! Έτσι, σήμερα, κατά τις Προπονήσεις μας απολαμβάνουμε τα θετικά δείγματα μαχητικής συμπεριφοράς των Συνασκουμένων μας, ίσως, χωρίς καν οι ίδιοι να αντιλαμβάνονται την αναβάθμισή τους. Με λίγα λόγια, στην Ομάδα μας, πετύχαμε να «οικοδομήσουμε» τον «τέταρτο τύπο» κοινωνικής οργανώσεως, όπως τον ορίζει ο Konrad Lorenz : «Τέταρτος τύπος κοινωνικής οργανώσεως είναι εκείνος στον οποίο ο δεσμός της αγάπης και της φιλίας μεταξύ των ατόμων εμποδίζει τα μέλη της Κοινωνίας αυτής από το να πολεμούν και να βλάπτουν το ένα το άλλο». Και, αυτός ο «τέταρτος τύπος» είναι το πρότυπο των πολεμικών κοινωνιών οι οποίες δεν αναλώνονται σε εσωτερικές τριβές, αντιμετωπίζοντας εξωτερικούς εχθρούς!

     Εγκύπτοντας ακόμη βαθύτερα, στην Έφιππη Τοξοβολία ο μαχητής καλείται να πολεμήσει τον ατελή εαυτό του! Καλείται να αγωνισθεί για την αυτοβελτίωσή του «μαχόμενος υπέρ…»  και όχι «επιτιθέμενος κατά…» του εαυτού του. Εν προκειμένω, ο «τέταρτος τύπος» δομείται μέσα στο ίδιο το άτομο το οποίο αναγορεύεται σε πλήρη Κοινωνία συνεργώσα στην αντιμετώπιση κοινού εχθρού επιχειρούντος εσωτερικώς κι όχι εξωτερικώς. Το μεγαλείο μιας αντινομίας η οποία παραλληλίζεται με την αλληγορία της  «Κοίλης Γης» την οποία ελάχιστοι εννόησαν, όσο οι ενασχολούμενοι με τις Πολεμικές Τέχνες.


     «Τα κοράλλια όπως και οι πολιτισμοί έχουν τη συνήθεια να αναπτύσσονται επάνω στα κουφάρια των προγόνων τους». Έτσι κι εμείς αναπτύσσουμε πάνω στο κουφάρι μιας παραδοσιακής Πολεμικής Τέχνης, της Έφιππης Τοξοβολίας, τον Πολιτισμό μας. Προσεκτικά, σταθερά, μαχητικά και με επίγνωση…! 

 _______________________________

Yστερόγραφο :


Ο Αρχηγός της Ομάδος προτρέπει όλους τους Συνασκουμένους να μελετήσουν προσεκτικά το παραπάνω σημείωμα που θα αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεως Κύκλου. Έχει μεγάλη σημασία πάντοτε να κρατάμε ανοιχτή μπροστά μας τη «πυξίδα»  της ορθής μας πορείας μέσα σ΄ ετούτη την ευγενή μάχη που λέγεται "Έφιππη Τοξοβολία", όπως, ακριβώς, κρατάμε και την ίδια τη Φύση στα χέρια μας!
ΤΟΤΕ, ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙ;
«Εμείς οι ανάπηροι μαχητές αυτών των τελευταίων πολέμων συνεχιστές των προγόνων μας του 1821, αποφασίσαμε μέσω της Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδας –ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- να μην παρελάσουμε, αντιδρώντας και εμείς στα σκληρά μέτρα που έχει πάρει η Κυβέρνηση εναντίον του Λαού μας και ειδικότερα των Συμπολεμιστών μας»


     Αυτά αναφέρει μία πρωτοφανής ανακοίνωση των επιζώντων Ηρώων-Πολεμιστών, των μόνων που δικαιούνται να παρελάσουν! Και αν αυτοί, oι μόνοι δικαιούμενοι να παρελάσουν το αρνούνται, τότε, ΠΟΙΟΣ μπορεί να παρελάσει;


ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ...ΕΠΕΛΑΣΗ! 

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ...


     Oι χουντικοί εθνοπροδότες τρομάζουν μπροστά στη λαϊκή οργή που θα ξεσπάσει στα μούτρα τους κατά τη διάρκεια της επικείμενης παρελάσεως της 25ης Μαρτίου και ...μαζεύουν τα νεράντζια από τα δένδρα των κεντρικών δρόμων, νομίζοντας ότι αυτό θα τους προστατεύσει! Εκτός από τα νεράντζια διατίθενται πλέον αποτελεσματικά υλικά... Παράλληλα...

     ...Με περισσό θράσος ο Μπαμπινιώτης δήλωσε ότι θα ανέβει στην εξέδρα των «επισήμων» υπό το πρόσχημα να «τιμήσει» την επέτειο της 25ης Μαρτίου, έχοντας ήδη προτείνει να παραμείνει …ισόβιος Υπουργός Παιδείας! Αυτό το ανθελληνικό καθίκι το οποίο, στο «λεξικό» του, θεωρεί «ορθό» να αποκαλούνται οι Έλληνες της Μακεδονίας ως … «βούλγαροι» διότι «έτσι το θέλει» η …οπαδική ποδοσφαιρική «γλώσσα», προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και αυτο-στοχοποιείται στη λαϊκή οργή η οποία έφτασε, πια, στο απροχώρητο.

     Μετά τις σφοδρές αποδοκιμασίες των Ελλήνων Πατριωτών οι τσιρκολάνοι κοινοβουλευτικοί εθνοπροδότες κατάλαβαν ότι δεν έχουν, πια, θέση σε δημόσιες εξέδρες, αλλά μόνον σε αυτές που στήθηκε γκιλοτίνα! Οι ακρίτες Ροδίτες αλλά και όλη η Ελλάδα την 28η Οκτωβρίου, τους έδωσαν το πρέπον "μάθημα" και το "δίδαγμά" που πρέπει να εισπράξει το αντεθνικό "κράτος" του δοτού χουντικού Λουκά Παπαδήμου για όσα θα επακολουθήσουν στη παρέλαση της 25ης Μαρτίου, εάν τολμήσουν να παραστούν κοινοβουλευτικοί εθνοπροδότες!

ΝΑΙ στις παρελάσεις, ΟΧΙ στους προδότες!

     Η Ελλάδα σφαδάζει ημιθανής από τους προδότες πολιτικούς της που αναδείχτηκαν μέσα από προδοτικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες! Οι Έλληνες εκδηλώνουμε την οργή μας εναντίον των δολοφόνων της Πατρίδας μας, όπου και όποτε τους συναντούμε! Την 25η Μαρτίου 2012 δίνουμε ραντεβού με τους προδότες όπου τολμήσουν να σταθούν! 

     Η αποδοκιμασία ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ των ενόχων της προδοτικής εξουσίας, ενστόλων και μη, είναι στοιχειώδες καθήκον προς την Πατρίδα, εφ' όσον όλοι οι μετέχοντες της σημερινής προδοτικής εξουσίας και μη εξεγειρόμενοι είναι εξίσου ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ! Όσοι με την γραβάτα ή το όπλο "παρά πόδας" συνεργούν, προδίδοντας την εθνική μας κυριαρχία, την εθνική μας αξιοπρέπεια, τον Ελληνικό Λαό, είναι στο στόχαστρο της οργής μας! 

     Δεν μας τρομάζουν οι απειλές των κυβερνητικών καθαρμάτων που απειλούν με τιμωρίες τους γενναίους μαθητές μας που πρώτοι έδειξαν την κατά πρόσωπο συντεταγμένη οργή τους εναντίον των προδοτών! Η Διαμαντοπούλου και η παρέα της, σύντομα θα καταλάβουν εμπράκτως ότι αυτά τα παιδιά θα είναι η υπερήφανη Ελλάδα του αύριο και η Διαμαντοπούλου με τη παρέα της, ατιμασμένες στάχτες στον άνεμο που έσπειραν και θα θερίσουν! 

     Γι αυτή την 25η Μαρτίου 2012 προετοιμαζόμαστε όλοι από τώρα! Οι προδότες δεν θα πρέπει να βρουν γαλήνη ούτε στο τάφο! Η Ελλάδα δεν είναι "σκυλί στ' αμπέλι", είναι προστατευόμενη παγκόσμια κληρονομιά! Και την προστατεύουν τα παιδιά της!


ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ...ΕΠΕΛΑΣΗ!

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


     Κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως των διοργανωτών, αρκετά Μέλη των "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία σημαντική, δωρεάν, ημερίδα Ιπποθεραπείας που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Ιππασίας, στις 18 Μαρτίου 2012 στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο.


     Με μία μαζική προσέλευση "ρεκόρ" που εμφάνισε τον συμπαθή Ελληνικό Ιππικό Όμιλο εξαιρετικά ...μικρό, περισσότεροι από 300 επιστήμονες και φοιτητές κατέκλυσαν την κυρίως αίθουσα και τους εσωτερικούς χώρους του ιστορικού Ομίλου, παραμένοντας επί 6 ώρες για να απορροφήσουν τις εξαιρετικές πληροφορίες των ανακοινώσεων αυτής της ημερίδος. 


     Είναι μία μοναδική φορά που παρατηρείται παρόμοια προσέλευση σε ιππικό Όμιλο και θα ήταν ευτύχημα αν όλα αυτά τα νέα παιδιά ήσαν σήμερα εδώ και για να ιππεύσουν. Άλλωστε, με όσους μιλήσαμε μας εξέφρασαν την αγάπη τους για τον Ίππο και την επιθυμία τους να ιππεύσουν, δυστυχώς όμως, όπως όλοι συμπλήρωσαν, το κόστος Ιππασίας στη χώρα μας είναι εξωπραγματικό και απαγορευτικό, κάτι για το οποίο ευθύνονται "συγκεκριμένοι" οι οποίοι πρέπει και να αναθεωρήσουν τα "πεπραγμένα" τους... 


     Η ημερίδα ήταν μεστή περιεχομένων κι ενδιαφερουσών παρουσιάσεων όχι μόνον από ιπποθεραπευτικής αλλά και από ιππικής επόψεως. Έτσι, τα Μέλη μας που δεν είναι Φυσικοθεραπευτές αλλά ...Εφιπποτοξότες ωφελήθηκαν ιδιαιτέρως, αφού κατενόησαν και πλευρές της Ιππικής τις οποίες μέχρι σήμερα αγνοούσαν. Και αυτό είναι μέσα στο "πνεύμα" της λειτουργίας της Ομάδος μας επιδιώκοντας μία αμφιθέαση Ιππικής πέραν των περιορισμένων οριζόντων του εφιπποτοξοτικού αντικειμένου μας.


     Οι θεματικές παρουσιάσεις έγιναν κατά τρόπο απολύτως κατανοητό και παραστατικό ακόμη και για μη ειδικούς, από νέους επιστήμονες με τη βοήθεια επαρκούς οπτικού υλικού. 


     Ήταν μία από τις ελάχιστες διοργανώσεις η οποία κράτησε αδιάπτωτο το ενδιαφέρον όλων των παρισταμένων, μέχρι το τέλος!


     Μετά την εξάντληση των θεωρητικών παρουσιάσεων, οι μετασχόντες ξεναγήθηκαν στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ιππικού Ομίλου όπου, πολλές δεκαετίες πριν, κάποιοι ευπατρίδες Αξιωματικοί οραματίσθηκαν μιαν Ελληνική Ιππασία η οποία, δυστυχώς, μέχρι σήμερα παραμένει απλησίαστη για τον μέσο Έλληνα!  


     Καθ'  όλη την ξενάγησή τους, οι νέοι επισκέπτες του Ελληνικού Ιππικού Ομίλου, στις κατ' ιδίαν συζητήσεις τους, δεν έκρυβαν το ενδιαφέρον τους για τους σταυλιζόμενους Ίππους και την Ιππασία, δυστυχώς, όμως, κανείς "αρμόδιος" δεν ήταν εκεί για να δώσει απάντηση στα καίρια ερωτήματά τους... κυρίως να τους εξηγήσει "γιατί" η Ιππασία κρατά κλειστές τις "πόρτες" της στους "μη έχοντες" όταν τους ...λαθροεξαγωγείς εκατομμυρίων δολλαρίων τους χρίζει υψηλούς "παράγοντές" της! 


     Στο τέλος της ημερίδος έγινε ένα πρακτικό "εργαστήριο" Ιπποθεραπευτικής στο κλειστό Ιππευτήριο του Ελληνικού Ιππικού Ομίλου και η ημερίδα έκλεισε με την χορήγηση των πιστοποιήσεων.


     Οι Έλληνες Εφιπποτοξότες είχαμε την ευκαιρία να προσλάβουμε γνώση αλλά και να χαρούμε μέσα σε ένα γνώριμο, για μας, περιβάλλον, ξανανταμώνοντας "παλιούς φίλους" μας...


     Οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" ποτέ δε ξεχνάμε τους τετράποδους συντρόφους μας που μας ετίμησαν, παλιότερα, μεταφέροντάς μας στις ράχες τους. Έτσι, οι Εφιπποτοξότες μας ξαναβρήκαν σήμερα τον "Κάπταιν", την "Θέτιδα" και την "Μακεδονία" για να τους κάνουν μια αγκαλιά και να τους επιβεβαιώσουν την ευγνωμοσύνη μας για τα όσα μας προσέφεραν σε ιππική γνώση.


     Μαζύ με τους "παλιούς φίλους" μας, οι Εφιπποτοξότες μας έκαναν και νέους, από τα συμπαθέστατα τετράποδα που σταυλίζονται στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο. Τέλος, δε παραλείψαμε και να ...παίξουμε τα αγορίστικα παιγνίδια μας με το ιστορικό ...κανόνι του Ελληνικού Ιππικού Ομίλου!


     Είμαστε ευγνώμονες προς τους διοργανωτές αυτής της επιστημονικής ημερίδος για τους νέους ιππικούς ορίζοντες που μας "άνοιξαν" παρατηρώντας, με παράλληλη περίσκεψη και λύπη, την παντελή απουσία της "Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας" η οποία εμφανίζεται και πάλι εκτός ουσιαστικού ιππικού γίγνεσθαι, απλώς ...υπενοικιάζουσα τις δωρεάν παρεχόμενες δημόσιες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου στους αθλητές της και εισπράττουσα ...αναλόγως! Αυτός φαίνεται να είναι και ο μόνος σκοπός των "αθλητικών παραγόντων" σ΄ετούτη την άτυχη Χώρα όπου, μόνον η ιδιωτική πρωτοβουλία αναδεικνύεται χρήσιμη κι ενάρετη!  

______________________

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ "ΖΟΥΓΚΛΑ:


Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΔΡΕΣ!     Με περισσό θράσος ο Μπαμπινιώτης δήλωσε ότι θα ανέβει στην εξέδρα των «επισήμων» υπό το πρόσχημα να «τιμήσει» την επέτειο της 25ης Μαρτίου, έχοντας ήδη προτείνει να παραμείνει …ισόβιος Υπουργός Παιδείας! Αυτό το ανθελληνικό καθίκι το οποίο, στο «λεξικό» του, θεωρεί «ορθό» να αποκαλούνται οι Έλληνες της Μακεδονίας ως … «βούλγαροι» διότι «έτσι το θέλει» η …οπαδική ποδοσφαιρική «γλώσσα», προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και αυτο-στοχοποιείται στη λαϊκή οργή η οποία έφτασε, πια, στο απροχώρητο.

     Μετά τις σφοδρές αποδοκιμασίες των Ελλήνων Πατριωτών οι τσιρκολάνοι κοινοβουλευτικοί εθνοπροδότες κατάλαβαν ότι δεν έχουν, πια, θέση σε δημόσιες εξέδρες, αλλά μόνον σε αυτές που στήθηκε γκιλοτίνα! Οι ακρίτες Ροδίτες αλλά και όλη η Ελλάδα την 28η Οκτωβρίου, τους έδωσαν το πρέπον "μάθημα" και το "δίδαγμά" που πρέπει να εισπράξει το αντεθνικό "κράτος" του δοτού χουντικού Λουκά Παπαδήμου για όσα θα επακολουθήσουν στη παρέλαση της 25ης Μαρτίου, εάν τολμήσουν να παραστούν κοινοβουλευτικοί εθνοπροδότες!

ΝΑΙ στις παρελάσεις, ΟΧΙ στους προδότες!

     Η Ελλάδα σφαδάζει ημιθανής από τους προδότες πολιτικούς της που αναδείχτηκαν μέσα από προδοτικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες! Οι Έλληνες εκδηλώνουμε την οργή μας εναντίον των δολοφόνων της Πατρίδας μας, όπου και όποτε τους συναντούμε! Την 25η Μαρτίου 2012 δίνουμε ραντεβού με τους προδότες όπου τολμήσουν να σταθούν!

     Η αποδοκιμασία ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ των ενόχων της προδοτικής εξουσίας, ενστόλων και μη, είναι στοιχειώδες καθήκον προς την Πατρίδα, εφ' όσον όλοι οι μετέχοντες της σημερινής προδοτικής εξουσίας και μη εξεγειρόμενοι είναι εξίσου ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ! Όσοι με την γραβάτα ή το όπλο "παρά πόδας" συνεργούν, προδίδοντας την εθνική μας κυριαρχία, την εθνική μας αξιοπρέπεια, τον Ελληνικό Λαό, είναι στο στόχαστρο της οργής μας!

     Δεν μας τρομάζουν οι απειλές των κυβερνητικών καθαρμάτων που απειλούν με τιμωρίες τους γενναίους μαθητές μας που πρώτοι έδειξαν την κατά πρόσωπο συντεταγμένη οργή τους εναντίον των προδοτών! Η Διαμαντοπούλου και η παρέα της, σύντομα θα καταλάβουν εμπράκτως ότι αυτά τα παιδιά θα είναι η υπερήφανη Ελλάδα του αύριο και η Διαμαντοπούλου με τη παρέα της, ατιμασμένες στάχτες στον άνεμο που έσπειραν και θα θερίσουν!

     Γι αυτή την 25η Μαρτίου 2012 προετοιμαζόμαστε όλοι από τώρα! Οι προδότες δεν θα πρέπει να βρουν γαλήνη ούτε στο τάφο! Η Ελλάδα δεν είναι "σκυλί στ' αμπέλι", είναι προστατευόμενη παγκόσμια κληρονομιά! Και την προστατεύουν τα παιδιά της!

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ...ΕΠΕΛΑΣΗ!

______________________________________


ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ "ΖΟΥΓΚΛΑ"Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ...ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ!


     Στους Εφιπποτοξότες μας που αύριο, πρωί-πρωί, προπονούνται στον υπέροχο Σταύλο της Μακυνείας ! 
ΠΡΟΣ “ΕΦΕΔΡΟΥΣ”, “ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ” 
Κ.Λ.Π. ΕΘΝΑΜΥΝΤΟΡΕΣ
     Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε μάρτυρες μιας ακόμη πανεθνικής διαιρέσεως (τι "σπάνια" για τα ελλαδικά δεδομένα…) μεταξύ ομάδων στρατιωτικού χαρακτήρος, οι οποίες δηλώνουν πρόθεση συμβολής στην προστασία του Έθνους και της Κοινωνίας μας. Η νέα μορφή διαιρέσεως εξελίσσεται με έναν καταιγισμό "εφημεριδοπολέμου" ή "επικοινωνιακής ρητορικής" με ανθέλληνες "επιδιαιτητές", μία "ρητορική" η οποία δεν "ζαλίζει", απλώς, αλλά γεννά και περίεργα ερωτηματικά εν όψει της επικείμενης παρελάσεως της 25ης Μαρτίου...

     Οι μεν εξ αυτών (Έφεδροι) δηλώνουν ότι συντάσσονται με το «κράτος» κατηγορώντας τις δε ως «παρακρατικές», ενώ, οι δε (Πατριωτική Πολιτοφυλακή) δηλώνουν ότι οι πρώτες (Έφεδροι) αφίστανται του σκοπού της εθνικής και κοινωνικής προστασίας με την τακτική τους.

     Επειδή ο διαιρετισμός των Ελλήνων είναι η κοιτίδα της επί αιώνες ξένης κυριαρχίας σε τούτο τον Τόπο, είναι καιρός και οι μεν και η δε να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα προς όλους εμάς οι οποίοι μη έχοντες ιδέα περί των οργανωτικών τους αλλά και των προθέσεών τους, απορούμε για το διαμορφούμενο «σκηνικό» :

     1. Aγαπητοί κ.κ.  Έφεδροι, χωρίς να αμφισβητεί κανείς τις αγαθές προθέσεις σας, θεωρείτε ως νόμιμο το «κράτος» που κυβερνάται από μία ΔΟΤΗ «κυβέρνηση» ΧΩΡΙΣ ΛΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ, ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ την Πατρίδα από την εποχή της ιδρύσεως του ψευδοκράτους του Ντεκτάς, των Ιμίων μέχρι σήμερα εισάγοντας ΑΛΛΟΦΥΛΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ στις τάξεις του Στρατεύματος, εξευτελίζοντας κάθε έννοια αστυνομεύσεως και δημοσίας τάξεως, ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ στα σχολικά εγχειρίδια και, τέλος, ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΤΟΚΩΣ τον Ελληνικό Λαό παρά τις ανάγκες του και παρά την επιθυμία του ; Με αυτό το «κράτος» ευθυγραμμίζεστε κ.κ. Έφεδροι; Και αν ναι, βάσει ποιας λογικής αποκαλείτε την «ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ» ως «παρακρατική» αφού εσείς, καθ’  ομολογία σας (!) είστε «παρά τω κράτει»;

     2. Αγαπητή «ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ», χωρίς να αμφισβητεί κανείς τις αγαθές προθέσεις σου, τι θα απαντούσες στα ερωτήματα: (α) Τι είδους νομικό πρόσωπο είσαι, (β) Ποιος είναι ο σκοπός/-οί σου και (γ) Ποιος ο Κανονισμός Λειτουργίας σου;


     Επειδή οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» και Έφεδροι είμαστε ως έχοντες ευόρκως υπηρετήσει, αλλά και πιστεύουμε στον θεσμό της Πολιτοφυλακής ο οποίος κρίθηκε απαραίτητος και πολύ αποτελεσματικός διεθνώς, θα θέλαμε τις απαντήσεις σας δίκην “vade mecum” διότι, είναι γνωστό πως ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με αγαθές προθέσεις…

Οι απαντήσεις σας θα δημοσιευθούν αυτούσιες εν συνεχεία.

_____________________

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗ "ΖΟΥΓΚΛΑ":___________________


     ΥΓ. 22/3/2012 : Αγαπητέ κ. Π. Μαρινάκη ευχαριστούμε για το μήνυμά σας και τις παρατηρήσεις σας. Δυστυχώς, όχι, δεν μας προέκυψε απάντηση από καμία εκ των δύο πλευρών, άλλωστε εάν είχε προκύψει θα την είχαμε δημοσιεύσει αμέσως. Πιστεύουμε ότι το πρόβλημα είναι το γνωστό των συγχρόνων Κοινωνιών, ήτοι, η αδυναμία αποτελεσματικής επικοινωνίας η οποία γεννά παρεξηγήσεις. Ασφαλώς και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να συνεννοηθούν επιλύουσες κάθε παρεξήγηση αλλά αυτό είνηαι δική τους υπόθεση και όχι της Ελληνικής ...Έφιππης Τοξοβολίας! Με εκτίμηση!  

    ΥΓ. 27/3/2012 : Aπό τον φίλο Κωνσταντίνο Λ. λάβαμε ένα μήνυμα με το οποίο μας πληροφορεί ότι η "ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ" διαθέτει Καταστατικό και η δράση της είναι απολύτως νόμιμη. Αν και ο φίλος μας, δεν μας ενημερώνει για την ιδιότητα και σχέση του με την "ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ", καθώς και εάν μας ενημερώνει ή όχι εκ μέρους της Διοικήσεώς της, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι ο Οργανισμός αυτός διέθετε και διαθέτει την δέουσα νομική κατοχύρωση και νόμιμο πλαίσιο λειτουργίας. Εμείς, δεοντολογικώς και κατά τα υπεσχημένα, δημοσιεύουμε την ενημέρωση από τον αγαπητό μας φίλο.

     ΥΓ. 1/4/2012 : Καλέ μας φίλε Λεωνίδα (μέγα όνομα στ΄ αλήθεια!) δεν πρόκειται για πρωταπριλιάτικο ψέμμα αλλά η δίψα για εξουσία κατήντησε τους ανοήτους και  εν απογνώσει τελούντες ελλαδίτες εδώ που τους κατήντησε και μαζύ μ' αυτούς συνεπαρέσυρε και ημάς τους Έλληνες! ΄Οταν κάθε ημέρα ξεφυτρώνουν "οργανώσεις σφραγίδες και φαντάσματα" αντί να συσπειρωνόμαστε στο ήδη υπάρχον τότε η απόληξη θα είναι ένα τσίρκο θλιβερό, αυτό το οποίο είναι εμφανές και σήμερα. Το αυτό εμφανίζεται και στην ευρύτερη πολιτικάντικη "ζωή" με τα αναρίθμητα κόμματα και αποκόμματα που ιδρύει ο κάθε τυχάρπαστος! Για να μην αναφέρουμε και τις αμέτρητες θρησκευτικές αιρέσεις (μεταξύ αυτών και οι "θρησκείες" οι οποίες περί αιρέσεων λογικής πρόκεινται. Δική μας άποψη είναι να παραστέκουμε όποιον πραγματικά λειτουργεί τιμίως, χωρίς να μας διέπει η οιαδήποτε διάθεση πολλαπλασιασμού των ήδη πάμπολλων και άχρηστων "καταβολάδων"-σφραγίδων...