Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


 

     Η Παραδοσιακή Τοξοβολία ανεβίωσε στη σύγχρονη Ελλάδα, μόλις, τον χειμώνα του 2005, όταν επέστρεψε στη χώρα από την Ουγγαρία όπου είχε μεταβεί για εκπαίδευση στην Έφιππη Τοξοβολία, στη Σχολή του παγκόσμιου πρωταθλητή Κάσσαι Λάγιος, ο Έλληνας μαθητής του Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης, φέρνοντας μαζύ του και το πρώτο παραδοσιακό τόξο, ένα Μαγυάρικο "Kassai" 35 λιβρών το οποίο, σήμερα, αποτελεί τον ιστό της Σημαίας της Ομάδος μας. Δυστυχώς, μέχρι την εποχή αυτή στην Ελλάδα ήταν γνωστή μόνον η, ούτως αποκαλούμενη, "Ολυμπιακή" Τοξοβολία, εκπροσωπούμενη από την οικεία Ομοσπονδία (Ε.Φ.Ο.Τ.) η οποία, αν και στον ιστότοπό της δηλώνει ότι εκπροσωπεί και την Παραδοσιακή Τοξοβολία, ουδεμία σχέση έχει με αυτή και κανένα έργο ή υποδομή έχει επιτύχει υπέρ αυτής μέχρι σήμερα.     Ευρύτερα, η Παραδοσιακή Τοξοβολία αρχίζει να διαδίδεται ραγδαία στην Ελλάδα από το 2008 όταν ιδρύεται η "Ελληνική Εφιπποτοξοτική Εταιρεία" και αρχίζει η συστηματική εφιπποτοξοτική εκπαίδευση των "Ελλήνων Κενταύρων" με αδιάκοπες εβδομαδιαίες Προπονήσεις μαζικής προσελεύσεως στη Παραδοσιακή Τοξοβολία.     Από τότε, η Παραδοσιακή Τοξοβολία υπηρετείται και διαδίδεται ανελλιπώς από την Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας "Έλληνες Κένταυροι" με ιδιαίτερη προσοχή και προπονητικά προγράμματα υιοθετημένα από έγκριτες Ουγγρικές και Ιαπωνικές Σχολές. Σ' αυτές τις εβδομαδιαίες Προπονήσεις η Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" χρησιμοποιεί κατ'  αποκλειστικότητα παραδοσιακά τόξα και λοιπό εξοπλισμό, ενώ εφαρμόζει ευρύτατο συστηματικό ασκησιολόγιο συνεχώς ανανεούμενο.     Το "πνεύμα" των Προπονήσεων Παραδοσιακής Τοξοβολίας των "Ελλήνων Κενταύρων" είναι αυστηρώς ομαδικό, όπως σε όλες τις μεταναστευτικές Κοινωνίες των αρχαίων νομαδικών λαών στις οποίες, αν όλη η κοινότητα δεν ήταν αξιόμαχη ελάχιστη αξία είχε εάν μόνον κάποια από τα μέλη της ήξεραν να πολεμούν. Έτσι, όλοι όσοι μετέχουν των Προπονήσεών μας λογίζονται ως "ένας άνθρωπος" που κάθε φορά καλείται να προοδεύσει τοξευτικά, κάτι που αποτρέπει την ανάπτυξη ανταγωνιστικών τάσεων κι εξασφαλίζει ηρεμία, αυτοσυγκέντρωση, απόλαυση και πρόοδομε κάθε τόξευση.


     Η επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράμματος Παραδοσιακής Τοξοβολίας των "Ελλήνων Κενταύρων" έχει επιβεβαιωθεί στους διεθνείς αγώνες W.T.A.F. 2010 της Ν. Κορέας όπου η Ελληνική Ομάδα τιμήθηκε με διεθνές βραβείο τοξευτικής επιδείξεως και στους, επίσης, διεθνείς αγώνες της Κωνσταντινουπόλεως 2012 (Τουρκία) κατά τους οποίους, Μέλη της τιμήθηκαν με ένα κύπελλο και δύο μετάλλια. 

     Η Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας "Έλληνες Κένταυροι" προσεγγίζει την Παραδοσιακή Τοξοβολία τελετουργικά ως ιερή γνώση και τέχνη η οποία διδάσκεται απολύτως δωρεάν, επιπλέον δε, χορηγούνται δωρεάν κοινόχρηστα παραδοσιακά τόξα σε όποιο Μέλος της αντιμετωπίζει δυσχέρεια αποκτήσεως ατομικού τόξου.
TRADITIONAL ARCHERY IN GREECE  Traditional Archery has revived in modern Greece during the winter of 2005 by Aristotle Herc. Kalentzis, right after his return from his first training in Horseback Archery at the school of the world champion Kassai Lajos which is based in Hungary. Those days the regenerator of Greek Traditional Archery brought with him from Hungary the first traditional bow, a Magyar-"Kassai".


     Unfortunately, up to that day, the only type of Archery known in Greece was the, so called, "Olympic" Archery, which was represented by the National Federation of Greek Archery (E.F.O.T.) which despite its declaration that it also represent "Traditional Archery" in Greece, it has absolutely no relationship nor has it ever performed any actions or foundamental support for its Traditional Archery benefit up to today.


     Traditional Archery has began its leaps of recognition and spreading around Greece, during 2008 upon the foundation of "Hellenic Horseback Archery Society" and thus the beginning of the training under a concrete structured system of thw “Greek Centaurs” with uninterrupted weekly training sessions in Traditional Archery always with a growing number of participants.     Since then, Traditional Archery is being supported and being promoted methodically by the  Team of “Greek Centaurs” with special attention paid upon its promotion and training programs that have been adopted from the Hungarian and Japanese relevant schools. In these weekly training sessions, the Team of the “Greek Centaurs” uses, exclusively, traditional bows and supplies a wide methodical exercise manual that is constantly being revised and renewed.     The “spirit” of the training sessions of Traditional Archery of the “Greek Centaurs” is of a unique “team nature” as it is in all migrant societies of the ancient nomadic nations, where if not the entire society wasn’t always war ready it was of minor importance if only some of the society’s members knew how to fight.     Therefore, all members that get involved in the training sessions of Traditional Archery of the “Greek Centaurs” are viewed upon as “one person” that is being challenged to progress in Archery, and that alone diverts the trainees from the competitional trends and it promotes calmness, concentration, enjoyment and progress with each Archery session.     The success of the training program of Traditional Archery of the “Greek Centaurs” has been certified during the International Games of  W.T.A.F. 2010  in S. Korea where the Greek Team has been honoured with the International Award of Archery Showmanship. “Greek Centaurs” has been also honoured with a cup and two medals during the International Games in Constantinople (Turkey, 2012).     The Greek Horseback Archery Team “Greek Centaurs” approached Traditional Archery ritually as a “holly knowledge and art” and it is being taught without any financial obligation of its members. Over and above, the Team offers for common use traditional bows to the members that cannot afford to own their own bow.  
        

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

 Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΣ ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  
«Δεν αποδεχόμαστε, απλώς, την ελευθερία του ατόμου, αλλά, την απαιτούμε!».
tto Dietrich]
 

     Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, την παραπάνω φράση  την άφησε ως γραπτή παρακαταθήκη σε ένα φιλοσοφικό δοκίμιο το οποίο συνέγραψε, ένας σοφός διανοητής του 20ού αιώνος, ο οποίος ούτε κενολόγος δημοκράτης ήταν, ούτε από εκείνους που επαναλαμβάνουν στερεότυπες κοινολογίες που ‘χαϊδεύουν’ τα ‘αφτιά’ των όχλων τους οποίους, άλλωστε, περιφρονούσε…


     Η παραπάνω φράση αποτελεί σύναψη πίστεως του ιδρυτή των «Ελλήνων Κενταύρων» και, ασχέτως προελεύσεως, ηθική ‘πυξίδα’ όλων όσων θεωρούν εαυτούς παραγωγούς Πολιτισμού. Διότι, ο σεβασμός της ελευθερίας της προσωπικότητος του ‘άλλου’ αποτελεί τεκμήριο της δικής μας ελευθερίας χωρίς την οποία ελευθερία, την υπέρτατη αυτή συνιστώσα Πολιτισμού, κανένα πρόσωπο και καμία Κοινωνία δεν μπορεί να θεωρηθούν πολιτισμένα.


     Στην Ομάδα μας αποδεχόμαστε κάθε Μέλος μας όπως ακριβώς αυτό είναι υπό την μόνη προϋπόθεση της εκ μέρους του αποδοχής του Καταστατικού που διέπει την λειτουργία της και το οποίο είναι δημόσια αναρτημένο, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να λάβει γνώση πριν ενταχθεί. Το Καταστατικό αυτό δεν επιχειρεί να αλλάξει νοοτροπίες ή να τροποποιήσει ψυχολογίες κάτι το φύσει αδύνατον αφού τα πλάσματα γεννώνται με ‘εγγεγραμμένο’ γονότυπο και δεν ‘γίνονται’ ο,τιδήποτε θελήσει κάποιος τρίτος, κάτι που εάν ίσχυε ο Κόσμος θα ήταν ακριβώς διαφορετικός. Απλώς, το Καταστατικό προσδιορίζει την ‘κοινή γλώσσα’ επικοινωνίας μέσα στην Ομάδα ώστε να προλαμβάνονται βαβυλωνιακές παρανοήσεις με ό,τι κι αν αυτές επισύρουν.


     Με δεδομένο, λοιπόν, τον σεβασμό μας στην ελευθερία της προσωπικότητος των Μελών μας, στους «Έλληνες Κενταύρους» επιχειρούμε να τα μυήσουμε στην Παιδεία και την χαρά της Έφιππης Τοξοβολίας ως μέρους της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η “Unesco” την θεωρεί. 


     Στους «Έλληνες Κενταύρους» δεν επιχειρούμε να κερδίσουμε χρήματα, προβολή, αίγλη ή άλλα ιδιοτελή οφέλη. Μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε την αγαπημένη μας πολεμική τέχνη, την Έφιππη Τοξοβολία, διευκολύνοντας να την κάνουν ‘κτήμα’ τους και όσους ενδιαφέρονται γι αυτήν, πλησιάζοντάς μας. Γι αυτό και δεν προσωποληπτούμε, γι αυτό έχουμε και την ‘πολυτέλεια’ μιας αυστηρής επιλογής Μελών, αδιαφορώντας για εκείνους που μας ‘αποχαιρετούν’ αντιλαμβανόμενοι το ασύμβατό τους με το υψηλό επίπεδο ποιότητος της Ομάδος μας.


     Κρατούμε, στην Ομάδα μας, ορθάνοιχτες δύο ‘πύλες’: την ‘πύλη εισόδου’ και την ‘πύλη εξόδου’ ώστε να μπορούν να μας επισκέπτονται όλοι, ανεξαρτήτως θρησκευτικών, πολιτικών και λοιπών πεποιθήσεων, αλλά και να μπορεί όποιος βούλεται να απομακρυνθεί, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να δώσει την οιανδήποτε ‘εξήγηση’. Είμαστε υπερήφανοι για τα παραμένοντα Μέλη μας όσο και για εκείνα τα τέως, που με ελεύθερη βούληση απεφάσισαν να περάσουν την ‘πύλη εξόδου’ διότι καταφέραμε να είμαστε αυτοί που τα μύησαν στην Έφιππη Τοξοβολία ή στην Παραδοσιακή Τοξοβολία, τόσο σημαντικές για την ισορροπία του πνεύματος και του σώματος, τέχνες. Ή μάλλον, το προσπαθήσαμε…


     Στους «Έλληνες Κενταύρους» ποτέ δε ρωτάμε κάποιον, ούτε γιατί έρχεται, ούτε γιατί φεύγει! Περιοριζόμαστε να τον μυήσουμε σ’ αυτό για το οποίο έρχεται και δεν τον πιέζουμε να αναλάβει την οιανδήποτε επιπλέον ευθύνη πλην της Έφιππης Τοξοβολίας. Κυρίως, δεν μας απασχολεί, ούτε γιατί κάποιος φεύγει από την Ομάδα μας, ούτε προς τα πού θα κατευθυνθεί. Μόνο μία ειλικρινής …διαμνημόνευση «Καλό κατευόδιο!» είναι ό,τι θα ακούσει από εμάς, ελπίζοντας ότι προς όπου κι αν κατευθυνθεί μετά από εμάς, να παραμένει ισορροπημένος μέσα σε ένα κλυδωνιζόμενο Κόσμο.


     Βεβαίως, η κατανόηση των αυτονοήτων είναι ό,τι πιο …δύσκολο για μια Κοινωνία για την οποία γράφει ο Ömer Zülfü Livaneli ότι «έχει μείνει αιώνες στα σκοτάδια ανεκπαίδευτη και με το κεφάλι γεμάτο δεισιδαιμονίες»! Έτσι, κάποιοι που αποτελούν αυθεντικά δείγματα της Κοινωνίας που περιγράφει ο Ömer Zülfü Livaneli δε μπορούν να δεχθούν ότι υπάρχουν και πασιφανέστατα αυτονόητα, καταφεύγοντας σε …’νευροψυχωσικές συνωμοσίες’ με τον …εαυτό τους, κατασκευάζοντας πλασματικούς ‘δράκους’ με την σκιά των οποίων αντιπαρατίθενται. Δυστυχώς γι αυτούς, οι «Έλληνες Κένταυροι» ως εφιπποτοξοτική Ομάδα δε μπορούν να προσφέρουν την οποιανδήποτε ‘συνδρομή’ …εκτός από το να τους ευχαριστήσει για την απαλλαγή από την παρουσία τους διότι, είναι δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα αυτοί θα περάσουν την ορθάνοιχτη ‘πύλη εξόδου’, όπως και τη περνάνε…


     Σε λίγες ημέρες η «Ελληνική Εφιπποτοξοτική Εταιρεία» θα κλείσει ακόμη έναν χρόνο εργώδους βίου ως ο μόνος φορέας Έφιππης Τοξοβολίας στην Ελλάδα. Και οι «Έλληνες Κένταυροι» θα συνεορτάσουμε μαζύ της, πολύ καλύτερα οργανωμένοι, πολύ περισσότερο αναγνωρισμένοι, με πολύ περισσότερες διεθνείς βραβεύσεις, πολυπληθέστεροι  και υπό έναν άξιο Αρχηγό, τον αγαπημένο μας Αρπάλυκο, με την επίσης άξια Υπαρχηγό και, επίσης, αγαπημένη μας Χαρά.


     Με ισχυρές βάσεις και, κυρίως, σεβόμενοι αλλά και απαιτώντας την ελευθερία των προσωπικοτήτων των Μελών μας, κινούμεθα προς την κατάκτηση, ακόμη περισσότερο, της Έφιππης Τοξοβολίας στης οποίας το ‘μονοπάτι’ θα συμπορευθούμε αρκετοί, πολύ περισσότεροι παρά ποτέ. Κάποιοι που θα απουσιάζουν θα τους συνοδεύει πάντοτε η ειλικρινής ευχή μας «Καλό κατευόδιο!» όπου κι αν βρίσκονται. Το μόνο ασφαλές είναι ότι κανείς δεν θα …λείψει από κανέναν, αρκεί η ελευθερία να γίνεται αντιληπτή ως υψίστη συνιστώσα Πολιτισμού. Δυστυχώς όμως, η αντίληψη, η υγιής, τουλάχιστον, αντίληψη, δεν αποτελεί ελπίδα για όσους σκιαμαχούν με πλασματικούς ‘δράκους’ και ‘με το κεφάλι γεμάτο δεισιδαιμονίες’.


     «Χιλιόχρονη!» λοιπόν η «Ελληνική Εφιπποτοξοτική Εταιρεία», οι «Έλληνες Κένταυροι» και μαζύ τους η ίδια η Ελληνική Έφιππη Τοξοβολία, αν μη τι άλλο, για να μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία συνιστά την υπέρτατη συνιστώσα Πολιτισμού!

To Δ.Σ. της "Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας".


    

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΙΠΠΕΥΣΗ


     Με τον όρο "Εξωτερική Περιίππευση" εννούμε την ίππευση στο ύπαιθρο, εκτός Ιππευτηρίου, δηλαδή, αναφερόμαστε στην 'ουσία' της Φυσικής Ιππικής της οποία το επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η ελεύθερη φύση.


     Οι "Έλληνες Κένταυροι" ως ομάδα εφίππων πολεμικών τεχνών εκπαιδεύονται με την προοπτική μιας δράσεως η οποία εκτυλίσσεται σε φυσικό έδαφος και όχι στο κλειστό Ιππευτήριο. Έτσι, από τα πρώτα, κιόλας, μαθήματα, υπό προϋποθέσεις καλής σχεδιάσεως, εκπαιδεύονται σε εξωτερικές περιιππεύσεις με τους Ίππους της Σχολής μας οι οποίοι έχουν άριστη συμπεριφορά σε παρόμοια 'εργασία" και υπό την άγρυπνη προσοχή των Εκπαιδευτών μας. Με τον τρόπο αυτό όλοι απολαμβάνουν την ουσία της Φυσικής Ιππικής η οποία δεν είναι άλλη από την ίππευση με την παράλληλη απόλαυση του φυσικού τοπίου, ειδικώς στις ωραίες διαδρομές του Υμηττού στις οποίες ιππεύουμε.     Κατά τις πρώτες 'εξόδους', ο Εκπαιδευτής συνοδεύει τον έφιππο μαθητή του πεζή και σε ετοιμότητα για την πρόληψη του οποιουδήποτε απροόπτου! 


     Κατόπιν, όταν ο μαθητής αποκτήσει βασική εμπειρία διαχειρίσεως του Ίππου του στο ύπαιθρο, ο Εκπαιδευτής θα συνοδεύει έφιππος και αυτός, αλλά ποτέ εφησυχάζοντας, πάντοτε στην επιβαλλόμενη ετοιμότητα επεμβάσεως όπου και εάν χρειασθεί.     Στη Σχολή μας ο μαθητής εκπαιδεύεται να αντιμετωπίζει κάθε μορφή εδάφους με ασφάλεια χειρισμών ώστε οι διαδρομές του να του είναι ευχάριστες χωρίς κινδύνους και, πάντοτε με εξασφαλισμένη την ομαλή επιστροφή να επαυξάνει τις εμπειρίες του.     Ο Εκπαιδευτής, πάντοτε ακούραστος, θα διασχίσει πεζή πλάι στον μαθητή όσα χιλιόμετρα φυσικού εδάφους χρειασθούν ώστε ο μαθητής να προοδεύσει με ασφάλεια στα μαθήματά του πριν αφεθεί να διασχίσει και μόνος του τα μαγικά "μονοπάτια" του Υμηττού. Εμείς δεν υπολογίζουμε την δική μας κούραση όσο την ασφάλεια του μαθητή και του Ίππου! Γι αυτό και ουδέποτε αντιμετωπίσαμε ατύχημα, είτε στο Ιππευτήριο, είτε εκτός αυτού!     Στην εξωτερική περιίππευση εφαρμόζονται διάφορα σενάρια που περιλαμβάνουν καταστάσεις ασταθούς ισορροπίας του μαθητή ώστε αυτός να είναι πάντοτε προετοιμασμένος απέναντι σε κάθε αιφνιδιασμό.     Και τα σενάρια ασταθούς ισορροπίας προχωρούν ακόμη περισσότερο όσο ο μαθητής αποκτά εμπειρία εξωτερικής περιιππεύσεως. Διότι, ένας "Έλληνας Κένταυρος" είναι δεδομένο ότι πρέπει να είναι άριστος Ιππέας και όχι μόνον εντός Ιππευτηρίου.     Με αντικείμενό μας την Έφιππη Τοξοβολία δεν θα ήταν δυνατόν η εξωτερική περιίππευση να σήμαινε για μας απλή "βόλτα"! Αν και οι ξένες αντίστοιχες Ομάδες Έφιππης Τοξοβολίας περιορίζονται σε εξάσκηση μέσα σε συγκεκριμένες και σημαινόμενες "διαδρομές", εμείς οι "Έλληνες Κένταυροι" εξασκούμεθα στην αγαπημένη πολεμική τέχνη μας π α ν τ ο ύ και, κυρίως, εκεί που συνήθως διεξάγεται ο πόλεμος: στο ύπαιθρο!     Τώρα το καλοκαίρι η Σχολή μας θα λειτουργεί εντατικά ώστε όλο και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να χαρούν την Φυσική Ιππική και την Έφιππη Τοξοβολία στο πανέμορφο αττικό τοπίο! Έτσι, προσκαλούμε τους φίλους μας να αναζωογονηθούν μαζύ μας, ιππεύοντας με ασφάλεια και χαρά σε μια καταπράσινη φύση, έχοντας πάντα κατά νου ότι η Ιππασία είναι μία από τις σπουδαίες 'γυμναστικές' που δεν ασκούν μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή του ανθρώπου, αφήνοντας μιαν 'επίγευση' γαλήνης, τόσο αναγκαία για τις ταραγμένες 'ημέρες' μας.


[Για κάθε πληροφορία στα τηλέφωνα: 6972496303  και 6976345555]
   
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΜΑΣΤΕ...
     Δεν επιχαίρουμε σε καμία περίπτωση...! Εκάς ημών κάθε μικροκαρδία και χαιρεκακία, αλλά οι προηγούμενες καταγγελίες μας για την εγκληματικότητα η οποία αναπτύσσεται στο, ήδη, κατεστραμμένο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου επαληθεύονται πολλαπλώς...

     Ένας από τους πλέον έγκυρους διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς "τόπους" που ενημερώνει για το Μαρκόπουλο Μεσογαίας  αναφέρεται σε φόβους για Πακιστανικό «εμφύλιο» και στη καταστροφή του Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο, παραπέμποντας τους αναγνώστες του στο σχετικό δημοσίευμά μας.


     Στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου το οποίο έχει μετατραπεί σε "μπάζα" άρχισαν να πέφτουν και ...μαχαιριές από τις αλληλοσυμπλεκόμενες συμμορίες των λαθρομεταναστών Πακιστανών, ενώ ο Ρουπακιώτης με το Δένδια αγωνίζονται να τις υποθάλψουν με νέα "αντι"-ρατσιστικά νομοσχέδια. Εμείς τι να προσθέσουμε... Απλώς, παραπέμπουμε για λεπτομέρειες στον ιστότοπο "ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ" (εδώ


Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΑ!
     Αποχαιρετίσαμε με ...τύμπανα τις ομαδικές εβδομαδιαίες Προπονήσεις της Παραδοσιακής Τοξοβολίας εν όψει των υποχρεώσεων της Ομάδος μας για την καλοκαιρινή περίοδο που μόλις αρχίζει. Καλό καλοκαίρι σε όλους και, βεβαίως, οι Προπονήσεις της Έφιππης Τοξοβολίας και των μαθημάτων Ιππασίας συνεχίζονται απρόσκοπτα για όλο το καλοκαίρι... αφού κάποιοι αρχάριοι μαθητές της Χαράς αλλά ΠΟΛΥ προχωρημένοι στην Έφιππη Τοξοβολία ζήτησαν εντατικοποίηση για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στους διεθνείς αγώνες το 2014! Έτσι, αποχαιρετούμε για το καλοκαίρι την Παραδοσιακή Τοξοβολία και κρατάμε τα ωραία γήινα χρώματα του αττικού τοπίου που χαρήκαμε χθες στον Υμηττό! Και μπορεί χθες να ήταν η τελευταία Προπόνηση της σεζόν αλλά και αυτή μας έδωσε τη χαρά δύο ακόμη νέων Μελών τους οποίους η Φλώρα μύησε στα πρώτα τοξευτικά βήματα! Καλωσήλθατε αγαπημένοι Συνασκούμενοι!     Ο πάντα τρυφερός με τα ζώα Αρχηγός των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" απολαμβάνει τη θαλπωρή της υιοθετημένης (πρώην...) αδέσποτης σκυλίτσας του, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος που χθες δε συμμετείχε στη Προπόνησή μας! Περιζήτητος ως Εκπαιδευτής και ...εκτός Ομάδος, φρόντιζε λίγα μέτρα μακρυά από το πεδίο βολής, στον Όμιλο, να δίνει τη χαρά της Ιππασίας σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Γιατί πολύ πιο τρυφερά από τα ζώα, ο Αρπάλυκος δείχνει να αντιμετωπίζει τα παιδιά-μαθητές του που, πραγματικά, τον λατρεύουν.     Πολλές και επιτυχείς οι ασκήσεις και της τελευταίας Προπονήσεώς μας. Συντονισμός και εξαιρετική διάθεση μέχρι τέλους.     Μετά την Προπόνηση δεν έφυγαν όλοι. Κάποιοι παραμείναμε για να συζητήσουμε τις καλοκαιρινές εξορμήσεις της Ομάδος σε κάποιες διοργανώσεις του εξωτερικού και, παρά τη κρίση, οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" ετοιμάζουμε τις αποσκευές μας και τα ...τόξα μας!

 

     Η Έφιππη Τοξοβολία και τα μαθήματα Ιππασίας θα συνεχισθούν χωρίς διακοπή όλο το καλοκαίρι με τον Αρπάλυκο και τη Χαρά στη διδασκαλία! Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τους Εκπαιδευτές στα τηλέφωνα   6972496303  και 6976345555 για τον προγραμματισμό των ατομικών μαθημάτων τους. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ"


     Το πρόγραμμα των "30 Εκπαιδευτικών Ημερίδων" αποτελεί το σύνολο της εκπαιδευτικής ύλης η οποία διδάσκεται στην Ομάδα των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" προκειμένου τα Μέλη της, από εντελώς αρχάρια να εξελιχθούν σε άριστους Ιππείς και Εφιπποτοξότες.


     Το περιεχόμενο Ασκησιολόγιο αλλά και η διάρθρωση του προγράμμτος των "30 Εκπαιδευτικών Ημερίδων" αποτελεί επιλογή και σύνθεση του αναβιωτή της Έφιππης Τοξοβολίας στην Ελλάδα και ιδρυτή της Ομάδος των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" Αριστοτέλους Ηρ. Καλέντζη, ο οποίος "αποκωδικοποίησε" αρχαίες παραστάσεις Έφιππης Τοξοβολίας και άντλησε πληροφορίες από ιστορικές πηγές, ενώ συμπλήρωσε και τις δικές του, προσωπικές, εφιπποτοξοτικές εμπειρίες, κυρίως, από τα σημαντικά εκπαιδευτικά Σχολεία Αρχηγών στα οποία μαθήτευσε στην Ουγγρική "Κοιλάδα" αλλά και τα όσα του υπέδειξαν Ιάπωνες Δάσκαλοι.


     Το πρόγραμμα των "30 Εκπαιδευτικών Ημερίδων", στην εκτενή δίμηνη εκδοχή του, διδάχθηκε ήδη με μεγάλη επιτυχία στη Σχολή των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" (2012) και μέσα από αυτό ανεδείχθη ο νέος Αρχηγός της Ομάδος Δημήτριος Π. Χρήστου καθώς και η Εκπαιδεύτρια Υπαρχηγός Χαρά Εμμ. Πολυζοπούλου . Κατόπιν αυτών, ο συντάκτης του προγράμματος, μετά από προσεκτική μελέτη και χωρίς να παραλείψει απολύτως τίποτε, το συνέπτυξε ώστε να μπορεί ο εκπαιδευόμενος σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερο κόστος να "φτάσει" στο ίδιο υψηλό αποτέλεσμα. Κυρίως, η δίμηνη εκδοχή προϋπέθετε παρουσία επί καθημερινής βάσεως 60 συνεχομένων ημερών στο Ιππευτήριο, κάτι που παρεμποδίζει την ομαλή διεκπεραίωση των υπολοίπων προσωπικών δραστηριοτήτων του ή τον εν γένει οικονομικό προγραμματισμό του, ενώ το νέο πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοσθεί και τμηματικά ανά ημερίδα και να μην χρειάζεται για τον Εκπαιδευόμενο μία σοβαρή άμεση οικονομική επιβάρυνση για την αποπληρωμή του.


     Η συντεταγμένη και παιδαγωγικά μελετημένη σύνθεση του προγράμματος των "30 Εκπαιδευτικών Ημερίδων" και η ενίσχυσή του με εκτενείς αναλυτικές σημειώσεις και παρατηρήσεις καθώς και με λεπτομερείς οδηγίες χρήσεως, το καθιστούν παγκοσμίως, μοναδικό εκπαιδευτικό σύστημα που δεν διατίθεται σε καμία άλλη Ιππική Σχολή, οπουδήποτε! Όλα τούτα, σε συνδυασμό με την έντυπη σελιδοποίησή του και την πλούσια εικονογράφηση από την ήδη εφαρμογή του, το αναδεικνύουν σε ό,τι πιο εύχρηστο για τον Εκπαιδευτή και τον Εκπαιδευόμενο και σε ό,τι πιο ωφέλιμο και για τους δύο αλλά, κυρίως, για τον Εκπαιδευτή-Ίππο του οποίου εξοικονομέιται εργασιακός ιδρώτας ο οποίος, διαφορετικά, θα ξοδεύονταν ασκόπως, με ό,τι κι αν αυτό σημαίνει.


     Συμπληρώνεται από το ήδη εκδοθέν (2010) εκπαιδευτικό εγχειρίδιο υπό τον τίτλο "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟΛΕΚΤΟΥ ΙΠΠΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ" το οποίο αποτελεί βασική "δεξαμενή" ιππικών γνώσεων για κάθε Ιππέα και Εφιπποτοξότη που θέλει να κατέχει σε βάθος την διαχρονική, υψηλή Ιππική Τέχνη.


     Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για άλλη μια φορά πρωτοπορεί, αποσκοπώντας στην εκπαιδευτική ωφέλεια και πρόοδο των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" αλλά και στην ευημερία των Ίππων και με υπερηφάνεια παραδίδει προς εφαρμογή στη Σχολή των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" ένα συντεταγμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναδείξεως αρίστων Ιππέων το οποίο, ουδεμία άλλη αντίστοιχη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής έχει να επιδείξει.     Oι, επικεφαλής, Εκπαιδευτές μας εγγυώνται την πιστή εφαρμογή του νέου εκπαιδευτικού προγράμματός μας!