Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ

 Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ

     Το ρήμα είναι "ίΣΤημι" (στέκομαι) και το ουσιαστικό "ΣΤAση", στα Αγγλικά "STAnce", έτσι και για να δικαιώσουμε την Ινδοευρωπαϊκή Ομογλωσσία και τον Γερμανό θεμελιωτή της Franz Bopp. Η Στάση του Ίππου, λοιπόν (Stance of Horse) ή mǎbù (馬步) στα Κινεζικά, kiba-dachi (騎馬立ち) στα Ιαπωνικά, και juchum seogi (주춤 서기) στα Κορεατικά.     Η στάση που "στεριώνει" κατά τον ευσταθέστερο τρόπο ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα και θεμελιώνει βαθύτερα την κινητική αρμονία του, αλλά, δυστυχώς, υπάρχουν σώματα που ποτέ κατά την διάρκεια της ζωής τους δεν την απόλαυσαν όπως πρέπει, ίσως-ίσως και ποτέ δεν "διασταυρώθηκαν" μαζύ της διότι είναι πραγματικά επίπονη έως και εξοντωτική στην αρχή της.     Αποτελεί την βασικότερη φόρμα του Σαολίν Κουνγκ Φου (ειδικώς, του Νοτίου) και, σύμφωνα με έναν παμπάλαιο κανόνα, στους μαθητές που προτίθενται να ξεκινήσουν σοβαρή εκπαίδευση στη τέχνη των Σαολίν προτείνεται να ξεκινήσουν αρκετούς μήνες πριν την κυρίως διδασκαλία με αυτή την άσκηση.     Αυτή η "μητέρα" των ασκήσεων, αντικαθιστά την ήδη υπάρχουσα μυική δύναμη των κάτω άκρων με μία πολύ ποιοτικότερη, αυξάνοντας γεωμετρικά την αντοχή τους ώστε, μετά από πολύ μεγαλύτερη από την έως τώρα καταπόνησή τους αυτά να μην αισθάνονται κούραση.


     Δεν έχει σχέση με το γνωστό μας "βαθύ κάθισμα" αν και κατά ένα μέρος το προσεγγίζει. Όμως η ακραία διάσταση των ποδών η (αρχική, τουλάχιστον) καθετότητα των κνημών και η θέση της έδρας την καθιστούν πραγματική "δοκιμασία"!     Στην τέχνη Σαολίν Κουνγκ Φου, μαζύ με την Στάση του Τόξου αποτελεί τον συνδυασμό βασικού ασκησιολογίου και όχι τυχαία διότι με την Στάση του Ίππου το σώμα εδράζεται ακλόνητο επί της γης και, εν προεκτάσει,  δ ι α τ ε ί ν ε τ α ι  με την Στάση του Τόξου. Και, αυτή η καταληκτική  δ ι ά τ α σ η  του σώματος αποτελεί και διάταση της  ψ υ χ ή ς  όπως και του  π ν ε ύ μ α τ ο ς προς τις οποίες προσβλέπει κάθε σοβαρή πολεμική τέχνη.     Η "μεταγραφή" της Στάσεως του Ίππου στην Ενστικτώδη Τοξοβολία είναι μοναδικής αξίας διότι παρέχει στον Τοξότη ευστάθεια η οποία "αντικατοπτρίζεται" στην ακρίβεια του στοχαστικού αποτελέσματος, γυμνάζοντας δραστικότατα τα κάτω άκρα επί των οποίων μπορεί να "κτισθεί" ένα πλήρως ισορροπούν σώμα!     Κατά την εφαρμογή της Στάσεως του Ίππου στην Ενστικτώδη Τοξοβολία δεν επιδιώκουμε την βύθιση του καθίσματος στο επίπεδο που απαιτεί το Σαολίν Κουνγκ Φου αλλά σταθμίζουμε πιθανά επάρματα στο ανάγλυφο του εδάφους επί των οποίων δεν πρέπει να προσκρούσει το κάτω κέρας του Τόξου κι έτσι επιλέγουμε μιαν ελαφρώς μικρότερη βύθιση χωρίς όμως να αποκλίνει σημαντικά.     Σε κάθε περίπτωση ο Τοξότης ο οποίος θα ασκηθεί στη Στάση του Ίππου θα πρέπει να το κάνει, αρχικώς, άοπλος και κατόπιν, βαθμιαίως, με ένα λογχοφόρο ακόντιο και με έναν ακόμη βαρύτερο δορυπέλεκυ (αλεβάρδα) κρατώντας τα οριζοντίως. Τόσο ο χρόνος διατηρήσεως στη στάση όσο και το βάθος του καθίσματος θα πρέπει να αυξάνονται συν τω χρόνω.      Όλα τούτα, προκειμένου να συνηθίσει βήμα προς βήμα την προσαρμογή στην άσκηση με διαρκώς αυξανόμενη δυσκολία εκτελέσεως οριζοντίως τηρουμένου όπλου προοδευτικού βάρους, το οποίο τον κρατά "ζυγισμένο" ώστε να μπορεί να καταλήγει στο σωστό κάθισμα με προοδευτική και σ΄ αυτή την περίπτωση, βαθύτητα.


     H εξάσκηση στη Στάση του Ίππου, όπως είναι φυσικό, χαμηλώνει το κέντρο βάρους από τη περιοχή του στήθους προς την κοιλιά, επιτρέποντας την εγρήγορση με την παράλληλη καλή ισορροπία, τόσο σωματικά όσο και νοητικά, ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τον προχωρημένο σε μια πολεμική τέχνη. Και, βεβαίως, μια τέτοια εξάσκηση αναπτύσσει μια "σφαίρα" ζωτικής ενεργείας στο υπογάστριο, ένα ιδιαίτερο ενεργειακό πεδίο το οποίο ονομάζεται νταν-τιάν  (Kινεζικά Dāntián 丹田, Ιαπωνικά Tanden 丹田,  Κορεατικά 단전 DanJeon 丹田) και όταν ένας οργανισμός διαθέτει ένα ισχυρό ενεργειακό πεδίο (νταν-τιάν) αναπτύσσει ανάλογη εσωτερική δύναμη.


     Σ΄ αυτή την άσκηση, αναφερόμενοι πάντοτε στο πλαίσιο του Σαολίν Κουνγκ Φου, ο κορμός πρέπει να είναι κάθετος (εφ' όσον δεν μας επηρεάζει η θέση ενός έκκεντρου ή και κινούμενου στόχου, στο πλαίσιο της Ενστικτώδους Τοξοβολίας) και οι μηροί σχεδόν παράλληλοι προς το έδαφος, ενώ οι μηροί στην "μεταγραφή" της ασκήσεως στην Ενστικτώδη Τοξοβολία μπορούν να είναι υπό γωνία που να προστατεύει το κάτω κέρας του Τόξου από βλαπτικές προσκρούσεις με επάρματα του εδάφους, όπως προείπαμε. όσο παραμένουμε στο βαθύτερο, δυνατόν, κάθισμα είναι φυσικό να κουραζόμαστε και να ανασηκωνόμαστε, ενστικτωδώς, ώστε να υπερβούμε την ένταση, όμως, αυτό είναι λάθος και θα πρέπει να επιμένουμε στη διατήρηση του βαθέος καθίσματος, εστιαζόμενοι στο υπογάστριο και διατηρώντας κενό τον νου, με χαλαρό βλέμμα (ή και κλειστά μάτια) επιδιώκοντας, στην αρχή, να παραμείνουμε σε αυτή τη στάση τουλάχιστον για ένα λεπτό, ενώ, βαθμιαίως, όσο προχωρούμε στην επανάληψη της ασκήσεως ο χρόνος παραμονής στο βαθύ κάθισμα θα αυξάνεται, ώσπου να καταφέρουμε να παραμένουμε συνεχώς επί ένα δεκάλεπτο. Ένας καλός τρόπος ανακουφίσεως της εξοντωτικής καταπονήσεως που προκαλεί η Στάση του Ίππου είναι η εναλλαγή της με την Στάση του Τόξου και στην ακόλουθη αλληλουχία από τα σχετικά καρέ ενός εκπαιδευτικού βίντεο, βλέπουμε τον τρόπο:

     Βεβαίως, το γαλακτικό οξύ θα συνεισφέρει σε όσα, συνήθως, ενέχεται (κόπωση, άλγος κλπ) αλλά ένα ζεστό χαλαρωτικό λουτρό θα είναι ό,τι πρέπει, μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής. Υπολογίζεται ότι η επίτευξη ενός σωστού αρχικού καθίσματος θα απαιτήσει μια τρίμηνη, τουλάχιστον, συνεχή εξάσκηση.

     
     Κατά την Στάση του Ίππου, ασφαλώς, μπορούμε να τοξεύσουμε, ιδνικά, τόσο σε προσθία (ειδικώς, ανυψούμενη), σε πλαγία, όσο και σε παρθία βολή, έχοντας κατά νου την στιγμή που το Τόξο θα πρέπει να διέλθει υπεράνω του γόνατος πριν στραφεί ο κορμός μας προς τα πίσω, ώστε να μη προσκρούσει επάνω σε αυτό.


     Αυτό επιτυγχάνεται δια της συνεχούς ασκήσεως, υψώνοντας κατ΄ οικονομία την τοξοφόρο χείρα και είναι υπόθεση εξασκήσεως η οποία, δια της επαναλήψεως φέρνει αποτέλεσμα.ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΔΩ

     ΥΓ: Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώσαμε ότι στο επίσημο Forum των επαγγελματιών μεταφραστών οι ειδικοί επικαλούνται το Ιστολόγιο της Ομάδος μας ως πηγή προελεύσεως όρων ακόμη και ξενογλώσσων. Τους ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή τους για ό,τι χρειασθούν!

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας "Έλληνες Κένταυροι", έχει την καταγωγή της στον Οργανισμό "KASSAI" με Δάσκαλο τον ίδιο τον παγκόσμιο Πρωταθλητή Kassai Lajos,  λειτουργεί από το 2005 με μηδενικό δείκτη ατυχημάτων, είναι Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Έφιππης Τοξοβολίας (W.H.A.F.) και έχει τιμηθεί με δύο πρώτα παγκόσμια βραβεία και πολλές διακρίσεις.

Η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" δεν εισπράττει χρήματα και, βεβαίως και η Τοξοβολία προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ στους μαθητές μας, ενώ τους παρέχονται και Τόξα (κατασκευής "KASSAI").

Η Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" παρέχει στα Μέλη της μια πολυσχιδή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση η οποία αποβλέπει στη δόμηση χρηστών και δυνατών χαρακτήρων!

Οι τακτικές Προπονήσεις διεξάγονται στους Αμπελοκήπους (κέντρο) και την πρόσβαση στον προπονητικό χώρο εξυπηρετεί η μπλε γραμμή του μετρό, στάση "Αμπελόκηποι".

Aνεξαρτήτως του περιορισμένου του χώρου, μπορούμε όλοι να προπονούμεθα κατόπιν συνεννοήσεως στο 6977764737 ορίζοντας, όπως καθένας ευκαιρεί, ημερομηνία και ώρα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Αυτό επιτρέπει τον καλύτερο συνδυασμό Συνασκουμένων με την καλύτερη σχεδίαση προπονητικού προγράμματος.

Πλην των νεοπροσερχομένων, όλοι υποχρεούνται να αποδέχονται το Καταστατικό της "Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας", τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ομάδος, να φέρουν την προβλεπόμενη αμφίεση των "Ελλήνων Κενταύρων" και να τηρούν τις οδηγίες των Εκπαιδευτών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.