Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΣΜΟΥ


     H Φυσική Ιππική [Natural Horsemanship] η οποία αποτελεί το πλαίσιο διδασκαλίας της Σχολής των "Ελλήνων Κενταύρων" καλύπτει κατά τον πληρέστερο τρόπο όλα τα είδη Ιππικής με προσέγγιση εμφάσεως στην ευημερία του Ίππου προς την πλευρά του οποίου κατευθύνει τον Άνθρωπο. Αντιθέτως η "δυτική Ιππική", υποβαθμίζοντας την ουσιαστικήν ευημερία του Ίππου την οποία επικαλείται απολύτως προσχηματικώς, επιδιώκει παντί τρόπω, ακόμη και βασανιστικώ, τον υποχειριασμό του Ίππου στον Άνθρωπο. Παρά ταύτα, στην Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων", ακόμη και εάν επιμένουμε στην επιλογή της Φυσικής Ιππικής, δεν παραλείπουμε να καθιστάμεθα κοινωνοί και των μεθόδων της "δυτικής Ιππικής" ώστε οι μαθητές μας να μπορούν να ανταποκριθούν σε οιανδήποτε ιππική ανάγκη όπου και εάν κληθούν να ιππεύσουν. 


     Με αυτό το σκεπτικό και ο Ιδρυτής των "Ελλήνων Κενταύρων"  επεφύλαξε "σαυτόν" εκπαίδευση στον "ομφαλό" της "δυτικής Ιππικής", στη Σχολή του Αυτοκρατορικού Ιπποφορβείου της Lipica όπου ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο της Υψηλής Ιππικής [Haute école] δηλαδή, του υψηλοτέρου επιπέδου της "δυτικής Ιππικής" με την εκμάθηση των ακριβών τεχνικών που την απαρτίζουν.


     Έτσι, σήμερα, ο ίδιος ο Ιδρυτής της Σχολής των "Ελλήνων Κενταύρων" μετέφερε αναλυτικά στους μαθητές της την διδασκαλία του Ανακουφιστικού Τροχασμού ο οποίος αποτελεί βασική συνιστώσα της "δυτικής Ιππικής", όπως ακριβώς θα πρέπει να διδάσκεται.


     Ο εν λόγω βηματισμός [Ανακουφιστικός Τροχασμός] ως υπερκείμενη και τεχνικότερη εκδοχή του απλού, Εδραίου Τροχασμού, αποτελεί "αποκλειστικότητα" της "δυτικής Ιππικής" όντας ανύπαρκτος στην Φυσική Ιππική όλων των λαών της στέπας. Και, κατ΄ αντικειμενική κρίση, όπως και η χρήση της στομίδος αλλά και πολλών άλλων που η "δυτική Ιππική" θεωρεί ως "must" και ο Ανακουφιστικός Τροχασμός είναι, αντικειμενικώς, μία άχρηστη ανθρωποκεντρική προσέγγιση στον φυσικό τροχαστικό βηματισμό του Ίππου με την "υπεροψία" του διπόδου που νομίζει ότι δικαιούται να επιβάλει την ανοησία του στο τετράποδο και μόνον, διότι η "ανακουφιστική" εκδοχή που επινόησε ο δυτικός Άνθρωπος, ούτε ανακουφίζει τον Ίππο από ο,τιδήποτε [και αυτό είναι υπόθεση εκτενούς αναλύσεως, πέραν ορίων παρούσης αναρτήσεως] ούτε ανακουφίζει και τον Ιππέα, αντιθέτως επιπροσθέτει άχρηστους κόπους εκμαθήσεως και εκτελέσεως.


     Παρά ταύτα και ο Ανακουφιστικός Τροχασμός, σήμερα, διδάχθηκε στους μαθητές μας ξεκινώντας από την θεωρητικήν ανάλυση του φυσικού τροχασμού του Ίππου, με τον προσδιορισμό των δύο χρόνων [gaits] αυτού του βηματισμού και την επισήμανση των δύο διαγωνίων [ΕΑ-ΟΔ και ΕΔ-ΟΑ] επί των οποίων εκτελείται από τον Ίππο ο, κατά τα άλλα, φυσικός τροχασμός. Και, ενώπιον των μαθητών η διδασκαλία διεξήχθη και με χρήση αναβολέων και άνευ αυτών ώστε να καταδειχθούν οι αντίστοιχες τεχνικές.


     Για τον λόγο αυτό προηγήθηκε η επισήμανση της μιας διαγωνίου [επελέγη η αριστερή, ήτοι, ΕΑ-ΟΔ] προκειμένου οι μαθητές από το έδαφος να οπτικοποιήσουν την αντιστοιχία του τροχαστικού βηματισμού σε δύο χρόνους δια της εναλλασσομένης κινήσεως των δύο διαγωνίων και να συνδυάζουν την υπερυψωτική κίνηση της έδρας του Ιππέως αναλόγως της επαφής με το έδαφος του ενδεδειγμένου ποδός.  


     Η περίδεση των δύο άκρων ποδών έγινε με όλη την πρέπουσα  προσοχή αλλά και με την ανάλυση της λεπτής αυτής διαδικασίας στους μαθητές, εξηγώντας τους την σημασία της σωστής περιδέσεως [bandage] ώστε να μην προξενηθεί βλάβη στην οξυγόνωση του περιδενομένου τμήματος ποδός του Ίππου [υπερβολικά σφικτή περίδεση] αλλά και να μην προκύψει ενδεχόμενο λύσεως εν κινήσει της περιδέσεως με αποτέλεσμα εμπλοκή σε αυτήν των ποδών του Ίππου [χαλαρή περίδεση].


     Αυτή καθαυτή η περίδεση, αν και χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις, δεν χρησιμοποιείται στην Φυσική Ιππική διότι σ'  αυτήν υποκαθίσταται με τεχνικές προλήψεως και αποφυγής των όσων, εκ των υστέρων απαιτούν περίδεση. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι στην Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" ακόμη και η περίδεση [bandage] δεν θα πρέπει να είναι οικεία στους μαθητές μας.     O συγκεκριμένος Εκπαιδευτής ακολουθεί μία πάγια εκπαιδευτική τακτική η οποία στην Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" έχει αποδειχθεί αποτελεσματική: Την επίσυρση της προσοχής των μαθητών στην θεωρητική ανάλυση του διδαχθησομένου αντικειμένου, στην λεπτομερή κατάδειξη των συνιστωσών του, στην επισήμανση των λαθών που, δυνατόν, εμπεριέχει η εφαρμογή του και στην, εν τέλει, σύνθεση  όλων αυτών των παραμέτρων σε μία ορθή καταληκτική εφαρμογή του.     Μετά, λοιπόν, την από γης θεωρητική ανάλυση του Ανακουφιστικού Τροχασμού, ο Ιδρυτής των "Ελλήνων Κενταύρων" εφίππευσε και επανέλαβε από ράχεως Ίππου την ανάλυση του βηματισμού του Τροχασμού κατά τους δύο  χρόνους των διαγωνίων του, ιππεύων επί της δεξιάς ηνίας και σε εδραίο "κάθισμα" ώστε οι μαθητές να παρατηρούν την κίνηση των διαγωνίων ευκολυνόμενοι από το οπτικό ερέθισμα της περιδέσεως.     Το ίδιο επανέλαβε και επί της αριστερής ηνίας, ώστε και πάλι οι παρατηρούντες μαθητές να εμπεδώσουν την τροχαστική κίνηση των διαγωνίων η οποία θα πρέπει να ανελιχθεί σε βίωμα μυικής μνήμης ώστε, κατόπιν, να μπορούν να εκτελούν ορθά τον Ανακουφιστικό Τροχασμό.     Η κυρίως πρακτική διδασκαλία είχε ως αφετηρία της την  ανάπτυξη των παραμέτρων αντιλήψεως του ακριβούς χρόνου υπερυψώσεως της έδρας του Ιππέως η οποία αποτελεί και τον "πυρήνα" του Ανακουφιστικού Τροχασμού.


     Παρά την προβεβηκυία ηλικία των 66 χρόνων του, ο συγκεκριμένος Εκπαιδευτής επιμένει στην άνεση και φυσική χαλαρότητα της γυμνιππευτικής ιππεύσεως ακόμη και στην περίπτωση της, απεχθούς γι αυτόν, "δυτικής Ιππικής", αυτή την αρχή του δε, διετήρησε και στην παρούσα διδασκαλία ξεκινώντας την πρακτικήν επίδειξη του Ανακουφιστικού Τροχασμού άνευ ηνιών ώστε οι μαθητές να επικεντρωθούν στην φυσικήν υπερύψωση της έδρας από την σέλλα, με όλη την συνεπαγόμενη ανάπτυξη της αποφυγής συνήθων λαθών υπερβολικής υπερυψώσεως.
     Μετά, δε, την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, εκλήθη ο Αρχηγός Ομάδος Εφιπποτοξότης Κωνσταντίνος Δαμιανάκης να επαναλάβει ενώπιον των μαθητών της Σχολής την διδασκαλία του Ανακουφιστικού Τροχασμού, επαληθεύοντας την ορθήν αντίληψη του περιεχομένου της.     Με υποδειγματικό "κάθισμα" και χειρισμούς, ο Αρχηγός των "Ελλήνων Κενταύρων" Εφιπποτοξότης Κωνσταντίνος Δαμιανάκης επανέλαβε στο κυκλοτερές την ακαδημεική διδασκαλία του Ανακουφιστικού Τροχασμού ιππέυων και επί των δύο ηνιών.


     Η αυξημένη για την εποχή θερμοκρασία μας υπεχρέωσε να μεταφερθούμε για την συνέχιση της διδασκαλίας από το εξωτερικό κυκλοτερές στο κλειστό Ιππευτήριο της Σχολής όπου υπό την σκιά των ...περσικών βελών, ο εξαιρετικός Αρχηγός μας συνέχισε την πρακτική επανάληψη της ακαδημεικής διδασκαλίας του Ανακουφιστικού Τροχασμού.     Ακολουθώντας όλες τις εκδοχές εκτελέσεως ενός ακριβούς Ανακουφιστικού Τροχασμού ο Αρχηγός της Σχολής μας επέδειξε στους παρόντες μιαν άριστη εικόνα Ιππέως προς μεγάλην ικανοποίηση του Ιδρυτή της Σχολής ο οποίος τον έφερε και σε Μένδειο "κάθισμα" ώστε να αποκατασταθούν, τυχόν, "αγκυλώσεις" στάσεων πριν ο Κωνσταντίνος μας επαναλάβει -και πάλι- την επίδειξη του Ανακουφιστικού Τροχασμού.     Εξαντλουμένων όλων των παραμέτρων του Ανακουφιστικού Τροχασμού (διορθωτικές αλλαγές χρόνων, εκτελέσεις κατά την αλλαγή κύκλου ιππεύσεως, εκτελέσεις επί διαδρομής σχήματος "8" κλπ) η διδασκαλία ολοκληρώθηκε.     Στη Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" επιμένουμε στην ιππική ουσία η οποία εμπεριέχεται στην Φυσική Ιππική, παρά ταύτα, στόχος μας είναι η κατοχή μιας ιππικής "αμφιθεάσεως" εκ της οποίας μπορούμε να επιλέγουμε το κάλλιστο. Άλλωστε, αυτό είναι και το καθήκον κάθε φιλομαθούς για όλα τα γνωστικά αντικείμενα της ζωής, εν οις και η Ιππική.
Πλήρες φωτογραφικό λεύκωμα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.