Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
ΤΩΝ
"ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ"


     Σε μία Πολιτεία τα πάντα έχουν πολιτικό χαρακτήρα και οι Πολίτες έχουν υποχρέωση να είναι πολιτικά όντα, όπως άλλωστε ορίζει και ο σοφός Αριστοτέλης. Ως εκ τούτων και η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας αποτελεί συνιστώσα της πολιτικότητος της Πολιτείας, εντός του πλαισίου της οποίας λειτουργεί, έχουσα τον απαιτούμενο πολιτικό χαρακτήρα. Και ο πολιτικός χαρακτήρας των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" εμφαίνεται στο Άρθρο 5 του Καταστατικού Χάρτη της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" στην οποία ανήκει η Ομάδα αυτή, τα Μέλη της οποίας αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως κατά την εισδοχή τους το περιεχόμενο ολοκλήρου του Καταστατικού Χάρτη     


ΠΛΑΤΩΝΟΣ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ", ΒΙΒΛΙΟΝ "Η"


     Με πολιτικό 'αζιμούθιο', λοιπόν, την Πλατωνική "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί ως εκπρόσωπος του παγκοσμίου Οργανισμού "KASSAI" υπό την ονομασία "ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ KASSAI"  και, μετά πάροδο πενταετίας [επελθούσης της οικονομικής κρίσεως και μη δυναμένων των Μελών της να υπόκεινται σε έξοδα συνεπαγόμενα εκ της εξαρτήσεως από τον Ουγγρικό Οργανισμό] "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ", παρήγαγε ένα πολυσχιδές πολιτισμικό έργο εσωτερικής και διεθνούς αναγνωρίσεως το οποίο δημοσιοποιεί στο κεντρικό Ιστολόγιό της με ίδια οικονομικά και υλικά μέσα και μόνον, χωρίς να δέχεται έξωθεν την οιανδήποτε οικονομικήν ενίσχυση από την ίδρυσή της.


     Σήμερα, προσεγγίζοντας την εσωτερική μας επέτειο των 12 χρόνων συνεχούς παρουσίας της Έφιππης Τοξοβολίας στην Ελλάδα, υπερήφανοι για την ορθότητα των επιλογών και των μεθόδων μας, συνεχίζουμε να προσφέρουμε αφιλοκερδώς στους Συνέλληνες την ψυχοπνευματική αλλά και σωματικήν ισορροπία της αρχέγονης πολεμικής τέχνης την οποία υπηρετούμε, μέσα σε μία κοινωνία καθημαγμένη από τις αγελαίες εγκληματικές επιλογές της, εξακολουθώντας να συνιστούμε ως διέξοδο την μελέτη και εφαρμογή του δικού μας ευαγγελίου, της "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ" του Πλάτωνος.      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.