Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΩΝ 
ΕΦΙΠΠΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΩΝ 
"ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ"


     Σε ένα παλαιότερο (1983) βιβλίο του με τον τίτλο "ΣΕ ΣΕΝΑ" ο Ιδρυτής της Ελληνικής Ομάδος Έφιππης Τοξοβολίας είχε διευκρινίσει ότι η ευγένεια αποτελεί μία αριστίνδην (και όχι πλουτίνδην!) συνιστώσα βίου και, αναλόγως θα πρέπει να είναι και όλα τα περί αυτήν. Ούτω πως, όλη η έδραση της Ομάδος των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" εναποτέθηκε στο θεμέλιο της ευγενείας των αρίστων των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό δεν εξαντλείται στην ευγενή προέλευση αλλά, κυρίως, στην φιλάλληλη παραγωγή Πολιτισμού επ΄ αγαθώ των επερχομένων!


     Η επιλογή του "μονοπατιού" της Φυσικής Ιππικής αποτελεί τη βάση της διδασκαλίας μας και, βεβαίως, είναι η απαρχή της ευγενούς "προσεγγίσεως" ενός τόσο ιδιαίτερου πλάσματος όπως ο Ίππος. Και, βεβαίως, ο Ξενοφών δε θα μπορούσε παρά να είναι ο "φάρος" της προσπαθείας μας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επιχειρούμε και βελτιώσεις κάποιων σημείων που θεωρούμε ότι χρήζουν βελτιώσεως, εφαρμόζοντας πάντοτε τη διδασκαλία του Kassai Lajos o oποίος δε παραλείπει να τονίζει: "Ακολουθούμε τις διδαχές των Προγόνων μας αλλά και δε διστάζουμε να τις βελτιώσουμε όπου θεωρούμε τεκμηριωμένα ότι χρήζουν βελτιώσεως."


     Για τους "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ" οι Έφιππες Πολεμικές Τέχνες αποτελούν μιαν εξέλιξη του συνήθους "ιππεύειν", της ιππικής δεξιοτεχνίας, της κοινώς νοουμένης υπερπηδήσεως εμποδίων των διαφόρων ιππηλασιακών τεχνών με κορύφωση την Έφιππη Τοξοβολία. Σε όλο αυτό το εύρος της σχετικής διδασκαλίας, αναβιώνοντας τις Έφιππες Πολεμικές Τέχνες και δη το Ιππηλάσιο στη σύγχρονη Ελλάδα, έχουμε υπ΄ όψη, πλην της διδασκαλίας του αρχαίου Ξενοφώντος και τις διδασκαλίες των κορυφαίων Ευρωπαίων Διδασκάλων Ιππικής τα κείμενα των οποίων διατίθενται στην Βιβλιοθήκη της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" και που συχνά συμβουλευόμαστε αφού στη Σχολή μας αποφεύγουμε να θεωρήσουμε εαυτούς ως "Διδασκάλους" καταφεύγοντας πάντοτε στην επαλήθευση των γνώσεών μας μέσα από τις διατιθέμενες πηγές. 


     Ασφαλώς και στη συγκεκριμένη περίπτωση δε παραλείπουμε να βελτιώνουμε τις διδασκαλίες των δυτικών Δασκάλων με ο,τιδήποτε η εμπειρία των αιώνων προσέθεσε στο "σκεπτικό" τους. Mπορεί ο François Robichon de La Guérinière, επί παραδείγματι να θεωρείται ως αυθεντία ιππικής διδασκαλίας αλλά στη δική μας περίπτωση θα αναθεωρήσουμε πολλές από τις "σελίδες" του φυσικοποιώντας ακόμη περισσότερο τη δική διδασκαλία η οποία, ας πούμε, δε θεωρεί καθόλου ωφέλιμη τη χρήση σέλλας για αρχαρίους. Οι Έφιππες Πολεμικές Τέχνες, άλλωστε, απαιτούν κορυφαία αίσθηση ισορροπίας λόγω των απαιτήσεων της χρήσεως των όπλων και ο μαθητής θα πρέπει σύντομα να "κατακτήσει" αυτή την αίσθηση.


     Επίσης, στη διδασκαλία μας απαγορεύεται η χρήση στομίδος οιουδήποτε είδους και όλες οι εντολές δίδονται προς τον Ίππο με την ευγένεια των "καλών χειρών" χωρίς βιασμούς του στόματός του.


     Από τους σπουδαίους, πραγματικά, "Δυτικούς" Δασκάλους κρατάμε τα ουσιώδη που αφορούν στη κίνηση του Ίππου και στους σχετικούς χειρισμούς αφαιρουμένης της βαρβαρότητος των σκληρών "συνεργημάτων" (πτερνιστήρων, στομίδος, μαστιγίου) όπως ακριβώς η Φυσική Ιππική επιτάσσει.


     Με κύριο γνώμονα την ασφάλεια και ευημερία των Ίππων και των μαθητών μας, μελετώντας πρώτα εμείς τα όσα μεταφέρουμε στους εκπαιδευομένους μας, καταφέρνουμε να αποφεύγουμε δυσάρεστους αιφνιδιασμούς οι οποίοι, άλλωστε, στην Ιππική είναι αναμενόμενοι. Αυτό οφείλεται στην εγκυρότητα των γραπτών "πηγών" απ΄ όπου αντλούμε τις ασκήσεις του εκπαιδευτικού μας προγράμματος και στη προσεκτική επεξεργασία των αντλουμένων πληροφοριών ώστε να είναι επί του ασφαλούς εφαρμόσιμες! 


     Επειδή η συγκεκριμένη διδασκαλία την οποία κι εμείς εφαρμόζουμε προέρχεται από εποχές κατά τις οποίες και τα "πράγματα" και η γλώσσα ήσαν κατά πολύ διαφορετικά απ΄ ό,τι σήμερα, "πίσω" από κάθε μάθημά μας προς κάποιον από τους εκπαιδευομένους μας βρίσκονται επενδεδυμένες πολλές εργατώρες μελέτης και πρακτικής των όσων προέρχονται από τις ...πολυκαιρισμένες σελίδες των "πηγών" μας, κάτι που ούτε ο μαθητής ούτε και κανείς άλλος αντιλαμβάνεται! Όμως, η αγάπη μας προς το εκπαιδευτικό μας αντικείμενο και η επιμονή μας για δεοντολογική συνέπεια προς αναβίωση σημαντικών πολιτισμικών Παραδόσεων μας "μονοδρομεί" προς τη πορεία μιας επισταμένης προ-αυτοδιδαχής στα όσα κατόπιν καλούμεθα να διδάξουμε.


     Kατά την παρ'  ημίν διδασκαλία των Εφίππων Πολεμικών Τεχνών και, δη, του Ιππηλασίου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη γεωμετρία της ιππεύσεως αλλά και των βηματισμών του Ίππου μέσα σε ένα πλαίσιο στρατιωτικής Ιππικής, όπως οίκοθεν απαιτείται. 


     Αντιθέτως, απ΄ ό,τι θα μπορούσε να εικάσει ο αναγνώστης, αυτή η στρατιωτική ίππευση όχι μόνον δεν αποβαίνει καταπιεστική για τον μαθητή  ως εκ της πειθαρχίας που προϋποθέτει αλλά εξελίσσεται και σε μία βατή "ατραπό" χωρίς εμπόδια κατά την προσπέλασή της, ώστε, μετ'  ου πολύ, να γίνεται και διασκεδαστική! και, βεβαίως, αναφερόμεθα στον "μαθητή" και όχι στον Ίππο διότι ο τελευταίος, ως φυσικό πλάσμα γεννάται με βιωμένο το αίσθημα της πειθαρχίας και του συντεταγμένου τρόπου διαβιώσεως αντιθέτως προς τον άνθρωπο ο οποίος εμφανίζει νοσηρές νοοτροπίες άναρχων κι επιζημίων για τον ίδιο και τη Φύση, συμπεριφορών. 


     Και όλα τούτα θα μπορούσε ο ενδιαφερόμενος να τα εντοπίσει σε κάθε "συλλαβή" του εκπαιδευτικού εγχειριδίου της Ομάδος μας που βρίσκεται αναρτημένο εδώ προς δωρεάν μελέτη κι εκτύπωση.


     Όσοι, λοιπόν, επιθυμούν να εκπαιδευθούν κοντά μας στις Έφιππες Πολεμικές Τέχνες, στο Ιππηλάσιο και, κυρίως, στην Έφιππη Τοξοβολία ας είναι βέβαιοι ότι, όπως όλοι οι επί δεκαετία μαθητές μας, θα εισαχθούν στα σπουδαία αυτά αντικείμενα με τον ασφαλέστερο αλλά και σοβαρότερο τρόπο ο οποίος θεμελιώνεται στην ευγένεια της επικοινωνίας με τον Ίππο αλλά και στην άριστη τεχνογνωσία αυτού του κορυφαίου "κεφαλαίου" Ιππικής.


     Μόνον έτσι εμείς πρώτοι θα μπορούμε να χαιρόμαστε τη Σχολή μας και κατόπιν οι μαθητές μας την ανάπτυξη των μαχίμων ικανοτήτων τους επάνω στις ράχες ευημερούντων Ίππων.     Η παρούσα ανάρτηση εκρίθη απαραίτητη μετά από μία σειρά (συμπτωματικώς;) τηλεφωνημάτων που δέχθηκε κατά την διαρρεύσασα εβδομάδα ο Ιδρυτής της Ελληνικής Ομάδος Έφιππης Τοξοβολίας "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" από εξαιρετικούς συνομιλητές οι οποίοι ενδιεφέρθησαν να παρακολουθήσουν στη Σχολή μας τη διδασκαλία των Εφίππων Πολεμικών Τεχνών. Οι σχετικές επικοινωνίες μας υπήρξαν τεκμήρια συναγωγής ελπιδοφόρων συμπερασμάτων για την γενική αποτίμηση της ποιότητος των Μελών της Ομάδος μας, αλλά και της απηχήσεως την οποία η Ομάδα μας ασκεί στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Και ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από την διδασκαλία των Εφίππων Πολεμικών τεχνών και του Ιππηλασίου στη Σχολή μας αναρτάται εδώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.