Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

H ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ
ΤΩΝ 
«ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ»


     Η δομή κι εκτέλεση της οιασδήποτε ανθρώπινης δραστηριότητος αποκαλύπτει το εσώτερο πολιτισμικό πλαίσιο του λαού από τον οποίο προέρχεται ο εκτελών Άνθρωπος. Αυτό ακριβώς αποκαλύπτει και η Τοξοβολία μέσω του τρόπο με τον οποίο εκτελείται.

     Ενώ οι περιστάσεις της εφαρμογής της Τοξοβολίας στο πεδίο της μάχης ως πολεμικής τέχνης διαφοροποιούνται κατά περίπτωση, ο Τοξότης πάντοτε θα συνυφαίνει στη τεχνική του τον πολιτισμικό μορφότυπο του λαού από τον οποίο κατάγεται.

     Στην Ελλάδα η Τοξοβολία ασκήθηκε από την απώτατη αρχαιότητα με επιτυχία αλλά η αρχαιολογική τεκμηρίωση δεν μας επιτρέπει να επικαλεσθούμε λεπτομέρειες περί την διδασκαλία της. Παρά ταύτα, η ίδια η υπάρχουσα αρχαιολογική γνώση γι αυτή τη πολεμική τέχνη διασταυρούμενη με τα βαρυσήμαντα συμπεράσματα της διδακτικής εμπειρίας της Τοξοβολίας στους ανατολικούς λαούς παρέχει ένα μεγάλο περιθώριο στην Ομάδα των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» ώστε, μετά από εννέα χρόνια πρακτικής εφαρμογής και εμβριθούς παρατηρήσεως, να καθορίσουμε ένα ασφαλές και ρεαλιστικό πλαίσιο ομαδικής διδασκαλίας της στα Μέλη μας.


Χώρος
    
     Οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ», κατά κανόνα, εκτελούμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Παραδοσιακής Τοξοβολίας στη Κοιλάδα μας, η οποία φιλοξενεί και όλες τις δραστηριότητές μας. Παρά ταύτα, η φύση του κατά περίπτωση προγράμματός μας, συχνά επιτάσσει την εξεύρεση εξειδικευμένου χώρου εκτός Κοιλάδος προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιτυχούς εκτελέσεώς του. Πάντοτε, όμως, ο χώρος της εκτελέσεως του εκπαιδευτικού προγράμματός μας στη Παραδοσιακή Τοξοβολία είναι υπαίθριος και φυσικός, κατά προτίμηση σε ενεργειακό και απολύτως καθαρό σημείο διότι ένα ρυπαρό περιβάλλον συνεπάγεται ρυπαρό αποτέλεσμα.


Αγαθή Καρδία

     Πάντοτε, η συνάντηση και η υποδοχή των Μελών από τον Εκπαιδευτή στον προπονητικό χώρο καθορίζει την ποιότητα της Εκπαιδεύσεως που θα επακολουθήσει.

     Η ανυπόκριτη και φυσική εγκαρδιότητα, το χαμόγελο και η θέρμη υποδοχής των εκπαιδευομένων από τον Εκπαιδευτή αποτελούν τον «προθάλαμο» ενός επιτυχούς αποτελέσματος διότι, όλα αυτά, συντελούν στην εξ αρχής χαλάρωση του εκπαιδευομένου προς επίτευξη της κάλλιστης αποδόσεως. Στο σημείο αυτό θα διαγραφεί κάθε σκιά ανταγωνιστικότητος μεταξύ των εκπαιδευομένων, όρος απαράβατος για μία θετική συνάσκηση και η αγαθή καρδία του Εκπαιδευτή αυτό θα το εμπεδώσει στις συνειδήσεις των εκπαιδευομένων.

     Η «πύλη εισόδου» στη κοινή προσπάθεια μιας πολεμικής τέχνης στην οποία ο ψυχολογικός παράγοντας πρωταγωνιστεί είναι η «αγαθή καρδία» και πρώτος ο Εκπαιδευτής θα πρέπει να την έχει διαμορφώσει αλλά και να αφήνει ελεύθερη την «πανταχόθεν θέασή» της.


 Παραγγέλματα

     Περί των παραγγελμάτων στη Σχολή των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" υπάρχει ήδη αναρτημένη σχετική ανάρτηση. Σε αυτή την ανάρτηση εκτίθενται όλες οι λεπτομέρειες τόσο των ειδοποιητικών όσον και των εκτελεστικών παραγγελμάτων ώστε, δια της σωστής εντολής να τηρείται και η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της Εκπαιδεύσεως.


 Σχολείο Σιωπής

     Η επίτευξη αυτοσυγκεντρώσεως η οποία είναι απαραίτητη σε όλα τις σκοπευτικές πολεμικές τέχνες, είναι το ίδιο απαραίτητη και στη Τοξοβολία. Συνεπώς κάθε περισπασμός του Τοξότη θα πρέπει να αποφεύγεται.

     Στους «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ» η εφαρμογή του Σχολείου Σιωπής, δηλαδή, μιας ενότητος κανόνων αποφυγής άσκοπων ομιλιών και θορύβων, απέδειξε ότι κατά τα χρόνια της εφαρμογής του ωφέλησε κατά πολύ την αποτελεσματική εφαρμογή του εκπαιδευτικού μας προγράμματος.

     Το Σχολείο Σιωπής σε κάθε εκπαιδευτική ημερίδα εφαρμόζεται αμέσως μετά την υποδοχή του κάθε συνασκουμένου στον προπονητικό χώρο και μέχρι το πέρας της ημερίδος το οποίο ορίζεται στη Γραμμή Βολής, εκτός εάν επακολουθεί Κύκλος της Ομάδος οπότε το πέρας ορίζεται μετά την λήξη του Κύκλου. Κατόπιν του πέρατος, ενθαρρύνεται η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων των παραμενόντων Μελών καθώς και η κοινωνική συναναστροφή η οποία συνδέει καλύτερα τους Ανθρώπους.


Προθέρμανση

     Στους «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ» η προθέρμανση θεωρείται ως το «ουκ άνευ» απαραίτητο στοιχείο μιας ασφαλούς και αποτελεσματικής Εκπαιδεύσεως. Ποτέ και για κανέναν λόγο δεν παραλείπεται και η προγραμματικότητά της είναι δεδομένη, ασχέτως εάν το, κατά περίπτωση, κυρίως πρόγραμμα ασκήσεων επιτάσσει μικρές διαφοροποιήσεις.

     Κατά την Προθέρμανση ο Εκπαιδευτής θα πρέπει να προθερμάνει χωρίς να κουράσει τους εκπαιδευομένους του και κυρίως, μεταδίδοντάς τους την ευεργετική αίσθηση της αιματώσεως κι οξυγονώσεως, πάντοτε, με ρυθμική συνοχή των προθερμαντικών ασκήσεων κάποιες από τις οποίες, ενδεχομένως, κάποιοι συνασκούμενοι δεν θα μπορούν ή δεν θα ενδείκνυται να εκτελέσουν. Σε μια τέτοια περίπτωση όλοι θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να απόσχουν της εκτελέσεως μιας ασκήσεως για την οποία θα έχουν την αίσθηση της αδυναμίας ή και της απαγορεύσεως για λόγους υγείας, κυρίως, κατόπιν συστάσεως του ιατρού τους, κάτι για το οποίο μπορούν εγκαίρως να ενημερώνουν τον Εκπαιδευτή.


     Συνοχή
    
     Βασικό στοιχείο κατά την διδασκαλία της Τοξοβολίας είναι η επίτευξη ομαδικής συνοχής, κάτι το οποίο υλοποιείται με την ομοιομορφία της εμφανίσεως, την παράταξη στη Γραμμή Βολής και τον συγχρονισμό της ομαδικής κινησιολογίας.

     Αναφορικώς με την ομοιομορφία της εμφανίσεως, στην Ομάδα των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» έχουμε καθιερώσει την απουσία χρώματος (μαύρο) επί του οποίου προβάλλεται το θερμοκίτρινο έμβλημα. Η επιλογή του συνδυασμού αυτού έγινε ώστε να επαυξάνεται η αυτοσυγκέντρωση χωρίς περισπασμούς εξ αιτίας χρωματικών επηρειών και να ενισχύεται η αίσθηση της ομαδικότητος λόγω του προβαλλομένου εμβλήματος επί της ανυπαρξίας χρωμάτων. Και ο συνδυασμός αυτός φαίνεται να «λειτουργεί» πολύ αποτελεσματικά!

     Η παράταξη στη Γραμμή Βολής εξαρτάται από την ομοιογένεια του επιπέδου των, κατά περίπτωση, εκπαιδευομένων και από το φύλο, το ύψος και την κύρια χείρα των μετεχόντων. Στην περίπτωση ομοιογενείας επιπέδου των μετεχόντων, στο ένα κέρας τοποθετούνται οι άνδρες και στο δεύτερο οι γυναίκες, όλοι καθ’ ύψος, εφ όσον όλοι είναι ομόχειρες (δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες. Επειδή, όμως αυτό σπανίως συμβαίνει διαχωρίζουμε στα δύο κέρατα τους δεξιόχειρες και αριστερόχειρες έτσι ώστε το σημείο διαχωρισμού να ορίζεται από Τοξότες έχοντες τις πλάτες στραμμένες προς αλλήλους προκειμένου να μην παρακωλύει η σύγχυση της κατά μέτωπο θεάσεως δύο αντιτιθεμένων κινησιολογιών τους δύο Τοξότες του σημείου διαχωρισμού. Στην περίπτωση μη ομοιογενείας επιπέδου των μετεχόντων στα άκρα τοποθετούνται οι προχωρημένοι και στο μέσον οι «οπισθοπορούντες», τηρουμένων όλων των άλλων προϋποθέσεων που αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο.

     Ο συγχρονισμός κινησιολογίας είναι μία πολύ λεπτή υπόθεση η οποία θα πρέπει να επιχειρηθεί από τον Εκπαιδευτή, ήδη, από την πρώτη τόξευση. Για την επίτευξή του ο Εκπαιδευτής θα σταθμίσει την αντιληπτική τους επάρκεια, την κινητική τους ανταποκρισιμότητα, την περιστασιακή διάθεσή τους και το επίπεδό τους ως Τοξοτών. Η σωστή στάθμιση όλων αυτών των παραμέτρων θα επιτρέψει στον Εκπαιδευτή να υπολογίσει τον σωστό χρόνο των παραγγελμάτων ώστε να επιτρέψει σε όλη τη Γραμμή Βολής να ανταποκριθεί συγχρονισμένα στην εκτέλεσή τους και αυτός είναι ο στόχος του Εκπαιδευτή από την πρώτη στιγμή του εκπαιδευτικού προγράμματος.Εισαγωγικές Τοξεύσεις

     Η ομογενοποίηση του πνεύματος της Ομάδος που συνεπάγεται την κοινή αντιληπτικότητα των παραγγελμάτων και διαδικασιών τοξεύσεως προϋποθέτει την πρόταξη μερικών εισαγωγικών τοξεύσεων οι οποίες θα πρέπει να εκτελεσθούν, αρχικώς, με την ρυθμική των τριών χρόνων και εάν η Ομάδα επιδεικνύει επαρκή εκτέλεση, δυνητικώς, η τελευταία εισαγωγική τόξευση μπορεί να παραγγελθεί προς εκτέλεση με τους τρεις χρόνους σε έναν (τρεις συνεχόμενοι συριγμοί).


Κυρίως Πρόγραμμα

     Η εκπαιδευτική διαδικασία κατά την εκτέλεση του κυρίως προγράμματος εξαρτάται πάντοτε από το μέσο επίπεδο των συμμετεχόντων εκπαιδευομένων εξαιρέσει της περιπτώσεως δίχα διδασκαλίας Προχωρημένων και Αρχαρίων (ή άλλης κατηγορικής διαφοροποιήσεως) οπότε ακολουθείται ανάλογο ασκησιολόγιο. 

     Εν προκειμένω, η εκπαιδευτική διορατικότητα θα αποφύγει την εφαρμογή τυποποιημένων και, εν πολλοίς, επιτηδευμένων μορφοτύπων "κάτα" (φορμών) που υιοθετούνται από πολλές ανατολικές ή και δυτικές Σχολές, κυρίως προς εντυπωσιασμό μαθητών και θεατών! Στους "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ" μπορεί να σεβόμαστε πολλά τυπικά αλλά παραμένουμε προσηλωμένοι στην εκπαιδευτική ουσία οικονομώντας την κόπωση του έργου των μαθητών. και μπορεί ο ουσιαστικός (κατά την μη επιτήδευση) σκοπός των φορμών ("κάτα") να είναι η παράπλευρη ανάπτυξη των ικανοτήτων του ασκουμένου, όμως, στη Σχολή των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" αποφεύγεται η επανάληψη μιας παραστατικής ρουτίνας στη θέση της οποίας αναπτύσσονται ποικίλα σενάρια ανάλογα εκείνων μιας ρεαλιστικής μάχης.

     Μπορεί η Σχολή των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" να έλκει την "καταγωγή" από τον Οργανισμό του παγκόσμιου Πρωταθλητή Κάσσαι Λάγιος ο οποίος ασκήθηκε στη μακρινή Ιαπωνία και, βεβαίως, από την ίδια μακρινή χώρα απολαμβάνουμε το προνόμιο της συμβουλευτικής καθοδηγήσεως, όμως, η δομή της εκπαιδεύσεως στη παραδοσιακή Τοξοβολία της Ομάδος μας διατηρεί την δική της "ταυτότητα".

     Οι τοξεύσεις του κυρίως προγράμματος καλόν είναι να εναλλάσσονται με βηματισμούς και χαλαρωτικά μεσοδιαλείμματα που επανατάσσουν τη θετική διάθεση του ασκουμένου.

     Ο ορισμός βοηθών Εκπαιδευτή βοηθά στη προετοιμασία νέων Εκπαιδευτών και θα πρέπει να εφαρμόζεται από τον εκάστοτε Εκπαιδευτή.  

     Τέλος οι αυξομειώσεις αποστάσεων και εναλλαγές στατικών ασκήσεων με κινητικές ασκήσεις είναι ό,τι καλύτερο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων.

Επίλογος

     Ο επίλογος κάθε εκπαιδευτικής ημερίδος θα πρέπει να καταλήξει με την επιβεβαίωση του εκπαιδευομένου για το ένα βήμα εμπρός στο οποίο τον οδήγησε το πρόγραμμα που εφαρμόσθηκε. Και οι Εκπαιδευτές των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" γνωρίζουν πως αυτό επιτυγχάνεται.


Κύκλος

     Μία αποτίμηση του όλου έργου μετά από κάθε εκπαιδευτική ημερίδα είναι κατάλληλη να επεξηγήσει και να διευκρινίσει, όμως, οι Εκπαιδευτές των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" συχνά φροντίζουν να ενσωματώνουν κάθε αναγκαία επεξήγηση και διευκρίνιση στη διδασκαλία τους, οπότε ο Κύκλος Στους "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ" η διδασκαλία της Παραδοσιακής Τοξοβολίας 
δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευομένων 
παρέχεται, δε, δωρεάν και η χρήση των Τόξων!     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.