Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

"Λόγος Ελληνικός"
     Όταν το διαδίκτυο αποκτά λόγο παιδευτικής υπάρξεως αλλά και αισθητικής, Ιστολόγια όπως ο «Λόγος Ελληνικός» μας κοινωνούν στην Ιστορία μας με τις καλύτερες επιλογές αναρτήσεων.
     Μία από αυτές και η αναδημοσίευση ενός εξαιρετικού κειμένου του Στεφάνου Μυτιληναίου που πρωτο-δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «ΔΑΥΛΟΣ», (τεύχος 272 - 273, Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2004) με θέμα μία «Εταιρεία» φιλοσόφων-πολεμιστών της οποίας το έργο, ως φαίνεται συνεχίζεται από την Αναγέννηση ως σήμερα…
O ιστοριοδίφης Κωνσταντίνος Σάθας

     Με πυρήνα την κοσμοθέαση του Πλάτωνος και την φιλοσοφική σκέψη του Πλήθωνος, η Μυστική Ελληνική Στρατιωτική Εταιρεία ξεκίνησε την αναβίωση της Ελληνικής Παιδείας, της Ελληνικής εθνικής συνειδήσεως και των Ελληνικών Πατρώων. Σε χρόνους πλήρους θεοκρατικού σκοταδισμού, με την εκκλησία να θύει και να απολύει προωθούσα, ως εκ της φύσεώς της, τα κλειστά συμφέροντα των μητραλοιών ρασοφόρων της εναντίον κάθε εθνικού συμφέροντος, ευπατρίδες εν όπλοις και «Αδελφοί εν Πλάτωνι» Εταίροι εξεστράτευσαν υπέρ Ελληνικών Βωμών μέσα από το μονοπάτι του πολέμου το οποίο είναι το πλέον ενδεδειγμένο για την διατήρηση της αλκής ενός γένους. Όχι τυχαία, κατά τον ιστοριοδίφη Κωνσταντίνο Σάθα, ο Πλήθων, δεν ήταν ένας κοινός πλατωνικός φιλόσοφος αλλά μέλος της ίδιας Εταιρείας, ο οποίος χαιρετούσε τους πριν από αυτόν πεθαμένους ανώνυμους Εταίρους με την εξής περιπαθή προσφώνηση στην «Εσπερινή ες θεούς προσρήσει»: «Αλλά, ω μακάριοι ήρωες, και (εσύ) η πιο θεϊκή και υπερέχουσα φύση του γένους μας, μέσω των οποίων στέλνονται κάθε φορά από τους θεούς οι αρχές μεγάλων αγαθών στην κοινωνία μας, σε εμάς που ζούμε σε αυτήν την ζωή, χαίρετε· ω πρόγονοί μας και γονείς, εσείς οι οποίοι έχετε γίνει εικόνες των θεών για εμάς, εξ αιτίας του θνητού μας (σώματος)· ω συγκάτοικοι και σύντροφοί μας, ω αδελφοί και οικείοι, είτε υπήρξατε μεγαλύτεροί μας σε αυτήν την ζωή είτε και νεώτεροι, οι οποίοι έχετε φθάσει πριν από εμάς εκεί, στην θεϊκώτερη και μακαριώτερη ζωή· ω εταίροι και όλοι (εσείς) οι φίλοι· ω συμπολίτες και οι άλλοι και εσείς που ηγηθήκατε καλώς στα κοινά μας, και εσείς που χάσατε αυτήν την ζωή για την ελευθερία του κοινού και ομόδοξου γένους ή για την σωτηρία των υπαρχόντων και καλώς εχόντων ή για τη διόρθωση των εσφαλμένων· όλοι, και όταν η ειμαρμένη από τους θεούς μας καλέσει σε εσάς, να μας υποδεχθείτε σπλαχνικοί και ευμενείς ως φίλους που θα έλθουν σε εσάς τους φίλους». Και αυτό τεκμαίρει την πλήρη αντίθεση με την κρατούσα μονοθεϊστική εθνοκτόνο εκκλησία.     Η Μυστική Ελληνική Στρατιωτική Εταιρεία, η «Αττική Εταιρεία» προγενέστερη και μήτρα των «Αδελφών εν Πλάτωνι» υπήρξαν οι κοιτίδες του σώματος των ηρωϊκών πολεμιστών, ελαφρών ιππέων, με το όνομα «Στρατιώτες» εκ των οποίων προήλθαν στα χρόνια της τουρκοκρατίας τα σώματα των αρματολών και των κλεφτών.
Το οικόσημο των Καλέντζη

     Το άρθρο δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και σε έναν από τους πλέον ηρωϊκούς Στρατιώτες της Αναγεννήσεως-Εταίρο, τον, πελοποννησιακής καταγωγής, Ηλύσιο Καλέντζη. Υπηρετώντας ως Στρατιώτης (ελαφρός ιππέας-ιππότης) τους τελευταίους βασιλείς της Νάπολης έλαβε ως αμοιβή των υπηρεσιών του στρατιωτικό τιμάριο στην Καλαβρία. Γενναίος πολεμιστής, συνετός και πολυμαθής ανήκε στον κύκλο της Παλαιάς Πλατωνικής Ακαδημίας της Ρώμης , η οποία διαλύθηκε ύστερα από ένοπλη αιματηρή επέμβαση του πάπα Παύλου του Β΄ (1464-1471) το έτος 1468. Ακόμη μία γενοκτόνος πράξη της μίσθαρνης χριστιανικής εκκλησίας παραμένει στη μεθοδευμένη συσκότιση για τους πολλούς, όχι όμως και για τους επαίοντες…
Ο θυρεός του λαμπρού Στρατιώτη Μερκούριου Μπούα

     Παρά ταύτα, ο Σάθας υποστηρίζει πως η πραγματική Αναγέννηση που ήταν έργο της μυστικής «Αττικής Εταιρείας» απέτυχε να ολοκληρωθεί, διότι δεν έμειναν όλοι οι Εταίροι μέχρι τέλους κοντά στις Ελληνικές αξίες. Αρκετοί λιποψύχησαν γοητευμένοι από την εξουσία προτιμώντας έτσι την κοσμική τρυφή από την ιστορική αθανασία. Θεωρεί δε ο ίδιος ότι, αν υπήρχαν περισσότεροι Μάρουλλοι, Λασκάρεις, Γεμιστοί και Καλέντζηδες, ο αγώνας θα είχε πάρει τελικά νικηφόρα τροπή.
Πίνακας του Γ. Μοσχάκη για τους Στρατιώτες

     Δυστυχώς ο σκοταδιστικός ρόλος της χριστιανικής εκκλησίας ως φάμπρικας υποταγμένων συνειδήσεων, εξ αρχής, φρόντισε να βυσσοδομήσει κατά της Παιδείας βάση της οποίας είναι η ιστορική γνώση! Ανέκαθεν η εκκλησία των μητραλοιών ρασοφόρων κατεπολέμησε την ιστορική γνώση και επεχείρησε την ιστορική φαλκίδευση με ελεεινές προσμείξεις «κατά το δοκούν» παραμυθολογίας αλλά και άσκηση σκοταδιστικής λογοκρισίας! Ο κορυφαίος ιστοριοδίφης Σάθας αναφέρει ότι, εκτός της φιλοσοφικής αναγεννήσεως, οι τότε Έλληνες Εταίροι επεδίωξαν και την αναγέννηση της ιστορικής επιστήμης, η οποία καθ’ όλο το μεσαίωνα είχε δώσει τη θέση της στην υπό την Εκκλησία αυστηρά ελεγχόμενη χρονογραφία. Αντίθετα, οι ενάντιοί τους προάσπιζαν με σθένος τη χρονογραφία, εφόσον αυτή είναι επιρρεπής στην παραμυθολογία και στη νοθεία της αλήθειας. Μας πληροφορεί ο Σάθας: «Οι Βυζαντινοί ου μόνον απηγόρευον αυστηρώς το ιστοριογραφείν, αλλά και τα άνευ εγκρίσεως εκδιδόμενα ιστορικά βιβλία εκαίοντο ή και ενοθεύοντο· το σύστημα τούτο επεκράτησεν εν Δύσει και μετά την άλωσιν, ο Ηλύσιος Καλέντσης προτρεπόμενος υπό του Μαρούλλου εις συγγραφήν των απομνημονευμάτων του (…), απαντά ότι αδυνατεί να εκπληρώση και την ιδίαν αυτού ευχήν ένεκα της επικρατούσης λογοκρισίας». Το άθλιο έργο της χριστιανικής εκκλησίας άφησε τα ίχνη του και στον τομέα της ιστορικής γνώσεως…

     Εμείς, συνεχίζουμε να διατρυπάμε το σκοτάδι με τη δάδα του Πλάτωνος, του Πλήθωνος και των «Ελλήνων Στρατιωτών»-Εταίρων οι  οποίοι αποτελούν τα πρότυπά μας!


Επιμύθιον: 
Ευχαριστούμε τον "ΕΛΛΗΝΑ ΚΕΝΤΑΥΡΟ" Ιφικράτη 
για την ανάσυρση εκ του διαδικτυακού χάους, 
με σημερινή ανάρτησή του σε ιστό κοινωνικής δικτυώσεως, 
του αξιόλογου Ιστολογίου "Λόγος Ελληνικός" 
και του σημαντικού αυτού αναδημοσιεύματος 
το οποίο αφορά στο ιστορικό πρότυπο της Ομάδος μας!
Συχνά, το διαδίκτυο εκπληροί τον παιδευτικό του ρόλο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.