Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

TRAINING'S PURPOSE
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ     Our aim is to offer our members the ability to decide positively, to decide concerning not only Ηorsemanship than any daily “debate”. We are teaching our members what the Greek Heraclitus [Ephesus, around 500 BC] wrote: "War is father of al...l, king of all. Some it makes gods, some it makes men, some it makes slaves, some free." We try to “build” naturally strong Europeans able to oppose any life’s circumstance and we are happy upon viewing during last eight years of “Greek Centaurs” our students becoming stronger and resolute.


     Jumping bareback and bitless over cross poles and holding two hallebards in both hands improves the rider making him a better horseback-fighter because, actually it makes more stable his way of sitting. “Greek Centaurs” apply this exercise ...among many other to all our students.


     Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στα Μέλη μας την ικανότητα να αποφασίζουν θετικά και να αποφασίζουν όχι μόνον σε ό,τι αφορά στην Ιππική αλλά και σε κάθε ζήτημα της καθημερινότητός τους. Διδάσκουμε στα Μέλη μας εκείνο το οποίο έγραψε ο Έλληνας Ηράκλειτος [Έφεσος, περίπου, 500 π.χ.χ.]: «Ο Πόλεμος είναι ο πατέρας και βασιλέας όλων. Κάποιους κάνει αθάνατους θεούς, άλλους κάνει θνητούς ανθρώπους, κάποιους σκλαβώνει και άλλους απελευθερώνει». Προσπαθούμε να «χτίσουμε» φυσικά δυνατούς Ευρωπαίους ικανούς να αντιμετωπίζουν κάθε περίσταση της ζωής και είμαστε ευτυχείς καθώς βλέπουμε στα οχτώ χρόνια λειτουργίας των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» τους μαθητές μας να γίνονται πιο δυνατοί και αποφασιστικοί.


     Κρατώντας δύο αλλεβάρδες, μία σε κάθε χέρι και υπερπηδώντας εμπόδια χωρίς σέλλα και στομίδα, βελτιώνουμε τον Ιππέα κάνοντάς τον καλύτερο έφιππο Πολεμιστή αφού έτσι τον κάνουμε να "κάθεται" πιο σταθερά. Οι "Έλληνες Κένταυροι" εφαρμόζουμε αυτή την άσκηση, μεταξύ πολλών άλλων, σε όλους τους μαθητές μας.Οn "Greek Centaurs"
Περί των "Ελλήνων Κενταύρων"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.